Perspective

Biden forsvarer kuppkonspiratører

Demokratenes nyvalgte president Joe Bidens pressekonferanse i går ettermiddag i Wilmington i Delaware, var viet en tildekning av de som var politisk ansvarlige for det fascistiske kuppet på onsdag, som hadde som siktemål å blokkere Kongressens sertifisering av Bidens egen valgseier.

Mindre enn 48 timer etter at hundrevis av mennesker stormet Capitol-bygningen, ansporet av president Trump og støttet av Det republikanske partiets øverste representanter, oppfordret Biden til «enhet» med hans «republikanske kolleger», og gjorde det klart at han er imot å holde noen politisk ansvarlig.

Den nyvalgte presidenten Joe Biden taler på The Queen Theatre i Wilmington, Delaware, fredag 8. januar 2021 [Foto: AP Photo/Susan Walsh]

Biden unnvek bevisst et spørsmål om hvorvidt han støttet en umiddelbar riksrettstiltale [‘impeachment’] av Trump for ansporing til onsdagens oppstand, som har blitt foreslått av noen medlemmer av Representantenes hus. «Hva Kongressen bestemmer seg for å gjøre, det er opp til dem å beslutte,» sa Biden.

Han understreket deretter sin motstand mot ethvert forsøk på umiddelbart å fjerne Trump, og sa: «Dersom vi hadde seks måneder foran oss, da burde vi gjøre alt for å få ham ut av embetet,» men to uker før innvielsesdagen, «er jeg fokusert på at vi tar kontroll den 20. som president og visepresident» – det vil si når Trumps periode er over.

Resten av Bidens kommentarer var fokusert på å besørge politisk tildekking for Republikanernes representanter som bisto Trumps kupp. Med henvisning til visepresident Pence som «Mike» sa Biden han ville være «beæret over å ha ham» ved innvielsesseremonien den 20. januar, som Trump på fredag erklærte han ville boikotte.

På spørsmål om han mente Josh Hawley og Ted Cruz burde trekke seg – to av Republikanernes senatorer som spilte ledende roller i promoteringen av løgnen om at valget var rigget – bød Biden bare det håp at de måtte bli slått neste gang de stiller til valg, det vil si i 2024. Cruz og Hawley var blant syv republikanske senatorer som tidlig torsdag morgen stemte for å avvise valgdelegatstemmene fra delstaten Pennsylvania, altså etter kuppforsøket. Hawley ble fotografert med hevet knyttneve i honnør til de fascistiske demonstrantene.

Det mest betydningsfulle var hva Biden sa om Mitch McConnell, som forblir Senatets flertalleder inntil valg blir holdt i det nye Demokrat-kontrollerte Senatet. Biden sa han var «så stolt» av McConnell. «Jeg fant det han sa foran Det amerikanske senatet var det rette å gjøre. Han sto rettrygget; han skammet seg.»

Det Biden henviste til var McConnells tale fra senatgulvet på onsdag, der han prøvde å dekke over hans egen rolle i besørgingen av politisk legitimitet for Trumps bestrebelser for å nulle ut valget.

Alle figurene forsvart av Biden bidro til å forberede angrepet på Capitol-bygningen, med ukevis av løgnaktige påstander om at valget ble stjålet. McConnell, som leder av Republikanerne i Senatet, ytet Trump kritisk støtte ved i ukevis å tilbakeholde Republikanernes erkjennelse av valget av Biden. Han erklærte i kjølvannet av valget at Trump var «100 prosent innen hans rettigheter til å se inn i påstander om uregelmessigheter, og avveie hans juridiske muligheter».

Elaine Chao, kona til McConnell, har tjent i Trumps kabinett som transportminister gjennom alle administrasjonens fire år. Hun kunngjorde i går at hun trekker seg med virkning fra førstkommende mandag, som del av bestrebelser fra administrasjonens øverste representanter på å distansere seg fra Trump.

Bidens hovedbekymring i går var å opprettholde Det republikanske partiets egen stabilitet. «Vi trenger Det republikanske partiet,» sa han. «Vi trenger en opposisjon som er prinsipiell og sterk.» Han henviste flere ganger under hans korte kommentarer til sine «republikanske venner» og understreket at han ville bestrebe seg på å «forene» Republikanere og Demokrater, for å oppnå «ting vi må bli enige om, og samarbeide om.»

Innen rammeverket av amerikansk borgerlig politikk betyr Bidens uttalelse om at Demokratene trenger et «sterkt» republikansk parti at det verst mulige utfallet vil være en kollaps av Trumps parti, inkubatoren for fascisme. Biden og Demokratene ønsker å sikre at et politisk instrument som er essensielt for forsvaret av styringsklassens interesser ikke forliser på grunn av kuppets, ihvertfall foreløpige, avsporing.

Dette er grunnen til at Demokratene er imot en eksponering av den kriminelle konspirasjonen, selv om den var rettet mot deres egen valgseier. Om sannheten skulle komme for dagen ville dens radikaliserende innvirkning på massene av arbeidere true stabiliteten til ikke bare Det republikanske partiet, men hele statsapparatet og kapitalistsystemet det forsvarer.

Uansett deres taktiske meningsforskjeller, hovedsakelig sentrert om utenrikspolitikk, representerer Demokratene og Republikanerne styringsklassen. De er langt mer bekymret for en revolusjonær bevegelse av arbeiderklassen enn de er for omveltingen av det som gjenstår av demokratiske styreformer i USA.

Tidligere president Barack Obama bemerker i hans nylig publiserte memoarbok at han var «stilltiende sint» over protester mot George W. Bush på tidspunktet for hans egen innvielse. At Bush kom til embetet gjennom tyveriet av et valg, eller at han førte illegale kriger som drepte hundretusener av mennesker, fikk stå sin prøve. Saken av betydning var forsvaret av kapitaliststatens institusjoner.

I november 2016, umiddelbart etter valget av Trump, responderte Demokratene med løfter om å samarbeide med den påtroppende administrasjonen. Obama erklærte at valget var en «intramural scrimmage» [‘vennskapelig intern tvekamp’] mellom to lag fra det samme teamet.

I løpet av det siste året, der Trump har forsøkt å velte Konstitusjonen og etablere et personalistisk diktatur, bestrebet Demokratene seg på å dekke over det vidtrekkende angrepet på demokratiske rettigheter. Etter Trumps 1. juni-tale, der han truet med å påkalle oppstandsloven [Insurrection Act] mot protester over politimord, avsto Demokratene all opposisjon mot dette forsøket på å etablere et militærdiktatur over til militæret selv.

For bare tre måneder siden, da Trump i begynnelsen av oktober ble innfisert av koronavirus, én måned før valget, og bare dager etter at Trump hadde oppfordret de fascistiske Proud Boys til å «tre tilbake og vær beredt» [‘stand back and stand by’], responderte Demokratene med å ønske ham en «rask og fullstendig bedring».

New York Times publiserte en lederartikkel, «Bli Frisk, Mr. President», og uttrykte sitt håp om at Trump ville komme seg raskt «for nasjonens skyld». Som WSWS bemerket den gang, var Trumps raske tilbakevending til Det hvite hus «helt klart motivert av dype bekymringer over innvirkningen av hans sykdom på hans posisjon og politiske konspirasjoner».

Bare dager etter Trumps tilbakekomst til Det hvite hus ble det fascistiske komplottet for å kidnappe og myrde Michigan-guvernøren Gretchen Whitmer avslørt. Demokratene undertrykte betydningen av dette kuppet – en generalprøve for onsdagens begivenheter – og forsvarte knapt Whitmer selv. Ingen etterforskning ble gjennomført om de mange forbindelsene mellom kupp-konspiratørene og offisielle embetsrepresentanter innen Det republikanske partiet og politistyrker.

Nå, bare dager etter en forsøkt fascistisk oppstand, er linja fra lederen av Det demokratiske partiet og den fremtidige presidenten, «enhet» og «to-parti-skap» [‘bipartisanship’]. Det er nødvendig å «bla om», som Biden surrogaten senator Tom Carper sa på onsdag ettermiddag.

Med andre ord, ingen – bortsett fra noen enkeltdeltakere av den høyreorienterte mobben – vil bli stilt til ansvar. Disse individene vil bli feiret som høyreorienterte martyrer, og det vil ikke gå lang tid før de presenteres som talere på innsamlingseventer for fascistene. Man kan være trygg for at noen av dem vil bli kandidater for Republikanerne i fremtidige valg. Når det gjelder kuppets politiske organisatorer og underbyggere – Trump, hans rabiate sønner Eric og Donald Jr., Giuliani, Stephen Miller og andre fascistgangstere – de vil leve og trives for å slåss en annen dag.

Det er verdt å minnes at Hitler hadde politisk nytte av hans mislykkede putsch i 1923. Han ble dømt til fengsel, hvor han ble holdt i behagelig forvaring, og brukte sin ledige tid til å skrive Mein Kampf. Innen 10 år var han kansler i Tyskland.

Når det gjelder en fremtidig Biden-administrasjon vil den være et høyreorientert regime innbitt fiendtlig innstilt mot arbeiderklassen. Bidens bestrebelser for å styrke Det republikanske partiet er innrettet for å marginalisere og angripe venstresiden. De er kombinert med tvillingpilarene for Det demokratiske partiets politikk: Militærets og etterretningsagenturenes antiRussland-narrativ, og promoteringen av hudfargebasert konflikt. En Demokrat-styrt regjerings politikk vil skape de beste betingelsene for det ytre høyres fremtidige vekst.

Det må opponeres mot bestrebelsen for å tildekke konspirasjonen! Socialist Equality Party forlanger den umiddelbare fjerningen og arresteringen av Trump, og en åpen og offentlig kriminaletterforskning av alle de som bidro til og understøttet 6. januars fascist-putsch. E-poster, tekstmeldinger og kommunikasjoner må fremlegges. Alle som var involvert i å lede, planlegge og besørge politisk dekning for denne operasjonen må fjernes fra embetsposisjoner, arresteres og sendes i fengsel.

Ved å reise dette kravet byr ikke SEP noen troverdighet til Det demokratiske partiet. Snarere avslører det begge partiene og hele kapitaliststaten.

Det å få brakt konspirasjonen ut i dagens lys og stilt åpent til skue, er nødvendig for å heve arbeiderklassens bevissthet om beskaffenheten av de kreftene den konfronterer, avsløre forbindelsen mellom fascistkonspirasjonen og vesentlige fraksjoner av styringsklassen, og utvikle en uavhengig bevegelse av arbeidere mot hele kapitalistsystemet.

Loading