«Hold dere sterke og stol på hverandre, og ikke la UAW International diktere ting»

Bilarbeidere, logistikkarbeidere, lærere melder støtte for streikende Volvo-arbeidere

Nesten 3 000 Volvo Trucks-arbeidere gikk mandag ut i streik ved fabrikkanlegget New River Valley (NRV) i Dublin, Virginia. Arbeiderne streiker mot den svenskbaserte multinasjonale giganten etter å ha avvist et forsøk nummer to fra fagforbundet United Auto Workers på å banke gjennom en pro-selskap kontrakt.

Streikende Volvo-arbeidere [Kilde: Twitter/@DelegateTara]

Streiken er den siste i ei bølge av arbeideres arbeidslivsaksjoner i USA siden begynnelsen av året. Den er del av en voksende internasjonal bevegelse av arbeiderklassen mot forlangender om større innstramminger fra selskaper som høster voksende profitter.

Motstanden ved produksjonsanlegget for lastebiler har vært ledet av grunnplankomitéen Volvo Workers Rank-and-File Committee (VWRFC), som ble dannet i begynnelsen av mai for å motsette seg konspirasjonen mellom selskapet og UAW for ytterligere å angripe lønninger, helserettigheter og pensjonsytelser, og for innføringen av en ny arbeidsplan, med 10-timers arbeidsdag.

Da Franky Marchand, NRVs visepresident og administrerende direktør responderte på arbeidsnedleggelsen, sa han: «Det er vanskelig å forstå denne handlingen,» og han la til: «Ledelsen for [fagforbundsavdelingene] UAW International, Regional og Local støttet den tentative avtalen, som besørget betydelige økonomiske forbedringer for alle UAW- representerte arbeidere, og ei pakke med rettigheter som er veldig konkurransedyktige for vår bransje og region.» Selskapet og UAW fikk imidlertid ikke samtykke fra arbeiderne, som måtte grunnlegge deres egen nye organisasjon for å gi uttrykk for deres kollektive opposisjon.

Selskapet har respondert på arbeidsnedleggelsen ved provoserende å avkutting av helseforsikringer for de streikende arbeiderne og deres familier, der det kunngjorde at arbeidsledere og ikke-fagorganiserte var beordret til å rapportere til arbeid under streiken.

Volvo-arbeidernes modige standpunkt har inspirert arbeidere over hele USA og internasjonalt. Som del av kampen for å utvide støtten til streiken og for å forhindre UAW fra å isolere Volvo-arbeidere, samlet journalister fra World Socialist Web Site og Autoworker Newsletter støtteerklæringer fra bilarbeidere, logistikkarbeidere, lærere og andre arbeidere over hele landet.

En Ford-arbeider ved sammenstillingsanlegget Kansas City Assembly Plant sa: «Dette er veldig oppmuntrende. Fagforbundet støtter ikke Volvo-arbeiderne, fordi de stemte ned kontrakten. Det burde være en oppvekker for andre arbeidere, for at fagforeningene ikke jobber for arbeiderklassen, de jobber for elitene. De tar fortsatt folkas penger og så representerer de dem ikke. Fagforbundets funksjonærer tjener godt med penger, og de representerer ikke arbeiderklassens folk. Arbeiderklassefolk over hele landet befinner seg mellom a rock and a hard place [‘mellom barken og veden’]. Når du etablerer grunnplankomitéen, da får du arbeiderne som representere dem selv.»

«Dette finner sted over hele verden, akkurat som viruset. Alt åpner seg opp nå, og sommeren kommer, og dette bør bli en vekker for arbeiderklassen om at eliten ikke bryr seg om våre liv. Alt de bryr seg om er å tjene penger. Også i India, bilarbeiderne tjener ikke noe uansett [de som organiserte spontanaksjoner ved Hyundai, Ford og Renault Nissan], og det var veldig oppmuntrende å se ta stilling [engelsk tekst].

«Folk må komme sammen, lese WSWS og se at det er et svar, og det er ikke gjennom fagforeningene og kapitalismen.»

En arbeider med lang fartstid ved sammenstillingsanlegget Ford Chicago Assembly Plant sa: «Dette er bra, det at de stemte den ned. Jeg ønsker dem alt godt. Det vil de trenge. Jeg håper det ordner seg for dem, og takker dem for å stå oppreist. Jeg ville gjort det samme. Jeg har stemt ‘nei’ på hver eneste kontrakt i alle mine år ved Ford.»

En bilarbeider ved Indiana Stellantis fordømte UAW, og sa: «Det faktum at de ble forelagt to forferdelige kontrakter til å stemme over, høres kjent ut, og det faktum at UAW ikke var i stand til å fikse resultatene i Volvos favør, gir oss bilarbeidere håp.»

En Stellantis-arbeider ved fabrikkanlegget Warren Truck Assembly Plant i en forstad av Detroit sa: «Vi fabriksarbeidere må stå opp for våre rettigheter. Det som skjer hos Volvo er et mikrokosmos av det vi alle møter. Vi arbeidere begynner å tøye våre muskler, og forlanger at de slutter å dra nytte av oss.»

«Grunnplankomitéen ved Volvo gjorde det mulig for arbeidere å reise seg. Denne streiken kan utløse ei bølge av streiker over hele landet. Alle arbeidere må støtte Volvo-arbeiderne. Vi hadde våre egne spontanstreiker mot UAW i fjor, da de holdt fabrikkene åpne da pandemien første gang rammet. Minst fem arbeidere på fabrikken vår døde av Covid. Arbeiderklassen må ta saken over i egne hender, organisere seg og stå sammen.»

En arbeider ved fabrikkanlegget John Deere Dubuque Works i Iowa sa: «Jeg skulle ønske jeg kunne vært der med dere på streikevakta og støttet dere. Hold dere sterke og stol på hverandre, og ikke la UAW International diktere ting. Kjemp hardt. Etter å ha sett alle disse gutta fra UAW havne i fengsel, hold garden deres oppe.»

«Hvorfor skulle UAW presse gjennom en avtale som ble stemt ned med 90 prosent av grunnplanet? Dere lot dere ikke bli tvunget til innrømmelser. Dere sloss imot! Kampen fortsetter.»

«For seks år siden presset UAW på oss en utsalgskontrakt. Mange av oss sloss mot det, men avtalen gikk gjennom. Kontraktsforhandlinger mellom Deere og UAW starter nå snart igjen. Vi henter inspirasjon fra dere og håper å kunne være like årvåkne og sterke. Fortsett å slåss. Deere-arbeidere står sammen med dere.»

En UPS-arbeider i Rockford, Illinois kommenterte på fagforeningenes angrep på arbeidere. «Dette skjer overalt. Fiat Chrysler i Belvidere, nå sier Stellantis opp alle bortsett fra ett skift, etter hva jeg forstår. Dessuten, alt av streikemidlene våre [Teamsters og UAW] ser ut til å være satt opp til å ikke være tilstrekkelig til å overleve for engang å streike. Det gir ingen mening for meg, med mindre det hele er satt opp i selskapets favør, fra starten av.»

Han meldte sin støtte til Volvo-arbeiderne, og sa: «Jeg ville si stå sterke, og ikke la selskapet eller fagforbundet splitte flertallets besluttsomhet til å slåss for bedre lønninger og betingelser. Hold fokus og fortsett kampen.» Han oppfordret også UPS-arbeidere til å «stå i solidaritet og spre kunnskap» om Volvo-arbeidernes streik.

«Fedex er tilsvarende,» sa en logistikkarbeider. «Store utbetalinger til aksjonærene via utbytter, men kutt i helserettigheter og pensjonsytelser for timelønnede ansatte. Vi må slåss tilbake mot disse selskapene som misbruker timelønnede ansatte.»

«Jeg elsker å høre at alle arbeiderne holdt sammen. Ikke bare slåss vi mot selskapet som skrur oss [‘low balling us’], vi må også slåss mot UAW International, for vi vet alle at de blir bestrukket,» kommenterte en Daimler Truck-arbeider på Facebook, etter å ha lest en artikkel om avstemmingen på WSWS. «Les den delen der selskapet slapp [UAW-] International inn på anlegget for å pushe kontrakten!»

Michael Hull, en trakassert Texas-lærer, og grunnleggeren av Facebook-gruppa Teachers Against Dying, sa: «Jeg er lærer og medlem av [det føderale lærerfagforbundet] American Federation of Teachers (AFT). I likhet med UAW er vi et underbruk av den gamle slangen, AFL-CIO. Om det noen gang var en tid i historien da vi trengte vårt fagforbund for å beskytte oss, var det under denne uforlignelige pandemien. Likevel ble lærere, elever og ansatte gjetet til deres død for opprettholdelsen av [børsindeksen] Dow Jones.»

«Jeg ble innvilget en utveksling med Randi Weingarten, presidenten for AFT, den 16. mars 2021, og ga uttrykk for flere sikkerhetsproblemer, deriblant lærernes død og funksjonshemning under deres morderiske kampanje for «trygg gjenåpning». Hun løy til meg, som er en kreftoverlevende og aleneforsørger, og hun sa hun ville hjelpe til med en innordning, og avviste det vitenskapelige beviset jeg presenterte henne. Disse svikene er typiske for dette såkalte fagforbundet, som i 2018 og 2019 brøt opp lærerstreikene i West Virginia, Oklahoma, Arizona og andre delstater, og framforhandlet råtne arbeidsavtaler.»

«Som arbeidere må vi revurdere hva det opprinnelige konseptet med ei fagforening var. Det var makten i arbeidsstokkens antall satt opp mot ledelsen. Hvordan kan disse fagforeningsfunksjonærene, mange av dem velstående nok til å være medlemmer av styringsklassen, med tilknytninger til politikere, i god tro virkelig representere oss? Dette er ikke de som sto opp imot Pinkertons og Nasjonalagarden for å sikre arbeiderklassens minimale rettigheter. Disse entitetene representerer en kontrollert opposisjon, full podet inn i det samme politiske etablissementet som overvåket den største overføringen av rikdom oppover, i alt av menneskets historie. De er en skam for vår stolte historie for arbeidskamper i USA.»

«Vårt arbeid er det vi er. Vi defineres av jobbene vi gjør, og vi er veldig stolte av dem. Spør dere selv, hva er jobben til en fagforeningsbyråkrat? Er den det samme som din? Tjener dere samme lønninga? Har dere de samme interessene? En kort refleksjon over disse enkle spørsmålene skulle få enhver ærlig arbeider til å konkludere med at arbeiderklassen må forene seg, utenfor disse elitistiske strukturene! Jeg byr Volvo-arbeiderne min oppmuntring og solidaritet. Hold dere sterke!»

Loading