Fransk legeforening fordømmer offisielt handlingsfravær mot pandemien

Patrick Brouet, president for legeforeningen Ordre des Médecins, angrep på søndag den offisielle passiviteten angående gjenoppblomstringen av Covid-19 i Frankrike, i et intervju med Journal du dimanche (JDD). Denne politisk kriminelle passiviteten, besluttet av president Macron, tilrettelegger for en ny økning av dødsfall, verre enn i vår, som vil overvelde helsevesenet.

Brouet sa: «Om ingenting endres vil Frankrike i løpet av tre til fire måneder konfrontere flere lange høst- og vintermåneder med en generalisert epidemi over hele landet, uten bakre støttebaser som er i stand til å besørge menneskelige forsterkninger, og som etterlater et helsetjenestesystem ute av stand til å besvare presserende behov.»

Den siste uka har innleggelser til intensivavdelinger økt med 40 prosent, sykehusinnleggelser med 34 prosent og dødsfall med 25 prosent, med totalt 332 sykehus- og pleiehjemdødsfall. JDD siterer beregningene fra syv forskere, som alle er sammenfallende: «Uten sterke tiltak for å bekjempe pandemien vil antallet pasienter som kommer inn på intensivavdelinger hver dag om en måneds tid være omtrent 650, tilsvarende det vi opplevde på høyden av den første bølga, og vil nå over 1 200 ved midten av november.»

Disse beregningene forsterker de som er kunngjort av kilder i London, som indikerer en alarmerende akselerering av pandemien. Ifølge det britisk statistikkbyrået UK Office of National Statistics dobles antallet tilfeller hver uke, som vil bety 50 000 tilfeller per dag ved midten av oktober og derfor hundrevis av daglige dødsfall to uker senere. På tidspunktet for økningen av tilfeller i løpet av våren, tok det bare ei uke for antallet daglige dødsfall i Storbritannia å gå fra 200 til 1 000.

Gjenoppblomstringen i Frankrike vil bli vanskeligere å håndtere enn den første bølga, som var konsentrert i regionene Grand-Est, Île-de-France og Hauts de France, fordi viruset nå er jevnt spredt over Frankrike. Brouet forklarte videre at om høsten «vil det være nødvendig å konfrontere Covid mens du samtidig pleier alle eldre som lider av influensa, og barn som er rammet av gastroenteritt.»

Bare en politikk om å la hele befolkningen få søke ly hjemme, bortsett fra essensielle arbeidere, kan forhindre en ødeleggende generalisert gjenoppblomstring av Covid-19. For å forhindre en økonomisk kollaps og masseutarming, vil en slik politikk nødvendigvis måtte inkludere økonomisk støtte til arbeidere og småbedrifter under nedstengingen.

Ifølge en Ifop-meningsmåling sist helg ville 61 prosent av franskmenn støtte en generalisert politikk for at alle må jobbe hjemmefra, bortsett fra essensielle arbeidere. 72 prosent støtter også en 15-dagers nedstengning, og 83 prosent aksepterer å begrense deres bevegelser. Faktisk er det ikke motstand fra franskmenn, som det så ofte hevdes av presse og fjernsynsmedier, som forhindrer adopteringen av en vitenskapelig strategi for å bekjempe viruset.

Det er kravene fra finansmarkedene og kapitalistaristokratiet at arbeidere for enhver pris må tilbake til arbeidet, og derfor barna til skolen, for å generere den nødvendige profitten for bankene. Denne politikken forsvares av statsapparatet legemliggjort av bankier-presidenten Emmanuel Macron.

«Alt må gjøres for å unngå total nedstengning,» erklærte angivelig Macron ifølge JDD under forsvarsrådets møte forrige onsdag. Ifølge en deltaker på møtet krevde han detaljer om «sykehusenes evne til å absorbere den kommende bølga».

Vitenskapelige modeller viser at gjenopptakelse av arbeid og gjenåpningen av skoler fører til en økning i dødsfall verre enn i april. I vår advarte en offisiell tysk rapport datert 18. mars mot faren for at «mer enn én million mennesker ville dø i 2020, bare i Tyskland». Ifølge JDD ble det på forsvarsrådsmøtet den 12. mars hevdet «en prognose om hundretusener av dødsfall». En nedstengning ble deretter innført. JDD skriver: «Det er imidlertid nå en stor forskjell: Dette scenariet er i dag fullstendig utelukket.»

Kort fortalt, hundretusener av franskmenn kan komme til å dø, sammen med millioner av europeere, som resultat av Macrons hårdnakkede besluttsomhet om å opprettholde den irrasjonelle, antivitenskapelige og upopulære politikken som bankene dikterer, til forsvar for finansaristokratiets privilegier.

De politiske partiene og fagforeningene som forhandler om implementeringen av den europeiske relanseringsplanen med Macron er medskyldige i denne morderiske politikken. Dette demonstrerer deres forakt for menneskeliv, spesielt de fra mer fattige lag av arbeiderklassen, som har blitt mest rammet av viruset, og de til det medisinske fagpersonalet.

Brouet kritiserte illusjonene promotert av Macron, som for eksempel at helsevesenet kunne tåle enhver ny stigning av Covid-19-tilfeller: «Helsetjenestepersonell, som utførte et mirakel i vår, vil ikke enda en gang kunne kompensere for strukturelle mangler. Mange er utmattede, traumatiserte. Ingen som daglig blir konfrontert med død fremstår uskadd. Som meg selv beklager mange at det ikke er foretatt en gjennomgang av den første perioden ...»

Brouet krevde at staten ga mer kontroll til leger og sørget for koordinering mellom allmennleger, sykehus og regionale helsemyndigheter: «Sykehuset er i frontlinja, men flertallet av syke mennesker av Covid kommer ikke til sykehus! Det er ikke sykehuset som trenger beskyttelse, men pasientene!» Han advarte om at uten denne omorganiseringen vil det være «den samme flaskehalsen som i vår for samtaler til 15 [nødtelefonlinja], en ulik fordeling av press på legers venterom, og leger som ikke får tilgang til deres pasienter i visse omsorgsboliger.»

Brouet understreket at Macrons politikk vil avskjære et stort flertall pasienter fra tilgang til behandling. «Vi fornemmer en adoptering i befolkningen og blant visse intellektuelle av tanken om at hverdagslivet til flertallet av samfunnet ikke fortjener å bli sløst vekk for å beskytte eldre og de mer sårbare. ... Jeg ønsker å advare høytidelig mot et uakseptabelt filosofisk sammenbrudd.»

Han fortsatte: «Dersom ingenting gjøres for å kontrollere epidemien vil intensivavdelingene være mettet og det vil bli nødvendig å velge blant pasientene som ankommer dørene. Legevakter vil ha oppgaven med å velge hvem som får tilgang til behandling. En lege må imidlertid aldri godta et påbud fra samfunnet som tvinger legen til å nekte å behandle en pasient.»

Denne kommentaren avslører den essensielt fascistiske karakteren av politikken ført av Macron i Frankrike og av det internasjonale finansaristokratiet. For å bevare deres profitter prøver de igjen å få pålagt den barbariske situasjonen der akuttleger blir tvunget til å bestemme om pasienter skal få leve eller må dø, og hvor eldre pasienter som lider av Covid-19 automatisk vil bli nektet livreddende behandling. For å forhindre en slik situasjon er det presserende nødvendig å ta kontrollen over økonomien fra de reaksjonære kapitalistelitene.

Dette understreker betydningen av oppfordringen fra Parti de l'égalité socialiste (Sosialistisk Likhetsparti) rettet til arbeidere om å organisere seg uavhengig av fagforeningene og forberede en generalstreikbevegelse mot gjenopptakelse av arbeidet i Frankrike og internasjonalt, med sikte på å å få ned kapitalistregjeringene og overføre den politiske makten til arbeiderklassen.

Loading