Perspective

Samtaler om gjeldsgrense i Det hvite hus: En styrt konspirasjon, av begge partier, for å få arbeidere til å betale for krig

De iscenesatte diskusjonene mellom Det hvite hus og Kongressen om gjeldsgrensa og budsjettsamtaler nådde tirsdag et nytt stadium, der hver side kom ut fra fra et møte mellom Biden og de øverste kongresslederne for begge partiene, for å berømme framgangen i retning en avtale som brutalt vil kutte utlegg for sosiale programmer.

Under dekke av å avverge det finansminister Janet Yellen tirsdag igjen kalte «katastrofen» av mulige mislighold av amerikanske gjeldsforpliktelser så snart som den 1. juni, konspirerer de to big business-partiene for å få pålagt et flerårig tak på de deler av budsjettet som går under utgiftskategorien non-discretionary spending og omfatter utlegg til sosiale programmer, som vil frata millioner av mennesker helsedekning, matbistand, husleiestøtte og andre nødvendigheter. Nye eller hevede arbeidskrav for berettigelse til Medicaid og matbonger er også under diskusjon, som vil dømme lavtlønnede og arbeidsledige arbeidere til hjemløshet og sult.

«Krisa» med gjeldsgrensa har en tvers igjennom konstruert karakter, med deltagelse fra begge de politiske partiene og media. Ifølge det uimotsagte narrativet vil verden komme til en ende, og alt vil gå tapt dersom de to kapitalistpartiene ikke klarer å komme til enighet om å sløye sosiale utlegg i løpet av de neste par ukene.

Ingen i media bryr seg om å nevne opprinnelsene til de enorme gjeldsnivåene akkumulert av den amerikanske regjeringen, som først og fremst har blitt bygget opp som resultat av billioner av dollar i militære utgifter, kombinert med redningen av bankene og skattekutt for de rike.

Kongressen godkjente $ 113 milliarder i bistand til Ukraina bare i 2022, som er del av de samlede militærutgiftene på mer enn $ 1 billion. For bare noen måneder siden organiserte Biden-administrasjonen, med støtte fra begge partier, raskt redningen av ei hel rekke banker, og garanterte de velståendes innskudd.

Påtroppende House Speaker Kevin McCarthy fra California mottar klubba fra minoritetsleder Hakeem Jeffries fra New York på gulvet i Representantenes hus i U.S. Capitol i Washington, tidlig lørdag 7. januar 2023. [AP Photo/Andrew Harnik]

Mens media pisker opp en kriseatmosfære er Wall Street ikke foruroliget. Det er fordi finansaristokratiet er sikre på at en avtale til slutt blir oppnådd. En CNBC-reporter kommenterte: «Konsensus i markedet er at en avtale vil bli oppnådd.»

Socialist Equality Party oppfordrer arbeidere til å opponere mot denne tverrparti-konspirasjonen og utvikle en kraftig offensiv både politisk og i arbeidslivet mot angrepet på deres rettigheter. Når det gjelder å angripe sosiale programmer som millioner av mennesker er avhengige av, da er statens mantra: La aldri ei god krise gå til spille.

Som i det første møtet i Det hvite hus om gjeldstaket, som ble holdt tirsdag 9. mai, deltok president Joe Biden, visepresident Kamala Harris, Republikanernes House Speaker Kevin McCarthy, Senatets minoritetsleder Mitch McConnell, Husets minoritetsleder Hakeem Jeffries og Senatets majoritetsleder Chuck Schumer.

McCarthy kom ut fra Det hvite hus etter en times diskusjoner bak lukkede dører, og fortalte pressen at de to sidene fortsatt var «veldig langt fra hverandre». Han gjentok hans sentrale krav: Tilbakerullingen av det føderale budsjettet til 2022-nivåer, og påleggingen av et tak på én prosent på non-discretionary spending for det neste tiåret, tilbakekloring av ubrukte Covid-pandemimidler [fra delstatene] og påleggingen av nye arbeidskrav for mottakere av Medicaid og matbonger.

McCarthy berømmet samtidig en endring i forhandlingsprosessen som var foreslått av Biden, som vil begrense samtalene til noen representanter for Det hvite hus og et team valgt av McCarthy. Både McCarthy og Senatets minoritetsleder McConnell kom med forsikringer om at det ikke ville bli noe mislighold, og sa det kunne oppnås en avtale innen neste uke.

Om anliggendet nye arbeidskrav bemerket McCarthy, i likhet med andre Republikanere og som Biden selv gjorde sist helg, at den nåværende presidenten, den gang som senator, stemte for slike bestemmelser som del av Clinton-administrasjonens lov i 1996 som avskaffet rettigheter til den føderale velferden.

Demokratene Schumer og Jeffries var enda mer overstrømmende i deres kommentarer til pressen etter møtet i Det hvite hus. Schumer beskrev samtalene som «hjertelige» og «respektfulle». Han la til at «alle var enige om at det må bli en overenskomst mellom begge partier», og understreket at begge sider var enige om å presse på for budsjett-/gjeldsgrenseregninger i begge kongresskamrene.

Jeffries beskrev møtet som «positivt, åpent, ærlig og veldig hjertelig». Han forutså at en avtale ville bli oppnådd innen «ei uka eller to».

Det samstemte angrepet på amerikanske arbeideres sosiale rettigheter følger presedensen satt av Obama-administrasjonen, som responderte på finanskollapsen i 2008, som ble utløst av subprime-boliglån, ved å organisere en redningsaksjon for Wall Street og selskapseliten på flere billioner dollar. Dette ble fulgt opp med konkurs-restruktureringen av den amerikanske bilindustrien, basert på innføringen av ansettelsesnivåer, lønnskutt og angrep på pensjoner og helserettigheter. Obama-Biden-administrasjonen etablerte i 2011 presedensen for den nåværende gjeldstak-operasjonen, og gikk med på å begrense føderal discretionary spending i fem år ved å pålegge massive sosiale nedskjæringer. Biden ledet den gang forhandlingene med Republikanerne.

Den nåværende vendingen til innstramminger er knyttet til vendingen til krig med Russland og Kina. Obama hadde tilsyn med Maidan-kuppet i 2014, som initierte hendelsene som kulminerte i den eskalerende USA-NATO-krigen mot Russland.

Demokratenes motstand mot Trump og Republikanerne var fra begynnelsen av fokusert på meningsforskjeller om imperialistiske utenrikspolitiske orienteringer, framfor alt gjennomføringen av offensiven, og forberedelser til krig mot Russland. Slik er det fortsatt i dag.

Demokratene har ingen problemer med å melde seg med McCarthy for å pålegge sosiale nedskjæringer – nåværende House Speaker som var blant de 139 Republikanerne i Huset som stemte mot å bekrefte Bidens valgseier i timene etter Trumps angrep på Kongressen den 6. januar 2021 – og med regelrette fascister i Representantenes hus som var del av kuppkonspirasjonen. Medlemmer av gruppa House Freedom Caucus, som Matt Gaetz, Andy Biggs, Paul Gosar, Lauren Boebert, Scott Perry og Bob Good ledet i januar opposisjonen mot McCarthys kampanje for å bli House Speaker, og fikk utsatt hans valg til den femtende avstemmingen, som besørget dem effektivt sett en vetorett over Husets Republikaneres politikk.

En kritisk viktig rolle i denne styringsklassens konspirasjon spilles av den øvre middelklassens pseudo-venstre-organisasjoner, som støtter Det demokratiske partiet og den imperialistiske proxy-krigen mot Russland i Ukraina. Alexandria Ocasio-Cortez, medlem av Democratic Socialists of America (DSA), så vel som medlem av kongressgruppa House Democratic Caucus, angriper ondskapsfullt sosialister som er imot Biden og Demokratene, og som slåss for den uavhengige politiske mobiliseringen av arbeiderklassen mot kapitalismen. Men alt hun kan si som respons på Bidens forberedelser for å påtvinge arbeiderklassen sosiale angrep er å kalle dem «dypt destruktive», og å advare Biden om at han kan forvente «push-back», dvs. reaksjoner og motstand.

Vendingen til brutale innstramminger og sparepolitikk, og til diktatoriske politistat-metoder for å håndheve tiltakene mot arbeiderklassens voksende motstand, er et internasjonalt fenomen.

I Frankrike har president Macron erklært «slutten på fredsutbyttet» og pålagt et pensjonskutt uten avstemming i Nasjonalforsamlingen. Han har svart på franske arbeideres måneder med massestreiker og protester med å utføre brutale politiangrep mot demonstranter. I Storbritannia må Tory-regjeringen basere seg på fagforeningsbyråkratiene for å undertrykke streiker og få innført historiske angrep på sosiale og demokratiske rettigheter.

Uansett hva som kommer ut av forhandlingene om gjeldstaket vil det bare være det første skrittet i det eskalerende og brutale angrepet fra hele selskaps- og finanseliten på arbeiderklassens arbeidsplasser og livsvilkår.

Loading