World Socialist Web Site, kampen mot imperialisme og for sosialisme i Midtøsten

WSWS publiserer talene holdt av ledende medlemmer av ICFI og bidragsytere til WSWS på nettmøtet som ble holdt den 25. oktober for å ønske relanseringen av WSWS velkommen som ble innledet med publiseringene den 2. oktober 2020. Kommentarene nedenfor ble levert av Ulaş Ateşçi, på vegne av Sosyalist Eşitlik Grubu i Tyrkia.

På vegne av Sosyalist Eşitlik Grubu (Gruppa Sosialistisk Likhet), i politisk solidaritet med Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI), er det en stor ære å få anledingen til å adressere denne online-samlingen for feiring av relanseringen av World Socialist Web Site (WSWS).

Iskra, som begynte publisering under Vladimir Lenin i 1900 med slagordet «Fra ei gnist vil en ild blusse opp», representerte en kritisk milepæl i den russiske arbeiderklassens politiske utdanning og for byggingen av et uavhengig marxistisk parti før 1917-Revolusjonen. Relanseringen av WSWS vil bli husket som et kritisk vendepunkt i den globale arbeiderklassens politiske utdanning, og for byggingen av det politiske lederskapet den trenger i tiåret for den sosialistiske revolusjonen. Bak dette trinnet, som gjenspeiler ICFIs svært bevisste politiske respons på den objektive situasjonens endringer, ligger den marxistiske bevegelsens historiske, politiske og kulturelle akkumulering og kontinuitet i mer enn 170 år.

Faktisk spilte lanseringen av World Socialist Web Site i 1998 en avgjørende rolle for å gjøre det mulig for vår gruppe å være her i dag, når vi søker å få bygget en seksjon av ICFI i Tyrkia. Som kamerat David North forklarte i velkomstkunngjøringen for relanseringen av WSWS, etter at ICFI «grep anledningen til å utnytte en teknologi som ville muliggjøre en mer gunstig avstemming mellom våre marxistisk-trotskistiske ideers kraft og størrelsen på vårt publikum,» fant dette historiske trinnet en respons over hele verden. Dette inkluderte også Tyrkia.

Kamerat Halil Çelik, grunnleggeren og lederen av Sosyalist Eşitlik, som vi så tragisk mistet på slutten av 2018, hadde sitt første møte med WSWS i 1999. Dette møtet gjorde det mulig for hans gruppe over de neste årene å få tilgang til ICFIs dokumenter. Vår gruppe var bare i stand til å føre en politisk kamp mot pabloismen og ulike typer nasjonal opportunisme i Tyrkia basert på det vi her erfarte av den trotskistiske verdensbevegelsens historiske tradisjoner.

Som kamerat Peter Schwarz forklarte i hans nekrolog over kamerat Halil fikk WSWS oss til å forstå at «utviklingen av trotskistbevegelsen i Tyrkia bare kan skje på grunnlag av revolusjonær internasjonalisme og at det fordrer en grundig forståelse av den internasjonale arbeiderklassens strategiske erfaringer gjennom det 20. århundre».

WSWS, som insisterer på den internasjonale arbeiderklassens fullstendige uavhengighet fra imperialismen og alle borgerskapets fraksjoner, blir i dag fulgt med voksende interesse blant de fremskredne sjiktene av arbeidere, ungdommer og intellektuelle i Tyrkia. Forøvrig, WSWS er et nettsted som med sin analyse og sine kommentarer til utviklingstrekkene over hele verden, og spesielt i Midtøsten, følges nøye og refereres ofte til av borgerlige aviser og pseudo-venstre-publikasjoner i Tyrkia. Selvfølgelig, det de ikke nevner spesifikt er at WSWS ikke er en «uavhengig» nyhetskilde, men Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonales politiske organ.

Den politiske innflytelsen og prestisjen WSWS har i denne regionen er ikke begrenset til Tyrkia. Nettstedets uforsonlige og prinsipielle motstand mot de USA-ledede imperialistiske aggresjonskrigene mot Afghanistan i 2001 og mot Irak i 2003, såvel som mot NATOs regimeendringskriger i Libya og Syria siden 2011, de vedvarende imperialistiske krigstruslene mot Iran og den nesten-genocidale krigen mot Jemen, har gjort WSWS høyt respektert blant hele regionens arbeiderklasse og undertrykte masser.

Faktisk, ingen annen internasjonal medieorganisasjon har et så rettmessig fortjent renomé som WSWS. Da de tidligere antikrigbevegelsenes middelklasselederskap forflyttet seg til høyre etter Irak-krigen i 2003, og i 2011 ble til pseudo-venstre-supportere av imperialistintervensjoner mot Libya og Syria, sto WSWS alene i sin kategoriske opposisjon mot dette imperialistiske barbariet som drepte eller såret millioner og fordrev ytterligere millioner på tvers av hele regionen, og ledet kampen for å bygge en sosialistisk antikrigbevegelse basert på den internasjonale arbeiderklassen.

I dag er World Socialist Web Site det viktigste instrumentet i kampen for å bevæpne og mobilisere arbeiderklassen med et internasjonalistisk og sosialistisk perspektiv på konfliktene i det østlige Middelhavet og Kaukasus, eller de amerikanske krigsforberedelsene mot Russland og Iran, som hver av dem kan utløse en verdenskrig.

Våre politiske motstandere vitner også om WSWS’ prestisje i regionen, og over hele verden. Da World Socialist Web Site hilste arbeiderklassens opposisjon mot Irans regjering velkommen og motsatte seg statsundertrykkingen på slutten av 2017, uttrykte Ramin Mazaheri, som er journalist og en apologet for «islamsk sosialisme» og for Den islamske republikken Iran, sin beundring for World Socialist Web Site, selv om han motsatte seg den prinsipielle holdningen inntatt av WSWS. Han kalte det «et virkelig flott nettsted», «eksepsjonelt på så godt som alle måter», «kanskje det bredest besøkte virkelig venstreorienterte nettstedet» og et nettsted som er «beundret i Den tredje verden», og et «nettsted som er velfortjent verdsatt rundt om i verden».

Til tross for de siste 30 årenes sosiale og økonomiske ødeleggelser av imperialistkriger over hele Midtøsten, har millioner av mennesker fra hele regionen sluttet seg til det internasjonale proletariatets rekker, som resultat av den samme periodens globalisering av produksjonen. Dette unge proletariatet vil i World Socialist Web Site finne de politiske våpnene det trenger i kampen for internasjonal sosialisme, mot imperialisme og regionens reaksjonære borgerlige regimer, under forløpet av dette tiåret for den sosialistiske revolusjon som vi har gått inn i.

Jeg vil gjerne benytte anledningen til å oppfordre våre lesere til å ta tak og bli med oss i utvidelsen av publiseringen av WSWS på tyrkisk, kurdisk, arabisk, persisk og andre språk som snakkes på tvers av regionen, for å utvide lesertallet og få bygget seksjoner av ICFI på tvers av Midtøsten.

Loading