Israel rapporterer at 11,2 prosent av alle barn smittet med SARS-CoV-2 lider av langtids-Covid

Ifølge avisa Times of Israel bekjentgjorde det israelske helsedepartementet sist mandag at over 10 prosent av israelske barn som har vært diagnostisert med koronavirus viser tegn på post-akutt Covid-19-symptomer («langtids-Covid»), som betyr at de lider av Covid-19-symptomer i mer enn fire uker etter den initielle infeksjonen.

Helsedepartementets oppfølgingsundersøkelse blant 13 864 barn i alder fra 3 til 18 år, som ble friske etter Covid-19-smitte, fant at svimlende 11,2 prosent rapporterte symptomer på langtids-Covid. De bekymringsfulle tallene kommer der infeksjoner og død blant barn fortsetter å skyte i været over hele verden, som konsekvens av at Delta-varianten som nå rammer barn i alarmerende rater er årsak til økte sykehusinnleggelser.

Israelere mottar Covid-19-vaksiner besørget av helsetjenestepersonell ved et koronavirus-vaksinasjonssenter etablert i en parkeringsetasje ved et kjøpesenter i Givataim, Israel [Foto: AP Photo/Oded Balilty]

Undersøkelsen viste videre at 6 måneder etter sykdommen rapporterte 1,8 prosent av barna under 12 år, og 4,6 prosent av de i alder fra 12 til 18 år, langtidssymptomer. I aldersgruppa 12 til 18 år var sjansen for å utvikle langtids-Covid større blant de som hadde utviklet symptomer. De smittede som var symptomfrie utviklet imidlertid også symptomer på langtids-Covid.

Langtids-Covid er en multisystemsykdom som enda er dårlig forstått, og som kan vedvare i flere måneder, og muligens over år. Symptomene består av ei vaskeliste av plager, som strekker fra søvnforstyrrelser og søvnløshet, til hjertebank, gastrointestinale problemer, pustevansker, muskel- og leddsmerter, tretthet, hodepine og nevrologiske problemer som kognitiv svekkelse eller «hjernetåke», og til en generelt sviktende konsentrasjon.

I Israel, hvor mer enn 200 000 barn under 18 år har testet positivt for Covid-19, lider minst 22 400 barn av vedvarende symptomer. Avsløringene er spesielt bekymringsfulle for de i den yngste gruppa, ikke minst spedbarn og småbarn i barndommens tidlige utviklingsstadier. Lite eller ingenting er kjent om hvor lenge symptomene vil påvirke dem, og potensielt ødelegge deres langsiktige utvikling og videre livsløp.

Av de mer enn 200 000 smittede israelske barna var halvparten av dem asymptomatiske under infeksjonen. Dette har skapt en situasjon der mange foreldre må pusle sammen brokker av informasjon for å finne årsakene til det som har rammet deres barn, og nå utsetter dem for ei voksende liste av symptomer. Tusenvis av foreldre har tatt til sosiale medier for å finne bistand og støtte blant grupper av andre berørte foreldre, ettersom leger fortsatt mangler kunnskap om hvordan de skal diagnostisere og behandle langtids-Covid.

Ifølge avisa Haaretz estimerte Israel’s utdanningsdepartement ved begynnelsen av august at 5 000 elever ville bli smittet daglig fra skoleårets begynnelse den 1. september. Likevel opprettholdt den israelske regjeringen åpningen av skolene som planlagt. Helsedepartementets generaldirektør Nachman Ash uttalte at gjenåpningen av skolene ville være fordelaktig fordi det vil tillate «eksperimentering med alle de metodene vi ønsker å introdusere, eksempelvis hurtigtester, karantener kontra ikke-karante, og å få tillit til serologiske tester», som bare understreker den regelrette kriminalitet i gjenåpningskampanjen.

Med den aggressive gjenåpningen av økonomier og offentlige institusjoner over hele verden har styringsklassen og massemediene vedvarende promotert løgna at Covid-19 har en ubetydelig innvirkning på barn. Med mer enn 227 millioner mennesker smittet på tvers av hele verden blir det stadig tydeligere at barn og ungdom er de mest sårbare befolkningsgruppene, spesielt på grunn av konsekvensene av langtids-Covid.

Bevissthetsgruppa Long Covid Kids, etablert i Storbritannia, rapporterer at data fra det britiske statistikkbyrået UK Office of National Statistics (ONS) viser at 34 000 barn for tiden lider av vedvarende symptomer etter Covid-19-infeksjon. ONS-data viser at i Storbritannia lider 13 prosent av barn 11 år eller yngre, og rundt 15 prosent av barn i alder fra 12 til 16 år, av langtids-Covid.

Bare i USA har mer enn 5 292 837 barn pådratt seg viruset, ifølge forbundet for pediatrileger, American Academy of Pediatrics, og per 9. september representerte disse barna 15,5 prosent av alle infeksjonstilfeller på landsbasis. Dersom vi ekstrapolerer antallet infiserte barn, og anvender den israelske statistikken, betyr det at minst 592 000 barn i USA opplever vedvarende langtidssymptomer etter Covid-infeksjonen.

Tilgangen til data er vanskelig å oppnå, for både barn og voksne. Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at globalt går 10 prosent av alle voksne Covid-smittede hen til å oppleve langtids-Covid.

Ifølge Ottawa Citizen estimerte Ontario’s Covid-19 Science Advisory Table, per tirsdag i forrige uke, at mellom 57 000 og 78 000 av Ontario’s innbyggere har rapportert at de gjen-opplever, eller for tiden opplever post-Covid-symptomer.

Styringsklassen og massemedia over hele verden påstår kontinuerlig at vaksineringen av voksne «beskytter barn», for å berettige at skolene gjenåpnes. Israel var et av de første landene som fikk sine innbyggere vaksinert mot Covid-19. Med en av de høyeste vaksinasjonsratene i verden, over 61 prosent av befolkningen fullvaksinert, og der den eldre delen av befolkningen nå får det tredje booster-stikket, har det nåværende gjennomsnittet av daglige nye infeksjonstilfeller igjen skutt i været til 7 500. Deres voksende infeksjonsrate, og også infeksjonene blant barn, viser tydelig at vaksinering av den voksne befolkningen ikke er tilstrekkelig til å beskytte barn mot infeksjon.

En skadebegrensningsstrategi utelukkende basert på vaksinering vil ikke være tilstrekkelig til å stoppe spredningen av viruset, og vil uunngåelig utsette millioner av barn over hele verden for muligheten for livslange organskader. Socialist Equality Party og Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale (ICFI) forlanger en internasjonal strategi basert på vitenskap og demokrati for en utrydding av viruset.

Den internasjonale arbeiderklassen må organisere seg og intervenere for å få stoppet pandemien, og for det gjennomføre nedstengninger for å få tallet av nye infeksjonstilfeller ned til null. Alle ikke-essensielle næringsvirksomheter og skoler må umiddelbart stenges ned, og alle nødvendige folkehelsetiltak må iverksettes. En slik strategi kan bare gjennomføres i kampen for sosialisme og med et frontalangrep på styringsklassen, som insisterer på at arbeiderklassen må lære å leve med det voksende antallet dødsfall og langtidsskonsekvenser av sykdommen, som rammer et stadig større antall barn. Politikken som kapitalistsystemet fører kan bare beskrives som regelrett å utsette barn for farer, som vil belaste millioner med livslange svekkelser.

Loading