Perspective

Med valgdagen som nærmer seg, konspirerer Trump for å avvise folkets valg

Med det amerikanske valget mindre enn ei uke unna er Trump-administrasjonen engasjert i en konspirasjon om å forbli i embetet selv om han taper folkets valg.

Prosessen med å få banket gjennom nomineringen av høyesterettsdommer Amy Coney Barrett, som i går ble offisielt innsverget, er sentralt i denne strategien. Trump valgte høyesterettsdommer Clarence Thomas til å overvåke seremonien ved Det hvite hus kvelden før, han som er den eneste gjenværende dommeren ved domstolen som var del av flertallet som avgjorde 2000-valgsaken Bush v. Gore. I den avgjørelsen besluttet retten med 5 mot 4 stemmer å stoppe en nytelling av valgsedler i Florida, og overleverte valget til Bush, som hadde tapt folkets valg.

Meldingen kunne ikke være tydeligere: Barrett skal bistå domstolen i en tilsvarende operasjon tjue år senere. For å understreke dette poenget besluttet Høyesterett samme dag at slagmarkdelstaten Wisconsin ikke kan telle opp innsendte stemmesedler postlagte før valgdagen, men mottatt etter den 3. november. Rettsbeslutningen, som frarøver titusenvis eller kanskje hundretusentalls Wisconsin-innbyggere retten til å stemme, er en stor seier for Trump og besørger kritisk politisk støtte til hans bestrebelser for å utfordre valgresultater over hele landet.

President Donald J. Trump kommer med kommentarer under innsvergingsseremonien for Amy Coney Barrett som assisterende dommer i Den amerikanske høyesterett. [Foto: Joyce N. Boghosian/White House Flickr]

Trump-nominerte Brett Kavanaugh gjentok Trumps grunnløse påstand, i en rettsbegrunnelse [‘opinion’] som samstemte med flertallet, om at postinnsendte stemmesedler er utsatt for svindel: «Delstater vil unngå kaos og mistanker om ukorrekthet som kan oppstå dersom tusenvis av fraværendes stemmesedler strømmer inn etter valgdagen og potensielt vender resultatene av et valg.» Det vil si, delstater ønsker å unngå «kaoset» forårsaket av å telle alle stemmesedlene.

Kavanaugh refererte gunstig til rettsbeslutningen i saken Bush v. Gore. I den 2000-saken uttalte retten eksplisitt at rettskjennelsen ikke kunne brukes som presedens i fremtidige rettsavgjørelser, og Kavanaughs samstemmighet var første gang en høyesterettsdommer har henvist til den siden. Med hans henvisning til saken gjorde Kavanaugh det klart hva Trump planlegger å gjøre i 2020.

Trump tar sikte på å bruke en stablet Høyesterett til å treffe tilsvarende rettsavgjørelser for at andre delstater kan ugyldiggjøre postinnsendte stemmesedler, som han uten noe faktagrunnlag har hevdet er gjenstand for svindel. Få timer etter at rettskjennelsen ble publisert erklærte Trump på Twitter: «Store problemer og avvik med Mail In Ballots [postinnsendte stemmesedler] over hele USA. Må ha endelige totaltall den 3. november.»

Det er faktisk ikke noe konstitusjonelt grunnlag for Trumps insistering på at valget må avgjøres innen den 3. november. Valgresultatene blir opptalte av statene, som må velge deres valgdelegater innen «trygg-havn-tidsfristen» den 8. desember, etter at alle stemmer er talte. Trump vet at flertallet av innsendte stemmesedler som ville ankomme nært før eller eventuelt etter den 3. november vil være for Biden, og han prøver å få skapt et påskudd for å erklære dem ugyldige.

Trump, med domstolenes bistand, søker å få skapt nok tvil om utfallet til å tillate Republikaner-kontrollerte delstaters lovgivende forsamlinger i kritiske slagmarkdelstater, deriblant Michigan, Pennsylvania, North Carolina og Wisconsin, å få sikretutnevnelsen av pro-Trump-valgdelegater, uansett folketsvalg.

For å understøtte hans rettssaker søker Trump å anspore til høyreekstrem og fascistisk vold før, under og etter valgdagen. Han fokuserer sine siste valgkampanjestevner på viktige slagmarkdelstater der Trump-supportere har organisert komplotter målrettet mot sittende guvernører.

Mindre enn tre uker etter avsløringen av et komplott for å kidnappe og drepe guvernøren i Michigan, Gretchen Whitmer, holdt Trump i går et kampanjestevne i delstatens hovedstad Lansing. Med henvisning til komplottet for å drepe henne sa Trump at hun har et «problem», før han la til: «Jeg mener, vi får se om det er et problem, ikke sant? Folk har rett til å si at det kanskje var et problem, kanskje det ikke var det.»

Han baserer seg også på støtte innenfra politiet for å bistå fascistiske organisasjoner med å intimidere velgere på valgdagen. I Michigan har mange lokale sheriffer [lensmenn] erklært at de ikke vil håndheve delstatsordrer som forbyr skytevåpen ved valglokalene.

Tirsdag utstedte dommer Christopher Murray ved domstolen Michigan Court of Claims, som ble utnevnt av tidligere Republikaner-guvernør John Engler, et foreløpig rettspålegg som effektivt sett stoppet [delstatens tredjehøyeste i embetshierarkiet] Secretary of State Jocelyn Bensons ordre om å forby åpen bæring av skytevåpen. Rettsavgjørelsen ble ønsket velkommen av delstatens Republikaner-representanter i den lovgivende forsamlingen, som fordømte Whitmer-administrasjonens «overreach» [for vidtrekkende forordning].

På hans valgkampanjestevne i Pennsylvania på mandag raste Trump mot Demokrat-guvernøren Tom Wolf, der han truet med å si: «Vi følger med på deg». Han skrøyt av støtte fra politiet på tvers av hele landet: «Alt vi kan si er at politimyndigheten følger med på Nevada, den følger med på Philadelphia og Pennsylvania fordi de hadde mange rare ting ... Vi følger med på North Carolina, vi følger med på Michigan.»

Mens Trump har en strategi for å stjele valget har Demokratene ingen strategi for å motsette seg det. De gjør faktisk alt hva de kan for å dekke over trusselen mot den mest grunnleggende demokratiske rettigheten, retten til å stemme.

På hans eget valgkampanjeevent på tirsdag nevnte Demokrat-kandidaten Joe Biden hverken valgkuppet, komplottet om å kidnappe og myrde Whitmer og andre guvernører, bekreftelsen av Barrett, høyesterettsbeslutningen om Wisconsin, eller noe som helst annet relatert til trusselen mot demokratiske rettigheter ved valget. Under den endelige presidentdebatten i forrige uke ble temaet om Trumps komplotter og trusler om å forbli ved makten ikke engang nevnt.

Republikanerne var i stand til å banke gjennom nomineringen av Barrett på bare et par uker, under de mest tvilsomme politiske omstendigheter, ene og alene på grunn av Demokratenes beslutning helt fra starten av om at de ikke ville gjøre noe for å blokkere nomineringen, fra nedstenging av regjeringen til anvendelse av de mange prosedyrereglene i Senatet for å forhindre en endelig høring før valget.

Dersom Demokratene ikke kunne forhindre installeringen av Barrett, hvem kan da tro at de vil være i stand til å forsvare resultatet av et valg de vinner?

Demokratene, et parti av Wall Street og militæret, er skrekkslagne for alt hva som ville utløse masseuro, som ville true med å utvikle seg til en bevegelse ikke bare mot Trump, men mot hele kapitalistsystemet.

Elissa Slotkin, en Demokrat-kongresskvinne og tidligere CIA-agent, gjorde det klart i et intervju med Politico sist helg, at i kulissene diskuterer Det demokratiske partiets topprepresentanter aktivt hva som vil skje i tilfelle Trump nekter å forlate embetet. Politico bemerket at Slotkin «bekymrer seg for at Amerika kan være på vei mot en sivil og konstitusjonell krise». Faktisk, «det er lite annet hun tenker på i disse dager.»

I stedet for å advare allmennheten om faren for et Trump-kupp er imidlertid Demokratenes appell til militærets og etterretningsagenturenes ledere. Slotkin sa, at for å få holdt seg ved makten ville Trump «trenge støtte fra sitt kabinett, spesielt justisministeren, forsvarsministeren, styrelederen for fellesstaben og departementssjefen for hjemlandssikkerhet». Hun sa at Demokratene har skrevet brev til «disse gutta ... for å få dem til å tenke gjennom deres egne røde linjer, hva vil de være villige til å gjøre og ikke gjøre, dersom presidenten faktisk nekter å akseptere et nederlag.»

Alt dette finner sted under betingelser av koronaviruspandemien, som går inn i et nytt stadium. Dødstallet, som allerede har passert 230 000, stiger. Nye tilfeller er på rekordnivå.

Trumps konspirasjoner er uatskillelige fra styringsklassens politikk for «flokkimmunitet», som vil føre til en massiv vekst av koronavirusinfeksjoner og dødsfall. I alle hans taler kombinerer Trump ansporing til fascistisk vold med stadig mer provoserende avvisninger av pandemiens fare, og med forlangender om å få en slutt på alle begrensninger for dens videre spredning.

Trumps program har ikke noe folkelig grunnlag. Det er et program for død og sosial ødeleggelse. Det er et enormt og stigende sosialt raseri i arbeiderklassen mot hele den politiske orienteringen av styringselitenes respons på pandemien. Ethvert forsøk fra Trumps side på å holde seg ved makten under disse betingelsene vil føre til masseprotester og sosiale spasmer.

Demokratenes feighet som respons på Trumps konspirasjoner er fullt og helt bundet opp med deres egen motstand mot enhver politisk orientering i retning av å adressere den spredende pandemien, eller en sosial krise som er ulik noe sett siden 1930-tallet. Utover det å snakke om ansiktsmasker har Demokratene ingenting å foreslå, ettersom de avviser ethvert tiltak som truer interessene til selskaps- og finanseliten.

Socialist Equality Party og vår valgkampanje – Joseph Kishore for president og Norissa Santa Cruz for visepresident – advarer arbeidere: Det å stole på at Det demokratiske partiet forsvarer demokratiske rettigheter er intet mindre enn suicidalt. De vil forsvare absolutt ingenting, ikke engang deres egen valgseier.

En genuin kamp mot Trumps kupp-komplott kan bare utvikles i opposisjon mot Demokratene og helheten av styringsklassen.

Kampen mot Trumps konspirasjoner må knyttes til et sosialistisk program i respons til den ekspanderende katastrofen, basert på arbeidernes interesser, ikke styringsklassens. Dette inkluderer nedstengningen av ikke-essensiell produksjon og skoler nå som pandemien sprer seg. Alle berørte arbeidere, inkludert de titalls millioner av arbeidsledige, må få full inntekt, betalt for gjennom en massiv omdisponering av rikdom.

Bare på grunnlag av et sosialistisk program kan det utvikles en seriøs bevegelse til forsvar for den mest grunnleggende demokratiske rettigheten, retten til å stemme.

Søndag den 1. november kl. 13:00 Eastern Standard Time holder Socialist Equality Party et online valgmøte, med headingen «On the Eve of the Civil War Election: The Breakdown of American Democracy and the Fight for Socialism» [Under oppløpet til borgerkrigsvalget: Sammenbruddet av amerikansk demokrati og kampen for sosialisme], for å granske Trumps konspirasjon, og hvordan man kan bekjempe den.

Loading