Politikere og big business i Tyskland ignorerer faren for spredning av ny Delta-variant av koronaviruset

Påbud om bruk av munnbind er i vesentlig grad opphevet, butikker og restauranter er stort sett gjenåpnet, og nesten alle utenlandsreiser er tillatt igjen. Stasjoner, tog og busser fylles opp, og i Bayern er til-og-med høylytt kirkesang igjen tillatt. Alle som får det inntrykk at pandemien er over, skal vite: Dette inntrykket er nettopp det etabllissementspartiene vil ha etablert.

Skole i NRW [Kilde: www.instagram.com schuelerstreik_nrw]

Men den nye og svært smittsomme Sars-CoV2 Delta-varianten, først oppdaget i India, sprer seg for tiden i hele Europa. De første tilfellene er også oppdaget i Tyskland. «En mutant akurat som laget for den fjerde bølga,» er det avisa Die Zeit kaller det svært smittsomme viruset.

Det som er bekymringsfullt med denne Delta-varianten er at folk som allerede har fått deres første vaksinasjonsdose også blir syke av viruset. Det å ha fått begge vaksinasjonsdosene gir betydelig bedre beskyttelse, men bare 25 prosent av den tyske befolkningen er hittil fullvaksinert. I underkant av halvparten har bare fått deres første vaksinering. I tillegg hevet helseminister Jens Spahn (CDU) [Den kristelig-demokratiske union] den 8. juni prioriteringen. Fortsatt er det mangel på vaksiner, og veldig mange mennesker i risikogruppene er enda ikke vaksinerte.

Virologen Melanie Brinkmann, fra Helmholtz Senter for infeksjonsforskning, forventer også ei fjerde bølge før slutten av sommeren. «Jeg frykter for at tallene vil øke igjen, før eller senere,» er Brinkmanns kommentarer til det nåværende raske trekket for å gjenåpne næringsvirksomheter. «Mange er ikke klar over med hvilken kraft en eksponentiell vekst kan skyte til værs, dersom man ikke motvirker det i tide.» Hadde bare ikke folk vært så uforsiktige i fjor, sier virologen, da kunne Tyskland ha blitt spart for den tredje bølga, nå sist høst og vinter, og med det mange syke og alle de som døde.

Også Charité-virologen Christian Drosten advarte for at det å ha bare en fjerdedel av befolkningen fullvaksinert ikke er nok til å avslutte pandemietiltakene. «Vi må ha oppmerksomheten fokusert, vi snakker om framtida her,» sa Drosten. «For øyeblikket er vi i en overgangsfase. Det neste målet vi må ha i tankene det er at 80 prosent av den voksne befolkningen må få begge vaksinedosene.»

Delta-varianten har nettopp forårsaket et nytt oppsving av koronavirusinfeksjoner i Storbritannia. For første gang siden midten av mai har landet sett flere Covid-19-pasienter bli innlagt for sykehusbehandling, og syv-dagersforekomsten av sykehusinnleggelser har steget til i underkant av 50, opp fra et nivå på ca. 20 over de siste ukene. I India og andre land har Delta-varianten tidligere forårsaket oppsving som avtegnet nesten vertikale infeksjonskurver.

Det europeiske fotballmesterskapet (EM) kan bli et farlig bidrag til spredningen av Delta-viruset. Det ukentlige nyhetsmagasinet Der Spiegel reiser et engstelig spørsmål: «Vil den store begivenheten bli en kontinental super-spreder?» Spørsmålet er berettiget. Det som ingen amatørklubber ville blitt tillatt å gjøre er mulig for EM: Individuelle stadioner fylt til 50 prosent kapasitet (St. Petersburg) og 100 prosent (Budapest). Blant steder som ble fylt på søndag var Wembley Stadium i London, der det nye viruset sprer seg. Noen fans kan turnere på tvers av hele Europa.

Flere lag, deriblant Spania, registrerer allerede spillerfravær på grunn av koronavirus.

Likevel, for politikere som Markus Söder (CSU) [Den kristelig-sosiale union], ministerpresident i Bayern, betyr EM «et signal for mer normalitet, med sunn fornuft». Söders lovnad virker mer som en trussel: «Vi presser grensene.» Det tiltenkte nye «sommereventyret» blir presset på tilskuerene. Ifølge en Spiegel-undersøkelse var 40 prosent av de spurte helt klart av den oppfatning at EM burde vært avlyst på grunn av pandemien, som mesterskapet ble i fjor.

Söder snakker fra hjertet til praktisk talt alle etablissementspolitikere. I Bundesland Brandenburg har det høyreekstreme partiet Alternative für Deutschland (AfD) offisielt søkt om at pandemien blir erklært over, og AfD setter politikken for alle partiene, til-og-med Venstrepartiet (Die Linke). Bundesland Thüringens ministerpresident Bodo Ramelow (Venstrepartiet) erklærte i avisa Rheinische Post: «Jeg tror vi kan ta risikoen med en fullstendig gjenåpning til høsten.» Av hensyn til en smal overklasses profitter er de alle beredte til å heve alle beskyttende tiltak, for å la barnehager, skoler, næringsvirksomheter, og hele økonomien, gå for fullt igjen.

Likevel dør nå hver dag rundt hundre pasienter av koronaviruset i Tyskland. Det grufulle totaltallet på 90 000 Covid-19-dødsfall bare i Tyskland, milepælen som nettopp ble passert, er knapt verdt ei overskrift i avisene. Over hele verden vil det snart være utrolige fire millioner dødsofre for koronaviruset. Tusenvis fortsetter å slåss for deres liv på sykehusenes intensivavdelinger, og til-og-med 20- og 30-åringer sliter med lidelsene forbundet med langtidsvirkninger av Covid, som konsentrasjonsvansker og kronisk utmattelse.

Én politiker som ville foretrekke å erklære pandemien for over, er Britta Ernst, KMK-president for Den stående konferansen for delstatenes undervisningsministre, og en sosialdemokrat (SPD). Den 10. juni presset hun gjennom en KMK-erklæring som sa det ikke vil bli flere skolenedstengninger eller andre begrensninger det kommende skoleåret, selv om infeksjonsforekomsten skulle øke igjen. Skolene skal eksplisitt ikke lenger styres av ratene på avdekkede infeksjonstilfeller. Skoleutflukter skal også bli mulig igjen, uten restriksjoner.

Britta Ernst er forøvrig også utdanningsminister i delstatsregjeringen i Bundesland Brandenburg, og gift med Olaf Scholz, SPDs kanslerkandidat i høstens føderale valg til Forbundsdagen – Bundestag. Hennes KMK-resolusjon inneholder den forlengst tilbakeviste påstanden: «Barn og unge er ikke en drivende kraft i dagens situasjon.»

Maike Finnern, ny styreleder for lærerfagforbundet GEW, var også enig med Britta Ernst hva angår gjenåpningene, og understreket at også hun anser koronavirusrelaterte skolenedstengninger som mest sannsynlig helt unødvendige for det nye skoleåret. «Det er ikke tenkelig igjen,» sa Finnern.

I flere føderale delstater vil skolene bli åpnet igjen uten restriksjoner, munnbind vil ikke lenger være påkrevd i klasserommene, og det skal spilles sport igjen innendørs.

Politikere berettiger denne svært uaktsomme gjenåpningspolitikken ved å si at syv-dagers raten av infeksjonsforekomster har falt til et landsgjennomsnitt på 20 smittede per 100 000 innbyggere. Syv-dagers forekomstnivået i skolene er imidlertid likevel mye høyere, og noen ganger dobbelt så høyt som for resten av befolkningen. Den 8. juni ble det registrert 41 smittede per 100 000 i aldersgruppa 5 til 9 år, 42 i aldersgruppa 10 til 14 år, og 37 i aldersgruppa fra 15 til 19.

Så langt er 35 lærere og skolepersonell registrert som koronavirusdødsofre, ifølge de triste tallene offisielt kunngjort av den føderale folkehelseetaten Robert Koch Institutt, men dette er et tall som utvilsomt ikke inkluderer alle skoleansatte som har dødd av koronaviruset. Og faren er ikke over! Nettstedet news4teachers.de påpeker at de fleste barn og unge heller ikke vil være vaksinerte i overskuelig framtid. Luftfiltrering mangler fortsatt i nesten alle klasserom. I løpet av få dager, den 30. juni, vil regjeringen oppheve den føderalt vedtatte «nødbremsa», som hittil har gjort nedstengningen av skoler obligatorisk over ei forekomstrate på 165.

Borgerlige politikere, fra AfD til Venstrepartiet, har ikke lært noe av pandemien, og de ønsker heller ikke å lære noe. Det som hadde vært å håpe var at de tok til seg lærdommene fra de siste månedene, med konsekvent å få ned infeksjonstallene for så å få holdt dem lave. For å unngå store utbrudd og nye eksponensielle økninger, må det uansett etableres systemer for seriøs testing og systematisk sporing og pålagt isolering av kontakter.

For å håndheve slike tiltak må arbeiderklassen ta ansvaret! Pandemien har bevist dette, hinsides enhver tvil. Dette er grunnen til at Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) [Sosialistisk likehetsparti], og alle partier tilknyttet Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale, slåss for å bygge uavhengige grunnplankomitéer på alle arbeidsplasser og institusjoner. Disse komitéene vil nettverk-kobles på tvers av hele Europa, og i resten av verden, og forberede for en europeisk generalstreik for å pålegge trygge betingelser.

Pandemien har vist at den politiske klassen som styrer kapitalistregjeringene praktisk talt lever på en annen planet, enn hva tilfellet er for det store flertallet av arbeidende mennesker. Pandemien har stilt klasseskillet åpent til skue. Bankfolk, aksjonærer og de superrike, som har alle muligheter til å kunne beskytte seg selv og deres familier, har vært i stand til å øke deres formuer massivt under Covid-19-pandemien.

I Tyskland steg privateide finansielle eiendeler, helheten av kontanter, bankkontosaldoer, aksjer, pensjoner og livsforsikringer, til $ 9 billioner [NOK 74,92 billioner] og realeiendeler, eksempelvis fast eiendom, til $ 13 billioner [NOK 108,22 billioner]. Tyskland har 2 900 superrike, som hver har personlige formuer større enn $ 100 millioner [NOK 832,5 millioner], og setter med det landet på tredjeplass i verdensrangeringen, etter USA og Kina.

Arbeidende mennesker betaler for dette på to måter. De kan ikke unnslippe de daglige helsetruslene i fabrikker og produksjonshaller, på sykehus, skoler og andre institusjoner. De kan heller ikke håpe på noen beskyttelse fra fagforeningene, som effektivt sett nekter å beskytte arbeidere mot faren for infeksjon.

Samtidig er hundretusenvis av arbeidere akutt truet av tap av arbeidsplasser og den påfølgende fattigdommen. Ett eksempel er Continental Corporation. Som en opptakt til de kommende massive arbeidsplass-nedskjæringene innen industrisektoren bilproduksjon og bildel-leverandører, som det forventes skal utradere 180 000 arbeidsplasser, presser Continental-ledelsen med fagforbundet IG Metalls bistand gjennom 13 000 stillingsnedskjæringer i Tyskland, og ytterligere 30 000 i resten av verden. Samtidig har Continental aldri stengt ned produksjonen i sine fabrikker i tide, heller ikke når tallene for infeksjonstilfeller har vært høye.

Et utbrudd i midten av mai ved bildekkfabrikken Conti i Aachen viser hvor uansvarlig profitt-over-liv politikken håndheves. Conti-arbeiderne i Achen er samtidig under dobbelt press da nedleggingen av dekkfabrikken allerede er en fastlagt sak. Selv da infeksjonsforekomsten i Aachen steg faretruende ble operasjonene aldri stoppet før et stort utbrudd allerede hadde spredt seg. Det var først den 19. mai, da antallet syke mennesker nådde 33 at operasjonene ble avbrutt i noen dager.

Pandemien har avslørt fagforeningenes sanne rolle. IG Metall, Verdi og Co. har alle sørget for at produksjonen har fortsatt under nedstengningen, selv om dette truet arbeidernes liv og helse. Den dag i dag bidrar de til å holde antallet koronavirustilfeller i fabrikkene hemmelig.

Loading