Leger krever at Julian Assange umiddelbart blir løslatt

Mer enn 300 leger og medisinsk fagpersonell fra hele verden har meldt en appell om umiddelbar løslatelse av Julian Assange fra fengselet i Storbritannia, på grunn av den alvorlige helseforverringen som indikeres av slaget han led i oktober, under utleveringshøringen for rettsinstansen UK High Court.

WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange hilser supportere fra balkongen på den ecuadorianske ambassaden i London. [AP Photo/Frank Augstein, File]

Doctors for Assange meldte den 22. desember et åpent brev, publisert nedenunder, til den australske visestatsministeren Barnaby Joyce, der de ba ham om å søke WikiLeaks-grunnleggerens umiddelbare løslatelse på medisinsk grunnlag. Brevet kommer med denne oppfordringen basert på Joyces nylige uttalelser som antyder at USAs utleveringsforespørsel mot Assange nå burde henlegges.

At hundrevis av leger igjen har skrevet og advart om Assanges alvorlige medisinske tilstand, understreker de alvorlige farene han står overfor der han tilbringer nok et år bak lås og slå, med utleveringen hengende over hans hode og utsiktene til å fengsles på livstid på grunn av falske siktelser for spionasje i USA.

Det må imidlertid bemerkes at Joyces kommentarer var fullstendig hyklerske. De var designet for å avverge det voksende folkekravet om Assanges frihet, og forble i tråd med australske regjeringers lengestående avvisninger, både fra regjeringskoalisjonen Liberal-National og den nåværende opposisjonen Labor Party, til å gripe inn på vegne av Assange, en australsk statsborger.

«Jeg har ingen makt i Storbritannia eller USA over disse anliggendene. Jeg har ingen posisjon i de britiske domstolene,» uttalte Joyce [engelsk tekst] i hans ytringskronikk publisert i avisene til mediekonsernet Nine Media. Den gjenspeilte regjeringens egen posisjon, som er å «respektere den britiske rettsprosessen», selv om rettsbeslutningen truffet av UK High Court den 10. desember, for å rydde veien for Assanges utlevering, er nok en pseudo-juridisk travesti fra det britiske rettsvesenets side.

Den australske regjeringen har gjentatt dette standpunktet som respons på hver tidligere oppfordring fra Doctors for Assange siden 2019 om å løslate ham. Den australske utenriksministeren Marise Payne gjentok posisjonen i et svar den 24. april, på et tidligere brev fra Doctors for Assange, som ba regjeringen søke Assanges løslatelse på grunn av hans farlig dårlige helse, etter år med innesperring og psykologisk tortur. I dét svaret, som legene nå for første gang publiserte, som vedlegg til deres nye brev, erklærte Payne igjen hånlig: «Australia har ingen rolle i denne prosessen.»

I virkeligheten er påfølgende australske regjeringer direkte ansvarlige for Assanges forfølgelse. Fra og med Gillards Greens-støttede Labor-regjeringen i 2010, har de vært sentralt involvert i en konspirasjon med amerikanske, britiske og svenske myndigheter for å få styrt Assange til fengsel, og overlevere ham til USA på grunn av WikiLeaks’ kraftfulle og bredt leste eksponeringer av grusomhetene, massespioneringen og regimeendringsoperasjonene utført av USA og deres allierte.

WSWS og Socialist Equality Partier fortsetter å slåss for utviklingen av en massebevegelse i arbeiderklassen for Assanges frihet, som del av kampen mot hele den kapitalistiske økonomiske og sosiale ordenen, som er ansvarlig for hans fengsling. Sist uke avholdt vi et offentlig presserende krisemøte på nettet for å diskutere hvordan vi skal føre denne kampen videre.

*****

Leger for Assange

Brev til Barnaby Joyce MP, visestatsminister i Australia, 22. desember 2021

Kjære visestatsminister,

Vi vil gjerne takke deg og rose deg for dine nylige uttalelser som oppfordrer USA til å henlegge deres utleveringsforespørsel av Julian Assange.

Vi er ei gruppe på over 300 leger og medisinsk fagpersonell fra hele verden, som er bekymret for Julian Assanges helse, og for våre demokratiers helsetilstand. Vi har siden november 2019 skrevet til regjeringene i Storbritannia, Australia og USA, og advart for at Julian Assange er i en skjør helsetilstand som følge av hans behandling i Storbritannia, som følge av uforlignelige amerikanske anklager, og at han kan dø i fengsel. Vi har søkt Mr. Assanges løslatelse på et presserende medisinsk grunnlag, som en ikke-dømt, ikke-voldelig, australsk journalist og utgiver, fengslet i et britisk høysikkerhetsfengsel for journalistisk aktivitet. Våre brev har fått bred mediedekning, også i vesentlige nyhetskanaler i hele verden, og våre advarsler har to ganger blitt publisert i The Lancet.

Vi skriver til deg nå i lys av nylige rapporter om at Assange har lidd det som ble beskrevet som et minislag, og som viser tegn på nevrologisk skade. Som bekymrede leger, deriblant mange bosatt i Australia, formaner vi deg, som den australske visestatsministeren, om å gripe inn overfor den britiske regjeringen for å søke Mr. Assanges umiddelbare løslatelse på presserende medisinsk grunnlag.

Du tar opp et avgjørende viktig poeng, det at Mr. Assange ikke har begått noen forbrytelse, verken i Storbritannia eller Australia, der publiseringene han er fengslet for fant sted. Han er ikke skyldig i og heller ikke siktet for noe som helst i Storbritannia. Enn videre, forbrytelsene han er siktet for å ha begått i USA, i henhold til spionasjeloven, er av politisk karakter. Som statsborgere er vi bekymret over at Assanges ekstraterritoriale forfølgelse truer den nasjonale suvereniteten, rettsstaten, menneskerettighetene og pressefriheten over hele verden. Som leger er vi bekymret over at nyheten om Assanges minislag, i kontekst av en dramatisk fysisk forverring, understreker at hans fengsling også ytterligere truer hans helse, og faktisk hans liv.

Det er viktig å merke seg, som vi har advart for nå i to år, at et kardiovaskulært event, som et hjerneslag, er det forutsigbare og forebyggbare resultatet av forfølgelsen Assange har vært utsatt for og fortsatt er utsatt for. Vi skrev i vårt første brev til den australske regjeringen, i desember 2019, for å forsikre at regjeringen var informert om den medisinske risikoen for dens statsborger, fengslet for hans journalistikk:

(1) Julian Assanges sak er medisinsk kompleks og prekær av to hovedårsaker: (1) Mr. Assange har blitt evaluert å lide «alle symptomer som er typiske for langvarig eksponering for psykisk tortur» av FNs spesialrapportør om tortur, og rapportørens medisinske team; og

(2) Assanges medisinske status som torturoffer forverres av en historikk for mange års medisinske omsorgssvikt, og hans skjøre helsetilstand i den ecuadorianske ambassaden.

[Et slikt tilfelle] innebærer en potensielt prekær interaksjon av psykologiske og medisinske faktorer... Via immunsuppressive og kardiovaskulære mekanismer forårsaker vedvarende og kronisk aktivert stressfysiologi mottakeligheten for ei rekke potensielt katastrofale sykdomsbilder og sykdommer, inkludert, men ikke begrenset til, kreft og kardiovaskulær patologi.

For å forsikre at den australske regjeringen også var informert om risikoen forbundet med dens egen passivitet, skrev vi:

Skulle Assange dø i et britisk fengsel, vil folk ønske å få vite hva du, minister [Payne], gjorde for å forhindre hans død.

(Vennligst ref. brevets vedlegg, 1 til 5, for all korrespondanse med den australske regjeringen).

Etter nyhetene om at Assange hadde lidd av et kardiovaskulært event, under ekstremt stress den 27. oktober, den første dagen av høringen i UK High Court, meldte vi den 12. desember en uttalelse (ref. vedlegg 6), der vi bemerket:

Denne farlige forverringen av Mr. Assanges helsetilstand understreker de presserende bekymringene reist av Doctors for Assange de to siste årene. Derfor oppfordrer Doctors for Assange, nok en gang, om at Assange må løslates fra fengselet slik at han kan få tilgang til en konsistent, uavhengig medisinsk behandling av høy kvalitet – som det er umulig for ham å oppnå i fengselet Belmarsh Prison.

Om High Court’s opprettholdte amerikanske utleveringsforespørsel, til tross for Assanges alvorlige medisinske forverring, skrev vi:

Forsikringer om at Assange ikke ville bli utsatt for harde fengslingsbetingelser av nettopp det agenturet som har planlagt å kidnappe og myrde ham, er en farse. At High Court kunne akseptere et slikt latterlig framlegg, som beskriver forsikringene som «høytidelige forpliktelser som tilbys av en regjering til en annen», reiser seriøse spørsmål ved det britiske rettsvesenets uavhengighet, upartiskhet og integritet.

Av avgjørende betydning, i USAs «høytidelige forpliktelser», som ble akseptert av High Court, «opprettholder den amerikanske regjeringen sin fullmakt» til å kunne pålegge Mr. Assange spesielle administrative tiltak (SAM), og til å kunne henvise ham til [spesialfengselet] ADX Florence, to av de tøffeste, mest brutale fengslingsbetingelsene i USAs straffearsenal. Begge fasilitetene bryter med konvensjonen mot tortur, som Australia er del av, og legemliggjør de undertrykkende amerikanske fengslingsbetingelsene som i utgangspunktet var grunnlag for avslaget på USAs utleveringsforespørsel.

I lys av dette alarmerende medisinske og juridiske utviklingsforløpet, skriver vi til deg nå for å be deg vurdere den alvorlige tilstanden for Assanges helse, og den reelle muligheten for at en videreføring av hans uforsvarlige internering i Storbritannia kan vise seg å bli dødelig, selv før enhver utlevering til USA.

Kan hende ble våre tidligere bekymringer avfeid av dine kolleger som overdrivelser. Det er de ikke. Hva angår anliggendet kardiovaskulær patologi, har vi blitt bekreftet. Vi ønsker ikke å bli bekreftet i saksanliggendet relatert Mr. Assanges overlevelse.

Vi er bekymret for at Assanges tilsynelatende minislag kan være den synlige toppen av et medisinsk isfjell. Hans symptomer tyder faktisk på det. Derfor er det avgjørende at Assange blir løslatt fra fengsel, der hans helse ellers vil fortsette å forverres ytterligere, og hvor hans komplekse medisinske behov ikke kan dekkes, og at han umiddelbart mottar uavhengig medisinsk behandling av høy kvalitet.

Følgelig formaner vi deg, som visestatsminister, til å gripe inn overfor den britiske regjeringen for å søke Mr. Assanges umiddelbare løslatelse av presserende medisinske grunner. Vi gjentar at han er en australsk statsborger, uskyldig i lovens øyne, og ikke skyldig eller siktet for noen ting i Storbritannia.

Med vennlig hilsen,

Doctors for Assange

Nettsted: https://doctorsforassange.org
E-post: info@doctorsforassange.org
Twitter: https://twitter.com/Doctors4Assange

Loading