Perspective

Nei, det er ikke trygt å gjenåpne skoler

På mandag kunngjorde Demokrat-borgermesteren Bill de Blasio at New York City ville droppe sine retningslinjer for skolesikkerhet og gjenåpne skolene, selv om Covid-19 spinner ut av kontroll over hele byen.

Ved å gå til en gjenåpning av skolene ignorerer de Blasio ganske enkelt byens egen retningslinje om at skolene skulle stenges når raten av positive tester overstiger tre prosent. Retningslinja ble opprinnelig innført i et forsøk på å begrense og kontrollere massemotstand blant lærere mot den utygge gjenåpningen av skoledistriktet. Ikke bare er raten nå over tre prosent, den har steget til nesten fire.

En far hjelper sitt barn med et munnbind foran Bradford School i Jersey City, New Jersey, den 10. juni 2020 [Foto: AP Photo/Seth Wenig, Arkiv]

Borgermesterens beslutning, støttet av fagforbundene, er ikke underbygget av hensyn basert på vitenskap eller folkehelsebetraktninger, men av Wall Streets krav. Styringsklassen vil ha åpne skoler for å huse barn under usikre betingelser, slik at foreldrene kan gjenoppta deres arbeid under utrygge betingelser. Gjenåpningen av skoler i New York City, landets største skoledistrikt, setter mønster for

hele landet og er ment å håndheve den rådende «flokkimmunitet»-klassepolitikken.

De Blasio berettiget sine handlinger med en enkelt setning: «Vi vet først og fremst at studier konsekvent viser at yngre barn har en mindre negativ erfaring, og det er mindre bekymring for spredningen når det gjelder de yngre barna.»

Dette er en blank løgn. Alle anerkjente vitenskapelige undersøkelser motsier hans forsøk på å hevde at det nå er «mindre bekymring» for spredningen av Covid-19 på skolene. En studie publisert i Nature for bare to uker siden, en av verdens fremste vitenskapelige tidsskrifter, fant at nedstengingen av skoler er en av de mest effektive måtene å få begrenset Covid-19.

Studien, med tittelen «Rangering av effektiviteten av myndigheters Covid-19-intervensjoner globalt», ble publisert av forskere ved Det medisinske fakultetet i Wien i Østerrike. Etter hvert som mer data tilgjengeliggjøres har det blitt tydeligere at skolenedstenging forhindrer spredningen av Covid-19. Studien bemerker at «skolenedstenginger i USA har vist seg å redusere forekomst og dødelighet av Covid-19 med rundt 60%. Dette resultatet er også i tråd med en kontaktsporingsstudie fra Sør-Korea, som identifiserte ungdommer i alderen 10 til 19 år som mer sannsynlige til å spre viruset enn voksne og barn, i husholdningssettinger.»

Nature-artikkelen refererte en studie i juli publisert av Journal of the American Medical Association, med tittelen «Sammenheng mellom delstatsdekkende skolenedstenginger og forekomst og dødelighet av Covid-19 i USA», som fant at «skolenedstenginger var assosiert med en betydelig nedgang i både forekomsten av Covid-19 ... og dødeligheten». Med andre ord, man redder liv ved å stenge ned skoler. Videre fant studien, utført av forskere sentrert ved Cincinnati Children's Hospital Medical Center, at «delstater som stengte ned skoler tidligst, mens den kumulative forekomsten av Covid-19 enda var lav, hadde den største relative reduksjonen av forekomst og dødelighet.»

Resultatene fra den sørkoreanske kontaktsporingsstudien Nature refererer til ble publisert i oktober, i tidsskriftet Emerging Infectious Diseases, som er under tilsyn av [den føderale amerikanske folkehelseetaten] CDC – US Centers for Disease Control and Prevention.

Zoë Hyde, en epidemiolog ved University of Western Australia, publiserte en annen studie den 25. oktober i Medical Journal of Australia, med tittelen «Covid-19, barn og skoler: Oversett og utsatt for risiko». Hun fant at «barn kan være mer utsatte enn opprinnelig antatt, og kan spille en rolle i overføringen i lokalsamfunnet.» Hyde insisterte: «Skoler må ikke holdes åpne for fysisk tilstedeværende undervisning i en setting med betydelig overføring i lokalsamfunnet.»

Dette er i tråd med anbefalingene både fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og CDC, mot gjenåpningen av skoler dersom det er en bred og tiltakende spredning av Covid-19 i den bredere befolkningen, slik situasjonen i dag er i New York City.

De Blasios kunngjøring etterfølger en uker-lang kampanje i amerikanske medier, anført av New

York Times, for feilaktig å hevde at det er trygt å gjenåpne skoler, angivelig basert på «nye» vitenskapelige studier.

Den 22. oktober publiserte Times en artikkel under headingen «Det synes lite sannsynlige at skolebarn underbygger koronavirusoppsving, sier forskere», der det erklæres at «skoler ikke ser ut til å anspore overføring av koronavirus i lokalsamfunnet». Times-artikkelen refererer ikke en eneste studie publisert i et fagfellevurdert tidsskrift til støtte for konklusjonen som ble hevdet i overskriften, og baserte seg utelukkende på isolerte sitater fra enkeltpersoner og ikke-fagfellevurderte kilder.

Forøvrig vil enhver som faktisk leser artikkelen konkludere med at overskriften rett-og-slett ble hengt på av en redaktør, siden den motsier mye av det forfatteren faktisk sier. Artikkelen bemerker at «trender for eldre barn ... antyder en større sjanse for at infeksjoner spres.» Den beskriver situasjonen i Sverige, som følgende: «Lærere på skoler med eldre barn hadde en dobbelt rate av infeksjoner, sammenlignet med dem som hadde fjernundervisning.»

Times fulgte opp sin forvrengte nyhetsdekning med en lederartikkel den 11. november, som forlangte: «Hold skolene åpne, New York.»

Times’ kampanje motsies av tidligere artikler publisert av Times selv. Den 5. mai skrev Apoorva Mandavilli, forfatter av artikkelen referert ovenfor, i en annen under headingen «Nye studier tillegger bevis for at barn kan overføre koronavirus» at «eksperter sa de nye dataene antyder at tilfeller kunne gå til værs i mange amerikanske lokalsamfunn dersom skolene gjenåpnes tidlig.»

I slutten av september rapporterte Times eksistensen av et komplott av «topp embetsrepresentanter i Det hvite hus» for å få presset «sentrene for sykdomskontroll og forebygging (CDC) i sommer til å bagatellisere risikoen ved å sende barn tilbake til skolene».

Som resultat av administrasjonens uhørte bestrebelser for å utsette CDC for politisk press, publiserte CDC den 23. juli en uttalelse med tittelen «Betydningen av gjenåpningen av USAs skoler denne høsten», der det ble erklært: «Vitenskapelige studier antyder at Covid-19-overføring blant barn på skolene kan være lav.»

CDCs uttalelse ble universelt fordømt av leger og forskere som en regelrett kapitulering av en av Amerikas ledende vitenskapelige etater for politisk press fra Det hvite hus. I en tilslørt innrømmelse av at dokumentet var en pseudo-vitenskapelig travesti, fjernet CDC uttalelsen fra etatens nettside den 28. oktober, og den har aldri siden vært publisert på noe regjeringsnettsted.

Lenka til det fjernede dokumentet omdirigerer nå leserne til en oppdatert CDC-veiledning, som helt korrekt hevder at «relativt lav risiko for sykehusinnleggelse og død blant barn selv må kontekstualiseres av den risikoen som lærere, skoleadministratorer og annet skolepersonal utsettes for». Uttalelsen legger til: «Risikoen for lærere, skoleadministratorer og annet skolepersonal er forventet å gjenspeile den som gjelder for andre voksne i lokalsamfunnet dersom de pådrar seg

Covid-19.»

Kampanjen for å gjenåpne skolene blir nå frontet av Det demokratiske partiet. Det er ingen tvil om at blant dem som oppfordrer de Blasio til å insistere på en omgjøring av beslutningen om å stenge skolene i New York City, var den nyvalgte presidenten Joe Biden.

Den innkommende Biden-administrasjonen er imot ethvert koordinert tiltak for å stanse spredningen av viruset, og den har gjentatte ganger avvist en landsdekkende nedstenging og nedlegging av ikke-essensiell produksjon mens sykdommen raser ute av kontroll. Uansett deres taktiske forskjeller, er både Demokratene og Republikanerne forpliktet til styringsklassepolitikken for «flokkimmunitet», hvor åpningen av skolene er en sentral komponent.

Med den utbredte utrullingen av vaksiner nå bare få måneder unna er den unødvendige ofringen av et eneste liv utilgivelig! Lærere, foreldre og arbeiderklassen som helhet må motsette seg bestrebelsen for å ofre deres liv bare for at finansoligarkiet skal kunne tjene enda mer penger.

Arbeiderklassen må gripe inn for å få pålagt nødtiltak for å få stoppet spredningen av viruset. Hundretusenvis av liv står på spill!

Socialist Equality Party oppfordrer arbeidere til å danne uavhengige grunnplan-sikkerhetskomitéer, uavhengige av fagforeningene og begge de to big business partiene, på alle skoler og arbeidsplasser. Disse komitéene må etablere forbindelser med alle andre deler av arbeiderklassen, for å organisere en felles kamp mot styringsklassens respons på pandemien.

Skolene må forbli stengt og ikke-essensiell produksjon må stenges. Billionene av dollar som er utlevert til Wall Street og storselskapene må beslaglegges for å kunne besørge full inntektsdekning for alle berørte arbeidere og for å finansiere programmer som er nødvendige for å sikre at alle skoleelever og studenter får høykvalitetsutdanning på nettet.

Kampen mot pandemien er, stadig tydeligere, arbeiderklassens politiske kamp mot Trump-administrasjonen, Det demokratiske partiet og hele styringsklassen. Det er en kamp for å omorganisere det økonomiske og sosiale liv på grunnlag av sosiale behov og ikke privatprofitt. Det er kampen for sosialisme.

Loading