Velkommen, relanseringen av World Socialist Web Site!

Med fredagens utgave initierte Det internasjonale redaksjonsrådet en relansering av World Socialist Web Site. WSWS har fått et komplett og fundamentalt nytt design. Endringene av nettstedets utseende har ikke bare vært motivert av viktige tekniske og estetiske vurderinger, selv om vi selvfølgelig håper våre lesere vil sette pris på de mange forbedringene av nettstedets funksjonalitet og utseende. Men så viktige som disse fremskrittene er i og for seg, er de sekundære til de essensielle spørsmålene om teori og politisk perspektiv som har ledet alle aspekter av relanseringsprosjektet.

under Settings kan man velge auto-oversettelse og få teksting på norsk

Det er nesten 23 år siden World Socialist Web Site ble lansert den 14. februar 1998. Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI) så på et meget tidlig stadium i utviklingen av Internett det revolusjonære potensialet i dette enorme fremskrittet innen kommunikasjonsteknologi. Vi grep anledningen til å anvende en teknologi som muliggjør en mer gunstig tilpasning av kraften av våre marxistiske-trotskistiske ideer med størrelsen av vårt publikum. De gamle barrierene pålagt av fysiske krav for distribueringen av ei avis ble overskredet med en teknologi som muliggjorde den øyeblikkelige overføringen av informasjon og ideer på tvers av verden.

Det var spesielt den globale karakteren av denne teknologien som overbeviste Den internasjonale komitéen (IC), nå nesten et kvart århundre siden, om å overføre publiseringsarbeidet til Internett. Ikke bare kunne vi nå et verdenspublikum, men det ville være mulig politisk å integrere og forene det politiske arbeidet til alle seksjonene i Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI), og det i en grad som var uten sidestykke i marxistbevegelsens historie. Også her muliggjorde den nye teknologien en langt bedre tilpasning av Den internasjonale komitéens daglige praksis med dens internasjonale strategi og program. Med grunnleggingen av World Socialist Web Site kunne Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI) respondere på daglige hendelser, hvorenn de fant sted, med én politisk stemme som Verdenspartiet for Sosialitisk Revolusjon.

I løpet av det første tiåret av publiseringen oppnådde World Socialist Web Site en enorm utvidelse av sitt publikum for autentisk revolusjonær marxisme, det vil si for trotskisme. I sin respons på begivenhetene de første årene av det tjueførste århundre – dominert av de marerittaktige forbrytelsene begått av den amerikanske imperialismen og verdensimperialismen, under det blodige banneret av Krigen mot Terror – besørget World Socialist Web Site den essensielle kritiske revolusjonære orienteringen for innledningsvis titusener, deretter hundretusener, og innen 2008 til-og-med for flere millioner av lesere på tvers av hele verden.

Etter ti års publisering hadde veksten av leserskaren stilt sine krav til WSWS som ikke kunne imøtekommes innen nettstedets opprinnelige struktur. Det var åpenbart for Den internasjonale komitéen (IC) og Det internasjonale redaksjonsrådet at den raskt intensiverende krisen i den amerikanske kapitalismen og i verdenskapitalismen konfronterte World Socialist Web Site med utfordringer som fordret en vesentlig forbedring både av teknisk infrastruktur og presentasjon. Vi måtte ikke vente for at evalueringen av den objektive situasjonen, som motiverte det nye designet av WSWS, skulle vise seg å være korrekt. Den første utgaven av det nydesignede World Socialist Web Site ble presentert den 22. oktober 2008, midt under det største økonomiske sammenbruddet i det globale finanssystemet siden Wall Street-krasjet i 1929.

I uttalelsen den 22. oktober 2008, som forklarte de politiske oppfatningene som lå til grunn for det nye designet, kom WSWS med følgende poenger:

  1. Den globale finanskrisen, sentrert i USA, markerer et avgjørende vendepunkt i den historiske krisen i det kapitalistiske verdenssystemet.
  2. Den utdypende økonomiske krisen vil forsterke de allerede betydelige spenningene mellom de store imperialist- og kapitalistmaktene ... USAs tiltak for å motvirke forverringen av landets verdensøkonomiske posisjon, dramatisk eksponert i den pågående krisen, vil anta en stadig mer hensynsløs og uhemmet militaristisk karakter.
  3. Den forverrede økonomiske situasjonen fører til et fornyet oppsving av klassekampen i verdensmålestokk. Arbeiderklassen vil med tiltakende besluttsomhet motsette seg bestrebelsene til de gamle og korrupte byråkratiske organisasjonene – politiske partier og fagforeninger – for å blokkere og forråde dens kamper.
  4. Et nytt publikum for marxistisk teori, og perspektivet og programmet for revolusjonær sosialisme forfektet av Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI) vil oppstå blant nylig radikaliserte arbeidere, studenter, ungdommer og intellektuelle. Bare et parti som er rotfast basert på marxistisk teori og som utvetydig forsvarer trotskismens arv, vil kunne møte utfordringene i en ny revolusjonær periode.

De siste tolv årenes begivenheter har fullt ut underbygget vurderingen som ble lagt til grunn for det nye designet.

I lys av de aller siste utviklinger burde det knapt være nødvendig å argumentere i noen utstrakt grad for at verdenskapitalismen er konfrontert av spøkelset av et fullskala politisk og økonomisk sammenbrudd. Krisen er så langt fremskreden at ingen intelligent borgerlig kommentator kan med noen rimelig grad av sikkerhet hevde at USA om tre måneder engang fortsatt vil ha en semi-demokratisk regjering.

2008-nydesignet av World Socialist Web Site ble gjennomført i påvente av en intensivering av den kapitalistiske verdenskrisen.

2020-relanseringen av World Socialist Web Site finner sted midt under et globalt politisk og sosio-økonomisk sammenbrudd, og en fremvoksende revolusjonær krise.

Denne situasjonen har ikke kommet overraskende på Den internasjonale komitéen. I den første utgaven av WSWS utgitt på nyåret, den 3. januar 2020, hevdet vi at tiåret for sosialistisk revolusjon hadde begynt. Allerede før noen visste at verden skulle bli rammet av en pandemi, forutså WSWS utbruddet av en global krise av historisk usette dimensjoner.

Den internasjonale komitéen var imidlertid ikke tilfreds med bare å gjøre sine forutsigelser og passivt avvente at de skulle realiseres. Det avgjørende saksanliggendet var, og er, hvordan Den internasjonale komitéen vil reagere på denne krisen, hvordan den vil forberede arbeiderklassen for betingelsene av revolusjonær kamp.

Endringene som introduseres med denne relanseringen av World Socialist Web Site gjøres i forventningen om at den globale utvidelsen av klassekampen vil generere en enorm gjenoppblomstring av interesse innen arbeiderklassen for sosialistisk politikk, historie og teori.

World Socialist Web Site vil fortsette å tilby enestående dekning og analyse av de dagsaktuelle vesentlige begivenhetene, som nettstedet har gjort siden 1998. Med endringene i design og struktur sikter vi på å skape et mer direkte og dynamisk samspill mellom dekningen av nyhetene og Den fjerde internasjonales og sosialistbevegelsens historiske erfaringer og teoretiske grunnlag.

Nettstedet har blitt redesignet for å gi leserne langt bedre tilgang til det store arkivet av essays, rapporter, historiske dokumenter og forelesninger i et bredt spekter av emner publisert av WSWS siden 1998. Materialet som allerede er lagt ut på nettstedet – nær 150 000 artikler – vil bli forsterket ved å inkludere tidligere upublisert materiale fra Den internasjonale komitéens og dens seksjoners arkiver.

Den internasjonale redaksjonen har samlet flere team som skal lage og kuratere online presentasjoner av politiske, kulturelle og teoretiske emner som vil gi større dybde til forståelsen av samtidens begivenheter.

WSWS’ konkludering av 2020-Nyttårserklæringen var:

Det enorme historiske grunnlaget som denne bevegelsen hviler på, det bevisste forvaringssted for den internasjonale arbeiderklassens erfaringer, må bringes frem i arbeiderklassens utviklende kamper og i formingen av veien til sosialisme.

Dette er det essensielle målet med relanseringen av World Socialist Web Site. Vårt mål er å bevæpne arbeiderklassen med den teoretiske forståelsen, den historiske kunnskapen og den politiske innsikten som er nødvendig for å føre en høyst bevisst politisk kamp mot kapitalismen, knuse selskaps-finans-oligarkenes fascistiske konspirasjoner, og sikre sosialismens seier.