Med overhengende fare for militsvoldSheriffer og politi i Michigan nekter å håndheve delstatsregjeringens forbud mot våpen ved stemmelokalene

I et trekk som reiser spørsmål om hvilke politiske institusjoner som har makten i delstaten Michigan kunngjorde politiledere på mandag at de ikke vil håndheve en nylig ordre fra den valgte secretary of state – en delstats tredje høyest rangerte embedsrepresentant – om å forby våpen ved valglokalene.

Ved å erklære at de vil ignorere ordrer fra folkevalgte embetsrepresentanter erklærer politiet i Michigan seg selv som hevet over loven. Beslutningen reiser ytterligere spørsmål om forbindelsen mellom fascistiske county sheriffs [fylkespolitisjefer] og de 14 militsmedlemmene som planla å kidnappe og drepe Michigan-guvernøren Gretchen Whitmer.

En Chevy Tahoe tilhørende Michigan State Police [Foto: Flickr.com/Joe Ross]

Jocelyn Benson, Secretary of State i Michigan, kunngjorde den 16. oktober en ny retningslinje som forbyr åpenlys bæring av angrepsgeværer, lange våpen og håndvåpen, innen en omkrets av 100 fot [30 meter] fra valglokalene. Veiledningen gjør det klart at delstatens regjering mener trusselen reist om militsvold på valgdagen fortsatt er pågående:

«Tilstedeværelsen av skytevåpen ved valglokaler, valgsjefers kontor(er), eller ved lokaler for opptelling av fraværendes valgsedler, kan medføre forstyrrelser, frykt eller intimidering av velgere, valgarbeidere og andre tilstedeværende.»

På mandag ettermiddag ble veiledningen fordømt av toppsjefen for politisjefsammenslutningen Michigan Association of Police Chiefs, som sa at politibetjenter ikke ville etterfølge den.

«Det er ingenting i loven som innvilger politiet myndighet til å håndheve disse reglene,» sa Robert Stevenson, organisasjonens direktør. Politiorganisasjonen representerer 385 politisjefer.

Matt Sexton, direktør for organisasjonen Michigan Sheriffs Association, meldte en tilsvarende uttalelse på mandag, der han sa: «Denne administrative ordren er faktisk grunnlag for bekymring.» Han fortalte sheriffs [politisjefer på lokalnivå] i hvert county [omtrent tilsvarende et fylke] å konsultere deres lokale påtalemyndigheter om hvorvidt de skulle etterfølge veiledningen, der han effektivt sett garanterte at counties med Republikaner-påtalemyndigheter vil beordre politiet å nekte å etterfølge pålegg fra delstatsmyndigheten i Lansing.

I forventning av det voksende politiopprøret sa Dana Nessel, Michigans Demokrat-representant valgt til embetet Attorney General [o. anm.: på unionnivå justisministeren; på delstatsnivå øverste autoritet for påtalemyndigheten], på søndag at dersom de lokale politiavdelingene tar stilling for militser og nekter å håndheve valgordren, ville hun utkalle delstatspolitiet for å beordre de lokale politimyndighetene å tre tilbake.

Med henvisning til utsiktene for militsvold på valgdagen sa Nessel på fjernsynskanalen Showtimes The Circus: «Dersom du har en county sheriff som synes å være sympatisk innstilt til noen som helst av disse organisasjonene, og vi tror de ikke kommer til å håndheve lovene, da vil vi få noen andre til å gjøre det, som vil – Michigan State Police.»

Denne bemerkelsesverdige uttalelsen avslører at delstatsregjeringen kjenner til dype forbindelser mellom politiet og fascistiske militsgrupper, inkludert slike som Three Procenters, Oath Keepers og Wolverine Watchmen, som hadde tilknytninger til mennene som denne måneden ble arrestert for å planlegge å drepe guvernør Whitmer.

En talsperson for Nessels kontor sa til The Detroit News at delstatspolitiet hadde sagt seg enige i å håndheve ordren, men en talsperson for delstatspolitiet så derimot ut til å være forbeholden, og uttalte til pressen: «Jeg vil ikke inn i spekulasjoner om håndhevingen, men Michigan State Police har faktisk delstatlig jurisdiksjon.»

Mer informasjon fremkommer om de mange offisielle politirepresentantene i Michigan som tilhører sammenslutningen Constitutional Sheriffs and Police Officers Association (CSPOA), fascistorganisasjonen som mener sheriffs representerer landets høyeste lov. Mandagens uttalelser fra både sammenslutningene Michigan Sheriffs Association og Michigan Association of Police Chiefs adopterer i hovedsak CSPOAs perspektiv.

De sheriffs som er CSPOA-supportere inkluderer nå Sheriff Mike Borkovich i Leelanau County, Sheriff Ted Schendel i Benzie County, Sheriff Mike Murphy i Livingston County og Sheriff Brian BeGole i Shiawassee County. Sheriff Dar Leaf i Barry County ble i 2016 tildelt CSPOAs «Sheriff of the Year»-pris, og han hyllet nylig konspirasjonen om å kidnappe og myrde Whitmer.

Umiddelbart etter at Benson kunngjorde ordren sist fredag meldte Sheriff Murphy i Livingston County en uttalelse om at han ville nekte å håndheve veiledningen, der han uttalte: «Hun [Benson] base tømte bensin på glørne.» Livingston County inkluderer småbyen Howell i Michigan, det mangeårige sentret for Ku Klux Klan.

I tillegg undertegnet Sheriff Kim Cole i Mason County og Sheriff Ken Falk i Manistee County tidligere i år et brev der de nektet å håndheve Whitmers koronavirusrestriksjoner. Deres brev impliserer også CSPOA-støtte eller medlemskap. Brevet hever at deres brudd på ordrene bare er fordi «hver og én av oss tok en ed om å opprettholde og forsvare Michigans Konstitusjon, så vel som the US Constitution [den amerikanske grunnloven], og om å forsikre at folkets Gud-gitte rettigheter ikke blir overtrådt. Vi mener at vi er den siste forsvarslinja når det gjelder å beskytte folkets sivile friheter og borgerrettigheter.» Dette er CSPOAs synspunkter.

Loading