Gjenåpning av skoler i New York City truer massiv spredning av Covid-19

Covid-19-pandemien raser ute av kontroll på tvers av hele USA. 1 442 516 personer testet positivt i løpet av den siste uka, og 16 068 døde. Helsetjenester og personal er strukket til grensene for deres kapasitet, med 102 148 sykehusinnlagte Covid-19-pasienter, og prognosene anslår at situasjonen vil bli stadig vanskeligere de kommende ukene og månedene.

Midt under denne katastrofen gjenåpnet offentlige skoler i New York på mandag for grunnskoletrinnene pre-K til 5. klasse, og samlet på tvers av hele byen så mange som 200 000 elever og ansatte inn i trange og dårlig ventilerte klasserom. Mindre enn tre uker etter at New York Citys Demokrat-borgermester Bill de Blasio ble tvunget til å stenge skolene da den bydekkende positivraten for testede oversteg tre prosent, har han ensidig gjenåpnet dem, til tross for at den bydekkende positivraten nå er over fem prosent og antallet daglige nye tilfeller de to siste ukene har økt nesten 70 prosent.

Jayceon Melendez ankommer barneskolen P.S. 134 Henrietta Szold Elementary School, mandag 7. desember 2020, i New York. Offentlige skoler gjenåpnet for tilstedeværende undervisning på mandag etter å ha vært stengt siden midten av november. [Foto: AP Photo/Mark Lennihan]

Lærerfagforbundet UFT (United Federation of Teachers) har igjen spilt den sentrale rollen for gjenåpningen av skolene. Etter at UFT tilrettela for avtalen om gjenåpningen av skolene i september, beklaget fagorganisasjonen det faktum at de ble stengt igjen i forrige måned, og har siden velvillig re-tweetet de Blasios erklæring om at de skulle gjenåpnes denne uka.

UFT-president Michael Mulgrew publiserte mandag en kronikkartikkel på am NY med tittelen «Åpne New Yorks offentlige skoler, og hold dem åpne». Han skrev: «Veien til å få gjenåpnet New York Citys offentlige skoler i møte med koronavirus har vært en lang og vanskelig ferd, som har vært frustrerende for både foreldre og lærere.» Mulgrew konkluderte: «Med oppfølging av strenge medisinske retningslinjer bør byen kunne holde skolene åpne.»

Mulgrew gjengir holdningen fra New York Times, den fremste forfekteren for gjenåpningen av skolene, som på mandag skrev: «Mens veien fremover vil være tornete, uttrykte byens øverste folkehelsemyndigheter tillit til at offentlige skoler vil forbli øyer av relativ trygghet.»

Ingen steder refererer Demokratene, UFT, Times, resten av foretaksmediene, eller noen av de prinsippløse folkehelsemyndighetene disse skyver frem, til noe bevismateriale for å underbygge deres påstand om at skoler på en eller annen måte er trygge nødhavner der Covid-19 mirakuløst ikke kan bre seg. Virkeligheten er at skoler lenge har vært erkjent av epidemiologer som vesentlige sentre for viral overføring, og Covid-19 er ikke noe unntak.

Konsekvensene av denne politiske orienteringen vil bli katastrofale. Utallige lærere, utdanningsarbeidere, elever og foreldre vil unødvendig bli smittet og dø de kommende ukene, mens spredningen av pandemien vil utdype seg i hele regionen, og utover. Dessuten akselererer presedensen satt av USAs største skoledistriktet gjenåpningsplaner i andre store Demokrat-kontrollerte byer, som Chicago, Los Angeles, Oakland og Washington D.C., blant mange andre.

Tallrike vitenskapelige studier fra USA, Sør-Korea, Italia og over hele verden har vist at barn er like tilbøyelige som voksne til å pådra seg og overføre Covid-19. De blir deretter vektorer for infisering av deres lærere, foreldre og andre medlemmer av lokalsamfunnet. En studie publisert i forrige måned i det vitenskapelige tidsskriftet Nature identifiserte skolestenging som en av de mest effektive tiltakene for å begrense pandemien, og bemerket at skolestenging i USA ble «funnet å redusere forekomst av Covid-19 og dødelighet med rundt 60 prosent».

American Academy of Pediatrics rapporterer at per 3. desember har 1 460 905 barn i USA blitt smittet med Covid-19, med 123 688 nye tilfeller i uka fra 26. november til 3. desember. Det er ingen føderal sporing av Covid-19-utbrudd på skoler, men rapporter fra delstater og skoledistrikter utarbeidet av Covid Monitor viser at minst 181 623 elever og 76 839 lærere har vært smittet i K-12-grunnskoler på tvers av USA.

Kampanjen for å gjenåpne skolene er ikke motivert av noen bekymring for folkehelsen, men snarere for kapitalistklassens profittmotiv. Gjenåpningen av skoler er en forutsetning for å få tvunget foreldre tilbake til arbeid, hvor de står overfor brutal utbytting med det formål å maksimere

profittene for Wall Street og finansoligarkiet.

Ved slutten av mars ble CARES-loven vedtatt med nesten enstemmig støtte fra begge partier, for å forhindre at aksjemarkedet kollapset. Som resultat har Federal Reserve kjøpt opp gjeld for billioner av dollar fra de største selskapene, og drevet aksjemarkedet til rekordhøyder. Enhver forstyrrelse eller reduksjon av utvinningen av profitt fra arbeiderklassen gjennom produksjonsprosessen truer med å få hele dette korthuset til å rase.

Disse brutale klasseimperativene ligger til grunn for nektingen, fra begge partienes side, for iverksetting av de mest grunnleggende tiltakene som kreves for å begrense pandemien: Stengingen av alle skoler og ikke-essensielle næringsvirksomheter.

Den innkommende Biden-administrasjonen har gjort det helt klart at de vil håndheve den samme gjenåpningspolitikken som Trump-administrasjonen. Sist onsdag fastslo Biden som et fait accompli: «Vi vil sannsynligvis miste ytterligere 250 000 mennesker, som dør fra nå til januar.» I et eget intervju gjentok Biden og påtroppende visepresident Kamala Harris den falske påstanden om at skolene kunne gjenåpnes trygt under den rasende pandemien.

Den andre primære løgnen som Demokratene og Republikanerne fremmet for å berettige gjenåpning av skoler er at de bryr seg om barnas læingsbehov, som har vært begrenset av fjernundervisning.

For noe hykleri! Disse samme politikerne har underfinansiert den offentlige utdanningen over flere tiår. For øyeblikket saboterer de fjernundervisning og holder tilbake økonomisk nødbistand for å få foreldre til å sende deres barn tilbake til farlige skoler, for å få tvunget dem tilbake til usikre arbeidsplasser.

Washington Post, som eies av Amazon-sjefen Jeff Bezos, verdens rikeste mann, publiserte en meningsytring på søndag med tittelen: «Elevene har allerede mistet for mye tid. De trenger å være tilbake i klasserommet.» Avisas lederartikkel hevder at «fjernundervisning har mislyktes med å besørge noe tilnærmet lik kvaliteten på den undervisningen en lærer i et klasserom kan.»

Igjen, det reelle motivet som driver Bezos og Post er å sikre at foreldre kommer seg tilbake på jobb hos Amazon og de andre storselskapene, som har tjent godt gjennom hele pandemien. Bezos’ personlige formue har blitt blåst opp til $ 185 milliarder dollar, anslagsvis 63 prosent større enn den var den 18. mars.

Prosessene som utspiller seg i USA er del av en global respons fra styringselitene i alle land, fra Tyskland til Brasil, India, Sør-Afrika og over hele verden.

Arbeiderklassen, som konfronterer den samme morderiske politikken internasjonalt, må respondere med sin egen globale strategi for klassekampen. Arbeidere i hvert land, og i hver bransje, må danne

nettverk av sammenknyttede grunnplankomitéer, helt uavhengige av de borgerlige partiene og deres støttespillere i fagforeningene.

Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI) har bistått bilarbeidere, lærere og andre arbeidere med etableringen av slike komitéer over hele verden. I USA har Socialist Equality Party (SEP) jobbet med lærere, utdanningsarbeidere, foreldre og skoleelever/studenter for byggingen av nettverket Educators Rank-and-File Safety Committee Network, med komitéer som er aktive i New York City, Michigan, Texas, Los Angeles, San Diego, Tennessee og Pennsylvania.

Med den lovende utviklingen for produksjon og distribusjon av vaksiner får styringsklassens forlangende om at skoler og ikke-essensielle arbeidsplasser forblir åpne en stadig mer irrasjonell og barbarisk karakter. Det må opponeres mot dette med kravet om en landsdekkende nedstenging av ikke-essensielle næringsvirksomheter og stengingen av alle skoler, og alle berørte arbeidere må garanteres en trygg inntekt, bolig, medisinsk behandling og mat av høy kvalitet.

Alternativet presentert av kapitalistpolitikerne om enten å åpne skolene eller etterlate skoleelevene med utilstrekkelig fjernundervising er en falsk dikotomi. Hvert eneste barn kan få en online-utdanning av høy kvalitet, men det krever en massiv tilførsel av ressurser og en bemanning for å besørge tilstrekkelig støtte og bistand til alle elever. Hver elev og lærer må besørges med tilgang til den mest avanserte teknologien og med høyhastighets-internettforbindelse.

Disse kravene kan bare oppfylles gjennom eksproprieringen av den enorme rikdommen som er oppsamlet av finansoligarkiet. Amerikas 614 milliardærer har bare siden pandemien startet til sammen karret til seg over $ 931 milliarder [NOK 8 162,26 milliarder], tillagt deres billioner allerede akkumulert de siste tiårene.

Arbeiderklassens objektive interesser, i tråd med prinsippene for medisinsk vitenskap og folkehelse, står diametralt i motsetning til styringsklassens. Disse uforsonlige interessene vil i den kommende perioden tvinge masser av lærere, bilproduksjonsarbeidere, logistikkarbeidere, kjøttprosesseringsarbeidere og landbruksarbeidere, og alle andre deler av arbeiderklassen, til kamp.

Fremfor alt, kampen for å stenge skolene og stoppe spredningen av pandemien innebærer en politisk kamp mot hele kapitalistsystemet. Det må bygges et revolusjonært lederskap for å rettlede disse kommende kampene, og vi oppfordrer alle de som erkjenner denne nødvendigheten til å treffe beslutningen om å bli med i Socialist Equality Party i dag.

Loading