SGP-kandidat Rippert delstatsvalget i Berlin: «Det er nødvendig å kombinere kampen mot sosiale innstramminger med kampen mot krig!»

I denne videoen taler Ulrich Rippert, æresformann for Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) og kandidat i delstatsvalget i Berlin, om de tiltakende sosiale skillene over hele verden og den sosiale katastrofen i Berlin. Talen er på tysk, med engelsk teksting. [O. anm.: For norsk teksting aktiver ‘cc’ (rød understrekning); velg ‘tannhjulet’ (Settings); velg ‘Sub-titles’; velg ‘Auto-translate’; velg Norwegian i språklista].

De rike blir stadig rikere, de fattige raskere lutfattige. Valgerklæring mot krig.
Loading