Omstokking i Pentagon innrettet på å bane vei for Trump-kupp

Samtidig med at USAs president Donald Trump forsøker å få nullet 2020-valget ved hjelp av et utenom-konstitusjonelt kupp, har hverken Biden og Demokratene eller de amerikanske selskapsmediene funnet det formålstjenlig å varsle den amerikanske offentligheten, eller for den del verdens offentlighet, om den faretruende utviklingen innen det amerikanske militæret og Pentagon-kommandoen.

President Donald Trump under en telefonsamtale med ledere i Sudan og Israel, i Det ovale kontoret i Det hvite hus i Washington, 23. oktober 2020 [Foto: AP Photo/Alex Brandon]

Konturene av dette kuppet har de siste dagene kommet skarpt i fokus. Dette er ikke bare et spørsmål om Trumps intensjoner, men snarere om handlinger innrettet på gjennomføringen av dette kuppet utført i sanntid.

Trumps invitasjon av Michigans Republikaner-lovgivere til Det hvite hus på fredag har lagt for dagen en definert strategi for etableringen av et presidentdiktatur. Trump og hans supportere gjennomfører en aggressiv propagandakampanje for å delegitimere valget med løgnaktige påstander om valgsvindel og stadig mer fascistiske konspirasjonsteorier, for å gi påskudd til Republikaner-kontrollerte delstatsforsamlinger [‘statehouses’] i delstater som Michigan, for å avvise folkets valg og utpeke pro-Trump-valgdelegater til valgdelegatkollegiet [Electoral College].

De kalkulerer med at denne utenom-rettslige operasjonen ender i USAs Høyesterett, hvor hele én-tredjedel av dommerne er Trump-utnevnte, og det allerede ble etablert en presedens av 2000-beslutningen i saken Bush v. Gore, som stoppet stemmeopptellingen i Florida og tildelte Republikaneren George W. Bush presidentskapet, uten noen motstand fra Det demokratiske partiet.

Et så nakent frekt forsøk på å omgjøre et valg vil uunngåelig utløse en eksplosiv motstand, spesielt i de urbane og tungt arbeiderklassedominerte områdene der millioner ga deres stemmer for å få drevet Trump ut fra embetet. Et slikt angrep på sentrale demokratiske rettigheter og de siste restene av konstitusjonelle styreformer kan ikke utføres uten å ty til en overveldende represjon.

Det er i denne konteksten seremonien som ble avholdt på onsdag i Fort Bragg, North Carolina-hovedkvarteret for det amerikanske militærets kommando for spesialoperasjoner [Special Operations Command] – bestående av hærens Green Berets, US Navy-SEALs og andre elite-drapsskvadroner – tjener som en dødelig advarsel. Den nye «fungerende» forsvarsministeren Christopher Miller kunngjorde opphøyingen av Special Operations Command til en status på nivå med de væpnede styrkenes eksisterende våpengreiner – hæren, marinen, luftforsvaret osv.

Som det vel-tilkoblede militære nettstedet breakingdefense.com forklarte omstokkingen: «Kjernen i transformasjonen vil sikre at den øverste embetsrepresentanten for spesialoperasjoner i Pentagon kan gå direkte til forsvarsministeren om ... operasjonelle anliggender, inkludert hemmelige raid mot høyeverdimål. Kontoret trenger ikke lenger å gå gjennom de lengre beslutningsveiene i forsvarsdepartementet [‘DoD Policy-apparatus’] for å nå forsvarsministeren.»

Miller, som har nektet å besvare spørsmål fra mediene siden han ble installert som Pentagon-sjef, fortalte et publikum av samlede tropper: «Jeg er her i dag for å kunngjøre at jeg har pålagt Special Operations’ sivile ledelse å rapportere direkte til meg, istedenfor gjennom de nåværende byråkratiske kanalene.»

Miller har ikke blitt bekreftet av det amerikanske Senatet, og vil heller ikke bli bekreftet, til et embete han har hatt i bare litt over ei uke. Han er en pensjonert oberst med en 30-år-lang karriere som offiser for spesialstyrkene, og har ingen kvalifikasjoner for å inneha embetsstillingen annet enn hans ubendige lojalitet til Trump.

Under normale omstendigheter ville Miller være i ferd med å overlate embetet til en Biden-utnevnt kandidat om snaue to måneder, og i perioden mellom to administrasjoner ville han ha samarbeidet tett med hans innkommende erstatter. I stedet kunngjør han den mest vidtrekkende endringen i den militære kommandokjeden i nyere tid.

Millers installering som forsvarsminister er resultatet av en storskala utrenskning av den øverste sivile ledelsen i Pentagon, som Trump innledet med sparkingen-per-tweet av forsvarsminister Mark Esper. Trumps faste besluttning om å skyve ut Esper dateres tilbake til juni i fjor, da den amerikanske presidenten satte inn føderale sikkerhetsstyrker og amerikanske tropper for å undertrykke demonstrasjoner mot politivold i nærheten av Det hvite hus, og truet med å påkalle opprørsloven [Insurrection Act] for å kommandere tropper ut i gatene på tvers av landet, for å få lagt ned masseprotestene fremprovosert av politimordet på George Floyd i Minneapolis.

Esper, en tidligere lobbyist for våpenindustrien, ga uttrykk for sin motstand og sa at en slik utplassering av det amerikanske militæret innenlands, for å undertrykke den amerikanske befolkningen, bare kunne beordres som en «siste utvei». Hans posisjon, som var delt av general Mark Milley, styreleder for generalstaben [Chairman for the Joint Chiefs of Staff], uttrykte frykt for at en slik anvendelse av amerikanske tropper ville fremkalle ukontrollerbar motstand, og kunne rive militæret fra hverandre. Siden hans avskjedigelse har Esper, Milley og den oppsagte embetsrepresentanten nummer tre i Pentagon-hierarkiet, alle avgitt uttalelser som poengtert påminner amerikansk militærpersonell om at de har sverget en ed til Konstitusjonen.

Slike påkallinger vil ikke ha noen innvirkning på klikken av Trump-lojale semi-fascister som etter valget har blitt satt på ansvarstoppen i Pentagon. Miller gjorde det klart i en bekreftelseshøring for en annen posisjon i det nasjonale sikkerhetsapparatet at han ikke hadde noen hemninger mot å anvende føderale etterretningsressurser for å forfølge demonstranter på ordre fra Det hvite hus.

Den nye sivile sjefen for Special Operations, som nå vil nyte direkte og hemmelig kollaborering med forsvarsministeren, uhemmet av de «byråkratiske kanalene», er en viss Ezra Cohen-Watnick (34), en ekstremt høyreorientert operatør. Han ble brakt inn i Det nasjonale sikkerhetsrådet [National Security Council] i kraft av sine politiske forbindelser til Steve Bannon, Trumps fascistiske tidligere rådgiver, til general Michael Flynn, den tiltalte tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren som er antiIran-fanatiker, og til presidentens svigersønn Jared Kushner.

Den pensjonerte generalen og hyppige Fox News-kommentatoren Anthony Tata er utnevnt til nummer tre-stillingen i Pentagon, som viseforsvarsminister for politiske retningslinjer [‘undersecretary for policy’], som fikk oppleve at hans forrige nominering til stillingen måtte trekkes etter at det viste seg at han hadde fordømt Obama som en «terroristleder», «Mandsjurisk kandidat» og en muslim.

En tilsvarende figur har blitt utnevnt som Millers sjefrådgiver, den pensjonerte US Army-obersten Douglas Macgregor, en annen Fox News-kommentator, kjent for å ha fordømt europeiske land for å ha sluppet inn «uønskede muslimske inntrengere» besatt på å «gjøre Europa til en islamsk stat», og for å ha fordømt Tysklands forsøk på å finne seg til rette med minnet om Holocaust som en «syk mentalitet», og oppfordret til påleggingen av krigsrett og til summariske henrettelser av migranter ved den amerikansk-meksikanske grensa.

Trump har kommet med en spesiell appell til Special Operations-styrkene, som nå har fått sin status innen kommandokjeden opphøyet. I fjor grep han aggressivt inn i krigsrettsprosessen mot Navy Seal Eddie Gallagher for krigsforbrytelser begått i Irak, og protesterte: «Vi trener våre gutter til å bli drapsmaskiner, for deretter å straffeforfølge dem når de dreper!»

Ved slutten av sin valgkampanje, bare fem dager før valget, fløy Trump til Fort Bragg for møter bak lukkede dører med Special Operations-tropper og deres kommandører. Gitt den påfølgende utviklingen er det all grunn til å tro at formålet med denne turen var å vurdere nivået for hans støtte innen de militære enhetene som er stasjonert der, og blant deres kommandører, og for å diskutere planer for et bevæpnet svar på en eksplosjon av motstand mot hans planer om å stjele valget og etablere et presidentdiktatur.

Taktikken som brukes av Trumps Hvite hus har blitt prøvd ut utallige ganger i utlandet, under administrasjoner av både Demokratene og Republikanerne. Oppdiktede påstander om valgsvindel har blitt brukt til å berettige USA-støttede kupp, avvise presidenter og anspore til «fargevolusjoner» fra Honduras, Bolivia og Venezuela til Ukraina og Georgia.

Nå bringes de samme metodene «hjem» under betingelser med en uløselig økonomisk og sosial krise, som fremfor alt er karakterisert av svimlende sosiale ulikheter og forverret av Covid-19-pandemien og den kapitalistiske styringsklassens morderiske politiske retningslinjer for «flokkimmunitet» og tilbake-til-arbeid.

Langt mer enn trusselen om kupp og diktatur frykter Biden og Det demokratiske partiet et utbrudd nedenfra av folkelige protester og massemotstand mot Trump og hans medsammensvorne. Uansett deres taktiske forskjeller med Trump, representerer de interessene til Wall Street og militær-etterretningsapparatet.

Arbeiderklassen må intervenere i denne uforlignelige krisen som en uavhengig sosial og politisk faktor, motarbeide konspirasjonene til Trumps Hvite hus og hans administrasjons allierte i militæret, gjennom klassekampens metoder og kampen for den sosialistiske omdanningen av samfunnet.

Loading