Google innrømmer sensurering av World Socialist Web Site

I en uttalelse for en senatshøring den 28. oktober innrømmet Sundar Pichai, administrerende direktør [CEO] for Googles morselskap Alphabet, at det dominerende online-søkeselskapet lenge har sensurert World Socialist Web Site.

Da Pritchai under høringen for Senatets handelskomité ble spurt av republikanersenator Mike Lee fra Utah om å oppgi navnet på én venstreorientert «høyprofilert person eller enhet» som har blitt sensurert av Google, navnga Pichai WSWS.

Høringen – som inkluderte vitnesbyrd fra tre CEO-er for big tech-konsern, Pichai (Google), Mark Zuckerberg (Facebook) og Jack Dorsey (Twitter) – ble sammenkalt av den Republikaner-kontrollerte komitéen med det formål å promotere deres fullstendig falske påstand at bare høyreorienterte og konservative utgivere har blitt sensurert av internett- og sosialmedieselskaper under oppløpet til 2020-valget.

I løpet av hans tildelte utspørringstid spurte senator Lee de tre konsernlederne: «Jeg mener trenden er tydelig, at dere nesten alltid sensurerer – dvs. blokkerer innhold, faktasjekker eller flagger innhold, eller demoniserer nettsteder – av konservative, individer eller selskaper som er pro-Republikanere, eller pro-life-grupper [o. anm.: antiabort]. ... Kan dere si meg én person med høy profil fra en liberal ideologi, som dere har sensurert og i tilfelle hvilket spesielt tiltak dere fortok?»

Google-toppsjefen Sundar Pichai opptrer på en skjerm der han uttaler seg eksternt under høringen for Senatets handelskomité, på Capitol Hill i Washington D.C., onsdag 28. oktober 2020. [Foto: Michael Reynolds/Pool via AP]

Mens både Dorsey og Zuckerberg nektet å oppgi noen navn – og hevdet de ville besørge ei liste på et senere tidspunkt – responderte Google-direktøren Prichai, da Lee henvendte seg til ham: «Vi har retningslinjer for moderering som vi anvender likt. ... Vi har hatt samsvarsanliggender [‘compliance issues’] med World Socialist Review [sic], som er en venstre-lenende publikasjon.»

Selv om Pichai brukte navnet «World Socialist Review», et newsletter [nyhetsbrev] i papirformat med publisering som opphørte i 2011, er det tydelig at han henviste til World Socialist Web Site. Faktisk leverer et Google-søk etter «World Socialist Review» WSWS på to av de tre øverste plassene i resultatlista.

Selv om han ikke forklarte hva han mente med «samsvarsanliggender» [‘compliance issues’], er Pichais svar til senator Lee klinkende klart. Det han sa var at Google faktisk anvender sensurtiltak mot venstreorienterte og sosialistiske utgivere, og eksempelet han nevnte er sensureringen av World Socialist Web Site.

Pichais ekstraordinære innrømmelse at Google lenge har undertrykt innhold fra WSWS er en bekreftelse på kampanjen Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI) lansert mot sensur på nettet, så langt tilbake som våren 2017.

Etter Googles implementering av en ny søkealgoritme i april 2017 rapporterte WSWS at tilgangen til nettstedets innhold, og til andre venstreorienterte, antikrig og progressive nettsteder, ble sterkt sensurert. I en artikkel publisert den 2. august [engelsk tekst] publiserte WSWS data som viste at nett-trafikken til 13 nettsteder fra Google-søk hadde blitt redusert med fra 19 til 67 prosent. Dataene viste at «World Socialist Web Site har vært mest berørt. Trafikken fra Google-søk har falt med to tredjedeler.»

WSWS karakteriserte Googles modifisering av deres søkealgoritme som «en selskap-stat-konspirasjon for drastisk å begrense demokratiske rettigheter», og oppfordret deretter til et «bredt samarbeid mellom sosialistiske, venstreorienterte og progressive nettsteder for å varsle allmennheten og de bredeste deler av arbeiderklassen».

Analysen ble deretter fulgt opp den 25. august 2017 med et åpent brev fra David North, styreleder for WSWS’ internationale redaksjonsråd, til ledelsen av Google og Alphabet, med navns nevelse av konsernets og datterselskapets administrerende direktører, med forlangende om en slutt på internettsensur. Brevet forlangte at Google måtte «slutte å svarteliste WSWS og stoppe sensuren av alle venstreorienterte, sosialistiske, antikrig og progressive nettsteder som har blitt negativt påvirket av deres nye diskriminerende retningslinjer for søkeresultater».

Det åpne brevet uttalte videre at sensureringen av WSWS «gjenspeiler frykten for at et genuint sosialistisk perspektiv, om det skulle tillates en rettferdig høring, vil finne et massepublikum i USA og internasjonalt. Det er utbredt folkelig opposisjon mot deres tiltak for å undertrykke ytrings- og tankefrihet.» Som del av denne kampanjen sirkulerte WSWS en online-underskriftskampanje som fikk støtte fra tusenvis av undertegnere fra lesere i 70 forskjellige land, og på fem kontinenter.

Selv om Google aldri offisielt besvarte det åpne brevet publiserte New York Times en artikkel den 26. september 2017, forfattet av Daisuke Wakabayashi, som presenterte et intervju med David North og omtalte WSWS-kampanjen. Deretter forsøkte Times i en oppfølgingsartikkel å diskreditere WSWS’ påstander om at Google var involvert i sensurering.

I november 2019 substansierte Wall Street Journal WSWS’ posisjon om at Google manipulerte deres søkealgoritme for å undertrykke nettstedets innhold fra å bli hentet frem av selskapets søkemotor. Journal skrev: «Til tross for at Google offentlig nekter for det, opprettholder selskapet svartelister for å fjerne bestemte nettsteder, eller forhindre andre fra å bli listet i visse typer søkeresultater.»

Den 20. januar 2020 publiserte WSWS en artikkel med tittelen «Google undertrykker innholdet på World Socialist Web Site i deres søkeresultater for New York Times’ 1619 Project.» Denne artikkelen viste – gjennom uavhengig dataanalyse – at det autoritative og bredt leste materialet publisert av WSWS om historiskeforfalskningen kalt «The 1619 Project» ble undertrykt i Googles søkeresultater.

Den nylige uttalelsen fra Pichai er andre gang han angir World Socialist Web Site feil i vitneutsagn for Kongressen. Under en høring for Representantenes hus’ justiskomité den 29. juli, med tittelen «Undersøkelse av Amazons, Apples, Facebooks og Googles dominans», svarte Pichai på tilsvarende måte på et spørsmål fra Republikaneren og kongressmedlemmet Greg Steube.

Da Steube hevdet at Googles algoritmer utelukkende sensurerte konservative politiske synspunkter på nettet, sa Pichai: «Vi får klager fra begge sider av midtgangen. For eksempel klaget World Socialist Review [sic] i januar i år på at deres nettsted ikke ble funnet i Googles søkeresultater. Så, vi får klager, vi ser inn i saken, men vi tilnærmer oss vårt arbeid på en upartisk måte, og det er i vårt langsiktige incitament å betjene brukere på tvers av hele landet.»

Selv om han ikke forklarte det var Prichais uttalelse for Hus-komitéen åpenbart relatert til WSWS’ påstand i januar at innhold om «The 1619 Project» ble undertrykt.

Denne offentlige innrømmelsen ble fulgt opp av et åpent brev nummer to, fra WSWS’ styreleder for redaksjonsrådet David North til administrerende direktør Pichai, datert den 31. juli. Det åpne brevet uttalte: «Det faktum at du henviste spesifikt til WSWS-klagen i ditt kongressvitnesbyrd, taler til det alvoret saken ble vurdert med. Du, som er administrerende direktør for Googles morselskap Alphabet, ble varslet om klagen. Seks måneder etter at artikkelen ble publisert, forble den fiksert i din hukommelse.»

David North spurte så: «Hvorfor ble World Socialist Web Site aldri informert om at nettstedets påstand om undertrykking var oppe til diskusjon i Alphabet/Google-ledelsen, eller at det ble utført en granskning av vår klage?» Hverken administrerende direktør Pichai eller noen andre fra ledelsen i Google har noen gang svart på dette spørsmålet, eller på det åpne brevet.

Det er høyst signifikant at – etter mer enn tre år med en mur av taushet og nekting av å besvare spørsmål, eller for den del respondere på et eneste forlangende – har administrerende direktør Pichai innrømmet at teknologibedriften som kontrollerer nesten 90 prosent av verdens søketrafikk hele tiden har undertrykt WSWS-innhold.

Hvorfor er det at WSWS sensureres av Google? Fordi WSWS er den eneste online-kilden til genuin marxisme og sosialistisk internasjonalisme, som står for arbeiderklassens politiske uavhengighet og som slåss for å få slutt på kapitalistsystemet på verdensbasis. Etter hvert som arbeiderklassens kamper intensiveres, midt under krisen utløst av den globale pandemien, blir det nylig relanserte WSWS i økende grad senteret for masser av arbeideres og unge menneskers sosialistiske, politiske, teoretiske og kulturelle utdanning, over hele kloden.

Gitt Alphabets og Googles kollaborering med den amerikanske etterretningsstaten må uttalelsen fra Pichai forstås som et budskap til det amerikanske politiske etablissementet – som ikke utspurte ham videre om saken – at sensuren av WSWS vil bli videreført og intensivert i den kommende perioden.

Sammen med kampen for friheten til WikiLeaks-redaktør Julian Assange er forlangendet om en slutt på online-sensur, og forsvar for ytringsfrihet på Internett, fundamentale demokratiske rettigheter som må reises av den internasjonale arbeiderklassen.

Loading