Verdens Covid-19-tilfeller fyker forbi 50 millioner

I løpet av lørdagen fyker koronaviruspandemiens antall bekreftede globale tilfeller forbi den dystre milepælen 50 millioner. Én av hvert 156. menneske på planeten har så langt pådratt seg sykdommen, uten noen ende i sikte. Av de som har blitt infisert har mer enn 1,2 millioner mistet livet på grunn av den dødelige smitten, mer enn 9 000 bare på fredag.

For bare litt mer enn to måneder siden, den 28. august, var verden vitne til tilfelle nummer 25 millioner. Daglige nye tilfeller overstiger nå regelmessig 500 000, og er godt på vei mot tre-kvart-million. Antallet nye dødsfall har overskredet toppnivåene i april, til tross for de siste 10 månedenes fremskritt i behandlingen av Covid-19, en ytterligere indikasjon på hvor forankret pandemien har blitt.

Helsetjenestepersonell flytter en Covid-19-pasient til Motol-sykehuset i Praha, Tsjekkia, 6. november 2020 [Foto: AP Photo/Petr David Josek]

Slike tall er bare et forvarsel av det som skal komme. Dersom disse trendene får fortsette kan det bli 100 millioner tilfeller innen utgangen av året, der økningen er med en rate på 1 million tilfeller daglig. Som dr. Anthony Fauci, direktør for National Institute of Allergy and Infectious Diseases, nylig sa til Washington Post: «Det er ikke en god situasjon. Alle solemerker peker i feil retning der man går inn i høst- og vintersesongen, med folk som samles innendørs hjemme. Man kunne umulig ha vært dårligere posisjonert.»

En av de skarpeste farene er at sykehus blir for overveldet til å kunne behandle alle pasientene, som for eksempel har skjedd i El Paso, Texas, og på forskjellige steder i Europa. Som vi ble vitner til i pandemiens tidlige dager i Wuhan i Kina, Lombardia i Italia, og i litt mindre grad i New York City, skyter dødsraten i været når det ikke er nok forsyninger og medisinsk personell til å kunne behandle hver pasient riktig. Mens relasjonen av nye dødsfall til nye tilfeller for øyeblikket er på litt over 1 prosent, er det mulig og sannsynlig at dette tallet skyter i været dersom koronaviruset fortsetter sin i all hovedsak ukontrollerte spredning.

USA alene har registrert mer enn 10 millioner infeksjonsforekomster, i tillegg til 242 000 dødsfall. Delstaten Texas passerte på fredag 1 million-merket, og plasserte delstaten etter nasjonen Colombia som den tiende mest infiserte regionen i verden. Texas etterfølges tett av California, som har mer enn 960 000 tilfeller. Til sammen har de mer enn 37 000 dødsfall, mer enn alle andre land unntatt åtte (sett bort fra USA som helhet).

Midt under slike katastrofale tall i USA og internasjonalt oppfordret president Donald Trumps fascistiske tidligere rådgiver Steve Bannon til halshugging av dr. Fauci. På sitt podcast på torsdag, som siden har blitt fjernet av Twitter, Facebook og YouTube, erklærte Bannon at Trump måtte starte sin andre presidentperiode med å «sparke Wray, sparke Fauci» (henvisningen til Wray er FBI-direktør Christopher Wray).

President Donald Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannon forlater en føderal domstol, torsdag den 20. august 2020, etter å ha erklært seg uskyldig for anklager om at han bedro donorer til en online-pengeinnsamling for å bygge en sørlig grensemur. [Foto: AP Photo/Craig Ruttle]

Han fortsatte, på helt åpent middelaldervis: «Jeg ville faktisk gå tilbake til den gamle Tudor-tiden i England. Jeg vil sette deres hoder på staker, OK, jeg vil plassere dem ved de to hjørnene av Det hvite hus, som en advarsel til føderale byråkrater, enten innordner du deg med programmet, ellers er du borte vekk.»

Fauci er allment anerkjent som en av de fremste autoritetene på smittsomme sykdommer, som steg til nasjonal prominens på 1980-tallet for hans arbeid med bekjempelsen av HIV/AIDS-utbruddet i USA. Han har de siste ukene kommet under stadig mer høyreorienterte angrep på grunn av sin kritikk av Trumps politikk, eller rettere sagt mangelen av en sådann, hva angår håndteringen av pandemien i forkant av det nylige, og enda uavklarte presidentvalget.

Helt spesielt talte Fauci nylig for et landsomfattende munnbindmandat konfrontert med det eksploderende antallet tilfeller. På det tidspunktet var det 8,8 millioner tilfeller i USA, mer enn 1 million færre enn nå. Det utløste en ny runde med oppfordringer fra høyreorienterte figurer som Alex Jones på Twitter, og på Trumps tettpakkede valgkampstevner, om å «sparke Fauci». Trump selv har kalt Fauci en «katastrofe», og andre ledende medisinske embetsrepresentanter «idioter», for å foreslå til-og-med helt grunnleggende tiltak for å bekjempe og begrense den dødelige pandemien.

Nødvendigheten av både grunnleggende og vidtrekkende tiltak for å få en slutt på det pågående oppsvinget av koronavirusinfeksjoner ble understreket av en nylig studie publisert i Lancet, som viser at raten for sykdommens spredning øker med et gjennomsnitt av 24 prosent når skoler gjenåpner. Forskningen, ledet av You Li fra University of Edinburgh, bemerker også at den eneste andre økningen som var mer signifikant fant sted etter at forbudet mot fysisk tilstedeværende ansamlinger, medregnet på arbeidsplasser, ble opphevet.

Studien la gjenåpningsdata fra 131 land til grunn, deriblant USA og flere land i Vest-Europa. De fant at «etter lempingen av skolestenginger, forbud mot offentlige arrangementer, forbud mot offentlige sammenkomster av mer enn ti personer, pålegg om å søke-ly-hjemme og interne bevegelsesrestriksjoner,» økte antallet nye tilfeller i samsvar med modeller for hvordan koronavirus sprer seg når det er ingen slike begrensninger, og topper fire uker etter at restriksjoner oppheves. Mens studien ikke kommenterte frekvensen av dødsfall i kjølvannet av stigende antall tilfeller, er den kjent å stige to-til-fire uker etter at infeksjoner øker.

Forskerne fant at konverst førte brede restriksjoner på mobilitet, inkludert forbud mot offentlige arrangementer, nedstenging av arbeidsplasser, stenging av skoler, og generelle forbli-hjemme-forordninger, til redusert Covid-19-overføring med et gjennomsnitt på 52 prosent innen fire uker. Reduksjonen i overføring er enda mer uttalt når den kombineres med andre folkehelsetiltak, deriblant et robust testregime for koronavirus, kontaktsporing av eksponerte, og eventuell nødvendig isolering av infiserte individer.

En ytterligere trussel fra pandemien ble understreket denne uka i Danmark. Danske helsemyndigheter rapporterte om 12 personer smittet av en mutert koronavirusstamme, som kom fra landets minkbestand på 17 millioner dyr. Som respons beordret statsminister Mette Frederiksen all mink avlivet i et forsøk på å stoppe spredningen av en ny stamme av pandemiviruset.

«På grunn av oppdagelsen av en mutert infeksjon hos mink, som svekker evnen til å danne antistoffer, er det nødvendig med resolutt handling,» sa Frederiksen på onsdag. Hun fortsatte: «Det muterte viruset innebærer risikoen for at en fremtidig vaksine ikke vil fungere som den skal.» Disse kommentarene ble gjentatt av Kaare Molbak, Danmarks fremste epidemiolog, som advarte for at «i verste fall vil pandemien starte på nytt, denne gangen i Danmark.»

At en slik mulighet engang reises taler sitt tydelige språk om den nåværende sosiale ordenens manglende evne til å hanskes med pandemien. Det er en ubesvarlig tiltale av kapitalismen at de verste utbruddene av pandemien har skjedd i de mest «avanserte» kapitalistlandene, angivelig med flest ressurser for å kunne bekjempe sykdommen. I stedet har deres styringseliter sluttet rekkene for å beskytte bankers og storselskapers profitter, ikke menneskeliv. Slike handlinger gjør det klart at løsningen på koronaviruspandemien ikke bare vil være medisinsk og vitenskapelig, men politisk, der arbeiderklassen slåss for å omvelte dette utdaterte og katastrofale systemet, og erstatter det med sosialisme.

Loading