En historikk over amerikanske trusler om bruk av atomvåpen

Denne artikkelen ble opprinnelig lagt ut på Twitter.

Biden-administrasjonen og media presenterer Putins trussel om å bruke atomvåpen som respons på militære tilbakeslag som et enestående brudd med forlengst etablerte og hittil ubestridte regler for internasjonal statskunst. Dette narrativet er ei løgn.

Loading Tweet ...
Tweet not loading? See it directly on Twitter

USA og andre imperialistmakter har faktisk ved flere kritiske anledninger vurdert å bruke atomvåpen, og ikke bare for å reversere militære nederlag. De har truet direkte med å slippe atombomber for å hente ut innrømmelser fra sine fiender.

Det er de veldokumenterte forlangender fra general Douglas MacArthur om å slippe atombomber over Kina [o. anm.: under Korea-krigen], president Eisenhowers veiing av Frankrikes anmodning om detonering av kjernefysiske enheter [o. anm.: under beleiringen] ved Dien Bien Phu, og president Kennedys trusler under Cuba-krisa.

Langt mindre kjent, og enda mer alvorlig, var president Nixons bruk av nukleære trusler mot Sovjetunionen og Vietnam. Ifølge Wikipedia ble Operasjon Giant Lance initiert 27. oktober 1969, for å tvinge fram en overenskomst for en slutt på Vietnamkrigen, på gunstige vilkår for USA.

Nixon autoriserte, ifølge Wikipedia, «en skvadron med 18 stykk B-52 bombefly til å patruljere den arktiske polare iskappa og eskalere den nukleære trusselen ... for å tvinge både Sovjetunionen og Nord-Vietnam til akseptere gunstige vilkår for USA, og endelig få avsluttet Vietnamkrigen».

Nixon anvendte det som ble referert til som «den gale manns» taktikk, for å overbevise Sovjetunionen om at han var i stand til å beordre et angrep med atomvåpen. En annen operasjon, relatert til Giant Lance, var «Duck Hook».

Formålet var å tvinge Nord-Vietnam, ved anvendelse av trusselen om et massivt angrep med atomvåpen, til å akseptere amerikanske vilkår for å avslutte krigen. Wikipedia opplyser at Duck Hook oppfordret til nukleær bombing av militære mål over hele Nord-Vietnam. Dette inkluderte «metningsbombingen av Hanoi og Haiphong, bombingen av diker for å ødelegge matforsyningen til store deler av befolkningen i Nord-Vietnam, luftangrep mot Nord-Vietnams nordøstlige kommunikasjonslinjer, så vel som fjelloverganger og bruer ved den kinesiske grensa ...»

Henry Kissinger, Nixons kriminelle medskyldig, sa til presidenten at USA måtte være beredt til å bruke atomvåpen. Kissinger skrev i et notat til Nixon: «For å oppnå sin fulle effekt på Hanois tenkning, må handlingen være brutal.»

I siste instans, på grunn av tvil om aksjonens strategiske effektivitet og av frykt for en voldsom folkelig reaksjon, ble ikke Duck Hook implementert. Men Nixon fortsatte å true Vietnam og Sovjetunionen med atomkrig.

Denne historikken beviser at, 1) påstandene om at Putin bryter et tidligere ubestridt tabu om bruk av atomvåpen er bedragerske og uredelige; og 2) at USA, dersom landet blir konfrontert med utsiktene til militært nederlag, så absolutt ville ty til krigføring med atomvåpen.

Når vi vet at USA ville anvende atomvåpen dersom landet blir konfrontert med en desperat militær situasjon, da blir Biden-administrasjonens uopphørlige bestrebelser for å få presset Putin opp i et hjørne og framtvinge kapitulasjon, fullstendig hensynsløst.

Loading