Tale til IYSSEs antikrig-stevne 10. desember

Den sosiale krisa ungdommen i USA står overfor

Det følgende er bemerkningene fra Genevieve Leigh til online-stevnet 10. desember, «For en massebevegelse av studenter og ungdom for å stoppe krigen i Ukraina!» organisert av International Youth and Students for Social Equality (IYSSE).

Leigh er IYSSE-medlem i USA. For mer informasjon om å bli med i IYSSE, besøk iysse.com.

Genevieve Leigh | Bemerkninger til IYSSEs online-stevne mot krig

Opptrappingen av USA-NATO-krigen mot Russland reiser for unge mennesker nødvendigheten for å slåss for den mest grunnleggende av rettigheter: Retten til ei framtid.

Ikke bare atomkrig, men virkeligheten med klimaendringer, en pågående pandemi, de katastrofale betingelsene av ulikhet og fattigdom, veksten av fascisme og diktatur: Alt av dette gjør det klart at dersom unge mennesker skal ha ei framtid, da må vi slåss for den.

Ungdommen i dag har ikke levd én dag av deres liv der USA ikke har vært i krig. Konsekvensene har vært ødeleggende.

I perioden fra 2010 til 2019 ble nesten 100 000 barn drept eller lemlestet i militærkonflikter som ødela hele samfunn. Nesten 33 000 barn ble drept eller skadet bare i den 20-år-lange krigen i Afghanistan, i gjennomsnitt ett barn hver femte time.

Innvirkningen av krig på unge mennesker i USA er vidtrekkende. Tusenvis av unge amerikanske militærrekrutter tilslutter seg av rein økonomisk nød. Det vil si de anser militæret som den eneste veien ut av deres fattigdom, som det eneste alternativet for å skaffe seg en utdannelse. Mange av dem som ikke døde eller ble skadet, bærer for alltid arr av erfaringen. 5 861 krigsveteraner i USA tok i 2019 deres eget liv. Ungdommen har sett deres venner og familiemedlemmer sendt av gårde for å drepe eller bli drept, for å fremme den amerikanske styringsklassens mål for verdenserobring.

Krigen i utlandet har også betydd krig hjemme. Den amerikanske regjeringen blir aldri lei av å hevde at dens kriger føres for «menneskerettigheter». For å berettige krigen i Ukraina har Biden snakket om «en kamp mellom demokrati og autokrati, mellom frihet og undertrykking.»

Men hva er det sosiale livets virkelighet i Amerika? De snakker om den «amerikanske drømmen,» men arbeidere, og spesielt de unge menneskene i USA konfronterer det amerikanske mareritt.

Avledingen av ubegrensede ressurser til den amerikanske krigsmaskina er ledsaget av nedskjæringer av ethvert sosialprogram som er til fordel for massene av mennesker. Finansieringen av den offentlige utdanningen er kuttet inn til beinet, og studenter uteksamineres fra college med enorme nivåer av gjeld. Mer enn 26 000 amerikanske arbeidere dør hvert år for tidlig på grunn av mangel på helsehjelp.

Ungdommen i dag har blitt myndig under Covid-19-pandemien, den verste globale helsekrisa på mer enn et århundre. De så og led, mens mer enn 21 millioner mennesker på tvers av hele verden, derav mer enn 1 million i USA, døde av den kriminelle politikken styringsklassene har ført i nesten alle land.

Millioner av ungdommer lider nå av Long Covid, som kan skade hjernen, hjertet, lungene og andre vitale kroppsorganer.

Mer enn 200 000 amerikanske barn mistet en forelder eller primær omsorgsperson til Covid-19. Et slikt svimlende tap vil ha en ødeleggende og livslang innvirkning.

Mer enn 30 år med militaristisk vold i utlandet har trengt inn i alle aspekter av samfunnet. Det kan sees i epidemien av skoleskytinger – 46 bare i år – et produkt av ekstrem sosial nød, og konsekvensene av en voldskultur som gjennomsyrer det amerikanske samfunnet.

Videoer av politiet som lemlester og myrder arbeidere og unge mennesker på gatene er en vanlig foreteelse. Enhver ungdom i Amerika kan huske de voldelige scenene der politiet myrdet George Floyd, Breonna Taylor, Jayland Walker og utallige andre ofre.

USA har bygget opp verdens største nettverk av fengsler og forvaringsanstalter, nå med mer enn 2 millioner personer innesperret under grufulle vilkår på tvers av landet.

USA har den høyeste raten av narkotikaoverdoser av noe velstående land. Barn og unge voksne i USA tapte bare fra 2015 til 2019 anslagsvis 1,2 millioner livsår på grunn av utilsiktede overdoser.

Ungdom skal være en tid fylt med håp, optimisme og idealisme. Unge mennesker har rett til en lovende framtid. Den hensynsløse pådriveren i retning krig må forstås som et angrep på denne rettigheten – krig er kanselleringen av all framtid.

Det er ingen mangel på motstand mot de avskyelige livsbetingelsene i Amerika, og spesielt blant ungdommen. Spørsmålet er, hva er det politiske perspektivet som må animere kampen mot krig?

Det er ikke gjennom fåfengte appeller til de politiske partiene og regjeringer som er ansvarlige for krig at slaktingen vil stoppes. I USA støtter Demokratene ikke mindre enn Republikanerne amerikansk imperialismes operasjoner.

Unge mennesker har allerede gjennomlevd erfaringen med Obama, kandidaten for «håp og forandring» som ble dronebomberen og deporter-in-chief [‘sjefutviseren’]. De har også hatt erfaringen med Bernie Sanders, som utnyttet hans oppfordring til en «politisk revolusjon» for en topp-posisjon i det politiske etablissementet, hvor han har støttet USA-NATO-krigen mot Russland.

Ungdommen vil slåss, men det kan de ikke gjøre på egenhånd. Dreiningen må være til arbeiderklassen og utviklingen av klassekampen. Det er arbeiderklassen, som i kraft av dens utbytting er kilden til all profitt, og som utgjør det store flertallet av menneskeheten, som er det sosiale grunnlaget for en ny bevegelse mot krig.

For å utvikle en kamp i nåtiden for å sikre vår framtid, må vi ha forankring i fortidens lærdommer. Styringsklassen dedikerer enorme ressurser til å avskjære ungdommen fra historien, fra den lange tradisjonen for revolusjon og arbeiderklassekamper, i USA og over hele verden.

Det spares ikke på innsatsmidler fra den amerikanske styringsklassens side for å forurense ungdommens bevissthet med propaganda som argumenterer mot marxismens grunnleggende sannhet: At menneskehetens historie er historien om klassekamp.

Et fullstendig falskt narrativ, «1619 Project,» ble utviklet for å overbevise oss om at USAs historie er en historie av allestedsnærværende rasekonflikt og splittelse, for desto bedre å få splittet oss, og få satt oss opp mot hverandre, og blokkere for en forent bevegelse av alle arbeidere.

Sosialistisk politikks historie i det 20. og 21. århundre er trotskistbevegelsens historie, videreføringen av de internasjonalistiske prinsippene uttrykt i Den russiske revolusjonen i 1917, i kampen mot stalinisme, nasjonalisme og alle former for antimarxisme som har forsøkt å fornekte arbeiderklassens revolusjonære rolle.

IYSSE opprettholder denne arven og slåss for å utdanne unge mennesker på marxismens og trotskismens fundamenter. Som Trotskij forklarte i Den fjerde internasjonales stiftelsesdokument: «Menneskehetens historiske krise er redusert til det revolusjonære lederskapets krise.» Dette, byggingen av et revolusjonært lederskap, er den store oppgaven vi i dag står overfor.

Det er mange utfordringer og hindre som konfronterer unge mennesker i dag. Men IYSSE er animert av optimisme, en optimisme som er basert på en forståelse av arbeiderklassens revolusjonære potensial, og på historiens lærdommer og erfaringer.

Jeg oppfordrer alle dere som lytter til dette møtet i dag, og i ukene og månedene framover, til å ta beslutningen om å bli med i IYSSE, bli med i kampen for framtiden, bli med i kampen for sosialisme.

Loading