Perspective

Amerikansk kapitalisme normaliserer massedød

Tjue-to måneder etter framveksten av Covid-19 er det ingen ende på pandemien i sikte, der den fortsetter å drepe i massiv skala.

En prosesjon med biler passerer forbi bilder av Covid-19-ofre på Belle Isle i Detroit, mandag 31. august 2020. [Foto: AP Photo/Carlos Osorio]

USA er igjen senter for pandemien, hvor det offisielle dødstallet denne uka passerte 700 000. Mer enn 9,1 millioner leveår har gått tapt for Covid-19 i USA, ifølge en studie publisert denne uka i Annals of Internal Medicine.

På mandag mistet 935 mennesker livet; tirsdag 2 152; onsdag 2 228; og torsdag 1 944. Siden starten av uka, på bare fire dager, var antallet døde svimlende 7 000. Bare i løpet av den siste måneden har 51 000 omkommet, på overfylte sykehus, pleie- og sykehjem.

Den 4. juli erklærte USAs president Joe Biden «uavhengighet» fra Covid-19-pandemien, og sa: «Vi kan leve våre liv, barna våre kan gå tilbake til skolen, økonomien kommer brølende tilbake.» Biden frarådet å bruke ansiktstildekning og oppfordret vaksinerte personer til ikke å opprettholde sosial distansering, og hevdet at pandemien var så godt som over. Siden dengang har mer enn 80 000 amerikanere dødd av pandemien.

Selv i de mest optimistiske scenarioene, som for eksempel det som ble publisert av COVID-19 scenario hub, basert på en forutsigelse av en dramatisk nedgang i antall tilfeller, vil dødstallet nå mer enn 800 000 innen våren.

Men med dagens rate for død, med i gjennomsnitt 1 726 mennesker som dør hver dag, vil mer enn 300 000 mennesker dø i løpet av de seks neste månedene, som vil bringe det offisielle antallet døde amerikanere til godt over én million.

Blant de døde er 480 barn, derav 20 bare den siste uka. Og mer enn 100 000 barn har mistet en omsorgsperson til pandemien, ifølge en studie publisert i juli.

Over hele landet, fra Wisconsin til California, er sykehusenes intensivavdelinger fylt til randen. Sykehus utsteder nødsprotokoller for sykepleiere og leger, for at de skal treffe den fryktelige beslutningen å avgjøre hvem som skal leve og hvem som skal dø, på grunn av mangel på ventilatorer og annet livreddende utstyr.

Hver tredje person som smittes med Covid-19 vil pådra seg «langtids-Covid», med symptomer som vedvarer i mer enn to uker. For hundretusener betyr dette permanente svekkelser: Kronisk tretthet, smerter og langvarig kognitiv svikt, medregnet for en hel generasjon barn.

Men med mer enn 2 000 mennesker som dør hver dag – en rate større enn noen krig USA noen gang har utkjempet – erklærer det amerikanske politiske etablissementet at pandemien er så godt som over. «Når vi nå avslutter denne pandemien, må vi gjøre oss klare for den neste,» tvitret USAs visepresident Kamala Harris på torsdag.

Det å snakke om «slutten» på Covid-19-pandemien når to tusen mennesker dør dag etter dag, er fullstendig vanvittig. Men i den amerikanske styringsklassens skrudde logikk betyr det å «avslutte» pandemien ganske enkelt å ignorere den. Nivået av død som bevitnes i USA skal behandles som den «nye normalen».

Det som finner sted er en uhyrlig normalisering av død.

I det rikeste og mektigste kapitalistlandet i verden er nær én million mennesker døde av en sykdom som kan forhindres. Disse dødsfallene er resultat av løgner og tildekkinger fra Trump-administrasjonen og Kongressen, som lurte og avvæpnet allmennheten, mens sykdommen spredte seg over hele landet i de første månedene, januar og februar.

Den 14. mai 2020 avholdt Kongressens energi og handel-underkomité for helse [Subcommittee on Health of the House Committee on Energy and Commerce] en høring om «Vitenskapelig integritet i responsen på Covid-19», der varsleren Rick Bright skoldet Trump-administrasjonens respons på pandemien. Bright erklærte: «Offisielle embetsrepresentanter for folkehelsen var fullt klar over den framvoksende faren av Covid-19, i begynnelsen av januar 2020.» Men den amerikanske regjeringen var «innstilt på å bagatellisere denne katastrofale trusselen».

Det skulle bli den første, siste og eneste høringen av sitt slag. Selv om Kongressen skulle fortsette å stevne offentlige embetsrepresentanter for helsemyndighetene til å avgi vitnesbyrd, skulle det bli innenfor rammeverket av akselererende planer om å gjenåpne skoler og næringsvirksomheter. Det var ingen forsøk på å granske Bright’s påstander: At en systematisk tildekking, som involverte både Demokratene og Republikanerne, avvæpnet USAs respons på pandemien.

Mangelen av etterforskning av responsen på pandemien ble videreført under Biden-administrasjonen, som appellerte til den amerikanske offentligheten på grunnlag av folkelig fiendtlighet mot Trump-administrasjonens katastrofale håndtering av pandemien.

Det har ikke vært noen hendelse i amerikansk historie som har blitt så lite undersøkt som USAs respons på Covid-19. Den har ikke vært gjenstand for noen seriøs etterforskning, selv om det forelå klare bevis på feilhandlinger, som eksempelvis kongressmedlemmers aksjesalg etter å ha blitt orientert om pandemien, avsløringene som tvang Richard Burr, styreleder for Senatets etterretningskomité, til å trekke seg fra hans post.

Unnlatelsen av å holde noen til ansvar for den katastrofale responsen på pandemien er med viten og vilje. Sett fra styringsklassen standpunkt var handlingene som bidro til det massive dødstallet ikke feiltak. Dette er grunnen til at det ikke har vært noen granskninger og at ingen har blitt stilt til ansvar, fordi dette er den politiske orienteringen som forfektes av hele styringsklassen, og helheten av kapitalistsystemet.

I den grad skyld kan tildeles, må det det være på grunnlag av en myte som ikke tiltaler den amerikanske politiske responsen. Dette er opprinnelsen for «lab-lekkasje»-løgna, som søker å få klandret Kina for Covid-19-pandemien.

Den amerikanske regjeringens tildekking var del av politikken for «flokkimmunitet», som forblir den politiske retningslinja til den dag i dag. «Spedbarn, barn, tenåringer, unge personer, unge voksne, middelaldrende uten underliggende helseproblemer osv. har null til liten risiko ... så vi anvender dem til å utvikle flokk... vi vil ha dem smittet,» skrev Trump-administrasjons offisielle representant Paul Elias Alexander.

Dette var den samme politiske orienteringen som førte til at Storbritannias statsminister Boris Johnson erklærte: «Ingen flere fucking lockdowns – la kroppene hope seg høyt, i tusenvis.»

I den grad styringsklassen har en strategi for å respondere på pandemien, er den å tillate masseinfisering av befolkningen, som angivelig kombinert med immuniteten generert av vaksiner skal forhindre store nye oppsving av sykdommen. Dette betyr at Covid-19 vil bli endemisk i befolkningen, og kanskje vil drepe flere hundre tusen mennesker hvert år.

Dette «optimistiske» scenarioet er betinget av bønnen om at det ikke dukker opp en ny Covid-19-variant, som i likhet med Delta-varianten fører til en økning i antallet tilfeller og dødsfall.

Amerikansk kapitalismes evne til å akseptere og «normalisere» massedød er å forstå som en advarsel. Alle argumenter om at en atomkrig er utenkelig fordi samfunnet ikke er beredt til å akseptere tap av millioner av liv, har blitt tilbakevist av responsen på pandemien. Dersom den amerikanske styringsklassen er beredt til å akseptere tapet av en million liv på grunn av en sykdom som kan forhindres, da vil den godta titalls millioner dødsfall i en atomkrig. Som Bloomberg News i fjor kommenterte:

Ja, USA har forkludret sin respons på Covid-19. Samtidig viser denne erfaringen at Amerika som nasjon faktisk kan tolerere tap, for mange faktisk. Det hadde lenge vært en standard kinesisk doktrine at amerikanerne er «myke», og uvillige til å påta seg mye risiko. Dersom du var en kinesisk planlegger av krigsspill, må du nå revurdere den antagelsen?

Mens hele den kapitalistiske ordenen står bak den politiske retningslinja for «flokkimmunitet», kan ikke arbeiderklassen godta den videreførte bølga av massedød. Den må gripe inn, i USA og over hele verden, for å få en slutt på pandemien ved å forlange og håndheve de nødvendige folkehelsetiltakene for å få utryddet viruset.

Loading