Kjennelse mot streikende Clarios-arbeidere i Toledo, Ohio provoserer utbredt harme

Det transnasjonale batteriselskapet Clarios meldte torsdag inn en begjæring som forlangte at en domstol i Lucas County utsteder en forføyning mot arbeidere som streiker ved selskapets batterifabrikk i Holland, Ohio, like utenfor Toledo. Dommer Michael Goulding dømte torsdag kveld til fordel for Clarios, og bilarbeiderfagforeningen United Auto Workers (UAW) sa seg enig om å begrense streikevaktene til fem personer per inngangsport.

En betjent fra Lucas County Sheriffs Office eskorterer trailere forbi streikevakta ved Clarios, 8. mai 2023

525 arbeidere la ned arbeidet den 8. mai, halvannen uke etter at de med overveldende flertall hadde avvist en tentativ avtale som var framforhandlet mellom representanter for lokalavdelingen UAW Local 12 og selskapet. Avtalen inkluderte en fornærmende lønnsøkning på 3 prosent – etter at arbeidere hadde tapt tusenvis av dollar på grunn av inflasjonen og nylige lønnskutt på opptil 10 dollar i timen på grunn av selskapets ensidige endringer i fabrikkanleggets akkordsystem. Avtalen ga også grønt lys for en ny «fleksibel» arbeidsplan som inkluderer 12-timers skift uten overtidsbetaling etter de normerte åtte timene.

Kjennelsen er et antidemokratisk angrep på streikeretten og på arbeidernes rettigheter til ytrings- og forsamlingsfrihet i henhold til Det første endringstillegget til Konstitusjonen. Det er en gjennomskuelig bestrebelse fra selskapets og den lokale regjeringens side for å bryte streiken og holde produksjonen av Clarios-batteriene gående til Ford, GM og andre kunder. Dette kommer der arbeidere ved fabrikker over hele regionen, inkludert hos Dana og Stellantis, forlanger alle bilarbeideres samlede kamp mot selskapene.

I en juridisk orientering innlevert av Clarios hevder selskapet at streikende arbeidere «har engasjert seg i illegale handlinger i forbindelse med deres streik», og hevder at «disse handlingene vil uunngåelig resultere i uopprettelig skade» for selskapet, og beskylder arbeidere for å delta i «fysisk vold». Dette er ei flagrant løgn. Flere arbeidere har faktisk blitt påkjørt av trailere som ble eskortert gjennom streikevaktene av betjenter fra Lucas County Sheriffs Office, som har truet med å arrestere arbeiderne.

På fredag suspenderte selskapet også de streikende arbeidernes ytelser for helse- og uføreforsikring. I et brev til arbeiderne som kunngjorde avskjæring av forsikringen truet fabrikksjef Richard Petrowski arbeidernes jobber, og sa at streiken «kan få permanente konsekvenser for Toledo-operasjonen som vil påvirke alle».

Clarios’ rettslige begjæring gjør det klart at de første dagene av streiken har hatt en kraftig innvirkning på ikke bare Clarios, men på hele bilindustrien. Selskapets advokater skriver at streiken har «gjort det umulig for Saksøker å drive sin virksomhet» og at de streikende arbeiderne «har skapt en nødssituasjon ved Saksøkers anlegg av en så seriøs og alvorlig karakter» at det krever rettslige tiltak. Clarios leverer batterier til over en tredjedel av alle biler på veiene i dag.

Dommer Gouldings kjennelse som imøtekommer Clarios’ forespørsel om forføyninger, hevder at streikevaktene utgjør en «fare» og må begrenses til kun fem personer. Kjennelsen sier videre at streikevakter ikke kan «plassere seg sånn at de på noen måte forhindre i noen grad» innkjørslene til fabrikkanlegget. Dommeren hevder dette er nødvendig «for å sikre opprettholdelse av offentlig fred og eiendom».

Arbeidere på streikevaktene rapporterer at UAW har begrenset det totale antallet arbeidere ved anlegget til 15, som er flere enn det som kreves for å etterkomme dommerens ordre. Kjennelsen forhindrer ikke arbeidere i å samles i større antall utenfor anlegget så lenge de ikke er «innen en radius av 100 fot [ca. 30 meter] fra noen innkjørsel».

De reagerte med sinne på forordningen. «Vi er alle imot det!» sa en streiker til World Socialist Web Site. «De har ledelsen og streikebrytere som arbeider for å holde produksjonen i gang. De var alle der i går kveld.»

«Kjennelsen er BS» sa en annen arbeider, med syv år på anlegget, til WSWS. «Dommeren er på selskapets side. Det er så tidlig i streiken, men det ser ut som om selskapet er beredt for lange utsikter. Vi kan ikke trekke oss tilbake, og vi må holde sammen.»

«Vi presset denne streiken på UAW. De forventet ikke at vi skulle stemme ned kontrakt. Dersom de bringer tilbake en annen som den, da stemmer vi den ned igjen. Jeg så på TikTok at bygningsarbeidere la ned arbeidet fordi Florida vil vedta en lov for å arrestere folk som hjelper immigranter. Det bygger seg en kollektiv bevegelse, og det handler ikke om den ene eller den andre minoriteten. Det handler om hele arbeiderklassen, den arbeidende befolkningen. Jeg sier til arbeiderne: Se hva som skjer i Frankrike. Millioner protesterer og streiker. Nå er streiker Stellantis-arbeidere i Italia. Når arbeidere hører om det, da begynner de å tenke, det kan vi også gjøre her.»

En annen arbeider fordømte kjennelsen, og sa til WSWS: «Hvordan kan de ta fra oss retten til å streike og begrense streikevaktene? Det er som det Kongressen gjorde mot jernbanearbeiderne. De tar fra oss pengene våre, men de vil ikke at den lille fyren skal kunne si noe om det.»

«Vi stopper disse batteriene fra å komme til Stellantis og GM, og det skader dem. Fabrikksjefen vår, Rick, er en militærfyr, og han tror han kan drive fabrikkanlegget som om det er militæret. Og så er det [Elizabeth] Powers som påla stålarbeiderne i Pennsylvania lock-out i flere måneder. Jeg ville ikke blitt overrasket om vi var ute i flere måneder også.»

«Vi ville streike da selskapet påla oss lønnskuttene. Men fagforeningen sa kontrakten forbød det. Vi sa at ledelsen ikke overholder kontrakten, så hvorfor skulle vi det? UAW-representantene sa: ‹Send inn en klage.› UAW lar selskapet slippe unna med hva som helst.»

«Alle forhandlingene må bli offentlige. Vi må få vite hva selskapet og fagforeningen forhandler om. Vi er lei av UAW-representanter som sier til oss: ‹Dersom dere ikke aksepterer det, da stenger de anlegget.› Og streikefondet det er for oss, ikke for UAW-byråkratene.»

«Dersom arbeiderne på grunnplanet holder sammen er det ingenting vi ikke kan oppnå. Jeg mener ikke bare i USA, men over hele verden, på Clarios-anleggene i Belgia, i Kina, og sammen med arbeidere hos GM, Ford og Stellantis.»

UAW-byråkratiet, nå ledet av Shawn Fain og hans valgliste Unite All Workers for Democracy (UAWD), har ikke gjort noe for å mobilisere UAW-medlemmer til støtte for streiken. I stedet har UAW-funksjonærer promotert Demokrat-politikere som Ohio-kongresskvinna Marcy Kaptur og senator Sherrod Brown, som begge stemte for å forby jernbanearbeidernes streik i fjor og for å påtvinge dem en pro-selskap-kontrakt.

Til tross for medias bestrebelser for å promotere ham har ikke Fain noen som helst støtte blant arbeidere på grunnplanet. Et UAWD-sponset møte torsdag kveld i Detroit, for å diskutere deres «kontraktskampanje» hos GM, Ford og Stellantis klarte ikke å generere noen støtte blant arbeidere på grunnplanet. Talerne på arrangementet nevnte ikke engang Clarios-streiken.

Dette står i skarp kontrast til den militante stemningen blant grunnplanarbeiderne. Supportere av nettverket av grunnplankomitéer, International Workers Alliance of Rank-and-File Committees (IWA-RFC), dro på torsdag til Stellantis’ fabrikkanlegg Toledo Assembly Complex der de delte ut hundrevis av kopier av uttalelsen [engelsk tekst] fra Will Lehman, Pennsylvania Mack Trucks-arbeideren som var kandidat for UAW-president i fjorårets valg, som oppfordrer til mobiliseringen av alle UAW-medlemmer for å forsvare de streikende Clarios-arbeiderne.

Det var overveldende støtte til Clarios-arbeiderne og utbredt bekymring for at de kunne bli tvunget til å håndtere batterier fra det streikerammede selskapet. Flere arbeidere der stoppet for å samtale med WSWS-reportere om denne streiken.

«Disse folka har måttet ta lønnskutt, og de må ta blodprøver og bruke åndedrettsvern på grunn av bly og andre materialer,» sa en ung arbeider til WSWS. «Alt det burde respekteres, og de burde tas vare på. De setter bokstavelig talt deres liv på spill for å tjene ei lønn. Selskapet hadde $ 1,6 milliarder i profitter, og de vil nå ha lavere lønninger og mer arbeid for at de kan tjene $ 2 milliarder. Det er ikke annet enn grådighet.»

«Men ballen ruller nå. Alle er berørt, og vi er alle knyttet sammen. Det er flott at Clarios-arbeiderne står opp mot selskapet og UAW. Fagforbundet samarbeider med selskapene. Jeg hater at de ikke gjør noe med nedleggelsen av Belvidere-anlegget og oppsigelsene der. Jeg spurte en representant for fagforeningen om oppsigelsene, og han presenterte meg alle disse tingene, men til slutt var det: ‹Selskapet har rett til å gjøre det.›»

«Hvis vi gikk ut sammen med Clarios-arbeiderne, da ville ikke Stellantis tjene noe penger. De sier at vi kommer til å tjene $ 31 ved slutten av den nåværende kontrakten, men med alle årene med fryste lønninger og inflasjon tjener vi det samme som på 1970-tallet. Vi slåss mot et tohodet monster – selskapene og UAW-byråkratene. Men grunnplanet er det tredje monsteret. Jeg mener vi burde følge etter arbeiderne ved Dana, GM og på andre Stellantis-anlegg, og begynne å bygge komitéer på alle fabrikker, over hele verden.»

En Jeep-arbeider sa at han tidligere hadde jobbet på Clarios-anlegget, som han omtalte som «Giftfabrikken» [‹Poison Factory›], på grunn av eksponeringen for giftige materialer. «Arbeidere trenger bedre betingelser, fordi det er helt grovt der. De presser alltid på for tall.»

Etter å ha fått vite at Clarios anvender et akkordsystem på fabrikken, der arbeidernes lønninger er betinget av hvor mange batterier de produserte, ropte en arbeider ut: «Det er slaveri», og sammenlignet det med leilendingssystemet [‹share-cropping›] hans bestefar måtte jobbe under på 1920-tallet i sørstatene, in the Deep South.

En midlertidig ansatt la til: «Det ene gjennomgående jeg hører fra alle arbeidere – hos Clarios, Dana, Warren Truck – det er at fagforeningen jobber for selskapet, ikke for oss. Jeg føler med de arbeiderne, pensjonister som dør av kreft, det er det samme for oss. Vi må bygge disse grunnplankomitéene for å slåss.»

For mer informasjon om å bygge grunnplankomitéer, og for å bygge støtte for Clarios-arbeiderne, ring eller send ei tekstmelding til 248-602-0936, eller fyll ut skjemaet under.

Loading