Sri Lankas regjering med en massiv sikkerhetsoperasjon i Colombo

President Ranil Wickremesinghes regjering aktiverte fredag i forrige uke brått en stor sikkerhetsoperasjon rundt Colombo Universitetet og i flere andre områder av byen, deriblant Colombo Fort og Galle Face Green, og på hovedfartsårer som fører inn til hovedstaden.

Tusenvis av væpnede soldater og tropper fra politiets spesialstyrker og opprørspolitiet som var utstyrt med vannkanoner, ble utplassert til disse områdene, og det ble etablert veisperringer. Hundrevis av politistyrker ble brakt inn til Colombo for operasjonen fra ytre områder. Tropper ble mobilisert i Colombos ytre forsteder mens politiet stoppet og sjekket bilister utenfor byen.

Sri Lankas president Ranil Wickremesinghe, sammen med sjefen for luftvåpenet marskalk Sudarshana Pathirana, bak til venstre, og til høyre, øverste politisjef Chandana Wickremeratne, der de bivåner seremonien til markering av 75-års-uavhengighet, i Colombo, Sri Lanka, lørdag 4. februar 2023. [AP Photo/Eranga Jayawardena]

Den massive mobiliseringen var ifølge medieoppslag som respons på «etterretningsinformasjon», men ifølge næringslivsavisa Economynext besto informasjonen av en «uvanlig stor lunsjbestilling» ei kantine på Colombo Universitetet hadde mottatt.

Nyhetskanalen siterte en kilde som sa: «Etterretningsenheter hadde plukket opp informasjon om at kantina hadde mottatt en bestilling på 1 500 lunsjpakker for fredag... Dette ble (feil)tolket som en masseansamling for å marsjere mot regjeringsbygningene.»

Artikkelen rapporterte at rundt 500 førsteårsstudenter hadde blitt invitert til en feiring av universitetets kunstinstitutt, og at det skulle serveres lunsj til dem og deres foreldre og eventuelle søsken, som skulle delta på arrangementet.

Ifølge den samme kilden ble presidentens privatbolig i Colombo også besørget ekstra sikkerhet. Wickremesinghe har imidlertid ikke bodd der siden boligen i mai i fjor ble påtent.

Colombo-politisjefen Nihal Thalduwa, Senior Superintendent of Police (SSP), fortalte media at fredagens massive sikkerhetsoperasjon var som følge av «etterretningsrapporter» om «ei antiregjeringsgruppe som planla å skape ordensforstyrrelser» og han understreket at «sikkerhetstiltak ville opprettholdes inntil videre».

Nyhetsnettstedet Daily Mirror.lk siterte «høyt plasserte sikkerhetskilder» som hevdet at «studenter fra IUSF [Inter University Student Federation] planla å marsjere inn i bysentrum i hundretall i løpet av weekenden, for å okkupere viktige statlige institusjoner, og lansere en ny «Aragalaya» (massekamp) mot regjeringen.»

Oberst Nalin Herath, (medie-) direktør i forsvarsdepartementet, uttalte til avisa Sunday Morning: «Sikkerheten i Colombo vil bli økt de neste dagene, på grunn av flere årsaker, deriblant en planlagt repetisjon for ulike beredskapssituasjoner, som responsen på naturkatastrofer eller terrorangrep.»

Regjeringen avsluttet sin spesielle militær- og politiutplassering på mandag, men politiets talsperson, SSP Thalduwa, erklærte at deres «normale sikkerhetsprogram ville opprettholdes».

Sist helgs sikkerhetsoperasjon i Colombo hadde ingenting å gjøre med en respons på «naturkatastrofer eller terrorangrep», og den var heller ikke relatert til noen påstått lunsjansamling av ISUF-medlemmer, studentorganisasjonen til pseudo-venstre-partiet Frontline Socialist Party, på Colombo Universitetet.

Den var snarere del av Wickremesinghes tiltakende bruk av politiet og militæret for å knuse framtidige kamper, deriblant streiker og protester fra arbeidere og ungdom mot regjeringens innstrammingstiltak diktert av Det internasjonale pengefondet (IMF).

Sri Lankas styringselite er akutt sensitiv overfor den stigende sosiale opposisjonen mot Wickremesinghe-regjeringen, og frykter at dette skal utvikle seg til den typen masseoppstand som i fjor fikk avsatt president Gotabhaya Rajapakse.

Regjeringens talsmann Bandula Gunawardena fortalte under en offisiell medieorientering tirsdag i forrige uke at kabinettet diskuterte hvordan å respondere på det mulige utbruddet av massekamper på årsmarkeringen 9. mai for de voldelige demonstrasjonene som utspilte seg over hele Sri Lanka.

Disse protestene i fjor, som blant annet førte til påtenningen av Wickremesinghes offisielle residens og av andre regjeringsparlamentarikeres boliger, var imidlertid en respons på pro-Rajapakse-bøllers rekke av brutale angrep på antiregjeringsdemonstranter og dere leir på Galle Face Green.

Gunawardena fortalte medieorienteringen at statsrådene diskuterte opprettelsen av en spesiell presidentkommisjon for å undersøke hvordan de skulle respondere på framtidige massekamper. Han hevdet det ikke var tatt noen klar beslutning og ville ikke besørge noe ytterligere detaljer.

Mens regjeringen er klart nervøs over de stigende antiregjeringssentimentene blant arbeidere og de landsbygdfattige over dens eskalerende sosiale angrep, beholder den sin politisk makt fordi fagforeningene arbeider med nebb og klør for å forhindre enhver uavhengig mobilisering av arbeiderklassen.

Under betingelser der fagforeningene finner det stadig vanskeligere å undertrykke arbeidernes opposisjon forbereder regjeringen seg stadig mer på anvendelsen av politi- og militærrepresjon for å knuse arbeidernes kamper.

Livet er i ferd med å bli uutholdelig for millioner av srilankere. Andelen av befolkningen som lever i fattigdom ble doblet fra 13 prosent i 2021 til 25 prosent i 2022.

Prisene for dagligvarer og inflasjonen fortsetter å øke, og tærer kraftig på massenes kjøpekraft, og stadig flere står overfor alvorlig matusikkerhet. Hundretusenvis av arbeidsplasser har gått tapt i den private sektoren, deriblant i klesindustrien og i byggebransjen, og i sektoren for forskjellig småindustri.

IMF-dikterte innstramminger, som omfatter økt direktebeskatning av den arbeidende befolkningen, økte strøm- og vanntariffer og andre inngrep, vil ytterligere forsterke den sosiale katastrofen arbeidere og landsbygdas slitere står overfor.

Regjeringen forbereder seg i tillegg for å slette hundretusenvis av arbeidsplasser gjennom restrukturering og privatisering av statlige næringsvirksomheter. Dette innebærer at 430 statseide foretak, deriblant 39 konserner, 218 selskaper og 173 statsoppnevnte forvaltningsstyrer, nå restruktureres eller privatiseres under et nasjonalt organ opprettet av finansdepartementet.

Sikkerhetsoperasjonen i Colombo sist helg er en integrert del av å forberede politiet, militæret og andre deler av det repressive statsapparatet til å håndtere det uunngåelige utbruddet av arbeiderklassekamper mot regjeringen.

I tråd med disse forberedelsene har Wickremesinghe-regjeringen innført essensielle tjenesteforskrifter for sentrale områder av de offentlige tjenestene, som kriminaliserer streiker og politiske handlinger tatt av arbeidere i disse bransjene. Disse forskriftene fornyes hver måned via en ekstraordinær tidende [‹gazett›] og sikkerhetsstyrkene holdes nasjonalt i beredskap under loven om offentlig sikkerhet.

Forrige helgs masseutplassering av militæret og politistyrker er en klar advarsel til arbeiderklassen, at for å bekjempe regjeringens sosiale angrep, må den organisere seg uavhengig av fagforeningene og alle de borgerlige partiene. Dette fordrer etableringen av deres egne aksjonskomitéer og utviklingen av en kamp på politisk plan og i arbeidslivet, for en arbeider- og bonderegjering forpliktet til et sosialistisk og internasjonalistisk program.

Loading