CDCs politisk motiverte retningslinjer underbygger mediekampanjen for gjenåpning av amerikanske skoler

Et blitz-regn fra foretaksmedienes side gjorde i løpet av helgen formålet for CDCs siste retningslinjer for skolegjenåpninger helt klart – publiserte av den føderale amerikanske folkehelseetaten Centers for Disease Control and Prevention på fredag. Den ukelange propagandakampanjen som feilaktig har hevdet at skolene ikke er spredningsvektorer for Covid-19, har nå fått helhjertet imprimatur fra CDC, og det eskaleres nå raskt for å gjenåpne skoler i alle skoledistrikter som for øyeblikket kun opererer med digital fjernundervisning.

Siden fredag har det blitt publisert ei rekke artikler og lederartikler i trykte medier, som enten berømmer retningslinjene for deres løse anbefalinger, eller krever at de går enda lenger.

New York Times førte en artikkel med tittelen «C.D.C. trekker opp en plan for gjenåpning av skoler». Washington Post, eid av Amazon-sjefen Jeff Bezos, førte en artikkel med tittelen «CDC tilbyr veikart for trygg gjenåpning av skoler». Associated Press hadde som overskrift på sin artikkel «CDC: Sterke bevis for at tilstedeværende skolegang kan gjøres trygg». Wall Street Journal, finansoligarkiets viktigste talerør hadde som tittel på sin hovedartikkel «CDC presser K-12-skoler til å gjenåpne».

Førskolelærer Sarah McCarthy jobber med en elev ved Dawes Elementary i Chicago. [Foto: Ashlee Rezin Garcia/Chicago Sun-Times via AP, Pool, Arkiv]

Søndag morgen dukket CDC-direktør dr. Rochelle Walensky opp på CNNs program «State of the Union», CBS’ «Face the Nation» og NBC’ «Meet the Press», og påkalte retningslinjene for å promotere gjenåpningen av skolene overalt, de kommende dagene og ukene.

På «Face the Nation» ble dr. Walensky spurt: «Burde områder av dette landet der det er B.1.1.7 likevel ha oppmøte i klasserommene?» Hun svarte: «Det er over 1 000 B.1.1.7-tilfeller som vi har dokumentert ... i 39 stater.» Hun la til: «Vi har anslag for at det kan bli den dominerende varianten innen utgangen av mars. Når det er sagt, mengden sykdom i skolen er veldig sterkt relatert til mengden sykdom som er i lokalsamfunnet.»

Uten å framlegge noe bevis sa dr. Walensky: «Det er veldig begrenset overføring mellom skoleelver, mellom elever og skoleansatte.» Der dette fant sted, beskyldte hun skolepersonalet for å være uaktsomme og spre viruset på skolene, og sa at dette skyldtes «brudd på munnbindbruk». Hun understreket at «det vi virkelig forfekter nå er ... i de høye områdene for overføring, de røde sonene du nettopp snakket om, det å få K-5-skolebarna våre tilbake i hybridmodus,» det vil si, en del som deltar i fjernundervisning og en del i klasseromsundervisning.

I løpet av helgen fant forskerne at mer enn 99 prosent av alle barn i USA for tiden bor i det som er klassifisert som «røde» soner, etter CDC-retningslinjene for å ha høye nivåer av Covid-19-overføring. Men retningslinjene sier eksplisitt: «ethvert nivå av overføring ilokalsamfunn har alle skoler valgmulighetene å besørge tilstedeværende undervisning» (utheving tillagt).

I de høyeste «oransje» og «røde» sonene anbefaler retningslinjene «Barneskoler i hybrid læringsmodus, eller redusert oppmøte» og «Ungdoms- og videregåendeskoler til kun fjernundervisning, med mindre de strengt kan implementere alle avbøtingsstrategier, og har få tilfeller; skoler som allerede er åpne for tilstedeværende instruksjon kan forbli åpne, men bare dersom de strengt implementerer avbøtingsstrategier og har få tilfeller.»

Disse aspektene av retningslinjene vil bli sitert av skoleinspektører, guvernører og andre embetsrepresentanter over hele landet i de kommende ukene for å gjenåpne skoler og holde dem åpne, selv om nye oppsving av de mer smittsomme variantene [engelsk tekst] av viruset spres gjennom skolene, som mangler ressurser for å besørge de mest elementære sikkerhets- og avbøtingstiltakene, enn si de CDC har foreslått.

CDC-retningslinjene ble publisert dagen etter at Chicago Public Schools (CPS) begynte å gjenåpne sist torsdag [engelsk tekst], etter at Chicago Teachers Union (CTU) utførte et nakent svik [engelsk tekst] mot fagforeningens medlemmer ved å presse dem til å godta den dødelige gjenåpningsplanen. Opposisjonen fortsetter å vokse i Chicago, og i andre skoledistrikter som Philadelphia og Montclair, New Jersey, hvor lærere fra skole til skole fortsetter å motsette seg ordrer.

Biden-administrasjonen, oppmuntret av CTUs svik, har pålagt CDC og det politiske apparatet raskt gå å videre i offensiven for et koordinert forsøk for å promotere disse uvitenskapelige og farlige retningslinjene, og gripe initiativet. De siste to ukenes begivenheter har vært et nøye orkestrert motangrep mot lærere som slåss for å redde liv.

Lærere, utdanningspersonal og foreldre har tatt til sosiale medier for verbalt å angripe Biden og CDC for det som utgjør en kriminell bestrebelse som utsetter deres liv og liv i deres lokalsamfunn for en utrolig risiko. I dusinvis av Facebook-grupper som motsetter seg skolegjenåpninger over hele USA la medlemmene ut hundrevis, om ikke tusenvis av kritiske kommentarer.

På ett innlegg skrev en lærer: «Det viser bare hvordan systemet ikke bryr seg om at Covid brer seg og forårsaker sykehusinnleggelser eller til-og-med døden for lærere, bussjåfører, kafeteria-ansatte og de andre menneskene som vil være i bygningene med dårlig ventilasjon. De bryr seg heller ikke om skoleelevene, som vil pådra seg Covid og være asymptomatiske, men bringe viruset med hjem og drepe deres foreldre og besteforeldre!»

En annen kommentar var: «CDCs integritet har blitt grundig korrumpert.» Én lærer kommenterte at den eneste forskjellen mellom Trump og Biden var at Biden med et smil ba dem om å gå tilbake til skolen.

Utgivelsen av de nyeste CDC-retningslinjene finner sted like før USA passerer den dystre milepælen av mer enn 500 000 Covid-19-dødsofre i løpet av mindre enn ett år. Nye varianter sprer seg stort sett uoppdaget over hele landet. Studie etter studie har påvist at barn ofte er asymptomatiske bærere av sykdommen og lett kan smitte andre. Sykehussystemer har gjentatte ganger blitt overveldet, og helsetjenestearbeidere er kronisk utmattet og bekymret.

Det at dr. Walensky under disse betingelsene støtter det å sende skolebarn og lærere og andre skoleansatte tilbake til klasserom samtidig som så mange ukjente variabler er involverte representerer den fullstendige underordning av vitenskapen til Biden-administrasjonens politiske mål, der den gjentatte ganger har gjort klart sin vilje til å få gjenåpnet flertallet av K-8-skolene innen midten av april.

En slik tilsidesetting av offentlig sikkerhet burde diskvalifisere dr. Walensky som sjef for et vitenskapelig organ. Men det er nettopp for hennes politiske underdanighet til Det demokratiske partiet og finansoligarkiet at hun ble valgt til denne stillingen, ikke for hennes overholdelse av vitenskapelige prinsipper.

En gjennomgang av retningslinjenes referanser indikerer at mange av de valgte studiene er av begrenset betydning og bruker partiske undersøkelser utført i én bestemt skole over en begrenset tidsramme. Mange gir ingen konkret sammenheng eller forståelse for hvordan koronavirus passerer gjennom barn og skoler ut i lokalsamfunnene.

Retningslinjene fremhever studier som ble utført tidlig under pandemien, da skoler globalt ble stengt som en initiell respons for å begrense og kontrollere spredningen, som avledet konklusjoner som ikke lenger er gyldige. De har ukritisk akseptert påstander fra studier om at barn ikke er vektorer hjemme, mens de ignorerte advarslene fra forfatterne om at deres funn kunne være mangelfulle, da barn sjelden viser symptomer.

I noen tilfeller er ikke oppdatert informasjon om seroprevalensen av antistoffer hos barn referert. Dette ugyldiggjør fullstendig deres påstand om en grundig vitenskapelig gjennomgang. De innrømmer ikke engang at det foreligger data som motbeviser deres konklusjoner, et avgjørende prinsipp i vitenskapelig skriving.

I en krinikkartikkel i San Diego Union-Tribune uttalte dr. Delano-Wood, Ph.D., kort og konsist: «For å analysere eksponering og overføring på skolene må man faktisk samle inn data på skolene. Den beste måten å samle inn data på er å gjøre overvåkningstesting av alle skoleelever hver uke. ... Dessverre eksisterer ikke denne typen datasett, siden nesten ingen skoler på tvers av landet foretar slike tester, og dermed blir det umulig å vite noe om omfanget av Covid-19-spredning i skolene. De aller fleste tilgjengelige studier foreviser sterke bevis for spredning i skoler over hele verden, og det er uærlig å si at dette viruset bare sprer seg hjemme.»

Nasjonale kontaktsporingsprogrammer er tragisk begrenset, mens lokale folkehelseinstitusjoner er underfinansiert og underbemannet. Nøyaktig systematisk datainnsamling har vært nedsunket i korrupsjon eller forsettelig slurv.

CDC-retningslinjene tilbys som forslag og er ikke bindende. Skoledistriktene vil fortsatt ha frie tøyler for om og hvordan de skal gjenåpnes, og retningslinjene vil gi skolestyrene og politikerne et snev av «vitenskapelig» begrunnelse for deres kriminelle politiske orienteringer.

Fundamentalt sett er kjernen i disse retningslinjene det å forsikre at skoler holder åpne under høy overføring i lokalsamfunn, for å presse foreldre til å gjenoppta arbeid på utrygge arbeidsplasser. Retningslinjene sier: «K-12-skoler burde være de siste settingene som lukkes, etter at alle andre avbøtende tiltak i lokalsamfunnet har blitt iverksatt, og de første til å åpne igjen når de trygt kan gjøre det.»

Lærere, utdanningspersonal, foreldre og hele arbeiderklassen må forstå oppstillingen av krefter de konfronterer, som under Biden inkluderer CDC akkurat som tidligere under Trump. Nødvendige konklusjoner må trekkes fra det foregående året. Lærere må organisere seg uavhengig av fagforeningene og begge big business-partiene, gjennom oppbyggingen av grunnplankomitéer i hvert et skoledistrikt og hver delstat, og forberede seg for en landsdekkende generalstreik for å stenge alle skoler og ikke-essensielle arbeidsplasser.

Loading