Det hvite hus omfavner «Wuhan Lab»-konspirasjonsteorien

USAs president Joe Biden omfavnet på onsdag offentlig konspirasjonsteorien om at Covid-19 kan ha blitt sluppet løs fra Wuhan Institutt for Virologi (WIV) i Kina, og beordret de amerikanske etterretningsagenturene å produsere en rapport innen 90 dager om sykdommens potensielt menneskeskapte opprinnelse.

Etterretningsagenturene, som nå har fått oppgaven med å avklare om Covid-19 er et biologisk våpen, spilte en ledende rolle i en av det tjueførste århundres største forbrytelser – USAs invasjon av Irak i 2003, basert på beskyldninger fra Central Intelligence Agency (CIA) om at Irak hadde kjemiske, biologiske og kjernefysiske «masseødeleggelsesvåpen». Den løgna førte til over 1 million menneskers død, og omsluttet Midtøsten i krig som har vart til i dag.

Utsikt over P4-laboratoriet inne i Wuhans Institutt for Virologi, sett etter et besøk av Verdens helseorganisasjons team i Wuhan, i Kinas Hubei-provins, onsdag 3. februar 2021. [Foto: AP Photo/Ng Han Guan]

Nå begås det ei enda større og farligere løgn. Biden-administrasjonen prøver, i likhet med Trump-administrasjonen før den, å klandre Kina for en sykdom som i henhold til noen estimater har ført til minst 1 million menneskers død i USA. Såframt Covid-19 er et «virus gjort til våpen» sendt ut av Beijing mot den amerikanske befolkningen, som Trump-administrasjonen hevdet offentlig, ville det utgjøre grunnlag for krig mot det mest folkerike landet i verden.

Som med «masseødeleggelsesvåpen» blir lekkasjer fra anonyme etterretningsrepresentanter presentert som bevismateriale, i en koordinert mediekampanje. I løpet av få dager har helheten av amerikanske medier omfavnet denne diskrediterte konspirasjonsteorien, oppsummert av en artikkel fra Washington Post’s ledende faktasjekker, med tittelen «Hvordan teorien om Wuhan lab-lekkasje plutselig ble troverdig.»

Scenen for denne plutselige helomvendingen ble satt av en artikkel publisert i Wall Street Journal på søndag, som hevdet at «en tidligere ikke framlagt amerikansk etterretningsrapport» avslører at tre ansatte ved instituttet ble syke i november 2019 og søkte sykehusbehandling. Artikkelen antydet at disse tre hendelsene er den virkelige opprinnelsen til Covid-19-pandemien. Journal-artikkelen inneholder imidlertid ikke noe fundamentalt nytt, utover innholdet i et fakta-ark publisert av Trumps utenriksdepartement den 15. januar.

Med andre ord, det meste CIA, NSA og deres mot motstykker kunne finne, der de er finansierte med titalls milliarder dollar for å spionere på hele verden, er at noen få mennesker som jobber på WIV tilfeldigvis hadde symptomer som utenriksdepartementets fakta-ark selv innrømmer bare er «i samsvar med ... vanlige sesongmessige sykdommer», måneden før viruset første gang ble oppdaget.

Beretningen ble nesten umiddelbart plukket opp av andre store nyhetsutløp, deriblant Washington Post, Forbes, New York Times, Reuters, CNN og andre. Den har også blitt gjentatt, kanskje mest skammelig av alt, av dr. Anthony Fauci, som av millioner av mennesker ble ansett som en stemme for vitenskapelig klarhet angående virusets farer da Trump hevdet at pandemien bare ville «bli borte».

Spurt på tirsdag om Journal’s beretning sa Fauci: «Fordi vi ikke vet 100 prosent hva opprinnelsen er, er det et imperativ at vi ser etter og foretar en etterforskning.» Hans kommentarer er en fullstendig 180-grader-helomvending fra det han sa i fjor, da han ble stilt et tilsvarende spørsmål. På det tidspunktet uttalte han: «Ei rekke svært kvalifiserte evolusjonsbiologer har sagt at alt om den trinnvise evolusjonen over tid sterkt indikerer at det utviklet seg i naturen, og deretter hoppet mellom vertsarter.»

Ifølge de opprinnelige forfekterne for Wuhan lab-konspirasjonsteorien, som den kinesiske milliardæren Miles Guo og ytrehøyre-avisa Epoch Times, skapte den kinesiske regjeringen SARS-CoV-2 som et biologisk våpen ved å bruke finansieringsmidler for «vinning-til-funksjon»-eksperimenter fra den amerikansk helseforskningsinstansen US National Institute of Health. Denne vinklingen ble plukket opp av mange høyreorienterte politikere, blant andre Rand Paul, som så nylig som den 11. mai beskyldte Fauci for å autorisere slik forskning.

I den utvannede versjonen som nå blir promotert av Washington Post og New York Times, «kan muligens» Covid-19 ha unnsluppet fra Wuhan Institutt for Virologi. I begge scenarioer blir imidlertid skylda for minst 3,5 millioner dødsfall forårsaket av pandemien plassert fullt og helt på Kina.

Slike påstander ble avvist av en granskning av opprinnelsen til Covid-19 som Verdens helseorganisasjon (WHO) utførte i januar og februar. Fellesrapporten presentert av WHO og Kina, basert på den kollektive innsatsen til et internasjonalt team av verdens ledende epidemiologiske forskere fra Australia, Kina, Danmark, Tyskland, Japan, Nederland, Qatar, Russland, USA og Vietnam, vurderte muligheten for en laboratorielekkasje og avviste den som ekstremt usannsynlig. Rapporten erklærte: «Det er ingen dokumentering av virus nært tilknyttet SARS-CoV-2 i noe laboratorium før desember 2019, eller av genomer som i kombinasjon kan besørge et SARS-CoV-2-genom.»

WHO-rapporten bekreftet i stedet hva hver en troverdig forsker anser som korrekt, at viruset kom fra en naturlig kilde, og mest sannsynlig fra en populasjon av flaggermus, før det passerte gjennom ei rekke andre vertsdyr før det endelig muterte til å bli smittsomt og dødelig for mennesker.

I mangel av noe som helst positivt bevis for deres «menneskeskapte virus»-vinkling begynte både Biden-administrasjonen og amerikanske medier å fordømme WHO-rapporten som upålitelig, fordi kinesiske folkehelsemyndigheter var involvert. For det formål samlet Biden 13 av sine nærmere allierte som den 30. mars ga ut en fellesuttalelse hvor det ble oppfordret til en «uavhengig» etterforskning, som ikke skulle ha kinesisk «innblanding og uberettiget innflytelse».

Essensielt sett insisterer de på at Kina skal gjøre det umulige: 100 prosent bevise det negative, at viruset ikke hadde opprinnelse fra et av deres laboratorier. Samtidig, vel vitende at det kan ta år å få lokalisert en ny sykdoms naturlige opprinnelse – det tok 13 år å få bekreftet det første SARS-virusets opprinnelse, og Ebolas opprinnelse blir fortsatt etterforsket – inntar de den antivitenskapelige tilnærmingen med å foreslå en teori, for så å hevde at eventuelle kunnskapsmangler om pandemiens opprinnelse støtter deres påstand.

Det er verdt å merke seg at slike hypoteser om Covid-19s opprinnelse har en bemerkelsesverdig likhet med eldre høyreorienterte forestillinger om HIV-opprinnelsen, at det viruset ble utviklet av den amerikanske regjeringen for å undertrykke forskjellige befolkningsgrupper, spesielt de av afrikansk og latino avstamming, og homofile. Fauci, som bidro aktivt til å lede den initielle kampen mot HIV/AIDS-pandemien på 1980-tallet, er uten tvil klar over disse parallellene, og om den enormt skadelige innvirkningen disse oppfatningene har hatt på å få utdannet arbeidere og ungdommen om sykdommens farer og forholdsregler som kan tas for å forhindre den.

Promoteringen av den falske forestillingen at koronaviruspandemien er menneskeskapt er enda farligere. I løpet av bare 15 måneder er mer enn 600 000 mennesker i USA rapportert døde av Covid-19, og den sanne opptellingen er sannsynligvis nærmere 1 million. De offisielle globale dødstallene summerer seg til over tre-og-en-halv million. Det er et enormt sosialt raseri over at så mange har dødd, som søker et utløp. Med promoteringen av Wuhan-laboratorieløgna forsøker Biden-administrasjonen å få avledet ansvaret for finanselitens politiske orientering, og få klandret sin geopolitiske rival i en form for «krig om skyld».

Slike handlinger er fullt og helt del av Biden-administrasjonens krigspådriv mot Kina. Siden hans tiltredelse har Biden forsøkt å skape et politisk rammeverk for å føre krig, støttet av mediene. Dette inkluderer påstander om kinesisk genocid mot landets muslimske uigur-minoritet, potensiell kinesisk aggresjon mot Taiwan, og framfor alt, implikasjonen at masselidelsen det siste halvannet året i siste instans er på grunn av – i beste fall – Kinas forsømmelser, eller – i verste fall – det mest dødelige bio-våpenet noen gang sluppet løs.

Ved promoteringen av disse forestillingene prøver Biden-administrasjonen også å lette trykket fra dens egen innenrikspolitiske orientering, som i det alt vesentlige er den samme som Trumps. Den amerikanske arbeiderklassen er klar over at det store flertallet av dødsfallene forårsaket av pandemien kunne vært forhindret dersom grunnleggende folkehelsetiltak hadde blitt satt på plass helt fra starten av, tiltak som Trump sloss mot for hvert et trinn, og som Biden nå i helskala forlater.

Nå som Biden, Wall Street Journal og Washington Post har blåst liv i løgna om Wuhan-laboratoriet, vil den bli del av landets politiske blodomløp. Etter å ha legitimert den vil de så miste kontroll over den, da den ekstreme høyrefløyen styrkes av forplantningen av slike reaksjonære oppfatninger. Løgna vil tjene som motiverende faktor for voldelige angrep på asiat-amerikanere, som har tiltatt i antall det siste året.

Washington Post har eksplisitt promotert den fascistiske senatoren Tom Cotton (Republikaner fra Arkansas) som en som «fra starten av» promoterte denne konspirasjonsteorien, og som «historiebøkene» til slutt vil kunne «berømme». Cotton opprettholder påstanden at 2020-valget ble stjålet og at Trump fortsatt er den legitime øverste beslutningstakeren [‘chief executive’], og det å besørge ham en slik troverdighet støtter bare de politiske kreftene bak 6. januar-oppstanden.

Det er disse kreftene som i siste instans har nytte av atmosfæren av antivitenskapelighet og xenofobi framkallt av Biden-administrasjonen og det amerikanske medieetablissementet. De har ingen interesse av å beskytte den amerikanske befolkningens liv, langt mindre av å søke «sannheten» om pandemiens opprinnelse, men prøver å få beskyttet landets selskaps- og finansinteresser, samtidig som de forbereder seg for nye imperialistkampanjer i utlandet.

Biden-administrasjonens kyniske bestrebelser for å klandre Kina for amerikansk kapitalismes forbrytelser må motarbeides. Amerikanske arbeidere må avvise xenofobi og nasjonalisme, og sammen med sine kinesiske brødre og søstre si: Vår fiende er kapitalistklassen!

Loading