Annonsering av Relansering av World Socialist Web Site den 2. oktober 2020

Fredag den 2. oktober 2020 blir World Socialist Web Site relansert med et helt nytt design og med sterkt forbedret funksjonalitet. Lanseringen vil finne sted samtidig på de over 20 språkene WSWS publiserer på.

Endringene som blir introdusert er resultat av en intensiv gjennomgang, som strekker seg over mer enn et år, av alle aspekter av WSWS. Gjennom denne langstrakte prosessen har vårt sentrale siktemål vært utviklingen av World Socialist Web Site som fokuspunkt, i den internasjonale kampen for sosialisme, teoretisk skolering, politisk analyse, kulturell opplysning og den revolusjonære organiseringen av arbeiderklassen.

Drivende for WSWS-relanseringen har vært to kraftige og samhandlende objektive faktorer: For det første den eksplosive utviklingen av den globale krisen i det kapitalistiske verdenssystemet; for det andre, opptrappingen av den internasjonale klassekampen. Interaksjonen mellom disse grunnleggende prosessene, akselerert av den globale pandemien, konfronterer World Socialist Web Site, som det politiske organet til Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI), med enorme utfordringer og ansvarsanliggender.

Den mest direkte innvirkningen av den globale krisen og opptrappingen av klassekampen har vært en betydelig vekst i lesertallet for WSWS. Totalt antall sidevisninger hittil i år overstiger 20 millioner. Innen relanseringen den 2. oktober vil antallet sidevisninger i løpet av de første ni månedene av 2020 ha overgått det totale antallet nådd for hele året 2019.

Denne økningen i antall lesere har blitt oppnådd til tross for regjeringers og sosialmediekonglomeraters uopphørlige bestrebelser for å sensurere og begrense offentlighetens tilgang til WSWS. Faktisk etterfølges hver stigning i WSWS-lesertall – som, for eksempel da en artikkel lagt ut på WSWS i august fikk mer enn 100 000 oppslag på en enkelt dag – nesten umiddelbart med intensiveringen av storselskapenes sensur.

Etter hvert som nettstedets lesertall har vokst, har World Socialist Web Site kommet til å spille en stadig mer sentral rolle i arbeiderklassens kamper. Denne utviklingen krever ikke bare mer omfattende nyhetsdekning. WSWS må bistå den voksende massebevegelsen ved å besørge den marxistiske teoretiske veiledning og det politiske perspektivet som fordres for å transformere de spontane utbruddene av sosial opposisjon til en klassebevisst og internasjonalt koordinert revolusjonær kamp for sosialisme.

Uansett i hvilken del av verden de lever, krever arbeidere detaljert kunnskap om de internasjonale økonomiske og politiske forutsetningene som deres kamper utspiller seg under. De må kunne følge og etablere kontakt med arbeiderklassens bevegelse utenfor sitt eget lands grenser. Og fremfor alt må de kunne dra nytte av de strategiske lærdommene hentet fra den historiske erfaringen av klassekampen og kampen for sosialisme. Relanseringen av World Socialist Web Site vil være en milepæl for å imøtekomme disse behovene i en ny periode av revolusjonært oppsving.

De mest signifikante funksjonene for det nye World Socialist Web Site er:

• Et sterkt forbedret design, som anvender bransjeledende teknologi, som er langt mer funksjonelt robust enn det nåværende nettstedet. Som svar på det faktum at mer enn halvparten av WSWS-lesere har tilgang til nettstedet enten med en mobiltelefon eller et nettbrett, vil det nydesignede nettstedet gi utmerket brukervennlighet på alle visningsplattformer.

Lesere som kommer til nettstedet via en mobiltelefon eller et nettbrett vil ha tilgang til hele omfanget av WSWS-innhold i riktig visningsformat.

• Lesere vil raskt kunne identifisere de nyeste artiklene, som vil være spesielt nyttig når WSWS går over til flere publiseringer gjennom hele dagen, iverksatt fra relanseringsdatoen. Mer sofistikerte emnekategorier vil forbedre den daglige plasseringen av nye artikler og navigasjonen på nettstedet.

• Siden nettstedets opprinnelige lanseringen i februar 1998 har World Socialist Web Site utviklet et arkiv på mer enn 125 000 artikler. Denne ekstraordinære samlingen inneholder ikke bare en dokumentering over de viktigste politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle begivenhetene i hele det tjueførste århundre.

Den består også av en enorm samling dokumenter som relaterer seg til hele historien til den trotskistiske bevegelsen siden grunnleggelsen av Venstreopposisjonen i Sovjetunionen i 1923. Dette kritiske historiske materialet er samlet i «kuraterte sideområder» som er lett tilgjengelige.

Den relanserte WSWS er designet for å oppmuntre og tilrettelegge for en dynamisk interaksjon mellom fortid og nåtid. Lesere vil være i stand til å navigere nettstedet, som motivert av deres interesser, fra dagsaktuelle til historiske begivenheter. Den samme tematiske tilnærmingen er tatt for presentasjonen av store og vedvarende samtidsemner (dvs. den ondartede veksten av sosial ulikhet, forsvaret av Julian Assange, kampen mot imperialistisk krig, faren for autoritært styre og fascisme, innvirkningen av klimaendringer, og mange andre viktige anliggender).

• Det relanserte nettstedet integrerer de to essensielle egenskapene til World Socialist Web Site: bredden av nettstedets nyhetsdekning og dybden av dets teoretiske og historiske fundamenter.

• WSWS vil gi tilgang til Den internasjonale komitéens og dens seksjoners programmer og vesentlige uttalelser. Alle de som leter etter en sosialistisk bevegelse basert på marxisme – som opprettholder den reelle revolusjonære arven fra Oktoberrevolusjonen i 1917, forsvarer historisk sannhet og fører en ubarmhjertig kamp mot alle varianter av nystalinisme, reaksjonær nasjonalisme, reformisme, opportunisme og middelklasse pseudo-venstre-orientering – vil være i stand til å følge Den fjerde internasjonales arbeid og studere dens historie og program.

Denne kunngjøringen om relanseringen ville ikke være fullstendig uten å erkjenne den utrettelige innsatsen til kaderen til Den internasjonale komité av den fjerde internasjonale (ICFI) og den sjenerøse støtten fra så mange tusen hengivne lesere av World Socialist Web Site.

Relanseringen av World Socialist Web Site den 2. oktober 2020 vil vise seg å være et historisk fremskritt i kampen for å få slutt på kapitalismen og etableringen av et internasjonalt sosialistisk samfunn.

Loading