Ni fakta som streikende Volvo-arbeidere trenger å vite om selskapet og UAW

I et offisielt brev som kunngjorde streiken til 2 900 Volvo Truck-arbeidere ved New River Valley-fabrikkanlegget i Dublin, Virginia, sa bilarbeiderfagforbundet UAWs finanssekretær Ray Curry at UAWs «mål» er å sikre «en kontrakt som fungerer for både selskapet og dets ansatte.»

Det er ikke noe som heter en kontrakt som er bra for både arbeiderne og selskapet, siden Volvos profitter kommer fra utbyttingen av Volvo-arbeidere. Currys uttalelse er en innrømmelse av at UAW arbeider for å sabotere streiken i selskapsledelsens interesse, og han prøver å dupere arbeiderne ved å si at en kontrakt som «fungerer» for Volvo også er bra for arbeiderne.

Arbeidere i streik trenger informasjon om selskapet og dets økonomiske stilling, akkurat som en hær som går i felten utfører rekognosering for å lære seg motstandernes styrker og svakheter. WSWS Autoworker Newsletter har gjennomgått selskapets nylige balanseregnskap og aksjonærrapporter, og presenterer følgende fakta for arbeiderne:

Faktum #1: Volvo og selskapets aksjonærer har tatt inn milliarder ved profitering på pandemien

Samtidig som Volvo- og Mack Truck-arbeidere over hele verden ble syke på jobben har Volvos konsernledelse opprettholdt selskapets kontantstrøm fra selskapets industrioperasjoner ved å redusere kostnadene på bekostning av de samme arbeiderne som risikerte deres liv.

Volvo publiserte den 22. april konsernets rapport for første kvartal 2021. Konsernsjef Martin Lundstedt sa at pandemien faktisk har hatt sine fordeler for selskapet, og skriver: «Et sterkt fraktmarked med økte transportvolumer, ikke minst drevet av økt e-handel, og stigende fraktpriser er positivt for våre kundenes lønnsomhet og betyr at de fornyer og utvider deres transportflåter for å møte den økte etterspørselen. Dette bidro til en sterk ordreinngang for vår lastebilvirksomhet.»

Rapporten fortsetter: «De gode salgsvolumene, ikke minst i sektoren service-business, og våre egne tiltak for å holde kostnadene nede bidro til at de justerte driftsinntektene forbedret seg til SEK 11,8 milliarder [$ 1,4 milliarder, opp fra $ 860 millioner i første kvartal 2020]. Den justerte driftsmarginen økte til det historisk høye nivået 12,6% (opp fra 7,8%).»

Samtidig som hundrevis av millioner arbeidere over hele verden mistet jobb og inntekt, og samtidig som millioner av mennesker døde av pandemien har Volvos aksjonærer håvet inn milliarder, med inntjeningen per aksje nesten doblet fra $ 0,28 til $ 0,53, samtidig som selskapet reduserte kostnadene.

Faktum #2: Volvos administrerende direktør sa at selskapets direktører «jobber som ett team sammen» med fagforeningsledere

Ett av disse «tiltakene for å holde kostnadene nede» fant sted i juni 2020, da Volvo sa opp 4 100 kontorarbeidere over hele verden. Selv om disse arbeiderne ikke jobber på fabrikkgulvet blir også mange av dem sterkt utbyttet og underbetalt av selskapet.

I en uttalelse til media der kuttene ble kunngjort, slapp Volvo-sjef Lundstedt katta ut av sekken: «Volvo-kulturen vil fortsette å være vår ledestjerne i dette arbeidet, hvor vi vil jobbe som ett team sammen med fagforeningene for å få til denne justeringen på en forsvarlig måte. Med disse endringene vil Volvo-konsernet opprettholde en posisjon av styrke, være tilpasset den nye markedssituasjonen og fortsette å være ledende for transformasjonen i retning av bærekraftige transport- og infrastrukturløsninger.» (uthevelse tillagt)

Takket være UAW som jobber «som ett team sammen» med selskapet opprettholdt Volvo sin «posisjon av styrke», ved å oppnå rekordprofitter og kutte kostnader.

Faktum #3: Volvos lagerbeholdning er lav, og selskapet trenger sårt arbeidere

Volvo-arbeidere i Virginia og på andre lastebilfabrikkanlegg globalt er selskapets melkekyr for cash. Ifølge Volvos første kvartalsrapport økte nettosalget av lastebiler til $ 7 milliarder [NOK 57,83 milliarder], og salget av lastebiler utgjorde over halvparten av selskapets totale salg. Lastebil-divisjonen hadde en driftsmargin på 12,8 prosent, som er ekstremt høyt for bilindustrien.

Volvos kvartalsvise bestillinger av lastebiler [Kilde: Volvo Group]

Men Volvo har bare klart å etterkomme en relativt liten del av de nye bestillingene av lastebiler. Dersom selskapet ikke oppfyller disse ordrene kan det tape business til konkurrentene, i den hensynsløse kampen om markedsandeler. Q1 2021-rapporten bemerker at «den totale netto-ordreinngangen økte med 123%, til 85 461 lastebiler [og] ordreinngangen i Nord-Amerika økte med 369%, til 22 215 lastebiler, drevet av meget sterke ordrevolumer i Q1 2021.»

Administrerende direktør Lundstedt sa i en pressemelding fra april: «Våre lagerbeholdninger globalt, av både nye og brukte lastebiler er lave og vi har fullt fokus på å prøve å tilfredsstille våre kunders etterspørsel.»

Dette viser kriminaliteten i UAWs beslutning den 30. april om å tvinge arbeiderne tilbake til arbeid, før de hadde sett detaljene i den første foreløpige avtalen, som arbeiderne deretter stemte ned med et flertall på 90 prosent. UAW hjalp selskapet aktivt til å opprettholde produksjonen uavbrutt ved Mack-fabrikken, som er avhengig av Volvo-komponenter, så vel som å forberede seg på en ny streik ved å bygge opp lagerbeholdningen. Likevel, disse tallene viser også at lastebilarbeiderne har en kraftfull posisjon, og at selskapet har råd til å innvilge lønnsøkninger på 50 prosent, eller mer.

Faktum #4: Volvo anvendte Covid-19 som begrunnelse for «strukturell kostnadsreduksjon»

I en selskapsrapport ment for aksjonærer forklarte Volvo at selskapets mål for 2021 var å «snu midlertidige kostnadsreduksjoner om til strukturelle kostnadsreduksjoner».

Volvo skryter i rapporten: «Vi demonstrerte at vi har forbedret volum- og kostnadsfleksibiliteten betydelig, som var avgjørende faktorer bak vår inntjenings motstandsdyktighet i 2020 ... Vi jobber kontinuerlig for å forbedre effektiviteten i alle deler av selskapet, og for å redusere våre kostnader, som bidro til kvartalets forbedrede lønnsomhet... Det betyr at vi kan handle fra en posisjon av styrke, og både investere i framtidens teknologier og besørge en god avkastning til våre aksjonærer.»

Med andre ord, mens Volvo baner vei for framtidige kostnadsreduksjoner, planlegger selskapet å spare hvert eneste cent de klemmer ut av arbeiderne for å betale aksjonærene og blåse opp aksjekursen.

Faktum #5: Ratingselskapet Standard & Poor’s sier at framtiden er lys, med mindre...

Finans-ratingsbyrået Standard & Poor’s besørger i en uttalelse fra den 4. juni innsikt i hva Volvos planer er for utbyttingen av arbeidere i 2021. S&P erklærte at de hevet deres utsikter for Volvo, fordi «gruppa har vist en konsekvent gjennomføring av sin strategi for å forbedre marginer og de siste årene har økt kostnadsstrukturfleksibiliteten, som har hjulpet konsernet til relativt godt å tåle den Covid-19-relaterte nedgangen i bransjen.» Selskapet har «et tydelig fokus på kostnadskontrolltiltak».

Arbeidere bør forberede seg for videre angrep, som de i de to sist foreslåtte kontraktene. S&P advarte imidlertid for at det alltid er den fjerne sjansen at arbeidere skal prøve å si noe om ting. Byrået skrev illevarslende at en «produksjonsstans av andre grunner kan heller ikke fullt ut utelukkes...»

Faktum #6: Virginia-arbeidere har mektige allierte over hele verden

Ifølge selskapets interne dokumenter sysselsetter Volvo 51 131 fast tilsatte produksjonsarbeidere på tvers av hele verden, en økning med 2 025 fra første kvartal 2020, i tillegg til ytterligere 6 801 som er midlertidige og kontraktsarbeidere. Fordi Volvo må etterkomme etterspørsel på en global skala, opererer konsernet fabrikker i 18 land rundt om i verden.

En Volvo-arbeider i Durban, Sør-Afrika [Kilde: Volvo Group]

Dette inkluderer Volvo Truck-fabrikkanlegg i Curitiba, Brasil; Blainville, Frankrike; Göteborg og Umeå, Sverige; Gent, Belgia; Kaluga, Russland; Bangalore, India; Bangkok, Thailand; Brisbane, Australia; og Durban, Sør-Afrika. Utover dette er det tusenvis av arbeidere i flere av Volvo Group’s datterselskaper, derav Mack Truck-arbeidere i Maryland, Pennsylvania, Virginia og Australia; Volvo Construction Equipment-arbeidere i Pennsylvania, Sør-Amerika, Europa og Asia; og andre.

Selv om arbeidere ved disse fabrikkene snakker minst 10 forskjellige språk, og kommer i alle forskjellige hudfarger og fra forskjellige etniske bakgrunner, deler de alle de samme interessene som arbeidere, og de blir alle utbyttet av det samme transnasjonale selskapet.

Faktum #7: 2021-utbytteutbetalinger til investorer tilsvarer mer enn $ 116 000 per arbeider

Volvo kunngjorde nylig at de innkaller til et spesielt aksjonærmøte i slutten av juni, for å godkjenne utbetaling av $ 2,3 milliarder [NOK 19 milliarder] til… selskapets aksjonærer. Denne utbetalingen skal komme i tillegg til utdelingen av $ 3,68 milliarder [NOK 30,4 milliarder] utført allerede tidligere i 2021, som er selskapets største cash-fordeling til investorer i sin historie. Denne summen fordelt på alle Volvo-ansatte i hele verden ville utgjøre $ 116 954 per arbeider [NOK 966 278].

Faktum # 8: Volvo aksepterte over $ 120 millioner [NOK 991,44 millioner] i pandemistøtte fra den svenske regjeringen, som selskapet ikke har tilbakebetalt

Etter kunngjøringen om den foreslåtte ekstrautbetalingen til aksjonærene på $ 2,3 milliarder rapporterte media i Sverige i forrige uke at Volvo i fjor hadde mottatt SEK 1 milliard (ca. $ 120 millioner) i pandemistøtte. Til tross for den skrikende uberettigelsen i at selskapet utbetaler milliarder til aksjonærene etter å ha akseptert en tildeling fra regjering, har den svenske statens etat for økonomisk og regional vekst sagt at de ikke har bedt om å få pengene tilbake.

Faktum #9: UAW har $ 790 millioner [NOK 6 526,98 millioner] i fagforbundets streikefond, mens fagforbundet sultefôrer de streikende på $ 275 i uka [NOK 2 272]

Kalkulert på grunnlag av ei 40-timers uke utgjør streikelønna på $ 275 i uka (før skatt) $ 6,88 per time [NOK 57], som er $ 2,62 under Virginias minimumstimelønn, som er på $ 9,50. Innmeldinger til arbeidsdepartementet i 2018 viser at det var flere enn 450 UAW-ledere med inntekter på mer enn $ 100 000. Selv med den pågående streiken har UAW fortsatt å utstede lønnsslipper til denne gjengen av gratispassasjerer. Innen arbeiderne mottar deres første streikelønn vil UAW ha utbetalt over $ 1,9 millioner til sitt eget personal.

* * *

Arbeidere ved fabrikken har dannet grunnplankomitéen Volvo Workers Rank-and-File Committee (VWRFC) i opposisjon til UAW-Volvo-alliansen, som spilte en avgjørende rolle i nedkjempingen av begge knefallavtalene. I forkant av den siste avstemningen distribuerte komitéen en VWRFC-uttalelse [engelsk tekst] som oppfordret til en avvisning av avtalen. For å vinne må arbeiderne nå utvide kampen og lansere en internasjonalt koordinert kontra-offensiv. World Socialist Web Site og Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale (ICFI) har initiert Den Internasjonale Arbeideralliansen av Grunnplankomitéer – International Workers Alliance of Rank-and-File Committees (IWA-RFC) – for å støtte arbeidere i utføringen av denne oppgaven.

Loading