Perspective

Chicago-lærernes opprør og kampen for å bekjempe pandemien

På lørdag stemte over 20 000 Chicago-lærere overveldende mot gjenopptakelsen av tilstedeværende undervisning, og trosset kampanjen til arbeidsgiveren Chicago Public Schools, Demokratenes borgermester/byrådsleder Lori Lightfoot og Biden-administrasjonen for å få gjenåpnet skolene, selv om mer enn 3 000 personer dør av Covid-19 hver dag i USA.

Pådrivet for å gjenåpne skoler har blitt fokuspunktet for klassekampen i USA. I møte med et vordende læreropprør som truer med å bryte ut av kontrollen til lærerforbundet Chicago Teachers Union (CTU), ble skoledistriktet Chicago Public Schools (CPS) på tirsdag tvunget til midlertidig å trekke seg tilbake fra deres aggressive press for fullstendig tilstedeværende undervisning selv om Covid-19 raser fritt. Mens CPS og CTU bestreber seg på å hamre ut en avtale fagforbudet mener det kan selge til medlemmene, har landets tredje største skoledistrikt nå gått over til full digital fjernundervisning.

Demonstrasjon i Chicago den 15. januar 2021 [Foto: Milwaukee Teachers Education Association/Flickr]

Motstanden fra Chicago-lærere og utdanningspersonell blir ansett som en trussel fra hele styringsklassen, ettersom gjenåpningen av skoler er vippepunktet for kampanjen for å tvinge arbeidere tilbake til arbeid midt under en rasende pandemi.

For å maksimalisere profitter må skolene gjenåpnes for å sikre at foreldrene kommer tilbake til utrygge arbeidsplasser. Det er ene og alene av den grunn at Biden-administrasjonen og politikere fra begge partier presser på for å gjenåpne skoler over hele landet, med støtte fra de nasjonale fagorganisasjonene American Federation of Teachers (AFT), National Education Association (NEA) og alle av deres delstatlige og lokalt tilknyttede fagforeninger.

Fullstendig inneforstått med militansen blant utdanningspersonalet er foretaksmediene og det politiske etablissementet engasjert i en febrilsk propagandakampanje for å hetse lærere og forvrenge vitenskap.

Det mest nakne uttrykket for det rådende klasseperspektivet kom fra Wall Street Journal, som har vært den mest konsekvente forfekteren av «flokkimmunitet»-politikken om å la Covid-19 rase fritt gjennom hele befolkningen.

På mandag fordømte Journals redaksjonsråd Chicago-lærere som «selv-tjenende», og erklærte: «Sytti-én prosent av CTUs stemmeberettigede avviste en gjenopptaking av tilstedeværende undervisning inntil skolene er ‘trygge’ – som betyr når lærere føler for å gjenoppta arbeidet.»

Journal kritiserte byen for å trekke seg konfrontert med voksende lærermotstand, og erklærte: «Har ikke distriktsledere lest barneboka ‘Hvis du gir ei mus ei kjeks?’ Det å imøtekomme urimelige krav fører til mer urimelige krav.»

Den totale forakten for lærere som uttrykkes i disse linjene uttrykker samtidig det rådende klassehatet mot alle arbeidere, der deres liv ikke betyr noe for dem. Journal avviser foraktelig de «trygge» betingelsene som lærere krever i en tid da hver dag over 3 000 dør av Covid-19 og rundt 175 000 blir smittet i USA, mens mer smittsomme og dødelige varianter av viruset brer seg uoppdaget over hele landet.

Gjennom hele pandemien har Journal skrevet ei rekke artikler som støtter den «svenske modellen» med å la viruset rase gjennom befolkningen uten noen sikkerhetstiltak overhodet, som har etterlatt Sverige med en av de høyeste dødsratene per capita i verden.

Den 4. mai, da det totale dødstallet i USA var på 71 447, skrev Journal: «Amerikanske guvernører bør studere den svenske modellen når de nå begynner å lempe på nedstengninger i hele landet.» Den 3. august berettiget Journal den initielle gjenåpningen av skolene, og fordømte protesterende lærere for å begå «politisk utpressing».

I dag, med dødstall i USA som står på 435 387, fortsetter Journal å skrive endeløse sofistiske tirader for å berettige en politikk som underordner livet til profitt.

Den andre hovedstemmen til det amerikanske politiske etablissementet, New York Times, publiserte søndag en artikkel av Erica Green med tittelen «Bølga av skoleelev-selvmord tvinger Las Vegas-skoler til å gjenåpne.» Artikkelen presenterer gjenåpningen av skoler som respons på den psykiske helsekrisen som unge mennesker står overfor.

Dette er en løgn. Kampanjen for å gjenåpne skoler handler ikke om elevenes velvære, men om å maksimere det Times selv kalte «arbeidstokkens deltakelse». Tidligere denne måneden slapp Brian Deese, Bidens påtroppende direktør for Det nasjonale økonomirådet [National Economic Council], katta ut av sekken da han sa: «Vi må få åpnet skolene slik at foreldre ... kan komme tilbake i arbeid.»

Green uttrykker på en annen måte samme argument som Times Thomas Friedman først fremmet om at «kuren ikke må bli verre enn sykdommen», dvs. at å bevare menneskeliv ikke kan bli en hindring for å generere profitter. Dette ble det sentrale slagordet for Trump-administrasjonen for å gjenåpne ikke-essensielle arbeidsplasser og deretter skoler, i fjor sommer.

Disse artiklene er et lite utvalg av flommen av trykt og fjernsynskringkastet propaganda de siste ukene, som søker å berettige gjenåpning av skoler.

På tirsdag grep trykk- og kringkastingsmediene til to rapporter fra offisielle CDC-representanter [den føderale folkehelseetaten; Centers for Disease Control and Prevention] for falskt å hevde at skoler ikke bidrar til spredning av Covid-19.

Én rapport, publisert i CDCs ukentlige Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR), fokuserer utelukkende på 17 skoler med små klassestørrelser på landsbygda i Wisconsin, med ansvarsfraskrivelsen at de «ikke var i stand til å utelukke asymptomatisk overføring innen skolen, fordi overvåkingstesting ikke var gjennomført».

Rapporten hevder absurd: «Covid-19-utbrudd relatert til barnehager t.o.m. årstrinn 12 (K–12) klasseromsettinger har sjelden blitt rapportert.» Den andre rapporten hevder på tilsvarende måte: «Det har ikke vært mye bevis for at skoler har bidratt betydningsingsfullt til økt overføring i lokalsamfunn.»

Begge rapportenes forfattere ignorerer de grunnleggende fakta om at over 2,7 millioner barn har testet positivt for Covid-19 i USA, og at det enorme oppsvinget av pandemien begynte i november, sammenfallende med den fortløpende gjenåpningen av skolene gjennom hele høsten. De forsømmer å nevne at minst 530 K-12-lærere i USA har bukket under for viruset det siste året.

CDC-rapportene utelater de mange studiene som viser at stenging av skoler [o. anm.: lenke til to-delt, dyptpløyende og veldokumentert engelsk tekst av Benjamin Mateus] er et av de mest effektive tiltakene for å bekjempe pandemien. Senest fant en studie som undersøkte 41 land, publisert i magasinet Science, at stenging av skoler og universiteter er den nest-mest effektive intervensjonen som regjeringer har tatt over hele verden. En studie publisert i Journal of the American Medical Association i juli anslår at stengingen av amerikanske skoler i begynnelsen av pandemien reddet over 40 000 liv.

Disse påstandene utelater også dataene som er samlet av dataforskeren og varsleren Rebekah Jones gjennom COVID Monitor, den eneste helhetlige sporingen av utbrudd i K-12-skoler i USA, som rapporterer minst 505 068 Covid-19-infeksjoner blant skoleelever og ansatte.

Mens Trump og Republikanerne først sto i fronten for gjenåpning av skoler har Biden-administrasjonen nå overtatt denne kampsaken. Sent i fjor presset Trump-administrasjonen CDC til å erklære at skolene ikke bidro til spredningen av Covid-19, i en orienteringsanvisning som ble bredt avvist som plettet av politisk partiskhet.

Men nå er det Biden-administrasjonen som fronter pådrivet for å gjenåpne skoler, og som presser folkehelseagenturene til å komme fram med data for å hevde at gjenåpning av skoler er trygt.

I en kommentar til regjeringens bestrebelser for å benekte at skolene er viktige kilder til spredningen av Covid-19, sa Jones tirsdag i en tweet til World Socialist Web Site: «Det er politisk innblanding i vitenskapen, og det er feil hvorvidt det kommer fra Ron Desantis i Florida eller Joe Biden i Washington. Skoler forårsaker spredning. 500 000 K-12-tilfeller, og antallet stiger.»

Arbeiderklassen må avvise med forakt de løgnaktige argumentene som media og det politiske etablissementet fremmer for med dampveivals å gjete dem tilbake til utrygge klasserom og arbeidsplasser.

I deres kamp mot skolegjenåpninger slåss Chicago-lærere bevisst for å beskytte skoleelevene, familiene, seg selv og hele samfunnet. Deres kamp er motpolen til styringsklassens rådende likegyldighet, som den er uttrykt av Wall Street Journal og New York Times.

Samtidig med kampen i Chicago startet dusinvis av lærere i Montgomery i Alabama en spontan sykmelding-streik på mandag, etter at skoledistriktet videreførte tilstedeværende undervisning til tross for at fire lærere døde av Covid-19 bare i forrige uke. Denne aksjonen tvang skoledistriktet til å trekke seg tilbake og innen få timer kunngjøre at skolene vil skifte til full digital fjernundervisning den 1. februar.

Lærere, utdanningspersonell og alle arbeidere er på kollisjonskurs med Biden-administrasjonen og hele styringsklassen, som er fast bestemt på å gjenåpne skolene uansett innvirkningen på lærere, skoleelever, foreldre og den bredere arbeiderklassen. De konfronterer også fiender i lærerfagforbundene, inkludert CTU og andre «radikale» fagforeningsavdelinger, som alle har bøyd seg for gjenåpningen av skoler, eller inngått knefall-avtaler med Demokratene i Houston, Boston, Baltimore, Washington D.C., Detroit, Salt Lake City, Michigan, Washington, Oregon, California, og mange andre byer og delstater.

Over hele landet er lærere og andre utdanningsarbeidere fast bestemt på å motsette seg den morderiske politiske orienteringen til styringsklassen. Lærere i Chicago, Alabama, New York City, Michigan, California, Texas, Pennsylvania og Tennessee har dannet et nettverk av grunnplan-sikkerhetskomitéer, helt uavhengige av fagforeningene og begge kapitalistpartiene, som forbereder for en landsdekkende politisk generalstreik.

Alle kluter må settes til for å utbre disse komitéene til alle arbeidere, for å utvikle en enhetlig bevegelse av arbeiderklassen i kamp for sine egne interesser.

Alle skoler og ikke-essensiell arbeidsplasser må stenges umiddelbart! Fjernundervisning må bli fullfinansiert og alle arbeidere må få de ressursene de trenger! De $ 3,9 billioner ansamlet av verdens pandemiprofitører under pandemien må eksproprieres og brukes til å finansiere disse sosiale programmene!

I siste instans er kampen lærere og alle arbeidere står overfor en kamp mot selve kapitalistsystemet. Uansett hvor mange mennesker som blir drept eller familier som blir ruinert av Covid-19, vil ikke kapitalistene akseptere noen bremsing på utvinningen av profitter. Bare gjennom den sosialistiske transformasjonen av samfunnet og plassering av menneskelige behov før privat profitt, vil arbeiderklassen være i stand til å få slutt på pandemien og få omorganisert samfunnet på grunnlag av sosial likhet.

Loading