Tyske arbeideres aksjonskomitéer: Støtt streikende Volvo-arbeidere i Virginia!

Siden mandag har rundt 3 000 Volvo Trucks-arbeidere i Virginia streiket, etter for andre gang å ha avvist en arbeidsavtale som UAW godkjente. Vi publiserer her en solidaritetserklæring fra Nettverketav Aksjonskomitéer for TryggeArbeidsplasser i Tyskland.

***

Kjære kolleger fra Volvo Trucks i Dublin, Virginia,

Vi, arbeiderne i Nettverket av Aksjonskomitéer for Trygge Arbeidsplasser i Tyskland, ønsker velkommen deres industriaksjon og gjenopptakelsen av streiken på Volvo-fabrikkanlegget New River Valley.

New River Valley-arbeidere [Kilde: Volvo Group]

Deres kamp er av stor internasjonal betydning. Deres vilje til å kjempe og deres motstand mot fagforeningsbyråkratene sender et signal ut over hele kloden, om at arbeidere tar en ny vei. Arbeidere overalt står overfor tilsvarende problemer.

Vi har allerede begynt å bekjentgjøre deres kamp blant arbeidere i Tyskland, og vi mobiliserer støtte for streiken deres.

Også her spiller fagforbundene en foraktelig rolle. De jobber hånd i hånd med selskapsledelsen. Deres topprepresentanter sitter i selskapenes representantskaper, henter seg millioner i lønninger og kaller seg «med-ledere». I løpet av det siste halvannet året med koronaviruspandemien har offisielle fagforbundsledere og deres representanter i fabrikkrådene holdt produksjonen i gang, til tross for risikoen for infeksjoner og elendige helsemessige sikringstiltak. Tallene for infeksjonstilfeller i fabrikkene ble holdt strengt hemmelige, selv av fabrikkrådenes representanter.

Nå blir pandemien brukt som påskudd til å presse gjennom masseoppsigelser og massive sosiale nedskjæringer i bilproduksjons- og leverandørindustriene, og i mange andre bransjer og kontorer. Ofte blir nedskjæringsplanene utarbeidet direkte av bilarbeiderfagforbundet i Tyskland, IG Metall og de andre fagforeningene, og presset gjennom mot arbeidernes motstand.

Vi grunnla vår aksjonskomité ved begynnelsen av året, for å organisere oss selvstendig og for å få kontakt med kolleger i andre land. Til fagforbundenes nasjonalistiske politikk – som alltid starter med forsvar av nasjonale produksjonslokaliseringer, og setter arbeidere opp mot hverandre og provoserer dem – kontrer vi med internasjonal solidaritet og verdensomspennende samarbeid. For oss gjelder det de tidlige sosialistene i Tyskland alltid sa: Arbeidere har ikke noe fedreland, og kan bare forsvare deres rettigheter i en felles internasjonal kamp.

Medlemmer av vår komité omfatter kollegaer fra Ford Köln og fra Thyssenkrupp og andre stålverk, der permitteringer finner sted over hele verden. Vi lærte om deres modige kamp gjennom World Socialist Web Site, og vi er veldig interesserte i å samarbeide med dere for å bygge Den Internasjonale Arbeideralliansen av Grunnplankomitéer – International Workers’ Alliance of Rank-and-File Committees (IWA-RFC). Dette er et viktig skritt for å forene og koordinere arbeidernes kamper over hele verden.

Her i Tyskland går det ikke én dag uten kunngjøring om permitteringer og programmer for innstramminger. Bare i bilindustrien forventes det at minst 180 000 arbeidere vil miste jobben i nærmeste framtid.

De tyske bilprodusentene Volkswagen, Daimler og BMW øker deres profitter til tross for fallende salg og de overfører milliarder til aksjonærer og direktører. Disse ublu profittene ble muliggjort av masseoppsigelser og innstrammingsprogrammer framforhandlet av fagorganisasjonsbyråkrater bak arbeidernes rygg, som ved Volvo.

Martin Baum, et styremedlem ved den tyske lastebilprodusenten Daimler Truck, berømmet IG Metall og representanter for fabrikkrådene og sa at det bare var det tette samarbeidet med dem som hadde gjort det mulig å få kuttet 10 000 jobber i selskapet.

Continental, en av verdens største leverandører av bildeler, har kunngjort at de vil eliminere 30 000 jobber internasjonalt, 13 000 av dem her i Tyskland. Fagforbundet nekter strengt å organisere en felles kamp av alle Continental-arbeiderne, og spiller i stedet arbeidsstyrken ved forskjellige fabrikker opp mot hverandre, og presser gjennom nedstengingen av den ene lokaliseringen etter den andre.

Vårt Nettverk av Aksjonskomitéer for Trygge Arbeidsplasser har oppfordret Continental-arbeidere til å motsette seg IG Metalls utpressing, og vi har rapportert om deres kamp mot UAW-byråkratiet.

Mer og mer utvikler det seg også her et opprør mot de korrupte fagforeningene, som er helt på selskapenes side. Nå i vår gikk to dusin WISAG-bakkearbeidere på Frankfurt-lufthavn til sultestreik fordi servicearbeiderfagforbundet Verdi nektet å støtte deres kamp for å forsvare jobbene deres. I mars la WISAG-arbeidere ned en begravelseskrans foran Verdis hovedkvarter i Frankfurt, som symboliserte at fagforbundet var dødt for hva det angår arbeiderklassen.

Kjære kolleger ved Volvo Truck, vi forsikrer dere om vår solidaritet. Dere er ikke aleine! Deres modige kamp er del av arbeiderklassens voksende internasjonale bevegelse. Sammen har vi styrken til å slå tilbake selskapsangrepene, og forsvare våre rettigheter. Lenge leve internasjonale arbeideres solidaritet!

Loading