John Deere-arbeidere: Stem NEI på onsdag til UAWs utsalg! Vi har makten til å vinne våre forlangender!

Streikende John Deere arbeidere [Kilde: UAWLocal 838]

United Auto Workers kunngjorde fredag kveld at de har fastsatt tidspunkt for en ny avstemming over det «siste, beste og endelige» tilbudet fra Deere and Company, som 10 000 streikende arbeidere allerede har stemt for å avvise. Kunngjøringen av kontrakten og avstemmingen den kommende uka er den første uttalelsen fra UAW siden arbeiderne avviste fagforeningens andre avtale med selskapet for halvannen uke siden. Fagforeningen har opprettholdt en total informasjonssblackout om deres samtaler med selskapet siden da.

For å få vite mer om å ta del og bli med i grunnplankomitéen Deere Rank-and-File Committee send en e-post til deerewrfc@gmail.com eller ei tekstmelding til (484) 514-9797.

Last ned en utskriftsversjon av denne uttalelsen her

**

Til våre Deere-brødre og -søstre,

Etter å ha holdt tett i ei-og-ei-halv uke annonserte UAW International plutselig på fredag at de sender Deere’s såkalte «siste, endelige og beste» tilbud til medlemskapet for å stemme over, selv om vi allerede har avvist søppelkontrakten deres.

Samtidig som de erkjenner at tilbudet bare inkluderer «beskjedne modifiseringer» fra det vi stemte ned den 2. november, forteller de oss at «UAW vil presentere selskapets tilbud for ratifisering og vil, som det har vært tilfellet gjennom hele forhandlingsprosessen, støtte resultatet som det blir bestemt av våre medlemmer.»

Disse menneskene må tro at vi er dumme, og har hatt øynene lukket de siste månedene. Så langt fra å støtte «resultatet som blir bestemt av våre medlemmer», har Curry, Browning og resten av de korrupte gangsterne ved UAW-hovedkvarteret i Detroit ignorert vår vilje, igjen og igjen. Dette understreker bare poenget grunnplankomitéen Deere Workers Rank-and-File Committee har gjort klart gjentatte ganger: UAW «representerer» ikke Deere-arbeidere, de representerer Deere-bossene.

Noen få poeng må klargjøres:

  1. UAW er ikke underlagt noen juridisk forpliktelse til å bringe denne kontrakten tilbake til oss for å stemme over den på nytt. Det gjør de bare fordi UAW er visergutter for John C. May og resten av Deere’s toppdirektører, som ikke ønsker å betale oss det vi fortjener, selv om de skuffer ut milliarder av dollar til deres toppaksjonærer.
  2. Det er vi som skal bestemme hva det «siste, beste og endelige» tilbudet er, ikke Deere og UAW. Om det ble overlatt til dem ville alt vi hadde fått vært den råtne avtalen de prøvde å skyve ned strupen på oss den 10. oktober. Men vi stemte ned det forslaget med 90 prosent, og til tross for alle løgnene, truslene og bestrebelsene for å få kjøpt oss med falske signeringsbonuser nedkjempet vi kontraktsforslaget deres igjen den 2. november.
  3. De få endringer som har blitt gjort siden det opprinnelige forslaget – og de er fortsatt helt utilstrekkelige – var bare fordi vi, arbeiderne, bestemte at dette ikke var den «siste, endelige og beste» avtalen. Dersom vi holder sammen og slåss for det vi og våre familier trenger, da kan vi vinne våre rettmessige forlangender om ei lønnsøkning på $ 10 i timen, fullt betalte pensjoner, og helsetjenesterettigheter for pensjonerte, og helsetjenesterettigheter for neste generasjon som pensjoneres. Dette er viktigere enn noen gang, med priser som stiger raskere enn på 30 år.

Hver eneste rapport viser at streiken vår har vesentlig innvirkning på Deere, som ikke har nok reservedeler for leveranse før innhøstingssesongen er over, eller nytt utstyr før plantesesongen begynner. UAW gjør med andre ord alt hva de kan for ikke å vinne den seieren vi fortjener, men for å hjelpe Deere med å få stengt ned streiken vår, og underbygge selskapets profitter.

Dersom denne kontrakten blir vedtatt vil de, før blekket er tørt, tvinge oss til å jobbe døgnet rundt for å ta igjen for tapt produksjon, og Deere-direktører vil skryte overfor deres investorer at de oppnådde deres mål om å få redusert kostnadene og blåst opp profittene.

Våre brødre og søstre ved Volvo Trucks forteller oss at UAW anvendte de samme triksene mot dem. Etter å ha stemt ned tre UAW-støttede kontrakter fikk fagforeningen de 2 900 arbeiderne i Dublin, Virginia til å stemme over det selskapet kalte deres «siste, beste og endelige» tilbud. Fagforeningen påsto den fjerde avstemmingen ratifiserte kontrakten med 17 stemmers overvekt! Da arbeiderne var tilbake i arbeid igjen måtte de slåss mot selskapets krav om obligatorisk overtid og hastighetsopptrappinger. Siden den gang har Volvo – som så selskapets profitter stige med 20,4 prosent i tredje kvartal – outsourcet jobber, og truer arbeidernes levebrød.

Ifølge UAWs «oppsummering» av endringene vil den «beskjedent modifiserte» tentative avtalen (TA) bare inkludere endringer i CIPP [o. anm.: et effektiviserings og bonusprogram], ikke de aller minste forbedringer av helsetjenesterettigheter etter pensjonering, eller grunnlønningene. Fagforeningen har «forhandlet» om nok et utsalg bak arbeidernes rygg.

Det er vår plikt å stå opp mot denne utpressingen og stemme ned dette igjen, ikke bare for oss selv, men for alle arbeidere som følger med på oss, og som støtter vår kamp. Hver dag mottar vi solidaritetserklæringer fra bilarbeidere i Detroit og andre byer, og fra våre brødre og søstre hos Deere i Tyskland, Frankrike og andre land. Kampen vår er del av den største streikebølga på generasjoner, som fortsatt er i utvikling og som involverer tusenvis i streik ved Kellogg’s, på sykehusene, i kullgruvene og i annen produksjonsindustri.

Det aller siste UAW ønsker – der de velter rundt i gjørma av korrupsjonsskandaler – er at vi skal vinne. Det er fordi vi ville inspirere alle bilarbeidere – ved CAT, Volvo og Mack, ved GM, Ford, Stellantis, ved Dana og andre delleverandører – til å omstøte deres råtne avtaler, som ble presset gjennom av de samme bestukkede funksjonærene som anvendte de samme skitne triksene. Dersom vi ikke nå kan vinne tilbake tiår med tilbakeleveringer, når selskapene har flust med cash og arbeidere tilslutter seg streikevakter over hele landet, når skal vi da være i stand til det?

Grunnplankomitéen Deere Workers Rank-and-File Committee oppfordrer til det aller største «nei»-resultatet kommende onsdag. Samtidig oppfordrer vi innstendig arbeiderne til å sette opp team for observering av avstemmingene, team som består av de mest pålitelige arbeiderne, for å insistere på retten til å føre tilsyn med stemmegivningen og tellingen av stemmesedlene, for å sikre integriteten av ratifiseringsavstemmingen.

Vi oppfordrer innstendig alle Deere-arbeidere til å bli med og bygge grunnplankomitéen. Vi gjør det UAW ikke vil gjøre: Vi etablerer kommunikasjonslinjer og koordinert handling mellom arbeidere på tvers av alle Deere’s fabrikkanlegg i Iowa, Illinois og Kansas, lokaliseringer i Georgia og Colorado, og fabrikkanlegg som ikke er UAW-organiserte i andre delstater, så vel som med arbeidere ved Caterpillar, Volvo, Mack Trucks, Amazon, og bilfabrikkene i USA og internasjonalt, som Tyskland og Frankrike.

Alt vil bli definert av hva vi gjør i denne kampen. Dette er våre liv, våre brødres og søstres liv, og for hele resten av arbeiderklassens. Det vi gjør i dag vil ha betydning for resten av arbeiderklassen i generasjoner framover. Arbeidere følger oss nøye; la oss vise dem at vi ikke lar oss skremme, og at vi vil stå som én, for å vinne fram med våre forlangender.

For å få vite mer om å ta del og bli med i grunnplankomitéen Deere Rank-and-File Committee send en e-post til deerewrfc@gmail.com eller ei tekstmelding til (484) 514-9797.

Loading