Studentparlamentet ved Humboldt Universitet minnes ofrene for nazismens utryddingskrig

Studentparlamentet (StuPa) ved Humboldt Universitet i Berlin har på IYSSE’s oppfordring utstedt en uttalelse som påminner at det er 80 år siden det tyske overfallet på Sovjetunionen, og som fordømmer alle dagsaktuelle militaristiske og fascistiske bestrebelser. Etter et forslag framsatt av Internasjonal Ungdom og Studenter for Sosial Likhet – International Youth and Students for Social Equality (IYSSE) – vedtok StuPa tirsdag kveld følgende resolusjon:

Studentparlamentet minnes de titalls millioner av ofre for det tyske angrepet på Sovjetunionen, som startet for 80 år siden i dag. Krigen ble fra starten av ført som en utryddingskrig, og er den største forbrytelsen i menneskehetens historie. Anslagsvis 27 millioner mennesker i Sovjetunionen mistet deres liv, og minst 6 millioner mennesker av jødisk herkomst ble industrielt myrdet i Holocaust.

Nettopp fordi massedrapet i Generalplan Øst også til dels ble utarbeidet her på universitetet, og fordi nasjonalsosialismen [nazismen] generelt ble støttet og vitenskapelig underbygget av her, har vi et spesielt ansvar for å opprettholde denne minnemarkering, og for å motarbeide trivialiseringen av disse forbrytelsene.

Vi avviser enhver historieforfalskning som forsøker å benekte disse fakta, som relativerer nasjonalsosialismen eller klandrer Sovjetunionen for konsekvensene av denne aggresjonskrigen, og vi fordømmer all nåværende aktuelle bestrebelser på å bane veien for en ny fascisme og militarisme, og nye kriger.

Nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg! (Aldri igjen fascisme! Aldri igjen krig!)

På Friedrich-Wilhelms-Universität – dagens Humboldt-Universität (HU) – spilte akademikere rundt forskeren og agronomen Konrad Meyer under nasjonalsosialismen en betydelig rolle i planleggingen av utryddingen av den slaviske befolkningen. Fra 1940 av var Meyer personlig del av Planungsabteilung des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums (RKF), og som sådann hovedansvarlig for utarbeidingen av Generalplan Ost.

«Med denne resolusjonen inntar studentparlamentet en viktig posisjon,» sa Sven Wurm, IYSSE-talsperson ved HU. «I dag, ved dette universitetet, hevder professor Jörg Baberowski at det ikke var naziagressorene, men offeret – Sovjetunionen – som var ansvarlig for utryddelseskrigens og utsultingspolitikkens metoder. Professoren hevder at Bolsjevikene allerede i 1918 hadde ført en utryddelseskrig, og at Hitler ‘ikke var grusom’. Disse historiske løgnene tjener til å forberede tysk imperialismes nye forbrytelser. Det vil ikke tillate.»

Som del av årets valgkamp for studentparlamentet inviterte IYSSE til et online-møte på mandag, for å forklare viktigheten av å bekjempe historieforfalskninger og for å knytte kampen mot krig og fascisme med et sosialistisk perspektiv.

Støtt vår valgkamp og bidra til å bygge IYSSE på HU! Stem på oss i dag med postinnsendt valgseddel (liste 14) eller delta ved valgurnene den 29. juni! Så snart valglokalene er fastlagt finner du lista over dem publisert på www.iysse.de

Loading