Lærere og arbeidere må ta kontroll over responsen på den globale pandemien!

Seksten måneder etter at Covid-19 først ble oppdaget, hva er status for den globale pandemien? Det er ingen ende i sikte. Globalt dør mer enn 12 000 personer av Covid-19 hver dag, derav mer enn 500 daglige dødsfall i USA. Nye studier anslår at opp mot 10 millioner så langt har mistet livet på grunn av viruset. Flere amerikanere har nå dødd av Covid-19 enn USAs totale antall dødsofre i alle kriger i det 20. århundre.

Med pandemien som bare fortsetter og fortsetter, begynner nye og stadig mer smittsomme varianter å utvikles, der de oppstår først i én del av kloden for så å spre seg raskt til andre områder. Den siste er den indiske varianten, mutasjonen B.1.617.2, som nå raser gjennom Storbritannia, 6 400 kilometer fra der den først ble oppdaget.

Michigan ble i år herjet av B.1.1.7-varianten, som først oppsto i Storbritannia. Den spredte seg som ild i tørt gress gjennom skoler og fabrikker i hele delstaten, der arbeidere og ungdom pakkes som sild i tønne hele dagen, i dårlig ventilerte klasserom og arbeidsområder – ideelle forhold for et aerosolisert virus, som koronaviruset er. Sykehus og akuttmottak over hele delstaten flommet nok en gang over av Covid-19-pasienter, som denne gangen inkluderte rekordantall barn.

Likevel, i Michigan som over hele verden, later styringseliten som om pandemien er over, og dropper alle gjenværende tiltak for å begrense den. I USA rapporteres ikke lenger det daglige antall dødsfall og antallet infeksjonstilfeller på kveldsnyhetene. [Den føderal folkehelseetaten] CDC sier at det ikke lenger er behov for vaksinerte personer å anvende munnbind innendørs, og vi skal absurd stole på «æresystemet», mens barn kan sitte tre fot fra hverandre på skolene. Guvernør Whitmer har åpnet flomportene, slik at detaljistforhandlere, restauranter, sportsstadioner og andre arenaer kan åpne med 50 prosent kapasitet, uten intensjon om å håndheve samsvar med restene av forskrifter.

Selv om det er massiv motstand blant grunnplanarbeidere og lærere mot disse morderiske politiske orienteringene, er de offisielle fagforbundene dedikerte til å få gjenåpnet alt, uansett hvor høye dødstallene måtte bli. Samme dag som CDC plutselig kunngjorde opphevingen av mandater om påbudt bruk av munnbind, sa Randi Weingarten, president for det føderale lærerfagforbundet American Federation of Teachers (AFT) at «ingenting må stå i veien for å gjenåpne våre offentlige skoler til høsten, og holde dem åpne,» fordi «foreldre er avhengige av skoler, ikke bare for å utdanne deres barn, men for at de selv kan jobbe.»

Weingarten slapp katta ut av sekken: Den virkelige grunnen til at skolene må åpnes er for at arbeidende foreldre kan sendes tilbake på jobb. Dersom skolene skulle få stenges ned bare fordi de inkuberer et dødelig virus, måtte det gis subsidiert inntekt til foreldrene, slik at de trygt kan gå i karantene hjemme med deres barn, inntil pandemien virkelig er over. Men dette er helt utenfor alle grenser hva angår styringsklassen, for samtidig som millioner av arbeidere har dødd av Covid-19, har de rike økt deres formuer ut over det fattbare.

I løpet det første året av pandemien økte verdens milliardærer deres rikdommer med svimlende 60 prosent, i «den største rikdomsakselerasjonen i historien» ifølge magasinet Forbes. Weingarten selv er millionær, og bringer hjem ei grunnlønn på rundt regnet $ 500 000 i året, betalt av fagforeningskontingenten fra grunnplanlærere.

Da pandemien først oppsto var den vordende fascistdiktatoren Donald Trump president i USA. Mange arbeidere håpet administrasjonen til Demokraten Joe Biden skulle bringe med seg en mer rasjonell respons. I stedet videreføres de samme uvitenskapelige politiske retningslinjene og manipuleringen av CDC.

Hovedforskjellen mellom Bidens og Trumps tilnærminger til pandemien er at mens Trump forsøkte å mobilisere bevæpnede, fascistiske krefter mot nedstengningen av skoler og ikke-essensiell produksjon, prøver Biden i stedet å få anvendt fagforeningene til å splitte og herske over arbeiderklassens opposisjon. De demokratiske sosialister i Amerika (DSA), en pseudo-venstre fraksjon av Det demokratiske partiet, har spesielt blitt mobilisert for å utvide Bidens statskontrollerte fagforeningers grep, og få stoppet arbeidere fra å bygge nye, uavhengige kamporganisasjoner.

Men etter forlengst å ha blitt integrert inn i staten og selskapene de for lenge siden ble dannet for å motsette seg, har de pillråtne organisasjonene fremdeles kalt «fagforeninger» ikke ført noen kamp på 40 år, og de fungerer nå som juniorpartnere i utbyttingen av arbeiderklassen. Så langt fra å representere et foretrukket alternativ til Trump og fascistene, vil fagforeningenes gjentatte svik av arbeidernes kamper bare legge forholdene til rette for det ytre høyres vekst.

Til tross for disse bestrebelsene på å begrense og kontrollere klassekampen, oppstår det nå motstand på skoler og arbeidsplasser over hele Michigan mot styringsklassens respons på pandemien, utenfor og mot fagforeningene.

I Grosse Pointe organiserte lærere en spontanaksjon med sykemeldinger [engelsk tekst], uavhengig av deres fagforening, etter at skolestyret ignorert deres bønnfalinger om å redusere fysisk tilstedeværende undervisning. Bilproduksjonsarbeidere i Detroit stoppet produksjonslinja og forlot til-og-med fabrikken [engelsk tekst] for å beskytte seg, etter at arbeidere hadde testet positivt på jobben. Lærere over hele delstaten pensjonerer seg i rekordantall, og så mange bilproduksjonsarbeidere, detaljistforhandlere og matservicearbeidere har nektet å jobbe under uakseptable betingelser at disse bransjene klager over en «mangel på arbeidskraft».

Vi som har dannet Michigan-læreres grunnplan-sikkerhetskomité – Michigan Educators Rank-and-File Safety Committee – slåss for å forene denne motstanden til grunnplanlærere og arbeidere i Michigan, for å ta kontrollen med responsen på pandemien fra styringselitene og over i våre egne hender. Vi har følgende krav:

• Stopp all ikke-essensiell produksjon og besørg full inntektsdekning for arbeidere inntil pandemien virkelig er under kontroll, og det er trygt å gå tilbake.

• Steng ned alle K-12-skoler for fysisk tilstedeværende undervisning.

• Finansier online-utdanning av høy kvalitet, inkludert høyhastighet-bredbåndstilgang for alle, og besørg teknisk assistanse på ekspertnivå for opplæring av lærere, og til å bistå dem.

• Subsidier inntekter for foreldre som velger å bli hjemme med deres barn.

Samtidig som vi motsetter oss den hensynsløse gjenåpningen av skolene, erkjenner vi at lærere i mange tilfeller blir tvunget tilbake. Under disse betingelsene vil vi fortsette å slåss for nedstengning av skolene, samtidig som vi krever at følgende sikkerhetstiltak skal gjennomføres universelt:

• Munnbind må fortsatt brukes innendørs. Vi motarbeider CDCs uvitenskapelige heving av munnbindmandatet.

• For en umiddelbar modernisering av HVAC-systemer for alle skoler [for adekvant luftutskiftning].

• Det må være sykepleiere ansatt på hver skole, og det må besørges ressurser til å utføre daglig testing av elever, lærere og skoleansatte.

• Full og nøyaktig rapportering av alle infeksjonstilfeller blant elever, skoleansatte og tilknyttede husholdninger, i tillegg til en robust kontaktsporing.

• Betalt sykefravær for alle de som blir infisert av Covid-19, og for de som ivaretar dem.

• Ressurser for de som lider av Covid-19-relaterte fysiske, mentale og/eller emosjonelle traumer.

Forøvrig, vi tar Michigan-lærernes og arbeidernes kamp til det neste nivå, ved å koble dem med grunnplankomitéer over hele USA, og internasjonalt. Pandemien er en global krise som fordrer en global respons. Det er mer enn nok ressurser i samfunnet for å beskytte og sørge for alle inntil pandemien er begrenset og brakt under kontroll, men for å bruke disse ressursene på en rasjonell måte, som prioriterer liv framfor selskapsprofitter, må arbeidere bygge masseorganisasjoner som de faktisk kontrollerer, og som er globalt sammenkoblet.

Derfor er vi tilknyttet nettverket av læreres grunnplan-sikkerhetskomitéer – Educators Rank-and-File Safety Committees – som siden dets etablering i august 2020 har bygd lærerkomitéer i Alabama, California, Canada, Michigan, New York, Oregon, Pennsylvania, Tennessee og Texas. Vi er også tilknyttet bilproduksjonsarbeidernes nettverk – Autoworkers Rank-and-File Safety Committees – som har bygget komitéer ved bilfabrikkanlegg i Michigan, Indiana og Virginia.

Og vi støtter entusiastisk etableringen av Den Internasjonale Arbeideralliansen av Grunnplankomitéer – International Workers Alliance of Rank-and-File Committees (IWA-RFC). Som David North sa i sin 1. mai-tale, der han oppfordret til etableringen av denne internasjonale alliansen: «Målet med dette globale initiativet er å utvikle en genuin bredde-basert bevegelse av den internasjonale arbeiderklassen, og å oppmuntre arbeidere i alle land til å bryte ut av de fengselslignende lenkene de er bundet og begrenset av, i de eksisterende statskontrollerte og antidemokratiske fagforeningene, bemannet av høyreorienterte prokapitalisme-beslutningstakere.»

Den viktigste lærdommen fra det siste halvannet året er at det å få satt en stopper for pandemien fordrer at arbeidere bygger nye kamporganisasjoner. Meld deg med i Educators Rank-and-File Safety Committee i dag, og ta opp kampen for arbeiderklassens politiske uavhengighet!

Hilsener til arbeideres kamper rundt om i verden

Michigan Educators Rank-and-File Safety Committee sender revolusjonære hilsener til alle arbeidere som er i kamp, over hele USA og hele resten av verden, og spesielt til de følgende:

Tre tusen Volvo-arbeidere i Dublin, Virginia [engeslk tekst], som under lederskap av vår tilknyttede komité Volvo Workers Rank-and-File Committee, krever 25 prosent lønnsøkning og mer, i kamp mot «toalettpapir»-kontrakten foreslått av fagforbundet United Auto Workers (UAW).

Gjeninnsett den trakasserte London-bussjåføren David O’Sullivan [engelsk tekst], som ble sagt opp for å ha opprettholdt arbeidernes rett til å bevare helse og sikkerhet, under pandemien som har krevd livene til mer enn 60 bussarbeidere i London. O’Sullivan er medlem av komitéen London Bus Rank-and-File Committee, som leder hans forsvarskampanje.

To-tusen-fem-hundre Nexteer-bilproduksjonsarbeidere [engelsk tekst] i Saginaw, Michigan, som slåss mot en tilsvarende knefallkontrakt som den UAW prøver å banke gjennom, blant mistanker om rigging av avstemmingen.

Tusen-tre-hundre stålverkarbeidere i Pennsylvania [engelsk tekst] og andre delstater, som har vært i streik i mer enn åtte uker ved Allegheny Technologies Inc. (ATI), der fagforbundet United Steel Workers (USW) har presentert dem en kontrakt som inkluderer lønnskutt og videreføringen av det forhatte to-nivå-systemet.

Elleve hundre gruvearbeidere i Brookwood, Alabama [engelsk tekst], som har streiket i syv uker for å bekjempe usikre og fornærmende arbeidsbetingelser, og for å gjenopprette tidligere lønnskutt. Fagforbundet United Mine Workers union (UMW) har isolert de streikende gruvearbeiderne og tvunget dem til å slåss aleine mot Warrior Met Coal og Wall Street-investorene som driver selskapet.

Syv-hundre sykepleiere i Worcester, Massachusetts [engelsk tekst] som i mer enn ti uker har streiket og slåss for trygge bemanningsforhold på sykehuset St. Vincent Hospital. Deres fagforening, Massachusetts Nurses Association (MNA), byr dem ikke streikelønn.

Hender vekk fra Gaza! Nei til imperialistkrig!

Komitéen vår – Michigan Educators Rank-and-File Safety Committee – fordømmer utvetydig amerikansk-israelske angrep mot befolkningen i Gaza. Bare i det sørøstlige Michigan er det hundretusener av mennesker som har familiemedlemmer i Midtøsten, og er direkte berørt av disse grusomhetene.

Biden-administrasjonens bestrebelser for å styrke grepet til de statskontrollerte fagforeningene over den amerikanske arbeiderklassen er en viktig del av dens langt framskredne planer om å tvinge befolkningen inn i en ny større krig, med rivaler som Kina og Russland.

Akkurat som arbeiderklassen i verden må forene seg for å få stoppet den globale pandemien, må arbeidere i USA forene seg med sine klassebrødre og -søstre i Midtøsten, Russland, Kina og alle andre land, i en global kamp mot imperialistkrig, og for sosial likhet.

Loading