Great Barrington-erklæringen: Et dødsmanifest

Det hvite hus omfavnet denne uka offisielt en politisk retningsorientering for flokkimmunitet under Covid-19-pandemien, og erklærte effektivt sett at masseinfiseringen av befolkningen er et positivt gode.

Dette tok form av en offentlig tilslutning til Great Barrington-erklæringen, et manifest fra fritt-marked institusjonen American Institute for Economic Research (AIER), som krever at alle tiltak for å demme opp for pandemien må droppes. Erklæringen ble utviklet i nær koordinering med Trump-rådgiver Scott Atlas.

Erklæringen på åtte avsnitt refererer ingen vitenskapelige data, og prøver ikke seriøst å argumentere for sin sak. Det er snarere en serie påstander konstruert retroaktivt fra amerikansk big business’ forlangender om å droppe folkehelsetiltak for å demme opp for pandemien: «Skoler og universiteter må være åpne for tilstedeværende undervisning. Fritidsaktiviteter, som sport, må gjenopptas. Unge voksne med lav risiko må kunne jobbe normalt, heller enn hjemmefra. Restauranter og andre næringsvirksomheter må kunne åpne. Kunst, musikk, sport og andre kulturelle aktiviteter må kunne gjenopptas.»

Dokumentet nevner ingen folkehelsetiltak for å demme opp for og få begrenset sykdommen, fra testing til kontaktsporing til karantene for de syke. Dette er ingen unnlatelse, det er bevisst. Det er fordi, fra standpunktet til forfatterne av artikkelen, er masseinfisering med dens påfølgende massedød et gode å skulle gå for.

Under et fjernsynskringkastet Town Hall-arrangement på torsdag kveld ble Trump spurt om administrasjonens politiske retningslinje faktisk var «flokkimmunitet». Han respondert med å gjøre det klart at det var den, og gjentok igjen mantraet først foreslått av New York Times’ Thomas Friedman om at «kuren ikke må bli verre enn selve problemet» – hvilket betyr, det vil ikke bli noe tilbake til restriksjoner på økonomisk aktivitet med sikte på å bremse for virusets spredning.

Den offisielle omfavnelsen av «flokkimmunitet» er en innrømmelse om at Det hvite hus’ sabotering av bestrebelser for testing, dens manglende fremskaffing av verneutstyr og dens bevisste villedning av allmennheten var alt sammen bevisst designet for å ofre menneskeliv av hensyn til «økonomien».

Viktigst av alt, Det hvite hus’ omfavning av dokumentet er en intensjonserklæring for massedrap. Administrasjonenen planlegger å la ytterligere hundretusenvis av personer dø midt under den globale gjenoppblomstringen av pandemien, som er forårsaket av den premature opphevingen av nedstengninger av næringsvirksomheter og andre tiltak for å demme opp for og få begrenset pandemien.

Strategien for «flokkimmunitet» har med rette pådratt seg skarpe fordømmelser fra verdens fremste folkehelseorganisasjoner. Den 15. oktober publiserte det britiske medisintidsskriftet Lancet en uttalelse som fordømte politikken som «en farlig feilslutning, som ikke støttes av vitenskapelige bevis».

Uttalelsen argumenterte for at «det ikke er bevis for varig beskyttende immunitet mot SARS-CoV-2 etter naturlig infisering. Og derfor: «En slik strategi ville ikke få avsluttet Covid-19-pandemien, men resultere i tilbakevendende epidemier, slik tilfellet var med mange smittsomme sykdommer før vaksinasjon ble introdusert.»

Lancet konkluderte resolutt: «Bevismaterialet er veldig tydelig: Det å få kontrollert lokalsamfunnsspredning av Covid-19 er den beste måten å beskytte våre samfunn og økonomier, inntil sikre og effektive vaksiner og terapi ankommer i løpet av de kommende måneder.»

Lancets uttalelse etterfulgte en tidligere erklæring fra 17 ledende folkehelseorganisasjoner, medregnet Big Cities Health Coalition og American Public Health Association. De hevder: «Anbefalingene i Great Barrington-erklæringen vil, dersom de etterfølges, være tilfeldighetenes spill som unødvendig ofrer liv. Erklæringen er ikke en strategi, den er en politisk erklæring. Den ignorerer begrunnet folkehelsekompetanse.»

Folkehelseorganisasjonenes uttalelse konkluderer: «Det er ingen bevis for at vi engang er i nærheten av flokkimmunitet. Tvert imot, eksperter mener at 85 til 90 prosent av den amerikanske befolkningen fortsatt er i fare for å pådra seg SARS-Cov-2.»

Den tilføyer: «Vi har sett eksperimentet med flokkimmunitet mislykkes i nasjoner som Sverige, som har den høyeste dødeligheten blant de nordiske landene,» og konkluderer med at «det er ulogisk å ignorere bevis fra folkehelsen og vitenskapen når så mange liv står på spill.»

Som dr. William Schaffner, en ekspert på smittsomme sykdommer ved Vanderbilt University, gjorde det klart: «To til seks millioner dødsfall er en helt rimelig serviett-kalkyle» over hvor mange mennesker som vil dø dersom USA viderefører sin politiske retningsorientering for flokkimmunitet.

Det hvite hus’ åpne omfavnelse av flokkimmunitet er en krigserklæring mot arbeiderklassen fra kapitalistoligarkiet. Den gjør det klart at kapitalismen ikke lenger vil overholde engang fornemmelsen av at alle menneskeliv er av verdi. Dersom arbeidere ikke er tilfreds med å returnere til arbeidsplasser der viruset sprer seg raskt, da vil de bli nødt til det av økonomisk tvang, eller av høyreekstrem og statlig vold.

Dette er grunnen til at promoteringen av «flokkimmunitet» har blitt ledsaget av avskjæringen av all føderal nødbistand og opphevingen av restriksjoner på frakoblinger av utilities [o. anm.: basistjenester som strøm, gass, vann, renovasjon] og gjenåpning for tvangsutkastelser. Denne uka gjorde ledere fra begge partier det klart at de ikke har noen interesse av å vedta ei ny økonomisk bistandspakke, mens delstater, den ene etter den andre, sløyer alle beskyttelser for sårbare arbeidere.

Med avsløringen i forrige uke av et langt fremskredent militskomplott for å drepe Michigan-guvernør Gretchen Whitmer og Virginia-guvernør Ralph Northam, har det blitt klart at en del av styringsklassen ser på mobilisering av fascistiske organisasjoner som et nødvendig våpen i håndhevingen av finansoligarkiets politikk.

Der Trump-administrasjonen har frontet masseinfiseringspolitikken har den imidlertid bred støtte fra hele styringsklassen. Da Biden ble spurt, på hans eget Town Hall-stevne torsdag kveld, om hvordan han ville ha respondert på pandemien, repliserte han bare at ytterligere ressurser må stilles til rådighet for å tilrettelegge for gjenåpningen av næringgsvirksomheter og skoler. Demokratene foreslår ingen tiltak for å forhindre spredningen av viruset, og Biden avviste enhver gjeninnføring av en «lockdown», som ville bety en nedstenging av ikke-essensiell produksjon for å beskytte arbeidere.

Hva angår pseudovenstre-organisasjonene i og rundt Det demokratiske partiet har tidsskriftet Jacobin, tilknyttet De demokratiske sosialistene i Amerika (DSA), offentlig promotert Martin Kulldorff, en av hovedforfatterne av Great Barrington-erklæringen, som absurd hevdet at «flokkimmunitet» er en «venstreorientert» posisjon.

Det faktum at den politiske retningsorienteringen for «flokkimmunitet» har funnet støtte ikke bare innen kapitalistoligarkiet, men blant seksjoner i den øvre middelklassen, taler til den dype forvirringen i dette sosiale sjiktet. Som på 1930-tallet trekker deler av middelklassen, desorienterte av katastrofale hendelser og fiendtlige overfor marxismen, mot «dødskulten» og volden legemliggjort av fascistbevegelser.

Arbeidere over hele verden må ønske velkommen folkehelseeksperternes kategoriske og modige standpunkt i opposisjon til styringsklassens politikk for flokkimmunitet. Men denne kampen vil ikke vinnes av argumenter.

Styringsklassens pådriv for å tillate masseinfisering av befolkningen kan bare håndheves med vold. Som respons må arbeiderklassen samle sin egen sosiale og politiske styrke i opposisjon til denne drapspolitikken.

Arbeidere må danne grunnplankomitéer på alle fabrikker og arbeidsplasser, der de kjemper for å sikre deres egen helse og sikkerhet. Kampen mot pandemien er fundamentalt sett ikke bare en medisinsk, men en politisk kamp, uadskillelig fra kampen for den sosialistiske omformingen av samfunnet.

Loading