Perspective

Et opprop til handling til grunnplanets bilarbeidere: Mobiliser støtte for Clarios-streiken!

Streikende arbeidere ved Clarios-anlegget 14. mai 2023

Streiken til 525 bilarbeidere på Clarios batterifabrikk utenfor Toledo, Ohio, er av avgjørende betydning for bilarbeidere overalt.

Dette er første fasen av kontraktskampen til 150 000 Big Three-bilarbeidere i USA og 23 000 i Canada med kontrakter som utløper i september. I denne kampen er bilselskapene, bankene og Biden-administrasjonen fast bestemte på å gjennomføre overgangen til elektrodrevne kjøretøy (EV) fullt og helt på arbeidernes bekostning, med nedskjæring av lønningene, slettingen av hundretusenvis av arbeidsplasser og de medfølgende ødeleggelsene av hele byer og tettsteder.

Resultatet av Clarios-kampen vil avgjøre det framtidige hendelsesforløpet. Derfor er det nødvendig at arbeidere tilnærmer seg streiken strategisk, som et kritisk viktig innledende slag i en breiere krig.

Clarios-arbeidere, som med 98 prosent stemte ned deres foreslåtte kontrakt, trenger mer enn bare støtteerklæringer. De trenger solidaritetshandlinger. Den internasjonale arbeideralliansen av grunnplankomitéer – International Workers Alliance of Rank-and-File Committees (IWA-RFC) – melder herved et opprop til alle bilarbeidere om å vise deres støtte ved å nekte å håndtere Clarios-batterier ved Big Three-fabrikkanlegg over hele USA og internasjonalt.

Fordi denne grunnleggende solidaritetshandlingen vil bli sabotert av UAW-byråkratene, vil det kreves en organisasjon for å håndheve den. [Bilarbeiderfagforeningen] United Auto Workers (UAW) har for øyeblikket [dere organiserte] Big Three-arbeidere som monterer streikebryteres Clarios-batterier inn i biler og kjøretøy, en handling av åpen sabotasje mot streiken, som drastisk undergraver bilarbeidere overalt.

Av denne grunn oppfordrer IWA-RFC innstendig arbeidere til å etablere deres egne støttekomitéer – Clarios Strike Support Committees – for å spre informasjon om streiken og informere arbeidere om hva som står på spill, og for å forsikre at ingen arbeider håndterer streikebryteres batterier. Dette må arbeiderne diskutere på hvert eneste fabrikkanlegg og på hvert eneste fabrikkgulv, i forbindelse med forberedelsene for grunnplanorganisasjoner på tvers av hele bilindustrien, i god tid før Big Three-kontraktene utløper.

Styringsklassen er fast bestemt på å påføre Clarios-arbeiderne et vesentlig nederlag for å sette tonen for kontraktsutløpet ved Big Three-fabrikkene, så vel som for kontrakten for 350 000 UPS-arbeidere som utløper i juli. Clarios demonstrerer, i koordinering med deres konsernpartnere og med regjeringen, den hensynsløse strategien selskapene planlegger å anvende på tvers av hele industrien.

Clarios forlanger nå, etter mange år med innrømmelser og tilbakeleveringer, lønnsøkninger som er under inflasjonsnivået og endringer av arbeidstidsplanene som vil kutte arbeidernes lønninger med $ 15 000 per person. Selskapet vet at disse vilkårene er helt uakseptable for arbeiderne, som står overfor ei levekostnadskrise og der den tidligere kontrakten inkluderte lønnsfrysing. Clarios-arbeiderne har de siste årene blitt påført to lønnskutt mens selskapet har hatt milliarder i profitter.

Etter at arbeiderne avviste denne kontrakten med et overveldende flertall, rullet selskapet ut sin strategi for å bryte opp streiken. Fabrikksjefen forsøkte først å skremme arbeiderne med trusselen om en fabrikknedleggelse. Clarios sendte så et team av advokater fra firmaet Oagletree Deakins til retten for å forespørre en dommer i Lucas County om å utstede en forføyning mot streiken, med henvisning til streikens «betydelige og alvorlige» konsekvenser for den globale bilindustrien.

Dommer Michael Goulding innvilget umiddelbart deres forespørsel, på det falske grunnlaget at arbeiderne utgjør en «fare» for samfunnet, og påla en begrensning på streikevaktenes størrelse til maksimalt fem personer. Sheriffkontorets representanter har siden loset busser med streikebrytere gjennom streikevaktene i et forsøk på å få startet opp produksjonen igjen ved bruk av 1800- og 1900-tallets barbariske metoder. Denne operasjonen er både antidemokratisk og også samstemt mellom de to politiske partiene: Dommer Goulding er Republikaner, mens County Sheriff Mike Navarre er Demokrat, som fikk hans siste valgkamp støttet av UAW-byråkratiet.

Selskapets målsetting er å holde arbeiderne isolerte, og å slite dem ned til underkastelse. Clarios kalkulerer at de framtidige profittene etter å ha påført arbeiderne et seriøst nederlag langt vil overgå de umiddelbare kostnadene av tapt produksjon, og at deres Big Three-kunder vil tilgi noen uteblitte leveranser dersom det å bryte Clarios-streiken bidrar til å påtvinge deres egne arbeidsstyrker et nederlag i september.

For selskapet betinger denne strategiens suksess å få holdt Clarios-arbeiderne isolerte, ved hjelp av pro-selskap UAW-byråkratiet.

Dette er den første vesentlige testen av det nye UAW-lederskapet anført av Shawn Fain, som i fjor høst ble ny UAW-president gjennom et uredelig valg karakterisert av den laveste valgdeltakelsen i noe nasjonalt fagforeningsvalg i USAs historie. Fain, som bare fikk 3 prosent av grunnplanets stemmer, er aktiv på sosiale medier der han promoterer den egennyttige løgna at byråkratiet han administrerer har rundet hjørnet fra den tidligere korrupsjonen og selskapskollaboreringen.

Fains handlinger viser noe ganske annet. Hans administrasjon har ikke tatt noen seriøse tiltak for å informere bilarbeidere om hva det er som står på spill for dem, enn si at det finner sted en streik. Han har ikke besøkt ei eneste Clarios-streikevakt eller meldt noen uttalelse om streiken og dens betydning. Om ikke grunnplanet mobiliserer uavhengig vil UAW-byråkratiet og Clarios lykkes i å knuse streiken. Det ville være et betydelig feiltak å tro man kan «vente og se» hvorvidt UAW-byråkratiet vil slåss, for det vil de ikke, og det er nå ingen tid å tape.

Det er imidlertid en annen vei som peker framover, og det er gjennom å bryte isolasjonen og forene grunnplanets kamper internasjonalt.

Det er voksende støtte for en felles kamp på tvers av fabrikkanleggene og på tvers av landegrensene, som er den eneste måten å kunne utløse arbeiderklassens virkelige styrke. Stellantis-arbeidere fra Jeep-fabrikken i Toledo, med en arbeidsstyrke på 5 000 som står overfor masseoppsigelser, har organisert konvoier til streikevaktene, samtidig som arbeidere som urettmessig ble sparket fra det nærliggende drivverk-anlegget til Dana Inc. har sendt deres delegasjoner til streiken.

Den internasjonale arbeideralliansen av grunnplankomitéer (IWA-RFC) slåss seg gjennom nyhetsblackouten i de korporative media, for å informere bilarbeidere om Clarios-streiken, og tar opp kontakt med Clarios-arbeidere over hele USA og rundt om i verden, for å mobilisere støtte til streiken.

Én Clarios-arbeider ved selskapets fabrikk i Florence, South Carolina, sendte en støttemelding til de streikende gjennom World Socialist Web Site, og sa: «Underbetalte og overarbeidet! De samme anliggendene som i Ohio, her i Florence SC også!»

IWA-RFC-supportere i Tyskland besøkte onsdag Clarios-fabrikkanlegget i Hannover i det vestlige Tyskland, Europas største produksjonsanlegg for bilbatterier. Én Clarios-arbeider sa til World Socialist Web Site: «Dersom lønnstilbudet er under inflasjonen, vel det tror jeg ikke de kan leve med, så jeg støtter streiken. … Dette selskapet er jo internasjonalt, så da må vi alle komme sammen for å slåss for et felles formål. Vi må alle finne sammen, som arbeidere.»

Loading Tweet ...
Tweet not loading? See it directly on Twitter

En annen tysk Clarios-arbeider sa: «Bossene har ingen anelse om arbeidet vårt. De burde prøve å jobbe her, bare i tre timer. Det er det samme i USA. De må fortsette å streike. Det burde skje her også.»

Det er dusinvis av Clarios-anlegg over hele verden, inkludert i Frankrike, Italia, Belgia, India, Kina og Brasil, og arbeidere må begynne å tenke i form av en globalt koordinert kamp for å utfordre de transnasjonale selskapene.

Bilarbeidere: Ikke undergrav deres egen posisjon ved å håndtere streikebryteres batterier! Orienter deres arbeidskolleger om hva som står på spill! Forsterk streiken hos Clarios ved å opprette støttekomitéer for Clarios-streiken på deres arbeidsplasser for å forhindre håndteringen av Clarios-batterier! Gjør Clarios-kampen til en breiere kamp for hele arbeiderklassen!

Fyll ut skjemaet nedenfor om du er interessert i å sette opp en Støttekomité for Clarios-streiken på din fabrikk eller arbeidsplass.

Loading