Trump pakker Pentagon med høyreorienterte lojale klakører

Blant de mest illevarslende handlingene truffet av Trumps Hvite hus, der det søker å få nullet resultatene av 2020-presidentvalget, er en storskala utrenskning i det øverste sivile lederskapet i Pentagon – det amerikanske forsvarsdepartementet.

President Donald Trump er seg meget bevisst at hans forsøk på å gjennomføre et utenomkonstitusjonelt kupp, for å forbli i Det hvite hus, ikke kan oppnås uten å ty til ekstrem undertrykking av et uunngåelig utbrudd av folkelige protester mot et slikt kupp. For å oppnå dette plasserer han en gjeng ekstremt høyreorienterte ideologer og lojale klakører i nøkkelposisjoner.

Forsvarsdepartementet, Pentagon [Foto: Wikimedia Commons]

Utrenskingen begynte på mandag med en summarisk sparking – per Tweet – av forsvarsminister Mark Esper, en handling som angivelig overrasket hele den uniformerte kommandoen av det amerikanske militæret. Enda mer sjokkerende for de øverste sjikt av militærkommandørene – the military brass; militærmessingen – var Espers erstatning.

Christopher Miller er den nye «fungerende» Pentagon-sjefen, en operatør med 30 års bakgrunn fra Spesialstyrkene, en pensjonert oberst uten erfaring i de øvre sjikt av militærkommandoen. Trump har bevisst dyrket støtte innen de 70 000-mannsterke Spesialstyrkene, blant annet gjennom benådninger for krigsforbrytelser, med det siktemål å få transformert denne kvasi-uavhengige styrken til sin pretorianske garde.

Blant militærmessingen blir Miller ansett som helt uforberedt for å påta seg stillingen som forsvarsminister. Hans hovedkvalifikasjon er hans uforbeholdne støtte til Trump, demonstrert da han tjenestegjorde i Det hvite hus’ nasjonale sikkerhetsråd, og hans villighet til å anvende militær undertrykking mot innenlandske demonstranter.

Før han inntok sin forrige stilling som direktør for NCTC, Nasjonalsenteret for kontra-terrorisme [National Counter-Terrorism Center], vitnet han under sin bekreftelseshøring i Senatet for at han ikke ville motsette seg at NCTC delte etterretning om amerikanske statsborgere med FBI og departmentet for hjemlandssikkerhet (DHS) med det formål å kunne undertrykke protester.

Espers utskyving ble tirsdag etterfulgt av James Andersons, den tredje-høyest-rangerte embetsrepresentanten i Pentagon, viseforsvarsminister for politiske retningslinjer. Han erstattes av den pensjonerte generalen og Fox News-kommentatoren Anthony Tata. Trump innstilte Tata for Andersons stilling i august i fjor, men ble tvunget til å oppheve nomineringen etter at Senatet avlyste bekreftelseshøringer konfrontert med Tatas historikk for refereranser til tidligere president Barack Obama som en «terroristleder», en «mandsjurisk kandidat» og en muslim. Tata ble deretter installert i Pentagon i en ny-konstruert stilling som Andersons assistent. Nå okkuperer en islamofobisk fascist stilling Nr. 3 i den amerikanske krigsmaskinas hierarki.

I sitt avskjedsbrev skrev Anderson: «Nå, som alltid, vår langsiktige suksess er avhengig av at vi holder fast ved den amerikanske Konstitusjonen, som alle offentlige embetsrepresentanter sverger på å støtte og forsvare.» Breaking Defense rapporterte om oppsigelsen ved å bemerke: «Slike formuleringer er ikke hverdagskost i en senior embetsrepresentants avskjedsbrev, og dette var åpenbart utformet for å sende en melding.» Faktisk, Esper inkluderte nesten identiske språkformuleringer i hans siste melding til militæret, der han hyllet det for å «forbli upolitisk, og for å ære deres ed til Konstitusjonen».

Trumps besluttsomhet for å kvitte seg med Esper stammer fra hendelsene i begynnelsen av juni, der Det hvite hus satte inn føderale sikkerhetsstyrker og forsøkte å få utplassert amerikanske tropper på gatene for å undertrykke masseprotestene utløst av politimordet på George Floyd i Minneapolis.

Esper opponerte offentlig mot Trumps trusler om å påberope seg opprørsloven [Insurrection Act] for å utplassere amerikanske tropper over hele landet for å få lagt ned protestene. Han erklærte at en slik handling bare kunne være «siste utvei, og bare i de mest presserende og alvorlige situasjoner». Han la til: «Vi er ikke i en av disse situasjonene nå.»

Denne motstanden fra en embetsrepresentant med en underdanighet overfor Det hvite hus som har skaffet ham kallenavnet «Yesper», gjenspeilte graverende bekymringer for at en slik innenlands utplassering ikke var nødvendig, og kunne rive militæret fra hverandre. Det er rapportert av Trump ble rasende over Espers uttalelse, og var fra da av fast bestemt på å erstatte ham med en som ikke ville motsette seg hans forsøk på å bruke militæret i bestrebelsen for å etablere et presidentdiktatur.

En indikasjon på den hevngjerrige utrenskningsatmosfæren ved Pentagon ble besørget av Republikaner-skribenten Bill Kristol. Han rapporterte, med henvisning til samtaler med høytstående militære embetsrepresentanter: «Da Jim Anderson i går ble sparket som fungerende viseforsvarsminister for politiske retningslinjer, ble han en ‘clap-out’ til del [o. anm.: ansattes applaus] da han forlot bygningen. WH [o. anm.: Det hvite hus] ringte for å be om navn på eventuelle politisk utnevnte som tok del, for at de kunne sparkes.»

To andre utnevnelser av Trump-lojale til topp-posisjoner indikerer omfanget av den ekstremt høyre-orienterte politiske overtakelsen av Pentagon. Joseph Kernan, viseforsvarsminister for etterretning, en pensjonert trestjerners marineadmiral, ble erstattet av Ezra Cohen-Watnick, en 34-år-gammel høyreorientert operatør som oppnådde posisjoner i militæret og etterretningsapparatet basert på hans politiske tilknytninger til Trumps tidligere rådgiver Stephen Bannon og til general Michael Flynn, Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, så vel som til Jared Kushner. Han beviste seg for Trump ved å lekke hemmelige CIA-dokumenter som var ment å skulle bevise regjeringsspionering på Trump-kampanjen til Californias Republikaner-kongressrepresentant Devin Nunes, formannen for Husets etterretningskomité og medlem av Trumps overgangsteam.

Den fjerde utnevnelsen var av Kash Patel, som erstatter Jen Stewart som stabssjef for forsvarsministeren. Patel, et av Nunes’ tidligere stabsmedlemmer, ble tidligere utnevnt til en stilling opprettet spesielt for ham i Det nasjonale sikkerhetsrådet (NSC). Trump refererte til ham som en «spesialist på Ukrainas politiske anliggender», og han ble allment mistenkt å være del av forsøket på å få presset skadelig informasjonen om Joe Biden ut av den ukrainske regjeringen.

Christopher Miller, den nye fungerende forsvarsministeren, kunngjorde på onsdag sin første vesentlige utnevnelse, der han utpekte den pensjonerte arméobersten Douglas Macgregor til sin seniorrådgiver. Macgregor, en hyppig Fox News-kommentator, har fordømt EU og Tyskland for å ha tatt imot «uønskede muslimske inntrengere», som han påsto hadde som «formål til slutt å gjøre Europa til en islamsk stat». Han har også hånt Tysklands forsøk for å hanskes med nazistenes forbrytelser som del av en «syk mentalitet», og oppfordret til innføringen av krigsrett langs grensa mellom USA og Mexico. Trump prøvde, som en bevisst provokasjon, å få nominert obersten som ambassadør til Berlin.

Washington Post-spaltisten David Ignatius, som har veldig tette relasjoner med det nasjonale sikkerhetsapparatet, refererte til spekulasjoner i Pentagon-kommandoen om at Trump kunne installere sine håndplukkede lojalister for å få utført akselerert tilbaketrekking av tropper de siste dagene i embetet. Han la imidlertid til: «En mørkere mulighet er at Trump vil ha en Pentagon-sjef som kan beordre militæret til å ta skritt som kan bidra til å holde ham ved makten, på grunn av et valgresultat han hevder er et bedrageri.»

William Cohen, tidligere forsvarsminister og Republikaner-senator, sa til CNN at administrasjonens omkalfatring av Pentagon var «mer likt et diktatur enn et demokrati». På tilsvarende måte refererte CNN en ikke-navngitt offisiell senior embetsrepresentant i forsvaret, som sa: «Dette er skremmende, det er veldig foruroligende. Dette er diktatortrekk.»

Det å plassere sentrale maktspaker i det enorme amerikanske militærapparatet i hendene på en klikk fascistiske Trump-lojale utgjør enorme farer for arbeiderklassen i USA og over hele verden. Med 68 dager igjen til innsettingsdagen kan Trumps strammere politiske grep om Pentagon brukes til å iverksette militær aggresjon, og til å produsere påskudd for en erklæring av krigsrett og suspenderingen av konstitusjonelle og demokratiske rettigheter.

Biden og Det demokratiske partiet har behandlet fullskala utrenskningen i Pentagon som et anliggende for den «nasjonale sikkerheten», som skulle tyde på at den største bekymringen er at Trumps omstokking av høytstående embetsrepresentanter vil svekke amerikansk imperialisme overfor Russland og Kina. Fremfor alt er de fast bestemt på å skjule at Trumps handlinger utgjør en seriøs fare for det som gjenstår av demokratiske rettigheter og styreformer i USA.

Langt mer enn trusselen om et kupp og diktatur, frykter Det demokratiske partiet, som representerer interessene til Wall Street og militær-etterretningsapparatet, et utbrudd av folkelig protest og massemotstand mot Trump og hans medsammensvorne nedenfra.

Loading