IYSSE-videouttalelse om valgsuksessen ved Berlins Humboldt Universitet

International Youth and Students for Social Equality (IYSSE) ved Berlins Humboldt Universitet blir representert i studentparlamentet (StuPa) med alle tre av listas kandidater. I denne videoen forklarer den nyvalgte representanten Gregor Kahl betydningen av IYSSEs valgsuksess, og deres sosialistiske perspektiv [lenke til engelsk tekst; tysk tekst her].

Den nyvalgte representanten Gregor Kahl takker deres velgere, og forklarer betydningen av valgrsultatet. [For norsk teksting aktiver ‘cc’ (rød understrekning); velg ‘tannhjulet’ (Settings); velg ‘Auto translate’; velg Norwegian i språklista]

IYSSE vil bruke HU-gruppas fornyede inntreden i StuPa til å intensivere kampen mot militaristisk ideologi og historieforfalskning ved Humboldt Universitetet. Med det vil de orientere studenter og ungdom i retning av arbeideres masseprotester og streiker under utvikling rundt om i verden. Bare en internasjonal sosialistisk bevegelse av arbeiderklassen mot kapitalisme kan stoppe utviklingen i retning en tredje verdenskrig, og en fornyet nedstigning i barbari.

Register deg her [engelsk skjema] som en aktiv supporter, og bli medlem av IYSSE.

Loading