Dr. Joseph Scalice diskuterer betydningen av kampen mot stalinisme med SEP-medlemmer på Sri Lanka

Historikeren dr. Joseph Scalice talte søndag den 4. oktober online til en forsamling fra Socialist Equality Party (SEP) på Sri Lanka, der han forklarte betydningen av sin akademiske forskning, som har avslørt den støtten filippinske stalinister besørget diktaturet til Ferdinand Marcos på 1970-tallet, og for president Rodrigo Dutertes fremvekst til makten i 2016. Scalice var invitert av Sri Lankas SEP til å holde en gjesteforelesning for møtet, som også hadde deltakere som er supportere av Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI) fra India.

Scalice har blitt angrepet av de filippinske stalinistene for hans kraftfulle forelesning den 26. august holdt ved Nanyang Technological University (NTU) i Singapore, «Først som tragedie, deretter som farse: Marcos, Duterte og Kommunistpartiene på FilippineneWorld Socialist Web Site lanserte en kampanje for å forsvare dr. Scalice og hans akademiske forskning mot de bakvaskende angrepene som ble lansert av Jose Maria Sison, grunnleggeren av Kommunistpartiet på Filippinene (CPP).

Deepal Jayasekara, assisterende sekretær for Sri Lankas SEP, som ledet møtet, hilste dr. Scalice velkommen med å si at han hadde ytt den internasjonale arbeiderklassen en stor tjeneste ved omhyggelig å undersøke og avsløre CPPs rolle. Han sa: «Scalices detaljerte eksponering av Sison og hans CPP er veldig viktig for den politiske skoleringen av SEP-medlemmer på Sri Lanka og våre supportere i India, og for deres politiske og teoretiske kamp mot stalinister og maoister på Sri Lanka, og helt spesielt i India.»

Ved innledningen av sitt foredraget takket Scalice leserne av World Socialist Web Site (WSWS), og spesielt de i India og på Sri Lanka, for deres uttalelser til ICFIs forsvarskampanje for hans arbeid mot stalinistiske bakvaskelser.

«Etter at jeg hadde holdt min forelesning intensiverte Sison sine bakvaskelsen mot meg,» sa Scalice. Han påpekte at intensiteten i Sisons angrep delvis var en respons på muligheten for at eksponeringen av CPPs rolle i 2016 nå truet dets nåværende forsøk på å danne en allianse mot Duterte med visepresident Leni Robredos Liberale Parti. Sison appellerer til deler av militæret om å gripe inn for å avsette den sittende presidenten.

Scalice ga en kort oversikt over filippinsk historie. Filippinene hadde vært en spansk koloni i 350 år. Det filippinske folket sloss mot kolonistyret og dannet i 1898, etter Asias første antikoloniale revolusjon, den kortlivede Republikken Filippinene. Innen ett år brøt en amerikansk imperialistinvasjon opp den nyopprettede republikken og erobret Filippinene.

Inspirert av Oktoberrevolusjonen i 1917 ble et Kommunistparti – Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) – dannet på Filippinene i 1930. Scalice forklarte hvordan det nydannede PKP kom under politisk kontroll av stalinismen som resultat av dominansen fra representanter fra Kommunistpartiet i USA.

Scalice forklarte hvordan hans akademiske studier hadde dokumentert rollen PKP spilte for å støtte militærdiktaturet til president Ferdinand Marcos. Han forklarte at CPP, som ble dannet i 1968 som en utbryterfraksjon fra PKP, knyttet masseopposisjonen mot diktaturet til Marcos’ borgerlige rivalers interesser. Den rollen disse to stalinistpartiene spilte på 1970-tallet leverer en historisk parallell til CPPs politikk i dag. Scalice forklarte hvordan CPP, gjennom hele partiets historie, politisk har underordnet den filippinske arbeiderklassen til det borgerlige politiske etablissementet.

Etter Scalices foredrag reiste deltakerne en rekke viktige spørsmål som gjorde det mulig for Scalice å utdype diskusjonen om stalinisters og maoisters politiske rolle, og den nåværende betydningen av trotskistbevegelsens historiske kamp mot stalinismen.

Som svar på et spørsmål om maoistenes rolle i Sør-Asia skisserte Scalice evolusjonen og konsekvensen av splittelsen mellom Kina og Sovjetunionen for hele Asia. Han sa at maoismen var en politisk variant av stalinismen, som på slutten av 1960-tallet og tidlig på 1970-tallet forfektet væpnede kamper i rurale områder, som avledet den voksende folkelige opposisjonen ut til landsbygda.

«Maoistpartiene som ble dannet på 1960- og 1970-tallet delte denne gjengse orienteringen, medregnet bevegelsen kjent som Naxalisme [i India]. Det var imidlertid på denne tiden Mao Zedong begynte å dreie seg i retning av Washington for en alliert i Beijings konflikt med Moskva. Etter å ha mistet deres tilknytninger til Kina forsterket maoistpartier over hele verden deres nasjonalistiske orienteringer og forflyttet seg videre til høyre.»

Han fortsatte: «Som resultat lanserte maoistpartier til-og-med direkte angrep på arbeiderklassen.» Der han trakk direkte paralleller til maoismens nåværende reaksjonære rolle, sa han: «Denne historiske evolusjonen forklarer den støtten CPP ga den fascistiske Duterte.»

Loading