Føderal dommer hører Will Lehmans søksmål med krav om forlengelse av UAW-valget

En dommer i en føderal distriktsdomstol hørte tirsdag ettermiddag argumenter i søksmålet anlagt av Will Lehman, kandidat i valget for president for fagforeningen United Auto Workers (UAW), med forespørsel om én måneds forlengelse av UAW-valgfristene og forsikring av alle arbeideres rett til å avgi en stemme. Rettens avgjørelse ventes med det første.

Rettssaken, Lehman v. UAW, argumenterer for at UAWs og den rettsoppnevnte Monitors unnlatelse av på riktig måte å informere medlemmene og forsikre deres mottak av stemmesedler krenker Lehmans og alle arbeidere i fagforeningens rett til et rettferdig valg. Ifølge de siste tallene har bare 10 prosent av arbeiderne stemt, med den forestående fristen førstkommende mandag for at Monitoren har mottatt postinnsendte stemmesedler.

Partenes argumenter ble hørt av dommer David M. Lawson fra US District Court for Eastern District of Michigan. UAW og Monitor sendte inn deres separate dokumenter som argumenterte mot Lehmans forespørsel om forlengelse, og arbeidsdepartementet sendte inn et amicus curiae («rettens venn»; orientering fra en relevant, men ikke direkte implisert part i saken) som opponerte mot Lehmans søksmål.

Høringen begynte med en uttømmende presentasjon av søksmålets anliggender fra Eric Lee, Lehmans advokat. Dommer Lawsons spørsmål til Lee var i vesentlig grad av juridisk-teknisk karakter, og ba ham svare på argumentene fra UAW, Monitor og arbeidsdepartementet, US Labour Department, for at Lehman ikke har «standing» [dvs. juridisk berettigelse] til å innmelde søksmålet da han som individ mottok en stemmeseddel og var i stand til å stemme.

Lee forklarte at den minimale valgdeltakelsen krenker rettighetene til alle arbeidere i UAW, inkludert Lehman. «900 000 medlemmer av UAW har ikke stemt. Dette handler om retten til å avgi stemme i et meningsfylt valg,» sa Lee. «Loven sier det ikke er tilstrekkelig å avgi en stemme. Stemmeretten må være meningsfull.» Men denne stemmeretten er ikke «meningsfull» når det store flertallet av arbeidere ikke er i stand til å kunne stemme fordi de ikke har blitt ordentlig informert.

Will Lehman

Etter å ha adressert de tekniske spørsmålene adresserte Lee søksmålets bredere saksanliggender. Han bemerket at helheten av prosessen med å informere arbeidere om deres rettigheter ble overlatt i UAW-lederskapets hender, selv om det direkte valget bare avholdes på grunn av den massive korrupsjonsskandalen som har oppslukt det samme lederskapet.

Lee bemerket at Frank Stuglin, UAWs finansdirektør [Secretary-Treasurer], fortsatt var ansvarlig for e-postlistene, selv om han ble referert til av Monitor for selv å ha brutt loven og misbrukt fagforeningsmidler til å føre kampanje for hans egen stilling.

Lee henviste også til en tekst publisert i Detroit News i oktober, skrevet av sittende UAW-president Ray Curry, som bemerket fjorårets valgdeltakelse i referendumet på 14 prosent. Curry skrev: «Vi må gjøre det bedre. ... Uansett kandidaten et medlem støtter, vi kan alle være enige om at vår flotte fagforenings framtid er for viktig til at bare 20% av medlemskapet vårt kan bestemme den.»

Gitt at valgdeltakelsen er på vei til å bli langt lavere enn 20 prosent, spurte Lee, og gitt at den forespurte lettelsen med en 30-dagers forlengelse er så enkel, hvorfor er UAW-ledelsen imot den?

Mens Lawson utspurte Lee hovedsakelig om tekniske anliggender, fokuserte utvekslingene mer på det essensielle spørsmålet da det var UAWs og Monitors tur å besvare spørsmål: Valgdeltakelse.

Lawson avbrøt UAWs advokat Richard Griffins respons til Lee, med spørsmålet: «Hva er grunnen til at valgdeltakelsen er så lav?» Griffin repliserte at «vi har ikke et godt svar», men henviste til Teamsters-valget i 2021, som hadde en valgdeltakelse på 14 prosent, som en berettigelse. Han bemerket ikke at valgdeltakelsen for det første direktevalget noensinne i Teamsters, i 1991, var på 28 prosent, og at valgdeltakelsen i det neste valget, i 1996, var på 33 prosent. Griffin baserte seg på argumentet at tiltakene iverksatt av UAW for å informere medlemmene var «juridisk tilstrekkelige».

Tilsvarende spurte Lawson Michael Ross, advokat for Monitor, hvorvidt Monitoren har «noen bekymringer over responsens karakter, det anemiske oppmøtet,» spesielt på bakgrunn av at Monitor hadde sagt det var problemer med referendumet. Ross repliserte at det «ikke er grunnlag for å konkludere at det er et anliggende av bekymring».

Konklusjonen av høringen fokuserte på systemet som ble anvendt til å kommunisere med medlemskapet og for utsendelse av stemmesedler, Local Union Information System (LUIS), som ble satt opp som et internt kommunikasjonssystem innen UAW-apparatet. Som respons på Lawsons diverse spørsmål beskrev Monitor LUIS som «mekanismen som anvendes til å kommunisere mellom lokalavdelingene og International [dvs. fagforeningens hovedkontor, Solidarity House].»

Dommer Lawson repliserte: «Kommunikasjon mellom International og lokalavdelingene, som på en måte kutter ut medlemskapet.» Han spurte [Monitors advokat] Ross om hvorvidt LUIS, før referendumet, noen gang ble brukt til å distribuere stemmesedler i ratifikasjonsavstemminger eller på annen måte kommunisere med hele medlemskapet. Ross henvendte seg til UAWs advokat, Griffin, som bemerkelsesverdig sa han ikke visste, og måtte ettersende informasjonen til dommeren.

Lawson spurte [Lehmans advokat] Lee om han visste hvordan ratifikasjonsavstemminger ble avholdt for UAW-kontrakter. «Gjennom medlemskapets massemøter og avstemming deretter,» resplierte Lee. «Vi ville foretrekke at den metoden ble anvendt til å informere medlemmene om valget og for utdelingen av stemmesedler.»

Seint tirsdag kveld innmeldte UAW til retten et tilleggssvar, som selv om det hevder at LUIS-systemet inkluderer adresser til alle medlemmer, erkjente at det er «en informasjonsplattform mellom sentralorganisasjonen, International Union, og dens lokale fagforeningsavdelinger, Local Unions» – det vil si, et kommunikasjonssystem for UAW-apparatet.

Loading