Under oppløpet til valgene i Brasil

Grupo Socialista pela Igualdade arrangerer online-eventet «Demokratisets krise i Brasil, og perspektivet for sosialistisk revolusjon»

Kommende lørdag, kl. 15:00 (GMT-3; norsk tid kl. 20:00) arrangerer Grupo Socialista pela Igualdade (GSI) – Socialist Equality Group (GSI) – de brasilianske supporterne for Den internationale komitéen av Den fjerde internasjonale (ICFI), dette offentlige online-eventet under headingen: «A Crise da Democracia no Brasil e a Perspectiva da Revolução Socialista» – «Demokratisets krise i Brasil, og perspektivet for sosialistisk revolusjon».

Arrangementet holdes rett før første runde av presidentvalget i Brasil, som markerer høydepunktet for landets borgerlige politiske systems krise de fire siste tiårene.

Der den fascistiske presidenten Jair Bolsonaro åpenlyst promoterer en konspirasjon for å utfordre valgresultatene og vil innføre et presidentdiktatur, har militæret blitt opphøyet til nasjonens politiske voldgiftsdommere, og utnevnelsen av den neste presidenten skal avvente de væpnede styrkers parallelle opptelling av nasjonens stemmer.

Brasils skjøre demokratiske regime, opprettet i årene fra 1985 til 1988, har i enhver meningsfull forstand, blitt tilintetgjort.

Den raskt modnende krisen i Brasil kan bare utvikle seg i én av to diamentralt motsatte retninger: Konsolideringen av styringsklassens fascistdiktatur, som vil utdype utbyttingen og den sosiale elendigheten, eller arbeiderklassens erobring av den politiske makten som del av den sosialistiske verdensrevolusjonen.

Eventet organisert av GSI vil presentere en analyse av den brasilianske politiske situasjonens historiske og internasjonale røtter, og etablere dens essensielle relasjoner til den globale kapitalismens krise.

Faren for diktatur i Brasil har opphav i de samme krisebetingelsene som er pådrivere for imperialistborgerskapets dreining til en ny katastrofal verdenskrig, de globale elitenes morderiske respons på Covid-19-pandemien, eksplosjonen av sosial ulikhet, og i gjenkomsten av fascistiske bevegelser rundt om i verden.

GSI vil gjøre sitt ytterste for å varsle arbeiderklassen om de alvorlige risikoene i den nåværende situasjonen, som systematisk blir dekket over av den bankerotte borgerlige opposisjonen bestående av Arbeiderpartiet (PT) [Partido dos Trabalhadores] og partiets pseudo-venstre-allierte, som Partiet for Sosialisme og Frihet (PSOL) [Partido Socialismo e Liberdade].

Men det fundamentale målet for GSI er mobilisering av arbeiderklassen, som en uavhengig politisk kraft. Dette er den eneste progressive responsen på kapitalistkrisa, og dens trusler om fascistdiktatur og nukleær utslettelse.

De dype sosiale, politiske og økonomiske forskyvningene som markerer vår nåværende omveltende periode provoserer fram en uforlignelig global bevegelse av arbeiderklassen. Samtidig med gjenkomsten av streiker og massedemonstrasjoner mot sosial ulikhet og de bankerotte kapitalistregimene, begynner arbeiderklassen et politisk skifte i retning av sosialisme.

Vi oppfordrer innstendig alle lesere til å delta på eventet «A Crise da Democracia no Brasil e a Perspectiva da Revolução Socialista» – «Demokratisets krise i Brasil, og perspektivet for sosialistisk revolusjon» – og bli med GSI i kampen for den bevisste forberedelsen av den revolusjonære sosialistbevegelsen i Brasil.

Delta i eventet lørdag kl. 15:00 (GMT-3; norsk tid kl. 20:00) på: wsws.org/live

Loading