Profitt i stedet for vitenskap: Den tyske regjeringens Covid-19-politikk

«Den fjerde bølga av koronaviruspandemien bygger seg opp med full kraft rett for våre øyne. Dagsraten for nye infeksjonstilfeller har nådd det høyeste nivået siden begynnelsen av pandemien, med en fortsatt stigende trend. Syv hundre mennesker dør hver uke i vårt land, med en fortsatt stigende trend. Hver dag med avventing koster menneskeliv», advarer et brev signert av 35 kjente professorer og vitenskapsrepresentanter, adressert til Tysklands føderale og delstatlige myndigheter.

Brevet ble initiert av Melanie Brinkmann, virolog i Braunschweig, og Michael Hallek, indremedisiner i Köln, og har blitt signert av de kjente intensivmedisinerne Christian Karagiannidis og Uwe Janssens, blant andre. Dusinvis av andre forskere har siden tilsluttet seg dem.

Vitenskapsrepresentantene levner ingen tvil om at katastrofen i Tyskland kunne vært forhindret, og at regjeringen er ansvarlig for tusenvis av Covid-19-dødsfall. «Nok en gang har tidspunktet for en tidlig handling blitt forbigått, til tross for alle advarsler», skriver de, og uttrykker deres «dype skuffelse» over «den gjentatte ganger uaktsomme behandlingen av velferden til menneskene som er avhengig av statens beskyttelse».

Tysklands forbundskansler Angela Merkel [Foto: Stephanie Lecocq/Pool via AP]

For dem er det «uforståelig at beslutningstakere i dette landet har tillatt en slik situasjon, til tross for at det finnes effektive virkemidler for å stoppe SARS-CoV-2-viruset». Selv om vitenskapsrepresentantene klart og tydelig har kommunisert «forskjellige relevante anbefalinger for handling», ble disse «dessverre bare nølende, ufullstendig eller ikke bærekraftig implementert». Brevet la til: «Presserende nødvendig infrastruktur for pandemikontroll, som kontaktsporing, testing og vaksineringssentre» har blitt demontert.

Nå i den fjerde bølga «lykkes ikke pandemihåndtering på de måtene som burde forventes, i lys av Tysklands velstand og landets teknologiske og administrative kapasiteter». I stedet «forflytter politikerne ansvaret for å knuse den fjerde bølgen over til den enkelte. En slik holdning er fullstendig upassende og utilstrekkelig, under en nasjonal helsekrise av denne størrelsesordenen.»

Forskere er ikke politikere. Deres brev tar ikke opp spørsmålet om hvorfor de etablerte partiene ignorerte alle funnene og advarslene fra vitenskapen, og i stedet aksepterte 5 millioner infiserte mennesker og 100 000 Covid-19-dødsfall, et antall som truer med å dobles denne vinteren. I stedet appellerer de til de samme politikerne, som har forevist den uansvarligheten de med så harde ord fordømmer, til å «oppfylle deres ansvar, fullt ut», og til å basere deres «beslutninger mye sterkere enn før på vitenskapelige funn».

Men det vil ikke skje. Den systematiske misaktelsen av vitenskapelig kunnskap fra de ansvarlige i de føderale og delstatlige myndighetene, er verken et feiltak eller en misforståelse. Det er resultat av en politisk orientering som systematisk underordner menneskers liv og helse til kapitalens profittinteresser.

Prinsippet om «profitt før liv» har bestemt koronaviruspolitikken til regjeringene helt fra begynnelsen av. Ikke bare i Tyskland, men med svært få unntak – helt spesielt Kina, og i utgangspunktet også New Zealand, Singapore og Australia, hvor antallene smittede og døde forble svært lave – har alle regjeringer fulgt denne brutale politiske orienteringen.

Nedstengninger ble først pålagt da intensivavdelingene rant over, og arbeiderklassens opposisjon truet med å komme ut av kontroll. Så snart redningpakkene var utlevert til bankene og storselskapene, og pandemisituasjonen ga seg litt, ble restriksjonene opphevet igjen, til tross for forskernes presserende advarsler. I Tyskland var det på arbeidsplassene aldri en nedstengning i det hele tatt – en av de viktigste smittekildene. Skolene ble holdt åpne etter den første nedstengningen, til tross for mangelen av beskyttelsestiltak, for at foreldre skulle være tilgjengelige for å vende tilbake til arbeidsstyrken. Unge mennesker ble og blir med viten og vilje smittet, til tross for de ødeleggende helsekonsekvensene.

Kombinert med milliardbeløp i Covid-19-bistand fra den føderale regjeringen førte regjeringens pandemipolitikk til en berikelsesorgie uten sidestykke. Mange selskaper melder rekordprofitter, til tross for et fall i salgene, [den tyske børsindeksen] DAX har klatret fra den ene rekordhøyden til den neste etter to år av pandemien, og fellesformuen til de 100 rikeste tyskerne steg med 19 prosent, til € 722 milliarder [NOK 7,1 billioner; dvs. 7 137,91 milliarder]. Arbeiderklassen bærer kostnadene i form av dødsfall, infiseringer, velferdskutt, reallønnsnedskjæringer og tap av arbeidsplasser.

Konsekvensen av denne politiske orienteringen er ei fjerde bølge av pandemien, som stiller alle de tidligere i skyggen. Syvdagersforekomsten av infeksjoner, gjennomsnittet av de daglige infeksjonene per 100 000 innbyggere, som til tider i sommer var nede i ensifrede tall, har nå nådd en ny rekord på 303, og kurva fortsetter å stige bratt. Seksten distrikter har nå en forekomstrate på over 900. Det fremste av dem er distriktet Sachsen Switzerland-Östliche Ertsgebirge med 1 303. Det betyr at 1,3 prosent av befolkningen der ble smittet i løpet av ei uke.

Syv-dagersinfeksjonsraten er tilsvarende høy i Europa, med 264 infeksjoner per 100 000 innbyggere. Slovenia er fremst med 1 058, etterfulgt av Kroatia med 918 og Østerrike med 851.

Antallet dødsfall stiger også igjen eksponentielt. Den siste uka døde 1 159 mennesker av Covid-19 i Tyskland, 10 ganger så mange som i sommer. Intensivavdelinger øst og sør i landet er allerede overbelastet.

Likevel trapper Sosialdemokratene, De Grønne og Fri-Demokratene – partiene som komponerer den kommende føderale regjeringen – opp den politiske «profitt framfor liv»-orientlingslinja til den sittende storkoalisjonen, allerede før de i det hele tatt har dannet en ny regjering. På torsdag har de tenkt å anvende deres flertall i Bundestag, det føderale parlamentet Forbundsdagen, til tross for legenes og forskernes presserende advarsler, til å la den juridiske defineringen «en epidemisituasjon av nasjonalt omfang» utløpe. Det betyr at kontrollen med pandemien vil bli overlatt til de respektive Bundesländer, de føderale delstatene, som er fratatt muligheten til å iverksette nødvendige tiltak som portforbud, kontaktrestriksjoner, skolenedstengninger og påbudte vaksineringer.

Frank Ulrich Montgomery, formann for World Medical Association, kalte denne beslutningen «absurd», med tanke på infeksjonsraten på rundt 300. «Vinteren kommer til å bli kald. Det er opp til oss at den ikke blir bitter og dødelig,» sa han til Rheinische Post. Alle de som sa «ingen påbudte vaksineringer og aldri mer nedstengning» forsto ikke virusets epidemiologi, la han til.

Situasjonen i skolene er spesielt katastrofal. I noen distrikter er syvdagersforekomsten av infeksjoner blant barn og ungdom nå over 900 infeksjoner per 100 000 personer. Så langt har bare rundt halvparten av de over 12 år og ingen av de under 12, blitt vaksinert. Syv av 11 millioner skoleelever har ingen beskyttelse mot viruset. Hans-Peter Meidinger, president i den tyske lærerforeningen, advarte nylig om et «tap av kontroll over pandemien» i Tysklands skoler denne vinteren.

Likevel insisterer alle politikere, anført av Britta Ernst (SPD), leder av konferansen for delstatenes utdanningsministre, og ektefelle til den utpekte forbundskansleren Olaf Scholz, at «skolene forblir åpne». På de fleste skoler, selv under det andre året av pandemien, er de mest elementære sikkerhetstiltak fraværende.

Virologen Isabella Eckerle, som har undertegnet forskernes brev, sa i et intervju med Der Spiegel: «Jeg kan bare ikke forstå hvorfor skolene nok en gang er uforberedt på høsten og vinteren. ... Det var så mange advarsler. Og det er nå mange anbefalinger for beskyttelsestiltak på skolene, der effektiviteten er bevist i gyldige studier. Sommeren skulle ha vært brukt intensivt til dette.» Hun la til: «Det gjør virkelig vondt å se hvordan vi glir tilbake til en situasjon som er i ferd med å komme ut av kontroll.»

Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) [Tysklands Socialist Equality Party] og Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale (ICFI), der SGP er den tyske seksjonen, har fra helt fra starten av forklart at kampen mot pandemien ikke bare må foregå på den medisinske fronten, men også, og framfor alt, på den politiske og sosiale fronten.

Viruset kan beseires og elimineres. Det krever imidlertid en politikk som er strengt basert på vitenskapelig kunnskap, og som anvender alle tilgjengelige virkemidler – vaksineringer, munnbind, nedstengninger, skole- og fabrikknedstenginger, støtte til berørte barn og familier osv. – som del av en koordinert strategi.

En slik politisk retningslinje møter hardnakket opposisjon fra den globale kapitalistklassen og dens håndlangere i hovedstrømspartiene, som motsetter seg ethvert tiltak som setter deres profitter og rikdommer i fare. Av den grunn er den eneste måten å få bekjempet pandemien på det å få mobilisert arbeiderklassen. Det å overvinne motstanden fra styringseliten fordrer et sosialistisk program som setter samfunnets behov – og helt spesielt barns liv og helse – over kapitalens profittinteresser.

SGP og partiets internasjonale søsterorganisasjoner har etablert Den Internasjonale Arbeideralliansen av Grunnplankomitéer – International Workers Alliance of Rank-and-File Committees (IWA-RFC) – for å lede og koordinere den globale kampen mot pandemien. World Socialist Web Site har også organisert to online-seminarer med ledende vitenskapseksperter fra hele verden, for å inngå en allianse mellom vitenskapens representanter og arbeiderklassen. Det siste av de to, den 24. oktober, har blitt sett av mer enn 10 000 personer fra mer enn 100 land.

Meld deg med i IWA-RFC i dag, og fortsett den globale kampen som er nødvendig for å få en slutt på pandemien, og bidra til å redde millioner av liv rundt om i verden.

Loading