Arbeideres liv er uerstattelige! Til handling for å stoppe Covid-19-pandemien!

Ti måneder inn i Covid-19-pandemien i USA setter antallet daglig nye tilfeller forløpende rekorder, der viruset baner seg ukontrollert vei gjennom fabrikker, arbeidsplasser, skoler og lokalsamfunn.

Omfanget av sykdom og død er svimlende. På onsdag satte antallet nye tilfeller igjen rekord, med over 144 000 rapporterte tilfeller, ifølge COVID Tracking Project.

I går døde over 1 400 amerikanere av Covid-19, og nådde med det et nivå sist sett tidlig i august, med antallet dødsfall satt til å eksplodere da sykehusene begynner å bli overveldet. I El Paso i Texas har likene stablet seg opp til et slikt punkt at seks mobile likhus er etablert, og fire nye frysetrailere er under forberedelse.

Eksperter advarer for at innen slutten av året kan nærmere en-halv-million være døde, siden dødsraten stiger i tråd med belastningen av tilfeller, med et etterslep i tid.

Kapitalistoligarkiets morderiske politiske retningslinjer, som krever underordningen av bevaring av menneskeliv til genereringen av profitt, har ført til en katastrofe. Den overhengende kalamiteten millioner av arbeidere står overfor kan ikke avverges uten nødtiltak. Arbeidere må kreve en umiddelbar nedstenging av ikke-essensiell produksjon, med full kompensasjon for tapte lønninger!

Ved hver eneste vending blokkerer storselskapenes og bankenes profittinteresser for de presserende nødvendige tiltakene for å få brakt pandemien under kontroll, og få reddet liv.

Det blir stadig tydeligere at industrianlegg og andre store arbeidsplasser er vesentlige vektorer for virusoverføring, til tross for de løgnaktige påstandene fra selskapsdirektører og fagorganisasjonsansvarlige om at effektive sikkerhetsprotokoller er på plass. Delstaten har sporet omtrent en tredjedel av utbruddene i Illinois siden den 1. juli til fabrikkanlegg og store arbeidsplasser. I tilleggsdata innsamlet av delstaten, men holdt hemmelige til de ble lekket til pressen, ble det avslørt at det hadde funnet sted utbrudd over et bredt utvalg av storselskaper, deriblant bilprodusentene Ford og Fiat Chrysler; logistikk- og distribusjonsgigantene Amazon, UPS og DHL; og kjøtt- og matvareprodusentene JBS, Frito Lay, Smithfield og Tyson.

Over delstatsgrensa fra El Paso i Texas saksøker nå kjøttprosesseringsselskapet Stampede Meat delstaten New Mexico i et forsøk på å få gjenåpnet, der de søker å få omgjort ordren fra delstatens helsedepartement om å stenge ned i to uker, til tross for det nye utbruddet av tilfeller blant arbeidere der i slutten av oktober, med 100 arbeidere som allerede har testet positivt gjennom året. I søksmålet refererer selskapet til president Trumps eksekutivordre i april om at kjøttprodusenter skal holde åpent i henhold til loven om forsvarsproduksjon [Defense Production Act].

Ny forskning viser nå at kontorlokaler og skoler også utgjør en betydelig risiko for smitteoverføring. For sysselsatte voksne som testet positivt for Covid-19 var sannsynligheten dobbelt så høy for at de rapporterte å jobbe regelmessig på slike arbeidsplasser enn for de som testet negativt, ifølge en studie publisert i forrige uke av den føderale folkehelseetaten CDC – US Centers for Disease Control and Prevention.

Et nøyaktig, detaljert og helhetlig bilde av pandemiens spredning på arbeidsplasser blir dekket over av storselskaper, fagforeninger, selskapsmedier og lokale, delstatlige og føderale myndighetsrepresentanter. Kapitalistene og deres forsvarere frykter alle at dersom hele omfanget av utbredelsen av viruset og den overhengende faren ble tilgjengeliggjort for arbeidere, ville de overveldende gå til opprør og nekte å jobbe, slik det skjedde i bølga av spontanstreiker som i mars førte til nedstenging av bilindustrien og andre ikke-essensielle virksomheter.

Den informasjonen som har kommet for dagen om spredningen av viruset i bilfabrikkene, torpederer løgnene fra selskapene og deres medskyldige i fagorganisasjonen United Auto Workers (UAW) om at fabrikkanleggene er trygge. Fra flere titalls til hundrevis av tilfeller har de siste dagene blitt rapportert av arbeidere ved flere fabrikkanlegg, som Fiat Chryslers (FCA) Sterling Heights Assembly og Stamping Plants og Jefferson North Plant i Detroit-området, FCA Tipton Transmission Plant og Faurecia Gladstones produksjonsanlegg for bildeler i Indiana, i tillegg til store utbrudd som tidligere ble rapportert fra General Motors’ fabrikk i Wentzville i Missouri, Fords fabrikkanlegg Kentucky Truck Plant, og mange andre. [O. anm.: lenker til engelske tekster, publisert av uavhengige grunnplan-sikkerhetskomitér ved anleggene]

Hadde det ikke vært for arbeidernes uavhengige tiltak, der de har begynt å organisere grunnplan-sikkerhetskomitéer i samarbeid med World Socialist Web Site og Socialist Equality Party, ville det i liten grad ha kommet frem informasjon om antallet tilfeller, og om selskapenes og fagforeningenes åpenbare tilsidesettelse av sikkerheten.

I kontrast til i vår, da utbruddene var sentrert i New York City og andre store byområder, går pandemien nå kraftig i været over hele USA, både i urbane og rurale områder. Førtito delstater er i «rød sone» for nye tilfeller, ifølge den siste rapporten fra Det hvite hus’ koronavirus-spesialgruppe, som betyr at de den siste uka hadde en rate på over 100 personer som testet positivt per 100 000 innbyggere. Spesialgruppa skrev: «Det er en vedvarende og akselererende spredning i lokalsamfunn på tvers av den øvre halvdelen av landet,» og med «den mest diffuse spredningen man har opplevd hittil».

Selv om det ikke er noen ende på den eksponentielle økningen av tilfeller i sikte, er sykehus og helsetjenestesystemer på randen av å bli overveldet, og står overfor omfattende knapphet på bemanning og ressurser.

Sykehusinnleggelser på tvers av hele landet nådde en ny topp i går, med 65 368, og dermed 3 404 flere innlagte pasienter enn dagen før. Noen sykehus i de hardest rammede delstatene i Midtvesten, deriblant både Nord- og Sør-Dakota, Wisconsin og Iowa, har allerede nådd deres fulle kapasitet, og Illinois er satt til å gå tomt for ledige intensivavdelingssengeposter (ICU) innen Thanksgiving, i USA den fjerde torsdagen i november, dvs. den 26. Samtidig er en ny eksplosjon av tilfeller i ferd med å melde seg på østkysten, med rapportering av en positivrate på 19 prosent av testene forrige uke i Newark, den største byen i New Jersey.

En enorm sosial forbrytelse blir utført av selskaper og regjeringen, der arbeidere blir truet med arbeidsledighet, hjemløshet og sult dersom de ikke opprettholder arbeidet på ikke-essensielle fabrikker og arbeidsplasser, og utsetter seg for det dødelige viruset – alt for å sørge for at det ikke er et øyeblikks opphør i styringsklassens profittgenerering.

Både Demokratene og Republikanerne er skjønt enige om at ikke-essensiell produksjon må opprettholdes, og den innkommende Biden-administrasjonen, om den tiltrer, vil være like fast besluttet på å holde næringsvirksomhetene i operasjon. Den samme underliggende pro-storselskap-politikken forfølges i Europa, der regjeringer av alle politiske avskygninger har sørget for at industribedrifter og skoler holder åpent, og resulterer i en tilsvarende eksplosiv vekst av tilfeller.

Resultatet av disse kriminelle politiske orienteringene er en total katastrofe som, enda så forferdelig den er, er satt til å forverres i en målestokk som er nesten ufattelig. De verste marerittene til ekspertene på smittsomme sykdommer blir realisert.

Dersom ikke arbeiderklassen går handling vil hundretusenvis av liv være truet bare i USA, og utallige flere over hele verden.

Arbeidere må ta saken i egne hender, for å redde seg selv og sine nærmeste. Grunnplan-sikkerhetskomitéer må bli utvidet, og de må organiseres for å forberede for arbeidsnedleggelser for å få stengt ned ikke-essensielle fabrikkanlegg, lagere og andre arbeidsplasser. Dersom guvernører, delstatsansvarlige og føderale embetsrepresentanter ikke vil stenge ned fabrikkanleggene for å beskytte liv, da må arbeiderne selv gjøre det.

Grunnplan-sikkerhetskomitéer må stenge ned ikke-essensielle arbeidsplasser og skoler og kreve full kompensasjon og inntektssikkerhet inntil pandemien blir brakt under kontroll. På essensielle arbeidsplasser, som matvareprodusenter og anlegg for medisinske forsyninger, må genuine sikkerhetstiltak iverksettes, overvåket av arbeidernes sikkerhetskomitéer i samråd med eksperter på folkehelse og smittsomme sykdommer. Det må finne sted en massiv omfordeling av rikdom, med ressurser rettet inn på å gjennomføre universell testing, kontaktsporing, gratis helsebehandling tilgjengelig for alle, og sosialstøtte for de arbeidsledige.

Realiseringen av slike presserende nødvendige livreddende tiltak krever arbeiderklassens uavhengige politiske mobilisering, i en kamp mot kapitalistsystemet som underordner alle sosiale behov, inkludert livet selv, til profitt.

Loading