Gjenåpning av skoler i New York City midt under en eksplosjon av koronavirustilfeller, sykehusinnleggelser og dødsfall

New York Citys Demokrat-borgermester Bill de Blasios plan om å gjenåpne storbyens skoler neste uke, kunngjort på søndag, er en direkte trussel mot livene til involverte elever, foreldre og lærere. Videre er det en advarsel til arbeiderklassen i USA og internasjonalt for at selv om mange koronavirusvaksiner nærmer seg fullføring i utprøvingene, vil arbeidere og ungdommer fortsatt bli sendt til arbeidsplasser og skoler for unødvendig å bli syke og dø.

De Blasios plan ble oppsummert på hans Twitter-konto, hvor han bemerket at alle 3-K-, Pre-K- og K-5-skoleelevene ville gjenoppta fysisk tilstedeværende undervisning fra den 7. desember, etterfulgt av alle klassetrinn for skoleelever med funksjonsnedsettinger den 10. desember.

Pasient i en intensivavdeling (ICU; Intensive Care Unit) [Foto: Wikimedia Commons]

Ordren kom midt under en eksplosjon av daglige koronavirustilfeller og sykehusinnleggelser i byen, der begge indikatorer har blitt doblet den siste måneden, samtidig med samme periodes økning av daglige dødsfall med 50 prosent. Tallene viser at det ikke er noe medisinsk grunnlag for skolegjenåpninger.

Faktisk er en sentral del av de Blasios nye plan oppgivelsen av den tidligere positivitetsterskelen for koronavirus på tre prosent, som byen passerte den 11. november, som da utløste skolenedstengingen tidligere i måneden. I stedet, i kjølvannet av at byens positivitetsrate steg til 3,6 prosent, vil elevene få «ukentlig Covid-19-testing», med lite konkret informasjon gitt om hva som vil skje når utbrudd i forskjellige bygninger uunngåelig oppstår.

Skolegjenåpningen blir hjulpet og støttet av Anthony Fauci, landets ledende ekspert på smittsomme sykdommer og medlem av Det hvite hus’ Coronavirus Task Force, som søndag kommenterte på ABC-programmet «This Week» at «utgangsposisjonen burde være best mulig, innen rimelighetens grenser, for å holde barna på skolen og få dem tilbake til skolen.» Fauci, ansett som en av de mest pålitelige representantene for folkehelsemyndighetene i forskjellige meningsmålinger, berettiget sine kommentarer ved å hevde at det er trygt å gjenåpne skoler fordi spredningen av Covid-19 blant barn er «lav».

Den gode legen vet så visst bedre. En nylig rapport fra den nasjonale fagorganisasjonen for pediatri – American Academy of Pediatrics – fant per 12. november 1,04 millioner bekreftede tilfeller av Covid-19 blant barn. Videre fant studien at flertallet av disse tilfellene skjedde i kjølvannet av de første skolegjenåpningene i august, og skoleadministratorers og lokale myndigheters nekting av å gå over til fjernundervisning når tilfeller i deres lokalsamfunn begynte å stige.

Slike empiriske data forhindret heller ikke de Blasio fra også å oppfordre alle skoler i byen til «hvorenn det er mulig ... å gå over til tilstedeværende utdanning 5 dager i uka», som effektivt sett betyr slutt på hybridundervisning og muligheten for lærere og studenter fysisk å kunne distansere når de er i klasserommet. De Blasio fortsatte: «Vi vil ha våre barn i klasserommet så lang tid som mulig», og hevdet derpå storslått: «Det gjør også våre familier.» Denne siste kommentaren ble på sosialmedier møtt med hån og opprørte kommentarer, eksemplifisert av en lærer som sa: «Dette er helt sinnssykt.»

Det er utvilsomt et element av galskap i de Blasios plan. Det uunngåelige resultatet vil være død på en masseskala i New York City, der lærere, skoleelever og deres familiemedlemmer vil begynne å bukke under nettopp rett før jul.

Enda viktigere er imidlertid den dypere klasselogikken som utspilles. Fra styringselitens perspektiv, som borgmesteren i New York City, Wall Streets hjemstavn, er blant de fremste representantene for, må skolene gjenåpnes for å fungere som oppholdsplasser for barn for å kunne få deres foreldre tilbake i arbeid. Først da kan prosessen med å få hentet merverdi fra arbeiderklassen gjenopptas for fullt, for ytterligere å få beriket det amerikanske oligarkiet.

Slike politiske orienteringer legger grunnlaget for de landsdekkende gjenåpningene av skoler. Dersom skolene blir ansett som «trygge» i New York City, et tidligere episenter i verden for pandemien, selv om antallene tilfeller og dødsfall stiger, skal det visstnok være «trygt» å kunne gjenåpne skoler i andre byer der koronaviruset raser, som f.eks. Chicago, Detroit og Los Angeles.

Som i New York City er det ikke noe grunnlag noe sted for gjenåpningen av skoler eller arbeidsplasser. Det rullerende 7-dager-gjennomsnittet av daglige nye bekreftede tilfeller forblir over 165 000, selv med fallet i rapportering forårsaket av Thanksgiving-ferien, opp fra 82 000 i slutten av oktober. Antallet daglige dødsfall har på samme måte økt fra 850 til i underkant av 1 500 på bare fire uker. Sykehusinnleggelser med Covid-19 er på en rekord hittil med 93 238.

Beslutningen om å gjenåpne skolene i New York City er desto mer irrasjonell når man vet at én eller flere vaksiner vil være klare for distribuering enten i desember eller tidlig neste år. New York Times teller seks vaksiner som er godkjente for begrenset bruk, og 13, inkludert de fra Pfizer og Moderna, som gjennomgår eller er i ferd med å fullføre storskala effektivitetstester. Dette gjør det desto mer nødvendig å implementere de mest vidtrekkende tiltak for å forhindre spredningen av viruset og redde liv, inntil en vaksine er allment tilgjengelig.

I stedet blir gjenåpninger i New York City og over hele landet pushet enda hardere. Helsedata-analyseorganisasjonen Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) anslår at dersom mandatene fortsetter å lempes som det nå gjøres på tvers av landet, vil det innen 21. desember være mer enn 3 000 daglige dødsfall forårsaket av Covid-19. Dette utgjør nesten 89 000 unødvendige dødsfall innen nyttår, og opptil 400 000 flere dødsfall innen den 1. mars, for en svimlende total av 650 000 dødsfall fra pandemien bare i USA.

Slike fremskrivninger tar ikke hensyn til hva som vil skje dersom sykehusene ikke lenger er i stand til å pleie alle pasientene, som er en helt klar mulighet. De overfylte venterommene fulle av døende, paniske mennesker som påminner sykehus i Wuhan, Kina, da koronaviruset i januar først dukket opp, vil bli den daglige virkeligheten for hele Amerika ett år senere.

Arbeidere, foreldre, skoleelever og ungdommen må gå til handling for å redde deres egne liv. Som World Socialist Web Site og New York City Educators Rank-and-File Safety Committee advarte [engelsk tekst] den 19. november «er nedstenging av skoler en midlertidig manøvre, og fagforeningene og Det demokratiske partiet vil samarbeide for å sikre at skolene åpnes så snart de anser det som politisk gangbart.» Den prognosen ble bekreftet bare innen ti dager.

Uttalelsen gjorde det også klart at ett av nøkkelelementene i den uunngåelige gjenåpningen ville være koordineringen av nyhetsmediene, det politiske etablissementet og fagorganisasjonene for å få tvunget lærere tilbake til skolene. Sentralorganisasjonen United Federation of Teachers (UFT) kastet ikke bort tiden og re-tvitret de Blasios gjenåpningsplan, der de skrev til støtte for den at «borgermesterens gjenåpningsplan vil gjøre det mulig for våre mest sårbare skoleelever å få tilstedeværende opplæring allerede den 7. desember», og hevdet videre at gjenåpningen ville bare være «i de deler av byen der overføringsratene forblir lave».

Det kan ikke gis noen støtte til slike uttalelser, spesielt fra organisasjonen som spilte en så skitten rolle for bagatelliseringen av viruset fare i mai. Det må i stedet føres en nødskamp for å holde skolene stengt, og for å få stengt all uvesentlig næringsvirksomhet, i New York City, nasjonalt og internasjonalt, for å redde liv mens vaksineutviklingen fullføres, med full kompensasjon for alle tapte lønninger for arbeidere og små næringsvirksomheter.

Mer enn 273 000 amerikanere har allerede unødvendig mistet livet som resultat av den morderiske «flokkimmunitet»-politikken som blir pushet av både Demokrater og Republikanere. Det må ikke tillates at ytterligere 400 000 liv går tapt etter at arbeidere har blitt tvunget tilbake til arbeid, samtidig som kunne lure på om de ville ha fått vaksinen eller ikke, hadde de bare holdt ut litt lenger.

Der produksjon er essensiell må den overvåkes av arbeidernes grunnplan-sikkerhetskomitéer i tett samarbeid med medisinsk fagpersonell, for å forsikre trygge arbeidsbetingelser og besørgning av fullt beskyttelsesutstyr, uten hensyntaken til profitt.

Slike tiltak må kombineres med en massiv investering i den offentlige helseinfrastrukturen, medregnet et bredest mulig program for testing og kontaktsporing for å få begrenset og isolert viruset. Et globalt vaksineproduksjons- og distribusjonsnettverk må opprettes for effektivt og gratis kunne besørge vaksinen til alle, uten hensyn til selskapsinteresser eller nasjonale rivaliseringer.

Fremfor alt, kapitalismen må avskaffes. Dette systemet har vist seg å være helt ute av stand til å håndtere trusselen fra smittsomme sykdommer, og massedød vil fortsette så lenge dette utdaterte sosiale systemet eksisterer. Arbeiderklassen må ta makten i egne hender, ledet av et revolusjonært sosialistisk program.

Loading