Perspective

Bolsonaro siktet for massemord i Brasil, for politikk for flokkimmunitet mot Covid-19

Det brasialianske Senatets granskningskommisjon CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito – nedsatt for å etterforske president Jair Bolsonaros respons på pandemien, presenterte onsdag sin rapport som legger for dagen en kriminell politisk orientering som er ansvarlig for hundretusener av brasilianeres død.

Brasil er, med et offisielt dødstall på over 600 000, nummer to etter USA for antall Covid-19-døde. Landet har det tredje største antallet infeksjonstilfeller, med over 20 millioner, der bare USA og India er foran. CPI-rapporten beviser at en slik tragedie ikke var uunngåelig, men heller den helt forutsigbare konsekvensen av en morderisk strategi.

Demonstranter iført masker som representerer den brasilianske presidenten Jair Bolsonaro, der de protesterer mot regjeringens håndtering av Covid-19-pandemien, utenfor presidentpalasset Planalto i Brasilia, Brasil, onsdag 20. oktober 2021. [Foto: AP Photo/Eraldo Peres]

CPI hørte 61 vitner i 66 høringer, over en granskningsperiode på seks måneder. Rapporten, på totalt over 1 100 sider, beskriver hvordan Bolsonaro-regjeringen fulgte en bevisst strategi for å spre viruset i befolkningen, angivelig for ved hjelp av masseinfisering å oppnå en umulig «flokkimmunitet».

Denne strategien ble forfulgt gjennom ei rekke forskjellige virkemidler, blant andre: En uopphørlig bagatellisering av farene viruset utgjør, beskrevet av Bolsonaro i tidlige faser som en «liten influensa»; et angrep på minimale folkehelsetiltak, fra sosial distansering til anvendelse av munnbind; den offisielle promoteringen av kurer som var kvakksalveri, som førte til hundrevis av direkte dødsfall som direkte tilskrives sykehus og leger innordnet med regjeringen; forsøket på å diskreditere vaksinering, og saboteringen av delstaters og lokale myndigheters bestrebelser for å anskaffe vaksiner; nektingen av bistand til lokale myndigheter, for eksempel symboltilfellet Manaus; og til slutt en forsettlig forsømmelse av kongressautoriserte finansieringer av sykdomskontroll. I utkantene av denne barbariske kampanjen fant regjeringens offisielle embetsfunksjonærer også tid til å forfølge dyre innkjøp av vaksiner, for å besørge slusingen av kickbacks over i egne lommer.

I tillegg til Bolsonaro har 65 andre individer og to selskaper blitt tiltalt, for i alt 24 forbrytelser. Bolsonaro er anklaget for ni av dem, som inkluderer såkalte «gjengse forbrytelser», lovbrudd som kvalifiserer for riksrettstiltale, og forbrytelser mot menneskeheten. Den første kategorien omfatter:

  • Epidemi som resulterer i dødsfall, ved å arbeide for spredning av viruset• Brudd på helsevesenets retningslinjer, enten ved å ignorere eller ved å angripe tiltak bestemt av andre myndighetsgreiner, som helsedepartementet og delstatsregjeringer
  • Kvakksalveri, for promotering av falske kurer som hydroksyklorokin [‘hydroxychloroquine’]
  • Ansporing til forbrytelser, ved uopphørlig å oppfordre hans støttespillere til å følge hans kurs i de ovennevnte forbrytelsene
  • Dokumentforfalskning, ved å forfatte, og deretter signere som medlem av den uavhengige budsjettdomstolen (TCU) [‘Tribunal de Contas da União’] en forfalsket rapport som hevdet at antall dødsfall ble «overrapportert» av lokalmyndigheter
  • Feilforvaltning og unnlatelse, for blokkering eller forsinkelse av finansiering beordret av Kongressen.

Anført som lovbrudd som kvalifiserer for riksrettstiltale er brudd på konstitusjonelle, individuelle og sosiale rettigheter til helse og økonomisk velvære.

Til slutt, anført som forbrytelser mot menneskeheten er:

  • Utrydding, for massemordet av brasilianere
  • Forfølgelse av ei gruppe eller et kollektiv, for nekting av sårbare befolkningers spesifikke behov, for eksempel urbefolkningsgrupper i Brasil
  • Umenneskelig opptreden, som resulterte i store lidelser eller alvorlig innvirkning på fysisk eller psykisk helse

Et antall kabinettmedlemmer, deriblant tidligere og nåværende helseministre, er også navngitt som ansvarlige for de samme forbrytelsene. Rapporten anklager også Bolsonaros sønner, Eduardo, Flávio og Carlos – et kongressmedlem, en senator og en byråd – for koordineringen av et såkalt «parallellkabinett» som i hemmelighet instruerte helsedepartementet til å promotere kurer som var kvaksalveri, og for å føre kampanjer mot vaksinering. I tillegg er ei rekke leger og forretningsfolk siktet for å ha utført barbariske eksperimenter med pasienter, som uten deres kunnskap ble behandlet med kurer som var kvaksalveri.

CPI-rapporten står som en tiltale ikke bare av Brasils fascistiske president, men for statsoverhoder og styringsklasser over hele verden.

Boris Johnson i Storbritannia, Narendra Modi i India, Donald Trump i USA, og utallige andre nasjonale og lokale myndigheter burde stå overfor lignende anklager om massemord og forbrytelser mot menneskeheten, med påfølgende domsavsigelser som skyldige.

Disse anklagene ville absolutt også gjelde Trumps etterfølger i Det hvite hus, Joe Biden, som under hans periode i presidentvervet har ført tilsyn med et antall Covid-19-dødsfall som overgår de som fant sted under Trump, selv med hundrevis av millioner vaksinedoser administrert, og ytterligere hundrevis av millioner hamstret av amerikanske myndigheter. På tilsvarende måte har det vært ført en like morderisk politikk av Bolsonaros nominelle opponenter i Brasils delstatsregjeringer og storbyer, blant annet av borgermestre/byrådsledere og guvernører fra Arbeiderpartiet – Partido dos Trabalhadores (PT).

Det ville være praktisk talt umulig å navngi noen større borgerlig regjering som ikke har begått noen, eller alle av disse forbrytelsene siden utbruddet av pandemien. Dette er enda mer sant når man tar i betraktning at vitenskapelig kunnskap om nødvendigheten av, og virkemidlene for å inneslutte, kontrollere og få utryddet viruset har vært allment tilgjengelige.

Dette ble bevist av den lokale og begrensede suksessen med tiltakene som ble iverksatt, og nå er forlatt av regjeringene i Australia og på New Zealand, som i lange perioder var i stand til å holde deres territorier stort sett fri for viruset, før de bøyde seg for presset fra andre imperialistland til å forlate elimineringsstrategien, som del av amerikansk imperialismes bredere offensiv mot Kina. De kinesiske myndighetene selv har stort sett lykkes, etter å ha fulgt vitenskapelig råd for å eliminere importerte utbrudd, ikke uten å konfrontere enorme interne og eksterne økonomiske trykk, som de ikke har noen virkemidler for å løse.

Kapitaliststyreres kriminalitet på tvers av hele verden har blitt enda klarere avslørt av deres holdning til framveksten av den mer smittsomme og dødelige Delta-varianten, som har trosset den dominerende strategien for å begrense spredningen av viruset, som kun er basert på vaksinering,

under betingelser der flertallet av verdens befolkning enda ikke har fått én enkelt dose.

Den ukontrollerte spredningen av viruset på tvers av kloden er ikke bare en trussel mot menneskeheten i vår umiddelbare nåtid, men skaper også betingelsene for framveksten av enda mer virulente avgreininger av viruset, som truer framskrittene oppnådd gjennom vaksineringer og medisinske behandlinger.

Dette har blitt demonstrert med skarp klarhet i tre av landene som promoterte «flokkimmunitet» med større konsistens. Massespredningen av viruset i Storbritannia, Brasil og India besørget opphav til variantene Alpha, Gamma og Delta, som skulle avløse hverandre med å bli den dominerende avgreiningen, over hele kloden. Den brasilianske varianten som fikk benevnelsen «Gamma» ble først oppkalt etter byen Manaus, Amasonas-byen som var episenteret for Bolsonaros strategi for flokkimmunitet, og hvor en nylig studie var i stand til å koble framveksten eksakt til et massivt oppsving av mobilitet og infisering forårsaket av gjenåpningen av skoler.

Som fastslått av studiens forfattere var Gamma-varianten, som har forårsaket to tredjedeler av alle Covid-19-dødsfall i Brasil, et direkte produkt av de politiske retningslinjene for folkehelse som Bolsonaro forfektet, og som ble godkjent og støttet av den brasilianske styringsklassen som helhet.

Utgivelsen av CPIs rapportutkast betyr ikke at Bolsonaro vil bli stilt til ansvar for hans avskyelige handlinger, som helt treffende blir kalt forbrytelser mot menneskeheten. Alvorligheten av anklagene står i sterk kontrast til de faktiske skrittene tatt av de politiske kreftene som leverer dem.

Rapporten er forventet å oppnå full CPI-godkjenning i neste uke, som vil innlede en labyrintisk vei fram mot eventuell ansvarlighet. Rapporten har ingen rettskraft, og må videresendes til andre autoriteter, nemlig justisministeren relatert de «gjengse forbrytelsene», som for eksempel framprovoseringen av en epidemi; til presidenten i Representantenes hus [den føderale Kongressens lavere kammer – Câmara dos Deputados] hva angår lovbrudd som kvalifiserer for riksrettstiltale; og til Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC), hva angår forbrytelsene mot menneskeheten.

Både justisministeren og presidenten i Representantenes hus er fast innordnet med Bolsonaro, og forventes ikke å reise noen anklager mot ham, selv om de vil kunne utstede tiltaler mot noen lavere rangerte embetsrepresentanter, for å dempe den folkelige harmen.

Noen kabinettmedlemmer, som forsvarsminister general Walter Braga Netto, har blitt anklaget uten engang å ha blitt avhørt, da senatorene fryktet at hæren ville reagere med et kupp skulle han bli stevnet til å vitne. Én visshet er at rapporten ikke vil forhindre høytstående medlemmer av militærkommandoen, som er involvert i Bolsonaros morderiske politiske orienteringer, fra fortsatt å utøve frie tøyler.

Det å anlegge anklager mot Bolsonaro i Haag, de mest alvorlige av skrittene annonsert av CPI, er et patent bedrageri. Senator Renan Calheiros, rapportens sponsor, erklærte at det var nødvendig å gå til

Haag på grunn av brasiliansk justisvesens «passivitet». Men de som er ansvarlige for denne passiviteten, Arthur Lira som president i Representantenes hus, og Augusto Aras som justisminister, har blitt utnevnt med støtte fra alle partiene som er involvert i utarbeidelsen av rapporten, deriblant Calheiros’ parti MDB, Den brasilianske demokratibevegelsen – Movimento Democrático Brasileiro. Gitt at de ikke handler etter diktatene fra et Bolsonaro-diktatur, men ut fra fellesinteresser hva angår klasse og politikk, er det ganske så sikkert at Haag ikke vil høre saken.

Sannheten er at ikke ett eneste medlem av Brasils kongresspartier ville kunne hevde uskyld for forbrytelsene Bolsonaro blir anklaget for.

Ikke én som er ansvarlig for millionene av Covid-dødsfall rundt om i verden, har blitt holdt ansvarlig for en bevisst politisk orientering som de visste ville føre til massedød. I de få tilfeller hvor det har blitt ført «etterforskninger», for eksempel i Storbritannia, er de resulterende rapportene fullstendige bedragerier, som har hevdet at de politiske orienteringene for «flokkimmunitet» var ærlige feiltak, som fulgte vitenskapelig rådgivning.

Mer fundamentalt, selv de politiske kreftene som forsøkte «skadebegrensende» strategier mot Covid-19, og avstod fra de mest psykopatiske aspektene ved Bolsonaros respons, underordnet deres politiske retningslinker til det kapitalistiske profittsystemets imperativ, for å sikre pengestrømmen inn til aksjemarkedene, og aksepterte at flokkimmunitet var nødvendig, selv til en pris så langt av mer enn 4 millioner offisielle dødsfall globalt, et tall som selvfølgelig er en enorm underestimering.

På denne måten har de styrket de mest rabiate ytrehøyrekreftene, personifisert av de fascistiske figurene Trump og Bolsonaro. De to er fortsatt forente i å føre fram forberedelser for diktatur, en prosess drevet fram av de demokratiske styreformenes uforenlighet med den obskøne veksten av sosial ulikhet, midt under en slik katastrofe for milliarder av arbeidere. Feigheten til Brasils CPI konfrontert med militærindivider som general Braga Netto er uttrykk for holdningen til borgerlige angivelige motstandere av det ytre høyre, over hele verden.

Bare den internasjonale arbeiderklassen kan få stilt de ansvarlige for Covid-19-blodbadet til ansvar. Den må utføre denne viktige oppgaven som del av kampen for å få slutt på pandemien og for å beseire forsøkene på å få arbeidende mennesker til å betale for pandemiens katastrofale konsekvenser, gjennom angrep på arbeidsplasser, lønninger og sosiale betingelser. Det er bare arbeiderklassen som har en objektiv interesse av, og evnen til å gjennomføre de vitenskapelig begrunnede politiske orienteringene som er nødvendige for å eliminere koronaviruset.

For å føre denne kampen fram er WSWS og Den Internasjonale Arbeideralliansen av Grunnplankomitéer – International Workers Alliance of Rank-and-File Committees (IWA-RFC) kommende søndag 24. oktober vertskap for webinaret «Hvordan få en slutt på pandemien: Saken for utrydding.» Vi oppfordrer alle våre supportere og lesere til å delta på webinaret, og ta opp denne kampen.

Loading