David North besøker Prinkipo for å organisere minnebegivenhet for Leo Trotskij

En delegasjon ledet av David North, styreleder for World Socialist Web Site’s internasjonale redaksjonsråd, besøkte onsdag 2. november Istanbul-kommunen Prinkipo, og møtte ordføreren Erdem Gül, valgt fra kemalistpartiet Det republikanske folkets parti (CHP), og İskender Özturanlı, byrådspresident i Adalar. Representanter fra Tyrkias Socialist Equality Group og WSWS-skribentene Johannes Stern og Evan Blake deltok også på møtet.

Møtets formål var å organisere en begivenhet for å minnes Leo Trotskij på 83-årsdagen for hans attentat av en stalinistisk agent. Kommuneadministrasjonens planer for å omgjøre herskapshuset Yanaros der Trotskij bodde da han oppholdt seg på Prinkipo, til et museum, og etablere et «Trotskij-forskningssenter» på øya, ble også diskutert.

David North, verdens ledende autoritet på Leo Trotskij, er forfatter av In Defense of Leon Trotsky and Leon Trotsky and the Development of Marxism, som blant annet er oversatt til tyrkisk av forlaget Mehring Yayıncılık. Under den internasjonale bokmessa Tüyap International Istanbul Book Fair i 2019 presenterte North hans bok In Defense of Leon Trotsky via en videokonferanse.

Trotskij, som var med-leder av Oktoberrevolusjonen i 1917, sammen med Vladimir Lenin, ble i 1929 deportert fra Sovjetunionen til Tyrkia, som en uforsonlig motstander av stalinismen. Han oppholdt seg i Istanbul fra 1929 til 1933, og tilbrakte mesteparten av denne tiden på øya Prinkipo.

Leo Trotskij ved hans skrivebord i Prinkipo

Begivenheten vil finne sted i august 2023, med internasjonale deltakere, og vil sammenfalle med flere viktige årsmarkeringer. 2023 er hundreårsdagen for grunnleggelsen av Den tyrkiske republikken, så vel som grunnleggelsen av Venstreopposisjonen til forsvar av prinsippene som Oktoberrevolusjonen var basert på. Det vil også være 90-årsmarkeringen for Trotskijs avreise fra Tyrkia til Frankrike.

North la under onsdagens møte vekt på den historiske betydningen av Trotskijs år på Prinkipo. Det var her Trotskij skrev noen av hans viktigste verk, under betingelser av enorme omveltninger over hele verden. Disse verkene inkluderte hans selvbiografi, Mitt liv; hans monumentale trebindsverk, Den russiske revolusjons historie; og hans kritisk viktige artikler om farene reist av framveksten av nazisme i Tyskland (Kampen mot fascisme i Tyskland).

Det var fra Prinkipo Trotskij i 1933 oppfordret til grunnleggelsen av Den fjerde internasjonale. North forklarte kraftfullt under et besøk i Trotskij-huset i juni i fjor, betydningen av Trotskijs arbeid da han oppholdt seg der.

Loading Tweet ...
Tweet not loading? See it directly on Twitter

North understreket på onsdag også den nåtidige relevansen av Trotskijs arbeid, og bemerket at i Ukraina, noen hundre kilometer nordøst for Tyrkia, raste en krig med ødeleggende konsekvenser for hele verdens befolkning. North beskrev Trotskijs førende rolle i kampen mot framveksten av fascisme og autoritære regimer i løpet av 1930-årene, og mot den forestående faren for en andre verdenskrig, og bemerket at dagens verden står overfor tilsvarende katastrofer som stammer fra det 20. århundre uløste spørsmål, men på et langt mer framskredent nivå.

Erdem Gül, Prinkipos ordfører, fortalte at da Trotskij befant seg på Prinkipo og Atatürk en gang kom til øya, ble det diskutert om de to ville møtes. Det kom imidlertid aldri til et ansikt-til-ansikt møte mellom de to.

North pekte på kompleksiteten og følsomheten i situasjonen, og understreket forskjellene i holdning til Trotskij mellom regjeringene i Tyrkia og Mexico, og regjeringene i Frankrike og Norge. Tyrkia og Mexico, som begge nylig hadde gjennomgått deres borgerlige revolusjoner, innvilget Trotskij asyl etter hans utvisning fra Sovjetunionen.

Regjeringen i Frankrike, dit Trotskij i juli 1933 dro fra Tyrkia, informerte ham om at han ikke lenger var velkommen etter undertegningen av den gjensidige bistandsavtalen i 1935 mellom Sovjetunionen og Frankrike, og ga etter for presset fra det stalinistiske regimet i Moskva. Den sosialdemokratiske Arbeiderpartiregjeringen i Norge, dit Trotskij flyttet etter Frankrike, plasserte ham i husarrest og forhindret hans politiske aktivitet. Deretter fant Trotskij et tilsvarende tilfluktssted i Mexico, dit han ankom i januar 1937, som han hadde i Tyrkia.

Etter møtet besøkte WSWS-delegasjonen Yanaros-herrskapshuset. Beklageligvis er bygningen, som i dag er en privat eiendom, i en tilstand av forfall, spesielt siden jordskjelvet i Istanbul i 1999, som førte til at mye av strukturen kollapset. Gjenoppbyggingen av denne historiske og kulturelle arven er fortsatt et kritisk viktig ansvar for Den fjerde internasjonale, ledet av Den internasjonale komitéen.

Erdem Gül, opprinnelig en journalist, har en historikk for prinsipiell journalistikk. I november 2015, da han var Ankara-representant for dagsavisa Cumhuriyet, ble han arrestert og fengslet i tre måneder sammen med avisas sjefredaktør Can Dündar, for å ha rapportert om de såkalte «MİT-lastebilene». Historien gjaldt oppdagelsen av våpen antatt å være bestemt for islamistiske jihadiststyrker i Syria, i lastebiler som tilhørte Den tyrkiske nasjonale etterretningsorganisasjonen (MİT), som i januar 2014 ble stoppet i de sørlige tyrkiske provinsene Hatay og Adana.

Da president Recep Tayyip Erdoğan personlig målrettet journalister for deres rapportering, meldte Erdem Gül under hans rettssak et prinsipielt forsvar for pressefriheten, og allmennhetens rett til informasjon. Under hans forsvar i november 2015, sa Gül: «Min plikt er å overvåke og rapportere om regjeringens bruk av statsapparatet, og å undersøke, avsløre og dele informasjon dersom noe blir skjult for offentligheten.»

World Socialist Web Site og Socialist Equality Group forsvarte journalistene, og motsatte seg sterkt Erdoğan-regimets statsundertrykking. Retten dømte i mai 2016 begge journalistene til fem års fengsel, for «avsløring av informasjon som for statens sikkerhet bør forbli konfidensiell for interne eller eksterne politiske interesser». Journalistene ble seinere frifunnet for denne siktelsen.

Social Equality Group, som den het den gang, rettet i en uttalelse [tyrkist tekst] fra 8. mai 2016 oppmerksomhet på sammenhengen mellom statlig undertrykkelse av journalistene og krigen for regimeskifte i Syria: «... disse arrestasjonene, gjort i strid med loven, er del av et forsøk fra [den tyrkiske] regjeringen, som forbereder seg på å invadere Syria, for å bringe mediene under dens kontroll, for å intimidere andre journalister og forhindre at offentligheten blir informert – om enn i en begrenset grad – om det som er i ferd med å finne sted.» [1]

WSWS vil besørge oppdateringer om arrangementet som skal avholdes neste august.

[1] I Halil Çelik: Bir Sosyalizm Savaşçısı [İstanbul: Mehring Yayıncılık, 2022] s. 360

Loading