Studentarbeidere ved Columbia University trosser UAW, stemmer ned knefallkontrakt

Fredag kveld avviste graduate-studenter sysselsatte ved Columbia University (CU) offisielt den midlertidige avtalen (TA) [‘Tentative Agreement’] full av innrømmelser som ble godkjent av deres fagforening GWC, Graduate Workers of Columbia, tilknyttet bilarbeiderfagforbundet United Auto Workers (UAW). Resultatene var 970 «ja»-stemmer for godkjenning av kontrakten, mot 1 093 «nei» som avviste den. Deres fagforening GWC rapporterte at 62 prosent av de stemmeberettigede i fagforeningsenheten brukte deres stemmerett.

Avstemmingsresultatet er et knusende slag for UAW og flertallet av GWC-forhandlingsutvalget som heftig støttet kontrakten, til tross for overveldende motstand fra grunnplanet. Fagforeningens funksjonærer, sjokkerte og rasende over avstemmingsresultatet, var tause i et langt minutt etter at resultatet ble bekjentgjort på et online- generalforsamlingsmøte, innkalt til kl. 17:00. Etter at deres første sjokk ga seg terminerte UAW-funksjonærene samtalen uten noen videre diskusjon. Grunnplanmedlemmer heiet på resultatet i chaten og forlangte at forhandlingsutvalgets kontraktsforslaget umiddelbart skulle bekjentgjøres.

Knefallkontrakten kom ikke i nærheten av å oppfylle noen av grad-studentarbeidernes opprinnelige krav, deriblant økte lønninger, dekning for barnepass, tannpleie, en tredjepart som voldgiftsforhandler og stipendier for sommerperioden med nedstengt universitet. Den treårige tentative kontrakten inkluderte også en «ingen-streik klausul» og garanterte et lønnsfradrag på to prosent for innbetaling av fagforeningskontingenter til UAW.

Grunnplanarbeidernes modige standpunkt i å avvise kontrakten, i møte med et utrolig press og med UAWs trusler, er et viktig skritt framover for CU-arbeiderne, og andre utdanningsarbeidere rundt om i landet og internasjonalt. Deres militante stillingstaken er bare ett eksempel på en voksende stemning av motstand fra arbeidere mot styringsklassens morderiske politiske retningslinjer over hele USA, og på tvers av hele verden.

Studentarbeidere må imidlertid advares. Mens de har lagt den umiddelbare faren bak seg, er kampen langt fra over.

Socialist Equality Party (SEP) og partiets ungdomsorganisasjon International Youth and Students for Social Equality (IYSSE) oppfordrer studentarbeidere til øyeblikkelig å tilbakekalle forhandlingskomitéen, avskjedige UAW-funksjonærene og arrangere et massemøte for å velge en uavhengig streikekomité for å overta kontrollen over kampen. Den nye streikekomitéen må umiddelbart gjenoppta streiken og koble kampen opp med den studentene fører ved New York University (NYU), som er midt i en streik basert på de samme grunnleggende kravene.

Viktigst er at den uavhengige streikekomitéen må vedta en ny politisk strategi. Kontrollen over streiken kan ikke overlates til UAW, som har interesser direkte forbundet med de samme selskapene og det politiske etablissementet [engelsk tekst] som kontrollerer Columbia University.

For å lykkes må streiken utvides til arbeiderklassen. Graduate-studenter må organisere delegasjoner for å oppsøke arbeidsplasser og fabrikker i New York, og utover, for å forklare deres kamp for bilarbeidere, lærere, transittarbeidere, sykehusarbeidere, ansatte i detaljhandelen, og andre deler av arbeiderklassen.

Kampen til graduate-arbeidere ved CU er den samme kampen som arbeidere overalt møter, som alle sammen slåss mot den dødelige kampanjen for gjenopptakelse av arbeid, og mot «Covid-19-innstramminger», det vil si implementeringen av store lønnskutt og elimineringen av arbeidsplasser for å betale for de billioner av dollar som Demokratene og Republikanerne overleverte selskaps-Amerika og Wall Street ved starten av pandemien.

Det faktum at CU-streiken fortsetter å bli møtt med en regelrett medie-blackout [engelsk tekst] er en sterk indikasjon på at styringsklassen ser et enormt potensial for at denne streiken kan utløse en mye bredere kamp – akkurat hva som fordres.

Ved det nærliggende New York University (NYU) streiker nå graduate-studenter, som er organiserte av den samme fagforbundenheten – UAW local – over de samme betingelsene. Helt fra begynnelsen av har UAW rettet all deres energi inn mot å holde de to streikene isolerte fra hverandre, og fra arbeiderklassen som helhet.

Maida Rosenstein, UAW-representant og president for Local 2110 ved CU og NYU, anvendte den siste uka til gjentatte ganger å presse på for at studentenes krav ved NYU måtte droppes. Tidlig i forrige uke foreslo hun faktisk at det bare skulle avholdes ett medlemsmøte til. Hun understreket at det måtte holdes så raskt som mulig: «Snuoperasjonen må skje raskt, fordi folk er i streik, og det er en bekymring.»

Fagforeningsenheten GSOC ved NYU – Graduate Student Organizing Committee – har gjort alt for å få involvert Demokratene i streiken, framfor alt fra De demokratiske sosialister i Amerika (DSA), en pseudo-venstre fraksjon av Det demokratiske partiet, for å villede og demobilisere streiken. Demokrat-senator Bernie Sanders talte online [engelsk tekst] til NYU-studenter på fredag, i hele fire minutter, der han overfladisk hevdet han «satte pris på» deres kamp. Naturligvis ble det ikke nevnt at det er hans eget parti som dominerer utdanningsinstitusjonens Board of Trustees, styret av sponsorer som dirigerer administrasjonen.

Hele erfaringen av streikene ved Columbia og NYU reiser nok en gang nødvendigheten, ikke bare for streik, men for å bygge et politisk, sosialistisk lederskap i arbeiderklassen for de revolusjonære kampene som ligger foran oss.

Graduate-studenter ved Columbia University vil finne mektige allierte blant arbeidere som syder av harme og er ivrige etter å slåss for deres liv og levebrød.

Fredag, samme dag som Columbia-studenter avviste deres knefallkontrakt, fikk nesten 3 000 arbeidere ved Volvos New River Valley-sammenstillingsanlegg (NRV) for tunge lastebiler i Virginia brått instruksjoner fra ledelsen av deres fagforbundsenhet UAW Local 2069 om å pakke sammen streikevaktene og forberede seg på gjenopptakelse av arbeidet. UAW hevdet at de hadde oppnådd en foreløpig avtale med selskapet. Forbundet forsøker å få lagt ned streiken, ikke bare uten en avstemming over kontraksforslaget, men uten å engang bekjentgjøre noen detaljer eller høydepunkter fra overenskomsten. Arbeiderne skal angivelig ikke få tilsendt noen detaljer om avtalen på ytterligere to uker.

Realiteten er at UAW, sammen med alle andre store fagforbund i USA, har solgt ut den ene kampen etter den andre, over flere tiår. De erfaringene studentarbeidere på grunnplanet har vært igjennom med UAW i deres første kontrakt er ikke et avvik eller en tilfeldighet, men regelen.

For å nevne bare de seineste eksemplene, som blant andre inkluderer: Isoleringen og sviket av streiken ved Mack Truck [engelsk tekst], et Volvo-datterselskap, der UAW lot Volvo Truck-arbeidere forbli i arbeid ved NRV, inntil anlegget ble tvunget til å gå på tomgang bare på grunn av mangel av deler, og General Motors-streiken i 2019, der fagforbundet banket gjennom en kontrakt som ratifiserte nedleggelser av fabrikkanlegg, og åpnet for en utvidet anvendelse av lavtlønnede arbeidere i midlertidig ansettelse.

Graduate-studentarbeidere må trekke de nødvendige konklusjonene: De anliggender som konfronterer studenter er de samme anliggender som arbeidere over hele landet, og faktisk over hele verden, står overfor. Videre er kreftene de slåss mot i universitetets Board of Trustees, som er kontrollert av Det demokratiske partiet, og det korrupte UAW-byråkratiet, den samme klassefienden arbeidere slåss mot i deres kamper over hele landet.

Det er ikke til Demokratene og fagforeningslederne studentene har å henvende seg, men til lærere, bilproduksjonsarbeidere, servicearbeidere, helsetjenestearbeidere, ungdommen og hele arbeiderklassen. Streiken må utvides og forvandles til en bevisst politisk kamp mot kapitalismen, og for sosialisme.

Grad-studenter som er interesserte i dette perspektivet må henvende til World Socialist Web Site og sette seg inn i uttalelsen som lå til grunn for online-stevnet 1. mai, organisert av Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale (ICFI), og se opptaket av eventet, som hadde deltakelse fra 55 forskjellige land, med taler holdt på flere forskjellige språk med engelsk teksting.

Loading