Tale til IYSSEs antikrig-stevne 10. desember

En antikrig-bevegelse må ledes av arbeiderklassen

Det følgende er bemerkningene fra Evrim Yazgin til online-stevnet 10. desember, «For en massebevegelse av studenter og ungdom for å stoppe krigen i Ukraina!» organisert av International Youth and Students for Social Equality (IYSSE).

Yazgin er IYSSE-organisator [‘convener’] i Australia. For mer informasjon om å bli med i IYSSE, besøk iysse.com.

Evrim Yazgin | Bemerkninger til IYSSEs online-stevne mot krig

Der militarisme nå omhyller kloden er regionen Asia-Stillehavet i ferd med å bli ei gryte av krigsplanlegging.

Nevil Shute, den populære forfatteren av skjønnlitteratur, skrev i 1957 boka On The Beach. Filmatiseringen av boka, i 1959, ble satt her i Melbourne.

Boka forteller om en katastrofal krig på den nordlige halvkule, utkjempet med atomvåpen. Menneskelig sivilisasjon er utslettet overalt bortsett fra i Australia. Men i løpet av noen måneder skal atomnedfallet bety at strålingen også her vil drepe de siste gjenværende overlevende.

On The Beach hadde en enorm innvirkning. Den gjorde det klart at ingen ville unnslippe konsekvensene av en krig ført med atomvåpen. Dette er enda mer sant i dag.

I den vordende krigen er ikke Australia en fjern og ikke-involvert part. Australia og New Zealand har blitt plassert, bak deres befolkningers rygg, i frontlinja for USA-ledede krigsplaner.

USA og landets allierte er allerede engasjert i en imperialistkrig mot Russland. Konflikten i Ukraina er imidlertid et forspill til en langt breiere og mer dødelig konfrontasjon med Kina, som amerikansk imperialisme anser som den største trusselen mot sitt globale hegemoni.

Amerikanske krigsplaner mot Kina ble kvalitativt utdypet med Obama-administrasjonens «vippe til Asia» [‘pivot to Asia’] og deretter ytterligere akselerert under Trump. Under Biden har spenningene med Kina nådd et febernivå. Til tross for trusselen mot menneskeheten, Washington presser på med sine planer om å redusere atomvåpenbestykkede Russland og Kina til semi-kolonier. Om det skulle true en nukleær krig, så la det bli.

Militarisme og krig dominerer i økende grad politikken i hele denne regionen. Imperialistpakter som Quad, AUKUS og Five Eyes er opprettet for å omringe Kina i et USA-dominert nett av økonomi, etterretning og militærmakt. Alle regjeringer eller politiske ledere som blir ansett å stå i veien for amerikansk imperialisme, eller engang går inn i diskusjoner med Kina, blir truet, intimidert og fjernet fra vervet.

Australias sentrale rolle i den USA-ledede pådriveren for krig mot Kina har blitt forberedt under påfølgende regjeringer – både ledet av Liberal-National Coalition og Labor. Australsk imperialisme følger ikke USAs krigsplaner blindt. Den fungerer som den mest aggressive angrepsbikkja i konfrontasjonen med Kina. Dette er delvis motivert av Australias egne rovgriske interesser i Sør-Stillehavet, som landet har undertrykt og utbyttet i mer enn et århundre.

Obama kunngjorde i 2011 «vippa til Asia» fra gulvet i det australske parlamentet, og understreket med det hvor sentralt Australia er i USAs krigsplaner. Julia Gillards Labor-regjering støttet av the Greens signerte en hemmelig militæravtale som sørget for en stadig større integrering av Australias væpnede styrker inn i den amerikanske krigsmaskina.

Dette har blitt utdypet av hver eneste regjering det siste tiåret, og akselererer nå under Anthony Albaneses Labor-regjering. Hans første handling som statsminister var å fly til Japan for Quad-toppmøtet i mai, og hans regjering har avslørt planer om å stasjonere amerikanske atomvåpen-kompatible B-52-bombefly i Australia.

Australia er satt til å anskaffe en flåte av nukleærdrevne ubåter, så vel som hypersoniske missiler og andre offensive våpen som vil spille en nøkkelrolle i en krig i regionen Det indiske hav-Stillehavet.

Som i andre land skulle de australske og newzealandske regjeringene bruke hundrevis av milliarder på militæret samtidig som de har hevdet det ikke er penger til utdanning, helsetjenester og andre viktige sosialtjenester.

Krig i utlandet går faktisk hånd i hånd med en krig mot arbeiderklassen hjemme. Dette har blitt klart og tydelig av Covid-19-pandemien.

Regjeringene i Australia og på New Zealand, som i 2020 og 2021 ble hyllet som suksesshistorier for å ha dempet spredningen av viruset, har siden slutten av fjoråret fullt ut omfavnet den morderiske «la det rase»-politikken.

Denne profittdrevne kampanjen har ført til ei monumental helsekrise.

Nesten 90 prosent av Australias mer enn 16 000 dødsfall av Covid har skjedd siden begynnelsen av dette året. På New Zealand har nesten 98 prosent av dødsfallene av viruset skjedd i 2022.

Flere tusen lider av de alvorlige invalidiserende effektene av Long Covid.

Det er massiv opposisjon blant ungdom og arbeidere mot dette programmet for krig, innstramminger og elendighet.

Den australske styringseliten bestreber seg for å undertrykke denne opposisjonen gjennom et angrep på demokratiske rettigheter. Dette kommer skarpt til uttrykk i bestrebelsene for å få brakt IYSSE til taushet på universitetscampusene.

På to separate universiteter, i to forskjellige delstater, har studentfagforeninger – som jobber hånd i hanske med pro-selskap-universitetsadministrasjonene – grepet til tekniske problemer for å få nedlagt IYSSE-klubber.

Dette er ingen tilfeldighet. Universitetene blir omdannet til sentre for militarisme og krig. Hvert eneste større universitet i Australia har etablert tilknytninger til militæret og til våpenprodusenter, for å bidra til å forberede krig. Og mange av dem er vertskap for pro-krig-tankesmier som eksisterer utelukkende for å promotere imperialistpropaganda.

Australia har samtidig stått i spissen for en McCarthyist-kampanje mot angivelig «kinesisk innblanding». Dette har det aldri blitt framlagt noe som helst bevis for. Men regjeringer og media har lansert skitne angrep på kinesiske internasjonale studenter, australiere av kinesisk avstamming og de som stiller spørsmål ved krigsplanene.

IYSSE står utvetydig imot denne reaksjonære kampanjen, og krigsmålene den tjener til å legitimere.

Vi sier veldig klart og tydelig, kinesiske arbeidere og unge mennesker er ikke våre fiender. De er blant våre viktigste allierte i kampen for å forhindre en nukleær katastrofe.

IYSSE appellerer til studenter og ungdom i Australia, Kina og i hele regionen Asia-Stillehavet om å kontakte oss, og ta opp kampen for internasjonal sosialisme, mot militarisme og krig.

Vi må sammen bygge en internasjonal antikrig-bevegelse, basert i arbeiderklassen, og som kjemper for å avskaffe kapitalismen. Dét er den eneste måten å forhindre katastrofen dette systemet har i vente for oss, og garantere menneskeheten en framtid.

Loading