Umiddelbar handling påkrevd i USA for å stoppe oppsvinget av Delta-varianten!

[description]USA er midt i et stort nytt oppsving av Covid-19-pandemien, som truer med ei «infeksjonsbølge» over hele landet.[/keywords]

USA er midt i et stort nytt oppsving av Covid-19-pandemien som allerede har krevd 624 000 menneskers liv. I løpet av den siste måneden har antallet daglige infeksjonstilfeller økt med 250 prosent, som i sin tur har ført til en økning av sykehusinnleggelser og en betydelig stigning av den daglige dødsraten.

«Delta-bølga (den fjerde) i USA viser allerede nå at den er på vei mot sitt verste hittil» i vesentlige hotspots, bemerket Eric Topol, en professor i molekylær medisin ved Scripps Research Institution.

Oppsvinget er konsentrert i de fattigste delene av landet, blandt annet i delstatene Arkansas, Mississippi, Missouri, Florida og Nevada, der vaksinasjonsratene er lavest. I Missouri, den tiende fattigste delstaten i landet, som har en av de laveste vaksinasjonsratene, har sykehus for tiden det høyeste belegget hittil under pandemien. «Vi får bare tilgjenglige senger når noen dør, som det nå skjer flere ganger om dagen,» sa Terrence Coulter, medisinsk direktør for kritisk pleie i CoxHealth, til Atlantic.

Dr. Rochelle Walensky, direktør for den føderale folkehelseetaten CDC – Sentre for sykdomskontroll og forebygging – leder president Joe Biden inn for en Covid-19-orientering i CDC-hovedkvarteret, fredag 19. mars 2021, i Atlanta. [Foto: AP Photo/Patrick Semansky]

Stigningen i antall infeksjonstilfeller er forårsaket av Delta-varianten av Covid-19-viruset, som ikke bare sprer seg raskere, men også reproduseres mye mer aggressivt i de infiserte personene. En studie publisert tidligere denne måneden bemerket at virusmengden hos personer infiserte av Delta-varianten var i størrelsesorden 1 000 ganger større enn hva tilfellet har vært for de som har vært smittet av den opprinnelige varianten av sykdommen.

Oppsvinget i deler av landet med de laveste vaksinasjonsratene har blitt ledsaget av en bekymringsfull vekst av såkalte «gjennombrudds»-infeksjoner, dvs. infeksjoner av fullt vaksinerte personer. Ifølge offisielle CDC-tall [US Centers for Disease Control and Prevention] har så langt 791 fullt vaksinerte personer dødd av Covid-19 i USA, og 5 000 har vært sykehusinnlagte.

Tre fullt vaksinerte idrettsutøvere inne i olympiade landsbyen i Tokyo og et stabsmedlem testet positive i løpet av helgen, og reiste med det faren for nye utbrudd under verdens mest prominente sportsbegivenhet. I løpet av de siste dagene testet tre fullvaksinerte medlemmer av delegasjonen av representanter fra Representantenes hus i Texas, på lobby-besøk i Washington D.C., positivt etter å ha reist med et chartret fly, uten bruk av munnbind.

Forøvrig er mindre enn halvparten av USAs befolkning fullvaksinert. Mens mediene skylder dette på personer som ikke ønsker å la seg vaksinere, har styringsklassen ikke vist seg villig til å organisere den typen offentlig opplysningskampanjer og masseutrulling som er påkrevd.

De siste dagene har det blitt klart at den amerikanske regjeringen forventer at det oppsvinget som allerede har funnet sted i sørstatene, bare vil være opptakten til ei ny bølge av pandemien.

«Dette kommer bare til å spre seg gjennom befolkningen,» sa Trumps tidligere FDA-direktør Scott Gottlieb, til CNBC på fredag. Han henviste til en intern CDC-modell som viser «en økende epidemi, ei infeksjonsbølge av denne Delta-varianten som forflytter seg gjennom befolkningen i løpet av de to neste månedene.»

«Forutsetningene innebygget i disse modellene er: Ingen avbøtende midler, ingen mandater for munnbind, ingen nedstengninger av næringsvirksomheter,» la Gottlieb til. «Jeg tror dét med all sannsynlighet vil bli normen.»

Det Gottlieb beskriver er den bevisste masseinfiseringen av den amerikanske befolkningen, som vil la titusener eller hundretusener dø. Den Trump-utnevnte FDA-direktøren beskrev ikke noen ideell verden som ville eksistert såframt Covid-19-fornekteren Trump fortsatt var ved makten, men følgene av den faktiske politiske orienteringen nå ført av Biden-administrasjonen.

CDC kunngjorde den 13. mai, under press fra Biden-administrasjonen, at det ikke lenger ble anbefalt at vaksinerte personer skulle bruke munnbind, en orientering som utløste en effektiv oppgivelse av alle sosiale distanseringstiltak opprettholdt av næringsvirksomheter, delstater, byer og kommuner over hele landet.

World Socialist Web Site opponerte mot CDCs beslutning, med en posisjon som var i samsvar med Verdens helseorganisasjon (WHO) og ledende folkehelseeksperter, og advarte om at det ville føre til en ny gjenoppblomstring av pandemien. Mindre enn to måneder senere blir disse advarslene nå bekreftet.

Konfrontert med det katastrofale utfallet av Det hvite hus’ politikk ble Bidens CDC-direktør, dr. Rochelle Walensky, i forrige uke stilt spørsmålet: «Er det noen vurdering, noe scenario der du kanskje vil reversere dine oppfatninger om det å gjenåpne skolene?»

Walensky svarte: «Jeg mener fortsatt ettertrykkelig at våre skoler må åpnes til høsten. De må åpne for fullstendig tilstedeværende, personlig undervisning.» Da hun på nytt ble stilt spørsmålet «CDC anbefaler ikke personer som er fullvaksinerte å anvende munnbind?» svarte Walensky: «Det gjør vi ikke.»

Biden-administrasjonens åpne opposisjon mot bruk av munnbind, og dens inntreden for opphevingen av alle tiltak for sosial distansering, er praktisk talt ikke til å skille fra de politiske orienteringene til den tidligere amerikanske presidenten Donald Trump, og hans katastrofale håndtering av Covid-19-pandemien, som var en vesentlig faktor for Bidens valgseier.

«220 000 amerikanere døde,» sa Biden i hans åpningsinnlegg under den andre presidentdebatten. «Enhver som er ansvarlig for så mange dødsfall burde ikke forbli president for De forente stater.» Han la til: «Jeg skal ta meg av dette. Jeg skal få en slutt på dette.»

Men siden hans innvielsesdag har ytterligere 196 000 mennesker dødd av Covid-19. Det vil si, det har dødd nesten like mange amerikanere under Biden, som de som allerede hadde dødd da Biden proklamerte «enhver som er ansvarlig» for slik massedød, hadde fraskrevet seg sin rett til å være president.

Presidenten som lovet å «følge vitenskapen» avviser nå forskernes krav, og fraråder bruk av munnbind, og han pusher pseudo-vitenskap om at barn ikke kan infiseres med Covid-19, og at skoler ikke er sentre for overføringen av sykdommen.

Titalls millioner amerikanere stemte på Biden i tro på at han ville treffe de nødvendige tiltakene for å få stoppet pandemien. Men disse løftene var tomme, fordi Biden, i likhet med Trump, representerer interessene til finansoligarkiet, som har beriket seg massivt samtidig som hundretusener har dødd.

Det er presserende nødvendig å trekke lærdommene fra det halvannet året som har gått siden pandemien startet. Under «flokkimmunitetens» banner traff kapitalistregjeringer over hele verden den kalkulerte beslutningen å ofre millioner av liv, fordi å redde dem ville ha grepet inn i finansoligarkiets profittinteresser.

Med mer enn fire millioner dødsfall er massen av menneskeheten enda ikke noe nærmere å få utryddet pandemien enn den var i mars i fjor. Snarere har sykdommens ubegrensede spredning ført til utviklingen av stadig farligere varianter.

Det å få stoppet pandemien fordrer en radikalt annerledes tilnærming. Det betyr nedstengingen av skoler og ikke-essensielle næringsvirksomheter, med full kompensasjon for alle de som taper noe lønn, eller for småbedriftenes del næringsinntekter. Dette må kombineres med allokeringen av enorme sosiale ressurser for å forsikre at hvert et tilfelle av Covid-19 blir tett og nøyaktig sporet, og at enhver smittet person blir besørget et trygt og behagelig sted å oppholde seg under karanteneperioden – med full økonomisk kompensasjon – inntil de ikke lenger er smittsomme.

Det er et grunnleggende faktum at, til tross for enstemmig konsensus blant forskere om tiltakene som er nødvendige for å begrense og få kontrollert Covid-19-virusene, er det bare ett politisk parti i USA som oppfordrer til å stanse all ikke-essensiell produksjon: Socialist Equality Party, tilknyttet Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale – International Committee of the Fourth International (ICFI) – som publiserer World Socialist Web Site. Det er fordi Socialist Equality Party ikke aksepterer kapitalistklassens privilegte økonomiske «rettigheter».

Dersom Covid-19 skal kunne begrenses og kontrolleres, for i siste instans å bli utryddet, vil det bare kunne bli gjennom en massemobilisering av arbeiderklassen som forlanger presserende tiltak for å få stoppet pandemien, uansett hva det måtte koste finansoligarkiets rikdommer. De slett-erhvervede vinningene Amerikas milliardærer har høstet samtidig som hundretusener har dødd, må beslaglegges og brukes til å finansiere tiltakene som er nødvendige for å stoppe pandemien.

Der sykdommen raser gjennom arbeidsplassene vil arbeidere etter hvert danne grunnplankomitéer med krav om nedstengninger av ikke-essensiell produksjon, og påleggingen av kritiske sikkerhetsretningslinjer. Lærere må, og vil komme til å motsette seg bestrebelsene for å få gjenåpnet skoler for fysisk tilstedeværende undervisning, under betingelser der pandemien fortsatt sprer seg.

Kapitalistsystemets manglende evne til å få satt en stopper for spredningen av Covid-19-pandemien, har lagt klart for dagen kapitalismens uforenlighet med samfunnets sosiale behov. Kampen for å redde menneskeliv under pandemien er uadskillelig fra kampen for sosialisme.

Loading