Intervju med Hampton Stall, en ekspert på det ytre høyre, om fascistisk aktivitet i kampanjen for skolegjenåpninger og i kjølvannet av 6. januar

Ti måneder har gått siden Donald Trump og hans klikk av fascistrådgivere initierte et forsøk på å omvelte 2020-valgresultatene.

Den 6. januar mobiliserte Trump ytrehøyresupportere for å blokkere Kongressens sertifisering av stemmeresultatene i valgdelegatkollegiet [Electoral College], som ble vunnet av Demokratenes kandidat Joe Biden. Tilrettelagt av forbindelser på høyt nivå innen politiet, etterretningsapparatet, militæret og med støtte fra Republikanere i Kongressen, ble Trump gitt et tidsvindu av anledning til å ta kontroll over regjeringsbygningen US Capitol.

Han benyttet seg av ytrehøyrekrefter tidligere dyrket av hans egen fraksjon av den amerikanske styringsklassen, for å angripe de begrensede nedstengningstiltakene som ble iverksatt i 2020, for å kontrollere spredningen av Covid-pandemien.

WSWS snakket nylig med Hampton Stall om innvirkningene av 6. januar-kuppforsøket og koronaviruspandemien på det ytre høyre. Stall er forsker for MilitiaWatch, en ideell organisasjon som overvåker det ytre høyres nettaktiviteter. Han tok spesielt opp rollen som det ytre høyre har spilt, der de har vært dyrket av deler av det politiske etablissementet, i bevegelsene mot påbudt bruk av munnbind, og i kampanjen tilbake-til-skolen.

Hampton Stall [Foto: Criticalresearch.com]

WSWS: Hvor framtredende i ytrehøyrepropagandaen er opposisjon mot påbudt bruk av munnbind og andre Covid-relaterte restriksjoner?

Stall: Ekstremt. Det er ett av en håndfull punkter for enhet blant en bredde av aktører på det ytre høyre, militsgrupper medregnet. Det har vært interessant å se at mange fra «patriot»-miljøet derfor ser til steder som Australia, og uttrykker solidaritet med dem i utlandet, eller de anvender selekterte videoklipp for å oppildne en paranoia i deres eget miljø her i USA.

WSWS: Hvordan ser ytrehøyregruppene på viktigheten av antinedstengningsprotestene i 2020? Ser de på det faktum at restriksjoner i all hovedsak er skrotet som en politisk seier?

Stall: Antinedstengningsdemonstrasjonene var superviktige for ytrehøyregruppene, spesielt for militser og andre «patriot»-bevegelser. Momentet fra det øyeblikket ble på mange måter sommerreaksjonen [antinedstengningsstevner i 2020], denne «kritisk raseteori»-responsen vi fortsatt har å gjøre med i dag. Spesielt om Proud Boys er det allerede mye anekdotisk bevismateriale for at mange mennesker fant ut om gruppa via antinedstengningsdemoer. Jeg tror imidlertid ikke det er mye feiring av politisk seier rundt dem, da diverse opprettholdte påbud om munnbindbruk har gjort mye av denne verdenen rasende gale, helt til nå.

WSWS: Hvor aktive er ytrehøyregruppene i promotering av initiativene for gjenåpning av skolene, som har inkludert heftige utbrudd og protester på skolestyremøter?

Stall: Utbruddene på skolestyremøter er nok mest forbundet med Proud Boys og hemmelig nynazistisk organisering, mer enn militsene. Noen av de nasjonalistiske sosialklubbene har til-og-med demonstrert utenfor disse møtene, men vanligvis i forsøk på å intimidere motstandere. «Patriot»-bevegelsen elsker imidlertid å dele og bygge fellesskap rundt noen av de virale nettvideoklippene fra disse møtene – som dermed fører til opprettelsen av flere virale videoklipp som blir gitt oppildnende strukturer og berømmelse.

Det er et virkelig, virkelig bekymringsfullt skue. Kanarifuglen i kullgruva er for lengst død hva angår denne typen organisering; den sluttet å synge i august, om ikke før. Og det er viktig å merke seg at med disse typene handler det mindre om skole, og mye mer om reaksjon og intimidering.

WSWS: Basert på hva du ser fra ytrehøyregrupper, hva vil du si de er mest fokusert på, i den nærmeste framtid? Hvordan har dette endret seg siden 2020?

Stall: Det er fortsatt massevis av fokus på ting som påbudt bruk av munnbind og vaksinering, så vel som på «kritisk raseteori» [Critical Race Theory (CRT)]. Noe av dette er ganske astroturfed [kunstgress-avlet], men det er masse mer, som i det minste virker å være på semi-gressrot-plan. Dette øyeblikket føles annerledes enn under Tea Party-perioden, men jeg er fortsatt ikke sikker på om det betyr at det blir roligere, eller på noen måte bedre enn hva det forrige utviklingsforløpet besørget. Det er spesielt interessant, sett fra den valgpolitiske siden av ting, hvor mye kontroll én enkelt høyreorientert politiker [Trump] har over det høyreste [mest høyreorienterte] politiske partiet.

Akkurat nå, etter min formening, ser ting ekstremt annerledes ut enn i 2020. Mange av gruppene jeg sporer er ekstremt reaktive (i tillegg til å stå for reaksjonær politikk er deres handlinger nesten alltid reaktive i stedet for å være proaktive). Det føles som en helt annen kontekst akkurat nå, enn sommeren og høsten 2020, særlig fordi militsgrupper ikke finner BLM-demonstrasjoner å opponere imot, eller på annen måte kunne true. Den saken som virkelig kan endre dette, det er når våpenrestriksjoner begynner å materialisers, siden mange av disse aktørene er ekstremt hårsåre for Bidens agenda på det emnet.

WSWS: Hvordan ser medlemmer av ytrehøyregruppene på utsiktene til en Trump-presidentkampanje? Hvordan diskuterer de det faktum at Det republikanske partiet er stadig mer lojalt til Trump?

Stall: De fleste militsgruppene jeg sporer er fortsatt all in for Trump. Momentet bak Stop the Steal [o. anm.: Trumps kampanje med påstander om valgfusk] som mobiliserte mange militsgrupper tidligere i år, er i all hovedsak det samme momentet som er bak «CRT», og hva det ellers er som står på for tiden. Jeg har imidlertid ikke fornemmelsen av at det virkelig er en bevisst konseptualisering av kontrollen Trump har over GOP [o. anm.: ‘Grand Old Party’; Det republikanske partiet], i det minste ikke blant disse typene – det er på en måte bare antatt på det nåværende tidspunkt, i stedet for at det blir reflektert over.

WSWS: Hvordan diskuterer amerikanske fascist- og ytrehøyregrupper den historiske betydningen og viktigheten av 6. januar?

Stall: Det er ganske så blandet hvordan militsgrupper og «patriot»-bevegelsen reagerer på J6. Det avhenger forøvrig ikke bare av hvilken gruppe du spør, men til-og-med hvilke medlemmer. Noen personer mener opptøyene var en psy-op eller et falskt flagg. Andre mener det var ei «honningkrukke» [‘honey pot’] (der en ytrehøyre-videostreamer og deltaker på J6, faktisk anvendte dette begrepet, i forrige uke på [Fox News-showverten] Tucker Carlsons dokumentarserie). Andre beskriver fortsatt arrangementet som en «dumbass-konkurranse» [o. anm.: ‘Stutum-tevling’]. Andre synes, selvfølgelig, det var flott og burde gjentas. Nylig, på et konservativt proteststevne, «Take Back Virginia Rally» i Henrico County, sverget folk troskap til et flagg vaiet i Capitol på J6.

WSWS: Ser du en økning av enhet eller en økning av splittelse og internt kjiv i det ytre høyre?

Stall: Blant gruppene som jeg vanligvis sporer, er det fortsatt mye kaos akkurat nå, med noen få kontraeksempler. En god del av dette ser fortsatt ut til å være relatert til at gruppene mister mye av deres vanlige kommunikasjons- og organiseringsverktøy (eksempelvis Facebook, Zello, og noen få andre nettsteder). For andre grupper som jeg ikke følger så nøye med på, men har holdt øye med, dukker det opp nye samarbeid og koalisjoner, men det er fra grupper som mener at alle de som var involverte i J6 var for mye venstre, for hva nå det er verdt.

WSWS: Er ytrehøyregrupper aktive i forsvar for de såkalte «politiske fangene» som ble arrestert for å ha deltatt i 6. januar-hendelsene? Hva med komplottet om å kidnappe Michigan-guvernøren Gretchen Whitmer?

Stall: Jeg har bare sett mindre forekomster av det. De fleste ser bare ut til å være venner av noen få medlemmer av Kongressen. Min formening er at det ikke er mye enhet blant militsgrupper og deres venner, fordi det fortsatt er vesentlig uenighet om hva J6 er, og hva hendelsene betyr. Forøvrig, det er også den konteksten at mange av disse gruppene snur seg mot hverandre, eller tyster informasjon om hverandre, i deres samarbeid med the Feds [o. anm.: FBI].

WSWS: Takk for at du snakket med oss.

Loading