Stopp sensuren av Covid-19-varsleren Rebekah Jones!

Twitter suspenderte på mandag brukerkontoen til Rebekah Jones, en dataforsker og prominent dissident mot «flokkimmunitet»-politikken som har ført til mer enn 600 000 dødsfall i USA. Twitter har ikke gitt noen forklaring på suspenderingen av Jones’ brukerkonto, og sa bare at dataforskeren angivelig ble suspendert på grunn av «spam og plattform-manipulering».

Twitters suspendering av Jones kommer mindre enn ti dager etter at hun av delstaten Florida ble offisielt anerkjent som varsler. Floridas Office of the Inspector General – generalinspektørens kontor – informerte Jones den 28. mai at hennes varslerklage viser «rimelig grunn til mistanke om at en offentlig ansatt, eller agent for et delstatlig byrå, eller en uavhengig kontraktør, har brutt en føderal, delsstatlig eller lokal lov, regel eller forskrift.»

Twitters knebling, uten seriøs forklaring, av en offisielt anerkjent varsler, en ledende ekspert på Covid-19-pandemien, og en politisk opponent mot en politisk orientering som har ført til utallige unødvendige dødsfall, må det opponeres mot. Fjerningen av hennes brukerkonto er et uakseptabelt angrep både på hennes egne demokratiske rettigheter og på allmennhetens rett til vitenskapelig informasjon og orientering om den pågående pandemien.

Som respons på Jones’ suspendering hoverte guvernørkontoret til Floridas Republikaner-guvernør Ron DeSantis, som er en Trump-klakør: «Denne beslutningen skulle vært truffet for lenge siden. ... Rebekah Jones er Tyfus-Mary av Covid-19-desinformasjon, og har skadet mange hardtarbeidende DOH-ansatte med hennes ærekrenkende konspirasjonsteorier.»

Miami Herald rapporterte at suspenderingen fant sted etter at Jones på Twitter prøvde å dele et intervju hun holdt med avisa om hennes sparking fra Floridas helsedepartement (DOH), og om det fascistiske raidet som ble lansert mot hennes hjem i begynnelsen av desember 2020.

Raidet var bestilt av guvernør Ron DeSantis som respons på Jones’ forsøk på å avsløre den virkelige målestokken av Covid-19-dødsfall og infeksjonstifeller i delstaten. Jones oppnådde nasjonal oppmerksomhet i de påfølgende månedene, på grunn av hennes prinsipielle og standhaftige opposisjon mot for tidlig gjenåpning av skoler og næringsvirksomheter under pandemiens stigende bølge.

Jones ble opprinnelig sparket fra jobben som dataanalytiker for DOH etter å ha avvist forespørsler om å forfalske oppblåste tall for koronavirus-tester og om å redusere antallet daglige infeksjonstilfeller. Det initiativet ble drevet av en politisk motivert kampanje for å fjerne alle restriksjoner for spredningen av Covid-19, framfor alt for å lette gjenåpning av skoler og ikke-essensiell produksjon.

Floridas guvernør DeSantis har vært blant de ivrigste tilhengerne av «flokkimmunitet»-politikken, som har betydd å fjerne alle vitenskapelig baserte folkehelsetiltak som har forhindret strømmen av selskapsprofitter og den hemningsløse utvinning av rikdom med å la arbeidere risikere deres liv på arbeidsplasser der viruset har rast. Denne politikken har vært omfavnet av så vel Demokrater som Republikanere og har vært diktert av styringselitens klassiske interesser, samtidig som de har sett deres formuer skyte i været under pandemien.

Det at Jones har fått hennes tilstedeværelse på sosialmedier begrenset er den siste utviklingen i en bølge av provoserende trekk truffet av det politiske etablissementet og betydelige deler av selskapsmediene for å undertrykke avvikende synspunkter og kritikk av deres uvitenskapelige pandemipolitikk.

Grunnlaget for DeSantis’ nådeløse angrep mot varsleren har vært Jones’ forsøk på å få informert allmennheten om den faktiske spredningen av koronaviruset på skoler og arbeidsplasser rundt om i landet, samtidig med at hun konsekvent har tilbakevist den utrygge politikken som styrer opphevingen av tiltak som har som formål å begrense og få kontrollert pandemien.

I henhold til Floridas statsvedtekter er politiske embetsrepresentanter forbudt fra å forsøke å true eller intimidere varslere.

Fra det øyeblikket Jones ble sparket ble hun målskive for en ondsinnet og voldelig kampanje fra den høyreorienterte DeSantis, for å demme opp for enhver motstand mot pådrivet for å gjenåpne næringslivet og skolene, samtidig som hun har blitt forsøkt hundset til underkastelse.

Det gestapo-lignende raidet som ble lansert mot Jones i desember i fjor, involverte Floridas statspoliti som tvang seg inn i Jones’ hjem med trukkede våpen, der de vilkårlig beslagla hennes telefon, datamaskin og annet tekniske utstyr, for å forhindre henne fra å fortsette publiseringen av data om Covid-19-utbrudd. Raidet var et direkte angrep på retten til ytringsfrihet og hadde som formål å undertrykke all troverdig vitenskap som tilbakeviser styringsklassens morderiske politikk.

Invasjonen av Jones’ bopel ble umiddelbart etterfulgt av en arrestordre utstedt av delstaten i januar på den falske anklagen at Jones besørget seg uautorisert tilgang til delstatens helsedepartements programvare og derfra sendte ut en masse-tekst til tusenvis av offentlige ansatte der de ble oppfordret til å uttale seg i offentligheten mot regjeringens koronavirus-retningslinjer.

Arbeidere over hele verden har uttrykt deres støtte til Jones, deriblant en uttalelse [engelsk tekst] fra desember 2020 fra sykepleiere, leger og andre helsetjenestearbeidere på Sri Lanka, som erklærte deres motstand mot «det fascistiske angrepet på Rebekah Jones, en prominent dataforsker og Covid-19-varsler».

Lærere i Melbourne, Australia, meldte den 22. desember en uttalelse der de fordømte politiets raid mot Jones. «Lærere internasjonalt må komme til Jones’ forsvar, og til forsvar for alle varslere som slåss for full åpenhet og rapportering av alle data om Covid-19.»

Med styringsklassens oppheving av effektivt sett alle tiltak for å begrense spredningen av Covid-19 på arbeidsplasser og skoler er arbeideres rett til informasjon om pandemien desto mer kritisk viktig. Ikke minst av den grunnen er det viktig å forlange at Jones’ Twitter-konto blir gjenopprettet og å opponere mot alle trusler og all intimidering rettet mot forskere.

Loading