Universitetet i Leipzig henfaller til autoritære metoder for å presse gjennom møte med den høyreorienterte ekstremistprofessoren Jörg Baberowski

Sjelden finner det sted en slik samhørighet mellom form og innhold som var tilfelle på møtet «Hvorfor er det ingen fred?» med Jörg Baberowski på Universitetet i Leipzig den 22. oktober. Den høyreorienterte ekstremistprofessoren presenterte for tomme stolrader sine helt ubelagte teser for en autoritær politistat og brutale kriger, etter at eventets arrangører ekskluderte all offentlig deltakelse. Av frykt for kritikk, etter en storm av protester fra studentmassen, responderte universitetsledelsen på en gjennomgående autoritær måte.

Under opptakten til arrangementet støttet Studentrådet (StuRa) ved Universitetet i Leipzig enstemmig et forslag fremmet av IYSSE [International Youth and Students for Social Equality; Internasjonal ungdom og studenter for sosial likhet] mot Baberowskis opptreden og oppfordret universitetsledelsen til å trekke deres invitasjon av den høyreorienterte ekstremistprofessoren. Forslaget beskrev Baberowski «som en høyreorientert ekstremistideolog som er kjent for nedtoning av nazistenes forbrytelser, for å ha ført en ondsinnet kampanje mot flyktninger og for å ha promotert vold mot politiske motstandere».

Jörg Baberowski ved Bokmessa i Frankfurt in 2014 [Photo: Ordercrazy/Wikipedia]

Universitetsledelsen nektet imidlertid å trekke invitasjonen til ytrehøyreideologen og stengte i stedet ute alle de som er kritiske til hans synspunkter. Bare to dager før møtet skulle holdes berettiget universitetet sin holdning med henvisning til stigende antall dødsfall av koronavirus. Faktisk ble det «gule» varsellyset for stigende antall koronavirustilfeller først meldt på selve møtedagen, og til tross for dette fant likevel andre møter sted i samme rom i Universitetskirka.

Uansett, det ville ha vært fullt mulig for universitetet å kringkaste arrangementet online uten problemer, og på den måten tillatt at kritiske innvendninger kunne meldes. Selv da videoen fra møtet endelig ble tilgjengeliggjort online på YouTube, blokkerte imidlertid universitetets teologiske fakultet plattformens kommentarfelt.

Denne sensureringen av enhver kritikk på et universitetsmøte er ikke bare skammelig, det er et fundamentalt angrep på studentenes demokratiske rettigheter – en autoritær universitetsledelses respons, som forventer at studentene intellektuelt skal ta til seg hva enn som legges foran dem.

Baberowskis opptreden i Universitetskirka var reaksjonær og foraktelig i alle henseender. Den beryktede professoren, som personlig har fysisk angrepet venstreorienterte studenter og oppfordret til forstyrrelse av deres møter, ble gitt en scene for å paradere hans ubehøvlede teser om nødvendigheten av en politistat og brutale kriger, understøttet med absurde eksempler.

Ved kjernen av Baberowskis «teori om vold» er den fullstendig ubegrunnede forestillingen at vold er en ahistorisk grunntilstand for menneskeheten, som er usårbar for sivilisering, opplysning eller sosial utvikling. Demokrati er derfor like umulig som sosial likhet. På dette grunnlaget er kriger uunngåelige, og de må føres med de mest brutale metoder for å vinnes.

I Leipzig erklærte Baberowski at «alle sosiale betingelser knyttet til mennesker ... er gjennomsyret av makt.» Ifølge professoren overholder folk bare trafikkregler og andre lover fordi de frykter vold. Samtidig er de aller fleste mennesker ikke interessert i frihet, men heller sikkerhet. «Frihet er mye mindre viktig enn den sikkerheten som besørges av orden,» hevdet professoren.

Dette ble deretter fulgt opp av bemerkninger som allerede er velkjente fra Baberowskis bøker og tekster, som utelukkende tjener til å berettige vold og diktatur. «Mennesker har i århundrer lemlestet og drept hverandre, og ingenting vil forhindre dem fra å gjøre det i fremtiden. Vi er i stand til å skade andre, og vi kan selv bli skadet. Fordi det er slik må vi beskytte oss mot hverandre. Gjennom konvensjoner og regler, men også med våpen, for når som helst å kunne håndheve lovenes erkjennelse,» messet ytrehøyreprofessoren.

Ingen bør derfor søke å stille spørsmål ved maktbalansen, fordi: «Beklageligvis er det ingen fred uten en klar maktbalanse. Så snart balansen mellom lydighet og sikkerhet er rystet, da er freden raskt over,» erklærte Baberowski. «Bare de som er i stand til å følge opp trusler med handling kan forhindre andre fra å bli voldelige.»

Disse antidemokratiske forestillingene og antiopplysningsideene er i sin helhet del av det ytre høyres intellektuelle rustning og våpenarsenal. Fordi mennesket er voldelig og ute av stand til å kunne utvikles, må det holdes i sjakk og undertrykkes av et strengt regime. Diktatur blir følgelig en nødvendig garantist for sikkerheten, og den militært utrustede staten for selvbeskyttelse i eksistenskampen, med blatant sosial ulikhet som tingenes naturlige orden.

Baberowski stoppet ikke ved slike generaliseringer. Han erklærte allerede i september 2015, på fjernsynsprogrammet Kulturzeit, at aggresjon mot flyktninger er en naturlig respons, og etter en serie av angrep og brannstiftelser mot flyktningeherberger, erklærte han: «Gitt de problemene vi har i Tyskland med immigrasjon, som det nå skjer, mener jeg det vi ser er relativt harmløst.»

Angående internasjonal terrorisme sa han i januar 2016 til det høyreorienterte konservative magasinet Cicero at det ikke er noen annen måte å bekjempe fenomenet på enn gjennom kriger. «Terror kan bare motvirkes med voldelige virkemidler,» sa Baberowski. Andre steder hadde han allerede forklart i detalj hvilke metoder som var nødvendige for å beseire terroristene. Under en diskusjon på Det tyske historiske museet den 1. oktober 2014, med tittelen «Intervensjonsmakten Tyskland?» sa han [engelsk tekst]: «Og dersom man ikke er villig til å ta gisler, brenne landsbyer, henge mennesker og spre frykt og terror, slik terroristene gjør, dersom man ikke er beredt til å gjøre slike ting, da kan man aldri vinne en slik konflikt, og det er bedre å holde seg helt og holdent utenfor.»

Baberowski ikke bare oppfordrer til nye rå og brutale kriger, han berettiger også nazistenes grusomheter. Baberowski portretterer de største og mest avskyelige forbrytelsene i menneskehetens historie, som kulminerte med den industrielle utryddingen av 6 millioner jøder, som resultat av Den røde armés handlinger, som forsvarte Sovjetunionen mot invasjonen av tyske Wehrmacht.

«Stalin og hans generaler påtvang Wehrmacht en ny type krig som ikke lenger sparte sivilbefolkningen,» skrev han i 2007, og utviklet lignende posisjoner i sin bok «Brent jord» utgitt i 2012. Slike unnskyldninger for nazistene kulminerte i hans påstand i Der Spiegel tidlig i 2014 om at Hitler «ikke var ond», fordi han ikke ønsket å snakke om jødeutryddelsen ved sitt middagsbord.

Arrangørene og de fremmøtte i Leipzig var meget vel inneforstått med Baberowskis høyreekstreme posisjoner og inviterte ham nettopp av den grunn. FAZ-korrespondenten Reinhard Bingener, som modererte arrangementet, forklarte i sin innledning at Baberowski hadde innordnet seg med naziapologeten Ernst Nolte, som slapp løs «Historikerstriden» på 1980-tallet. Uten å skjemmes beskrev Bingener Baberowskis unnskyldninger på nazistenes vegne som «politiske erindringshandlinger», og hans bagatellisering av volden mot immigranter som «kritikk av den føderale regjeringens flyktningepolitikk».

Professor Rochus Leonhardt fra det teologiske fakultetet ved Universitetet i Leipzig ga uttrykk for sin «takknemlighet for den grunnleggende avhandlingen som Baberowski fremmet, fra et protestantisk-teologisk synspunkt, og det i en grundig bekreftende forstand.» Teologen sa at fordi flertallet alltid vil forbli ikke-frelste, var det umulig å skape et i luthersk forstand helt frigjort samfunn. Han hadde vært overbevist om dette, og følt seg nå bekreftet av Baberowski.

Horst Gorski, visestyreleder for Kirkekontoret for Den evangeliske kirke i Tyskland, var den siste til å gi møtet sitt imprimatur. Selv om han kom med mildt kritikk av Baberowskis forestillinger om vold og hans aggressive tone, nevnte ikke Gorski hans unnskyldninger for naziforbrytelser, hans forsvar av diktatur, eller trivialiseringen av xenofobiske angrep.

Betydningen av denne samstemmigheten fra arrangørenes, kirkas og universitetets ledelses side strekker seg langt forbi Universitetet i Leipzigs vegger. Mot viljen til et stort flertall av studentene har de presset på for å få avholdt et møte, som postulerte et ekstremt høyreorientert portrett av menneskeheten og promoterte krig og diktatur – samtidig som enhver kritisk diskusjon ble utelukket. Dette er ment å skulle styrke posisjonen for en professor som med sin nedtoning av naziforbrytelsene og sin ansporing til xenofobi mot utlendinger ved universiteter har fremprovosert enorme protester over hele Tyskland. Nyligst var det internasjonale representative organer for studenter som uttrykt deres opposisjon mot Baberowskis fysiske overgrep mot studenter som er kritiske overfor hans meninger.

IYSSE satte allerede i 2014 politikeres, mediers og professorers forsvar for Baberowski inn i en politisk kontekst, etter hans forsøk på å rehabilitere Hitler. IYSSE protesterte mot denne posisjonen i et åpent brev til universitetsledelsen ved Berlins Humbolt Universitet, der ungdoms- og studentorganisasjonen til Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) [tysk seksjon av Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI)] erklærte:

«Forsøkene på å etablere et historisk falskt narrativ kommer på et kritisk tidspunkt i tysk historie. Slike bestrebelser må sees i kontekst av nylige uttalelser fra president Joachim Gauck og utenriksminister Frank-Walter Steinmeier om at det nå er på tide å få brakt flere tiår med militær tilbakeholdenhet i Tyskland til opphør. Gjenopplivingen av tysk militarisme krever en ny tolkning av historien, som nedtoner nazi-æraens forbrytelser.»

Seks år senere er den tyske styringsklassens dreining til militarisme, fascisme og diktatur langt fremskreden. Samtidig som den føderale regjeringen implementerer det største opprustingsprogrammet siden slutten av den andre verdenskrig, og bokstavelig talt går over lik for å få holdt skoler og næringsvirksomheter åpne under koronaviruspandemien for å sikre storbankenes og storselskapenes profitter, blir universitetene omdannet til sentre for militaristisk og reaksjonær ideologi mot studentenes uttrykte vilje.

Loading