Perspective

Krev løslatelse av Bogdan Syrotiuk, sosialistopponent av NATOs stedfortrederkrig, fra ukrainsk fengsel

Bogdan Syrotiuk – en sosialistopponent av det høyreorienterte Zelenskyj-regimet og den NATO-initierte krigen mellom Ukraina og Russland – ble torsdag 25. april arrestert av Ukrainas sikkerhetstjeneste, SBU, i hans hjemby Pervomaisk i Sør-Ukraina.

Bogdan Syrotiuk

Bogdan, som er 25 år gammel og har dårlig helse, blir holdt i et fengsel i Nikolaev under grufulle betingelser på falske anklager om å undergrave Ukrainas territoriale integritet og tjene Russlands interesser. Dersom han finnes skyldig for disse anklagene av en kengurudomstol, trues Bogdan med en fengselsdom på fra 15 år til livstid, som i Ukraina er ensbetydende med en dødsdom.

Loading Tweet ...
Tweet not loading? See it directly on Twitter

Arrestasjonen av Bogdan er det siste eksemplet på Zelenskyj-regimets brutale undertrykking av venstreorienterte bevegelser, som med deres motstand mot krigen finner en økende respons i den ukrainske arbeiderklassen.

SBU-agenter ransaket Bogdans leilighet og kontoret han har brukt til å drive politiske og pedagogiske aktiviteter. World Socialist Web Site har blitt informert at SBU hevder de fant en russisk militærfrakk, en ryggsekk med bokstaven «Z» – et symbol assosiert med russisk militærsjåvinisme – og ei gassmaske på kontoret. Bare stupid fascistisk politi vil forvente at folk tror slike gjenstander ville bli funnet på et kontor som prominent viser et bilde av Leo Trotskij og tilbyr et breit utvalg av marxistisk-trotskistisk litteratur.

Dersom slike gjenstander ble «funnet» på Bogdans kontor er det fordi de ble plantet der av SBU, som i Ukraina er godt kjent for slike skruppelløse og Gestapo-lignende metoder.

Bogdan Syrotiuk på et 9. mai-stevne til ære for den sovjetiske seieren over Nazi-Tyskland i den andre verdenskrig.

Forsøk på å framstille Bogdan som en tilhenger av Putin-regimet og dets invasjon av Ukraina er politisk absurde. Kamerat Syrotiuk er et ledende medlem av Den unge garde av bolsjevik-leninister – Young Guard of Bolshevik-Leninists (YGBL) – en trotskistisk ungdomsorganisasjon som er aktiv i Ukraina og i hele den tidligere Sovjetunionen.

I politisk solidaritet med Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale – International Committee of the Fourth International (ICFI) – opponerer YGBL imot de oligarkiske kapitalistregjeringene både i Ukraina og Russland. I ei rekke artikler publisert på World Socialist Web Site og i taler holdt på arrangementer sponset av ICFI, har Bogdan utvetydig fordømt krigen og oppfordret til enhet av den ukrainske og russiske arbeiderklassen mot de reaksjonære nasjonalsjåvinistiske regimene med hovedkontorer i Kiev og Moskva. Hans kamerater i Russland motsetter seg utvetydig Putins kapitalistiske restaureringsregime og dets vrangforestillinger om nytsaristisk russisk nasjonalisme.

I en tale skrevet tre dager før hans arrestasjon, som han planla å holde på Den internasjonale komitéens kommende feiring av Maidagen, uttaler kamerat Bogdan:

På dagen for arbeiderklassens internasjonale solidaritet oppfordrer vi, medlemmer av den ukrainske greina av Den unge garde av bolsjevik-leninister, og hele YGBL, for foreningen av det ukrainske og det russiske proletariatet med proletariatet i imperialistlandene, og for en slutt på denne krigen!

Arrestasjonen av kamerat Bogdan Syrotiuk, del av et mønster av brutale undertrykkende tiltak fra Zelenskyj-regimet mot opponenter mot krigen og hele arbeiderklassen, avslører den løgnaktige påstanden at USA-NATO-krigen mot Russland føres for å forsvare demokratiet. Ukraina er en politistat. Dens befolkning er underlagt krigsrett. Valg har blitt kansellert og Zelenskyj regjerer som en diktator, bare underlagt diktatene fra hans NATO-sponsorer, de økonomiske interessene til milliardæroligarkene og de nynazistiske gjengene han er avhengig av for å intimidere det ukrainske folket.

Det amerikanske utenriksdepartementets Bureau of Democracy, Human Rights, and Labour erkjenner faktisk i sin siste rapport, utgitt tidligere denne måneden, det ukrainske regimets brutalt undertrykkende karakter. Blant de alvorlige «menneskerettighetsanliggendene» som er referert i rapporten er:

tvungen forsvinning; tortur og grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff; harde og livstruende fengselsbetingelser; vilkårlig arrestasjon eller forvaring; alvorlige problemer med rettsvesenets uavhengighet; restriksjoner på ytringsfriheten, inkludert for medlemmer av media, inkludert vold eller trusler om vold mot journalister, uberettigede arrestasjoner eller rettsforfølgelser av journalister, og sensur; alvorlige restriksjoner på internettfrihet; betydelig innblanding i frihetene til fredelig forsamling og forening; restriksjoner på bevegelsesfriheten; alvorlig regjeringskorrupsjon; omfattende kjønnsbasert vold; systematiske begrensninger på arbeideres organisasjonsfrihet; og eksistensen av de verste formene for barnearbeid. Noen av disse menneskerettighetsanliggendene stammet fra krigsrett, som fortsatte å begrense demokratiske friheter, inkludert bevegelsesfrihet, pressefrihet, frihet til fredelig forsamling, og juridiske beskyttelser.

Under disse betingelsene av ondsinnet undertrykking er livet til Bogdan Syrotiuk i umiddelbar fare. Inne i fengslene er de innsatte underlagt det voldelige regimet innstiftet av en administrasjon gjennomsyret av ukrainske fascister. Utenriksdepartementets rapport fastslår videre:

Selv om konstitusjonen og loven forbød tortur og annen grusom og uvanlig straff var det rapporter om at rettshåndhevende myndigheter var involvert i slike overgrep. Under normale omstendigheter kunne ikke domstolene lovlig bruke tilståelser og uttalelser avgitt av personer i varetekt til politiet under tvang som bevis i rettssaker, men institusjonen av krigsrett siden starten av Russlands fullskala invasjon tillot dette.

Spesielt illevarslende, gitt SBUs forsøk på å framstille Bogdan som en agent for det russiske militæret, er utenriksdepartementets funn at:

Det var rapporter om at rettshåndhevelsen og militære tjenestepersoner misaktet og til tider torturerte personer i varetekt for å oppnå tilståelser, vanligvis relatert til påstått samarbeid med Russland.

Kiev-regimet, som er ansvarlig for disse grusomhetene, blir overøst med milliarder av dollar og bevæpnet med de mest avanserte våpen av USA og landets NATO-allierte. Arrestasjonen av Bogdan fant sted akkurat da den amerikanske Kongressen stemte for å bevilge ytterligere $ 60 milliarder til en krig som allerede har kostet rundt 500 000 ukrainske soldaters liv. Biden-administrasjonen og dens motstykker i London, Paris, Berlin, Roma og de andre hovedstedene involvert i å dirigere stedfortrederkrigen er ikke mindre ansvarlige for Bogdan Syrotiuks skjebne enn deres agenter i Kiev.

Arbeiderklassen og ungdom over hele verden er med rette opprørt over den kriminelle krigen som føres av Israel mot folket i Gaza, med støtte fra Biden-administrasjonen og NATO. Men det må forstås at de samme regjeringene som kollaborerer med Gaza-genocidet også sponser stedfortrederkrigen i Ukraina. Volden i Gaza og Ukraina er sammenkoblede fronter i en global eskalering av militære konflikter som truer menneskeheten med en nukleær katastrofe.

Kampen for Bogdans frihet og for en slutt på stedfortrederkrigen må bli sett som en essensiell komponent av kampen mot imperialisme, genocid og fascisme.

Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale (ICFI) og World Socialist Web Site oppfordrer til en global kampanje for å kreve den umiddelbare løslatelsen av Bogdan Syrotiuk.

Den internasjonale arbeiderklassen og studentungdom over hele verden må informeres om pågripelsen av Bogdan og mobiliseres til hans forsvar.

Vi oppfordrer til den breieste utbredelsen av denne uttalelsen på alle tilgjengelige sosiale medier. En nettkampanje som oppfordrer til Bogdans løslatelse er opprettet på Change.org. Vi oppfordrer dere innstendig til å signere oppropet og legge ut en uttalelse på nettstedet som forsterker deres oppfordring til hans løslatelse. Gjør deres arbeiderkolleger og medstudenter oppmerksomme på denne kampanjen. For mer informasjon om hvordan dere kan bli involvert i kampen for Bogdans løslatelse fra fengsel, kontakt World Socialist Web Site på denne adressen.

Bogdan Syrotiuk må løslates!

Loading